தொல்காப்பிய – பாணினீய 3 ஒற்றுமைகள் (Post No.9379)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9379

Date uploaded in London – –14 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.தொல்காப்பியர் கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர் என்று பேராசிரியர் மு.வரதராஜன் எழுதிய தமிழ் இலக்கியவரலாறு (சாகித்ய அகாடமி வெளியீடு) கூறும். ஆனால் அவர் புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் முதலியவற்றைக்

Recent Post on Tolkappiam:–

50 SANSKRIT WORDS AND 25 PRAKRIT WORDS IN …

tamilandvedas.com › 2021/02/27 › 5…

1.     

27 Feb 2021 — Agreement between Tolkappiam and Sanskrit works on Grammar. BY S N Sri Rama Desikan. (FOLLOWING MATTER IS FROM AN OLD …

-subham-

tags – தொல்காப்பிய ,  பாணினீய,  ஒற்றுமைகள், 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: