நீராவி பிடிப்பதால் என்ன பயன்?- மருத்துவத்தில் எண்-4 பகுதி 3 (Post No.6390)

Written by LONDON SWAMINATHANswami_48@yahoo.com


Date: 15 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  9-14 am

Post No. 6390

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ALSO SEE OLD ARTICLES IN THE BLOG

சரக சம்ஹிதை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/சரக-சம்ஹிதை/

  1.  

Translate this page

4. வைத்யருக்கான குணங்கள். வைத்ய குணா: 1) மிகச் சிறந்த மருத்துவ அறிவு … ஆயுர்வேதம் என்றால் என்ன, ஒரு மருத்துவரின்குணாதிசயங்கள் …

சரக சம்ஹிதை சொல்லும் ரகசியங்கள் | Tamil …https://tamilandvedas.com/…/சரக-சம்ஹிதை-சொல்…

  1.  
  2.  

Translate this page

11 Nov 2013 – ஆயுர்வேத ஆசார்யர் சரகர் – 1 By ச.நாகராஜன் ஆத்ரேயரின் சிஷ்யர் ஆசார்ய சரகர் பாரத வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் …

சரக சம்ஹிதை சொல்லும் ரகசியங்கள் …https://swamiindology.blogspot.com/2013/11/blog-post_11.html

11 Nov 2013 – இவரது சரக சம்ஹிதை 120 அத்தியாயங்களைக் கொண்டது. ஏன், 120 அத்தியாயங்கள் என்ற எண்ணிக்கை? ஒரு மனிதனின் பூரண ஆயுள் 120 …

மருத்துவர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/மருத்துவர்/

  1.  

Translate this page

13 Jan 2017 – ஆனால் மருத்துவம் பற்றிய பழமொழிகளும் பிற்காலத்தில் எழுந்த … மருந்து என்ற தலைப்பில் வள்ளுவர் பாடிய பத்துக் குறள்களும் …

மருத்துவத்தில் எண் மூன்று (Post No.6303 …https://tamilandvedas.com/…/மருத்துவத்தில்-எண…

  1.  

Translate this page

24 Apr 2019 – மருத்துவத்தில் எண் மூன்று (Post No.6303). Written by London swaminathan swami_48@yahoo. … This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) …

நாலு பேர் கொடுக்கும் உணவை …https://tamilandvedas.com/…/நாலு-பேர்-கொடுக்…

  1.  

Translate this page

2 days ago – ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) … கடுக்காய் சாப்பிடு; மோர் குடி–மருத்துவத்தில் எண் 4- Part 1(Post No.6377)In “அறிவியல்”. தமிழ் …

மருத்துவத்தில் எண் 4 | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/மருத்துவத்தில்-எண…

  1.  

Translate this page

கடுக்காய் சாப்பிடு; மோர் குடி–மருத்துவத்தில்எண் 4- Part 1(Post No.6377). Written by London swaminathan. swami_48@yahoo.com. Date: 12 May 2019. British Summer Time uploaded in London …