பாதரச மணி பையில் இருந்தால் விண்ணில் பறக்கலாம்! (Post No.7184)

mica

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com
Date: 6 NOVEMBER 2019

Time  in London – 16-17

Post No. 7184

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

mercury in thermometer

தாயுமானவர் பாடல் இதோ:–

கந்துக மதக் கரியை வசமா நடத்தலாம்;

கரடி வெம்புலி வாயையுங் கட்டலாம்;

ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேற் கொள்ளலாம்;

கட்செவி எடுத்தாட்டலாம்

வெந்தழலின்  இரதம் வைத்தைந்து லோகத்தையும்

வேதித்து விற்றுண்ணலாம்;

வேறொருவர் காணாமல் உலத்துலாவரலாம்

விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம்;

சந்ததமும் இளமையோடிருக்கலாம்

மற்றொரு சரீரத்திலும் புகுதலாம்;

சலமேல் நடக்கலாம்; கனல் மேலிருக்கலாம்

தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்

சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது.

நேற்று முன் தினம் எழுதிய ஆங்கிலக் கட்டுரையில் சம்ஸ்க்ருத மொழியில் உள்ள நீண்ட ரசாயன நூல் பட்டியலைக் கொடுத்துள்ளேன்.

Old articles n my blog———

வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › வேதம்-…

  1.  

29 May 2018 – வேதம் முதல் தாயுமானவர் வரை அஷ்டமா சித்திகள்! அற்புத … தாயுமானவர் பாடிய அற்புத சக்திகள் பற்றிய பாடல் நாம் எல்லோரும் …

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS- FROM RIG VEDA …https://tamilandvedas.com › 2018/05/29 › supernatural-…

  1.  

Translate this page

29 May 2018 – SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO THAYUMANAVAR (Post No.5057). Written by London Swaminathan. Date: 29 …

in the Rig Veda | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › in-the-rig-veda

  1.  

SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO … Though lot of saints in later ages have sung about the mystic powers of saints and seers in …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 13/01/18

Aladdin’s Magic Lamp and Tamil Saints | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/03/09 › aladdins-magi…

  1.  
  2.  

9 Mar 2012 – In the Forest of Naimisaranya , saints used to gather and listen to stories. … They are supposed to have supernatural powers. In Tamil literature …

Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a …https://tamilandvedas.com › 2016/11/12 › rare-pictures-…

  1.  

12 Nov 2016 – Rare Pictures of Hindu Yogis, Saints, Aghoris, ascetics from a German book … SUPERNATURAL POWERS OF SAINTS– FROM RIG VEDA TO …

Miracles do Happen ! | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › 2012/09/01 › miracles-do-h…

  1.  

1 Sep 2012 – This gives an idea of the miracles done by Hindu saints, particularly … is one who attained Siddhi i.e. special psychic and supernatural powers, …

WHERE WERE THE HINDU SEERS AND SAINTS BORN …https://tamilandvedas.com › 2018/04/27 › where-were-the-hindu-seers-and…

  1.  

27 Apr 2018 – Nayanmars- Most of the 63 Nayanmars, the Tamil Saivite saints were born in … FIVE WAYS OF GETTING SUPERNATURAL POWERS (Post …

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: