எவனால் உலகம் ஜெயிக்கபடுகிறது? (Post No.10,128)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,128

Date uploaded in London – 24 September   2021         

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

எவனால் உலகம் ஜெயிக்கபடுகிறது?

ச.நாகராஜன்

சில நல்ல சுபாஷிதங்கள் இதோ:-

கம் ப்ருச்சாம: சுரா: ஸ்வர்கே  நிவஸாமோ வயம் ப்ருவி |

கிம் வா காவ்யரஸ: ஸ்வாது: கிம் வா ஸ்வாதீயஸீ சுதா ||

யாரை நாம் கேட்பது? சுவர்க்கத்தில் இருக்கும் தேவர்களையா அல்லது பூமியில் வாழ்கின்றவர்களையா? கவிதையின் ரஸம் அதிகமா அல்லது சுவர்க்கத்தில் உள்ள அமிர்தத்தின் சுவை அதிகமா – யாரைக் கேட்பது?

Whom shall we ask? The gods in the heaven, or us living on the earth: (whether) the taste of (good) poems is greater or whether nectar has a better taste (Translation by A.A.R)

*

க: கால: காநி மித்ராணி கோ தேஷ: கௌ வ்யயாகமௌ |

கஷ்சாஹம் கா ச மே சக்திர் திதி சிந்தயம் முஹுர்முஹு: ||

ஒரு மனிதனானவன் எப்போதும் கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றித் திருப்பித் திருப்பி சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் : “இப்போது காலம் எப்படி?” :எப்படிப்பட்ட நண்பர்களை நான் கொண்டிருக்கிறேன்?” “இந்த இடம் என்ன?” “எனது வருமானம் எவ்வளவு, எனது செலவு எவ்வளவு?” “நான் யார்?”” எனது சக்தி என்ன?”

A man must ponder again and again on these : “What is the time?” “What friends (have I)?” “What is the place?” “What are my income and expenditure?” “Who am I. and what is my power?” (Translation by F.Edgerton)

*

க: பூஜ்ய: சத்வ்ருத்த: கமதமமாசக்ஷதே சலிதவ்ருத்தம் |

கேன ஜிதம் ஜகதேதத் சத்யதிதிக்ஷாவதா பும்சா ||

யார் ஒருவன் மதிக்கபடுவான்? நல்லொழுக்கம் உடைய ஒருவனே மதிக்கப்படுவான். எவன் ஒருவன் தாழ்ந்தவன் என்று கூறப்படுவான்? எவன் ஒருவன் நல்லொழுக்கத்திலிருந்து நழுவி விட்டானோ அவனே! யாரால் இந்த உலகம் ஜெயிக்கப்படுகிறது? எந்த ஒருவனிடம் சத்தியமும் பொறுமையும் இருக்கிறதோ அவனாலேயே! 

Who is honoured? The man of good conduct. Who is called a low person? He who swerved from good conduct. By whom is this world conquered? By him who is endowed with truth and patience.

(Translation by A.A.R)

*

கச்சித் சஹஸ்ரான் மூர்காணாம்  ஏகமிச்சஸி பண்டிதம் |

பண்டிதோ ஹ்ரார்தக்ருச்சேஷு குர்யான் நி:ஸ்ரேயஸம் மஹத் ||

உங்களுக்கு ஒரு பண்டிதன் வேண்டுமா அல்லது ஆயிரம் மூடர்கள் வேண்டுமா? ஒரு புத்திசாலி பண்டிதன் மிகவும் கஷ்டமான காலத்தில் உங்களுக்கு (அதைப் போக்கி) மிகுந்த சந்தோஷத்தைத் தருவான்.

Do you prefer one wise man or a thousand fools? For the wise man may confer great happiness when there are grave difficulties? (Translation by A.A.R)

***

கடினம் வா மதுரம் வா ப்ரஸ்துத வசனம் மனோஹாரி }

வாமே கர்தபனாதஷ் சித்தப்ரோத்யை ப்ரயாணேஷு ||

ஒரு பயணத்திற்காகப் புறப்படும் போது (வாழ்த்திப் புகழ்ந்து வழி அனுப்பப்படும் போது) புகழ் மொழிகளானவை இனிமையான குரலாக இருந்தாலும் சரி கடூரமாக குரலானாலும் சரி மனதிற்கு இனிமையாக இருக்கிறது. பயணத்தின் போது இடது பக்கமாக கழுதை  கத்தினாலோ அதுவும் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.

When setting out on a journey, words of praise, whether in a harsh voice, or sweet tone, are pleasing to the mind : the braying of an ass on the left side when going on a journey is also pleasing to the mind. (Translation by A.A.R)

*** subham ****

tags– சுபாஷிதங்கள், உலகம் 

பிறரிடமும் தன்னைப் போன்ற குணங்கள் இருப்பதைக் கண்டு மகிழ்பவன் அரிது (9824)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9824

Date uploaded in London – 7 JULY   2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

டாக்டர் டி.எஸ்.கௌரிபதி திரிபாதி அவர்கள் தேர்வு செய்து வழங்கிய ஐந்து சுபாஷிதங்கள் கட்டுரை எண் 9774 (வெளியான தேதி: 25-6-2021) தரப்பட்டது. அடுத்த ஐந்து சுபாஷிதங்கள் இந்தக் கட்டுரையில் காணலாம்.

பிறரிடமும் தன்னைப் போன்ற குணங்கள் இருப்பதைக் கண்டு மகிழ்பவன் அரிதே தான்!

ச.நாகராஜன்

சம்ஸ்கிருத அறிஞரான டாக்டர் டி.எஸ்.கௌரிபதி சாஸ்திரி (Dr.T.S. Gouripathi Sastri)   அவர்களிடம் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகம் நல்ல சில சுபாஷிதங்களைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு (1978இல்) பணிக்க, அவர் 36 சுபாஷிதங்களைத் தொகுத்துத் தந்தார். அதற்கான ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் அவரே செய்துள்ளார். அவற்றில் முதல் பத்து சுபாஷிதங்களை சென்ற கட்டுரைகளில் கண்டோம். அடுத்த ஐந்து சுபாஷிதங்கள் இதோ:-

ப்ரக்ஞா விவேகம் லபதே பின்னைராகமதர்ஷனை: |

கியத்தா ஷக்யமுன்னேதும் ஸ்வதர்கமனுதாவத: ||

அறிவு வெவ்வேறு விதமான தர்சனங்களைக் கற்று விவேகத்தை அடைகிறது. தனது சொந்த தர்க்கத்தைப் பற்றி கொண்டே இருந்து ஒருவன் எவ்வளவு தூரம் தான் முன்னேற முடியும்?

Knowledge attains discrimination with the study of diverse disciplines. How far can one proceed on in thinking by clinging to one’s own logic?

*

யத்னேனானுமிதோப்யர்த: குஷலைரநுமாத்ருபி: |

அபியுக்ததரைரன்யைரன்யதைவோபபாத்யதே ||

மிகப்பெரிய தர்க்கவாதிகளின் கூரிய முயற்சியால் அடையப்பட்ட முடிவுகள் கூட மற்ற தர்க்கங்களைக் கொண்டுள்ள இன்னும் சிறந்த அறிஞர்களால் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகிறது.

Even the conclusion drawn by great (intellectual) effort by shrewd logicians is set aside by better thinkers of other disciplines.

*

நாகுணீ  குணினம் வேத்தி குணீ  குணிஷு மத்ஸரி |

குணீ  ச குணராகீ ச விரல: ஸரளோ ஜன: ||

நல்ல குணங்களைக் கொண்ட ஒருவனை குணமே அற்ற ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. குணங்களைக் கொண்டுள்ள ஒருவன் இன்னொரு அதே போன்ற குணங்களைக் கொண்டுள்ளவனைப் பார்த்து பொறாமைப் படுகிறான்.  எவன் ஒருவன் அரும் குணங்களைத் தான் கொண்டுள்ள போதும் மற்றவர்களிடம் அதே குணங்கள் இருப்பதைப் பார்த்து (மகிழ்கிறானோ) விரும்புகிறானோ அப்படிப்பட்டவனைப் பார்ப்பது அரிது தான்!

The man destitute of merits cannot (even) understand a person endowed with them. The man endowed with merits is jealous of the persons endowed with merits. That person endowed with merits and straight (frank) and likes them (in others) is indeed rare!

*

உபகாரிஷு ய சாது: சாதுத்வே தஸ்ய கோ குண: |

உபகாரிஷு ய சாது: ஸ சாது சாத்பிருச்யதே ||

தனக்கு உதவி செய்யும் ஒருவனிடம் பண்புடன் நடந்து கொள்ளும் ஒருவனிடம் என்ன பெருமை இருக்கிறது? ஒருவன் தன்னிடம் மோசமாக நடந்து கொண்ட போதும் எவன் ஒருவன் அவனிடம் பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொள்கிறானோ அவனே உண்மையில் சாது (பெருமைப்படத்தக்க பிரபு) என்று பெரியோர் கூறுகின்றனர்.

What is great about the decency of a man who is decent towards those who help him? The noble people call such a man as (really) noble who is well disposed towards those who have wronged him.

*

தோஷானபி குணீ கர்தும்  தோஷீகர்தும் குணானபி |

ஷக்தோ வாதீ ந தத்தத்யம் தோஷா தோஷா குணா குணா: ||

 திறன் வாய்ந்த, எப்போதும் குதர்க்கம் செய்யும் ஒருவன் நல்லனவற்றை தோஷம் (குறைகள்)  உள்ளவை என்றும் குறை உள்ளவற்றை நல்லவை என்றும் கூறும் திறன் கொண்டவன். ஆனால் அது சரியில்லை;

எனெனில் நல்லது நல்லது தான்! குறை, குறை தான்.

An  (clever or crafty) argumentator is capable of showing demerits as merits and merits as demerits. But that is not right, ‘because’ demerits are demerits and merits are merits.

***

INDEX

ஸ்லோக ஆரம்பம் : ப்ரக்ஞா விவேகம், யத்னேனானுமிதோப்யர்த, நாகுணீ, உபகாரிஷு, தோஷானபி

அறிவு, சொந்த லாஜிக்

குணம் கொண்டவனைப் பாராட்டல்

உண்மை பிரபு யார்?

தோஷம் தோஷமே, குணம் குணமே

tags-  சுபாஷிதங்கள்

பேராசை பெரு நஷ்டம் : மூன்று சுபாஷிதங்கள்! (Post No.7477)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7477

Date uploaded in London – 21 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

லோபம் என்னும் பேராசை மனிதனை வீழ்த்தி விடும் ஒரு அபாயகரமான விஷயம்.

அதிலோபோ ந கர்தவ்ய: கர்தவ்யஸ்து ப்ரமாணத: |

அதிலோபஜதோஷேண ஜம்புகோ நிதனம் பத: ||

ஒருவன் பேராசைப் படக் கூடாது. ஆசை என்பது ஒரு அளவோடு இருக்க வேண்டும்.  பேராசையினால் ஒரு நரி மரணம் அடைந்தது!

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : (By A.R.R.)

One should not be excessively greedy; but desire should be exercised in moderation. A fox met with his death due to the fault of excessive greed.

பஞ்சதந்திரக் கதையில் வரும் நரியின் பேராசையும் அதனால் அது மரணம் அடைந்ததும் அனைவரும் அறிந்ததே!

அதிலோபோ ந கர்தவ்யோ லோபம் நைவ பரித்யஜேத் |

அதிலோபாபிபூதஸ்ய சக்ரம் ப்ரமதி மஸ்தகே ||

பேராசைப் படாதே. பேராசைப் பட்ட ஒருவன் தன் தலையில் சக்கரம் சுழல்வதைக் கண்டான்.

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு : (By A.W.Ryder)

Indulge in no excessive greed

A little help in time of need

A greedy fellow in the world

Found on his head a wheel that whirld.

இன்னொரு சுபாஷிதம்:

அதிலௌத்யப்ரஸக்தானாம் விபத்தினைவ தூரத: |

ஜீவம் நஷ்யதி லோபேன மீனஸ்யாமிஷதர்ஷனே ||

பேராசைப்படுபவர்களுக்கு அபாயம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ஒரு மாமிசத் துண்டிற்காக மீன் தனது உயிரை இழக்கிறது.

இதன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு :

For those who are exceptionally greedy, danger is not far off. The fish loses its life by its greed for the piece of flesh  (in the angler’s hook).

நாலடியாரில் வரும் பாடல் இது:

மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியெஅனப் பேர்பெற்ற

வைவாய வேட்கை யவாவினைக் – கைவாய்க்

கலங்காமற் காத்துய்க்கு மாற்ற லுடையான்

விலங்காது வீடு பெறும் (பாடல் 59)

அருஞ்சொற்பொருள் :

வேட்கை – பொருள்களின் மேல் தோன்றும் பற்றுள்ளம்

அவா – அப்பொருள்களைப் பெற வேண்டுமென்று மேன்மேல் நிகழும் ஆசை (மனத்தால் வரும் ஆசை என்றும் கொள்ளலாம்)

ஐவாய வேட்கை – ஐம்புலன் ஆசை

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்று பெயர் பெற்ற ஐந்து புலன்களால் பொருள்களின் மேல் தோன்றும் பற்றை கைக்கொள்ளாமல் காக்கும் ஆற்றல் உடையவன் தவறாமல் முக்தி அடைவான்.

ஏராளமான தமிழ்ப் பாடல்களும் பழமொழிகளும் பேராசை பெரு நஷ்டம் என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன.

***

tags பேராசை, பெரு நஷ்டம்,  சுபாஷிதங்கள்

சம்ஸ்கிருதம் என்னும் சமுத்திரம் !

சம்ஸ்கிருதத்தை மட்டம் தட்டி, மற்ற மொழிகளை உயர்த்திப் பேசுவது சிலருக்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது. அவர்களுடைய அறியாமையை எண்ணி சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியவில்லை. சம்ஸ்கிருதம் என்பது பெரிய சமுத்திரம். அதன் கரையைக் கண்டவர்கள் யாரும் இல்லை. ஏனைய பழைய மொழிகளில் உள்ள நூல்கள் எல்லாவற்றையும் பட்டியல் இட்டு விட்டார்கள். ஆனால் வட மொழி நூல்களைப் பட்டியல் இடுவதுகூட முடிந்தபாடில்லை. உலகம் முழுதுமுள்ள நூலகங்களில் அவ்வளவு சுவடிகள் உள்ளன.

பல நூல்களுக்கு மூல நூல் மறைந்து போயின. ஆனால் அவைகளின் மொழி பெயர்ப்புகள் சீன மொழி உள்பட பல மொழிகளில் இருக்கின்றன. மொழிபெயர்க்க ஆள் இல்லை. உலகம் முழுதும் சம்ஸ்கிருத கல்வெட்டுகள் பல்வேறு லிபிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

அசோகர் காலம் வரை பனை ஓலைகளிலும் மரப் பட்டைகளிலும் எழுதி வந்ததால் அவைகள் அழிந்துவிட்டன. கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து உலகம் முழுதும் சம்ஸ்கிருத கல்வெட்டுகள் தோன்றிவிட்டன. நேபாளம் முதல் இந்தோநேஷியா வரை ஆயிரக் கணக்கான பாடல் வடிவக் கல்வெட்டுகள் கிடைத்துள்ளன. இதே காலத்தில் மற்ற மொழிகளில் உரைநடைக் கல்வெட்டுகள்தான் கிடைக்கின்றன.

 

வேதங்களின் பெரும் பகுதி (சாகைகள்) அழிந்துவிட்டன. பிராமணர்கள் வாய் மொழியாக ஆசார அனுஷ்டானங்களுடன் அத்தியயனம் செய்துவந்ததால் எழுதிவைக்கவும் இல்லை. இப்போது இருக்கும் வேதங்களை டேப்புகளில் பதிவு செய்ததே 600 மணி நேரத்துக்கு வருகிறது. உலகில் வேறு எங்கும் இல்லாத புதுமை வேதப் படிப்பில் உண்டு. இடைச் செருகல் வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக வேதத்தில் இருக்கும் சொற்களை ஒன்றாகவும் இரண்டாகவும் மூன்றாகவும் கூட்டிக் கூட்டி சொல்லிக் கொண்டே பாராயணம் (கண பாடம், ஜடா பாராயணம்) செய்வார்கள். இதை எல்லாம் பதிவு செய்துவிட்டார்கள் ராஜஸ்தான் பலகலைக் கழகத்தினர்.

சம்ஸ்கிருதம் மாபெரும் சமுத்திரம். கரை காணாத அளவுக்கு பெருகியது. உலகில் இதுவரை அதிலுள்ள புத்தகப் பெயர் பட்டியல் அனைத்தையும் ஒரே வால்யூமாகக் கூட கொண்டுவர முடியாத அளவுக்குப் பெரியது. கிரேக்க நாடு, முதல் காவியத்தை எழுதுவதற்குள் சம்ஸ்கிருதத்தில் 4 வேதங்கள், பிராமணங்கள், ஆரண்யங்கள், உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் தோன்றிப் பெருகிவிட்டன.

 

3500 ஆண்டுக்கு முன் வந்த ரிக் வேதத்தில் மட்டும் சுமார் 450 கவிஞர்கள் பாடிய 1028 துதிகள். அவைகளில் 10,552 பாடல்கள். 39, 831 பதங்கள். இதில் 4,32,000 அசைகள் (சில்லபிள்) இருப்பதாக சதபத பிராமணம் கூறும். ஆயினும் இப்போதைய கணக்கில் 3,95,563 அசைகளே காணப்படுகிறது. யஜூர், சாம, அதர்வண வேதங்கள் இதற்குப் பின் வந்தன.

 

உலகிலேயே நீண்ட நூல் என்று இந்தியாவுக்கு வந்த கிரேக்க எழுத்தாளர் குறிப்பிட்ட மஹா பாரதத்தில் நூறாயிரம் ஸ்லோகங்கள்— 2 லட்சம் வரிகள்— சுமார் 10 லட்சம் சொற்கள் உள்ளன.

வால்மீகி ராமாயணத்தில் 24000 பாடல்கள் உள்ளன.

18 புராணங்களில் பல லட்சம் வரிகள் உள்ளன. உலகில் எந்த நாட்டு சமய இலக்கியமும் இதன் அருகில் கூட வரமுடியாது.

 

 

கி.மு 800 என்று ஒரு கோடு கிழித்தால், பக்கத்தில் பைபிளின் பழைய ஏற்பாடும் கொஞ்சம் சீன மொழிப் பாடல்களும் மட்டும் குட்டையாக நிற்கும். கிரேக்கம், லத்தீன், தமிழ் எல்லாம் அப்பொழுது பிறக்கக் கூட இல்லை (நூல்கள் வடிவில்).

 

கி.மு.800க்கு முன்னர் தோன்றிய சுருதி என்னும் வேதம் என்பதே பெரிய அளவு. அதற்குப் பின்வந்த ஸ்மிருதி எனப்படும் நீதி சாஸ்திரங்கள் வேறு.

 

பிரபல வரலாற்று ஆசிரியர் கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரி கூறுவது: சீன மொழியில் 1700 சம்ஸ்கிருத நூல்கள் மொழி பெயர்க்கப் பட்டன. இவைகளில் 40 மில்லியன் சொற்கள் உள்ளன. இவை 2 முதல் 11 நூற்றாண்டு வரை எழுதப்பட்டவை.

 

 

சம்ஸ்கிருதத் தனிப்பாடல்கள் 

சுபாஷித ரத்ன கோஷ –1739 பாடல்கள்–223 கவிஞர்கள்

பிரசன்ன சாகித்ய ரத்னாகர–1428 பாடல்கள்,

சதுக்தி கர்ணாம்ருத 2370பாடல்கள்–485கவிஞர்கள்,

சூக்தி முக்தாவளி 2790பாடல்கள்,  240கவிஞர்கள்,

சரங்கதார பத்ததி 4689பாடல்கள்–282கவிஞர்கள்

ப்ருஹத் பத்ததி 7586பாடல்கள்,

வல்லப தேவ சுபாஷிதாவளி 3527பாடல்கள் 360கவிஞர்கள்

 

 

(இது தவிர சுபாஷித ரத்ன பாண்டாகாரம் என்னும் நூலில் 16,000 தனிப் பாடல்கள் இருப்பதாக அறிவேன். ஒருவேளை மேற்கண்ட நூல்களில் உள்ளவற்றைத் தொகுத்துக் கொடுத்தார்களா என்று எனக்குத் தெரியாது. தனிப் பாடல்கள் மட்டுமே இவ்வளவு என்றால்!!! )

இரண்டாம் நூற்றாண்டு முதல் 19ஆம் நூற்றாண்டு வரை சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதிய 872 ஆசிரியர்களின் பெயர்களை பி.வி.கானே தொகுத்துக் கொடுத்தார். சங்கரர் பெயரில் மட்டும் 272 துதிகள் இருக்கின்றன! ஸ்தல புராணங்கள், சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் எல்லாவற்றையும் யாரும் பட்டியல் இடவில்லை.

 

சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள அதிசயங்களை The Wonder That is Sanskrit (published by Sampad and Vijay, Sri Aurobindo Society,Pondichery) என்ற நூலில் படிக்கலாம். இந்த மொழியை பிராமணர்கள் கூட படிக்காமல் ஐரோப்பியர்களிடம் மட்டும் விட்டால், அவர்கள் சொன்னதே “வேதம்” என்றாகிவிடும்!!

 

கம்போடியா, வியட்நாம், லாவோஸ், தாய்லாந்து முதலிய தென் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் மட்டும் 800 சம்ஸ்கிருத கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன. கி.மு. 1400 முதல் சம்ஸ்கிருத சொற்கள் கல்வெட்டுகளில் காணப்படுகின்றன. குதிரைப் பயிற்சி தொடர்பான களிமண் பலகை– கியூனிபார்ம் எழுத்துக்– கல்வெட்டுகளில் சம்ஸ்கிருத எண்கள் உள்ளன. கி.மு. 1400ல் மிட்டன்னி ராஜாக்களின்  உடன்பாட்டில் வேதகால தெய்வங்களின் பெயர்கள் இருக்கின்றன.

 

Please read Sanskrit Inscriptions in strange places and Sanskrit Inscriptions in Mosques and on coins in my blogs. ( Swami_48@yahoo.com )