காலமெனும் மணலிற் காலடி ‘Footprints on the Sands of Time’ (Post No.5515)

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com
Date: 7 October 2018

 

Time uploaded in London –13-38 (British Summer Time)

 

Post No. 5515

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

மேலும் ஒரு லாங்பெலோ Longfellow கவிதை

Henry Wadsworth Longfellow
Born February 27,1807
Died March 24,1882
Age at death 75

Henry Wadsworth Longfellow wrote some of the most well-known poems in American literature, including ‘Paul Revere’s Ride’. He was the first American to be honoured with a bust in the Poet’s Corner of Westminster abbey.

Born in Portland, Maine, Longfellow traced his family back to the to the Plymouth Pilgrims. He graduated in 1825 from Bowdoin College, where Nathaniel Hawthorne had been his classmate. Longfellow spent his early career teaching foreign languages, first at Bowdoin and later at Harvard. Thereafter he concentrated on poetry. He was one of the few American poets who was so popular that he could support himself by writing. Longfellow ‘s private life was filled with sadness. His first wife died shortly after they were married and his second wife was killed in a fire. This sadness is reflected in many of his poems.
At 32 he published his first book of verse  ‘Voices of the Night’ which brought him wide public recognition. Two years later he published Ballads, which contains some of his most famous poems, including the Village Black Smith. Longfellow had a gift for romantic story telling. He became known for his long poems that use simple ideas and language to tell stories based on American history and mythology. These include The Song of Hiawatha, a tale from Native American legends. Evangeline, the story of the French exiles of France ‘s colonies in North America. And ‘The Courtship of Miles Standish’, a romance set in the early days of the Pilgrim Fathers.

Publications
1839 Voices of the Night
1841 Ballads
1847 Evangeline
1849 The Seaside and the Fireside
1855 The Song of Hiawatha
1858 The Courtship of Miles

Standish
1863 Tales of a Wayside Inn (including Paul Revere’s Ride)
1880 Ultima Thule

புகழ் பெற்ற அமெரிக்க கவிஞர் லாங்பெலோவின் H W LONGFELLOW அமர வரிகள்  என்ற எஸ்.நாகராஜனின் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து இது வருகிறது.

 

மதுரை ஆசிரியர், கவிஞர் கோபால கிருஷ்ண ஐயர் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புகழ்பெற்ற ஆங்கிலக் கவிஞர்களின் பாடல்களை மொழி பெயர்த்து வெளியிட்டார்.

 

ஹென்றி வாட்ஸ்வொர்த் லாங்பெலோ, அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கவிஞர்களில் ஒருவர். 1807-ல் பிறந்து 1882-ல் அமரர் ஆனார். லண்டனில் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அப்பேயில் கவிஞர்கள் மூலையில் சிலை பெற்றமுதல் அமெரிக்கக் கவிஞர். அவருடைய புகழ் பெற்ற கவிதை ‘பால் ரெவ்யர்ஸ் ரைட்’.

 

அவருடைய முன்னோர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து குடியேறியவர்கள் .அமெரிக்காவில் கல்வி கற்ற பின்னர் வெளிநாட்டு மொழிகளைக் கற்பித்தார். பின்னர் கவிதை உலகில் புகுந்தார். தமது இலக்கியப் படைப்புகள் மூலமே காலம் தள்ளிய  எழுத்தாளர்.

ஆனால் சுய வாழ்வில் பல சோகக் கதைகள்!

 

கல்யாணம் கட்டியவுடன் முதல் மனைவி காலமானார். இரண்டாவது மனைவி தீ விபத்தில் இறந்தார். அவருடைய கவிதைகளிலும் சோகம் எதிரொலிக்கும்.

 

32 வயதிலேயே முதல் புத்தகம் ‘வாய்ஸஸ் ஆப் தி நைட்’டை வெளியிட்டார். அதைத் தொடர்ந்து பல நூல்கள் வெளியாகின.

 

Xxx subham xxx

Leave a comment

1 Comment

 1. Still achieving, still pursuing,
  Learn to labour and to wait.

  What immortal lines! They remind us of the Gita’s dictum: ” Karmanyevadhikaraste, ma phaleshu”! [2.47]
  We may also compare the following lines of Tennyson from his poem ‘Ulysses”.
  Come, my friends,
  ‘T is not too late to seek a newer world.
  Push off, and sitting well in order smite
  The sounding furrows; for my purpose holds
  To sail beyond the sunset, and the baths
  Of all the western stars, until I die.
  It may be that the gulfs will wash us down:
  It may be we shall touch the Happy Isles,
  And see the great Achilles, whom we knew.
  Tho’ much is taken, much abides; and tho’
  We are not now that strength which in old days
  Moved earth and heaven, that which we are, we are;
  One equal temper of heroic hearts,
  Made weak by time and fate, but strong in will
  To strive, to seek, to find, and not to yield.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: