TAMIL AND ENGLISH WORDS 2700 YEARS AGO – 12 (Post No.9076)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9076

Date uploaded in London – –25 DECEMBER 2020      

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

DON’T FORGET TO READ 43 PARTS – “TAMIL WORDS IN ENGLISH” THAT ENDED ON SIXTH DECEMBER 2020; THIS SERIES STARTED ON  NINTH DECEMBER 2020.

2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ், ஆங்கில சொற்கள் – பகுதி -12

ALL THE NUMBERS BELOW ARE SUTRA NUMBERS FROM 2700 YEAR OLD ‘ASHTADHYAYI’ OF PANINI, WORLD’S FIRST GRAMMAR BOOK .

XXX

LIKE I MENTIONED IN THE VERY FIRST PART, THESE WORDS ARE IN PATANJALI’S ‘MAHA BHASHYA’ COMMENTARY OR, NOTES OR GLOSS OF KAATYAAYANA VARARUCHIS ‘VAARTTIKA’. SO, THEY MAY BE FROM 2200- 2700 YEAR OLD PERIOD.

BUT PATANJALI COULDN’T HAVE USED THEM SUDDENLY IN SECOND CENTURY BCE. SO, THEY MUST HAVE EXISTED AT LEAST 200 OR 300 YEARS BEFORE HIM.

XXX

PANINI’S SUTRA CONTINUED……………

சுமேரியாவில் சம்ஸ்கிருத மன்னர் பெயர்கள்

SUTRA 2-3-41

NARA – MAN

நர = மனிதன்

NARASIMHAN – நரசிம்மன்  MAN WITH LION’S FACE சிம்ஹ , ONE OF VISHNU’S FAMOUS TEN AVATARS.

NARAM SIN நரம் சின் , அக்கட /சுமேரிய அரசன் WAS A KING , WHO RULED SUMERIA FROM AKKAD, IN 2260-2213 BCE.

SIN சந்திர IS CHANDRA ACCORDING TO SOME; EVEN THEN NARA STANDS FOR MAN. LIKE WE HAVE RAMA CHADRAN ராம சந்திரன் THEY MIGHT  HAVE SAID NARA CHANDRAN. நர சந்திரன் அல்லது நர சிம்ஹ

ALL OTHER NAMES BEFORE HIM AND AFTER HIM ARE ALSO SANSKRIT NAMES-

SARGON – 2340-2296 BCE-  SARGUNA, SADGUNA, SHATRUGNA சற்குண, சத்ருக்ன

RIMUSH – 2284- 2239 -RAMESSES ராமெஸ்ஸஸ்  IN EGYPT- IN SUMERIA RAMESH/SIVA ரமேஷ்

MANISHUTSU- 2275-2229 BCE- MANI SADSUTHA –  மணி சித்சுத ; மணி என்பதை பாணினியும் ‘ரத்தினம்’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்துகிறார்.

NARAM SIN – 2260- 2213 BCE- NARA SIMHAN OR NARA CHANDRAN நர சிம்ஹ 

SHAR-KALI- SHARRI – 2223- 2198  AND 2175- 2150 – SHUKRACHARRY சுக்ராச் சாரி

எல்லா ஆண்டுகளும் கி.மு. அதாவது இற்றைக்கு 4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர். சிந்து சரஸ்வதி நதி தீர நாகரிகத்துக்கு 600 ஆண்டுகள் முந்தையவர்கள்.

XXXX

SUTRA 2-3-41 CONT.

SUURA – HERO சூர

ச -என்பது பாரசீக மொழியில் ஹ ஆகும். அதை கிரேக்கர்கள் கடன் வாங்கினார்கள்

SANSKRIT ‘S’ BECOMES ‘H’ IN PERSIAN AND GREEK

உதாரணங்கள்—

SUURA – H-IIRA, HERCULESE சூர = ஹெர்குலீசா

OTHER EXAMPLES –

SINDHU – HINDU  சிந்து- ஹிந்து

SALA – HALL; IN MANY EUROPEAN LANGUAGES IT IS STILL SALA, CHALET சாலா – ஹால்; ஆங்கிலம் தவிர ஏனைய ஐரோப்பிய மொழிகளில் இன்னும் சாலா / மண்டபம் அப்படியே உள்ளது ; CHALET

SIVA SUSRUTHA- HIPPOCRATES , GREEK MEDICINE MAN; HE WAS IMPRESSED WITH HINDU SUSRUTHA OF SIXTH CENTURY BCE AND CALLED HIMSELF SIVA – HIPPA, CRATES- SUSRUT

சிவ சுஸ்ருத – ஹிப்ப சுஸ்ருத ; இவரை மருத்துவத்தின் தந்தை என்று மேலை உலகம் கொண்டாடும். அவருக்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுஸ்ருத சம்ஹிதை வெளியானதால் சிவா= ஹிப்பா , தன பெயரில் ‘சுஸ்ருத’ இணைத்துக்கொண்டார் என்றே தோன்றுகிறது.

SAADHU- H/GOOD சாது = நல்லவன்

XXX

2-3-43

SAADHU- GOOD சாது = நல்லவன்

நிபுண – மரியாதைக்குரியவன் ; தற்போதைய பொருள்- குறிப்பிட்ட துறையில் வல்லவர்

S BECOMES H/G

NIPUNA – NOW WE USE IT IN THE SENSE OF AN EXPERT

IN THE OLDEN DAYS IT MEANT ONE WHO COMMANDS RESPECT.

BUT ALL OVER INDIA BOTH THE WORDS ARE USED EVEN TODAY.

XXX

2-3-44

NIDRAA- NITHTHIRAI/SLEEP

நித்ரா – நித்திரை /  தூக்கம்

XXX

2-3-46

DRONA – A MEASUREMENT- DONNAI IN TAMIL

KAARI – A MEASUREMENT- KAARI IN TAMIL; LAST SEVEN PHILANTHROPHISTS IN SANGAM TAMIL LITERATURE

KAARI HAD A HORSE WITH THE SAME NAME; MAY ALSO MEAN BLACK.

KAARI – KAALI, GODDESS IN BLACK

EVEN CHRISTIANS WORSHIP KAALI AS BLACK MADONNA; PAGAN GODDESS CONVERTED TO CHRISTIAN FAITH. CHRISTIANS CARRY THE IDOL ON THEIR SHOULDERS IN PROCESSION EXACTLY THE SAME WAY THAT HINDUS DO IT ONE LAKH PLUS TEMPLES. IN 40,000 TEMPLES IN TAMIL NADU THEY CARRY GOODS AND GODDESSES ALONG THE MAIN STREETS OF THE TOWN AS WELL.

ஐரோப்பாவில் காளி வழிபாடு

த்ரோண, காரி என்பன அளவை தொடர்பான சொற்கள்.

த்ரோண = தொன்னை

காரி – கடை எழு வள்ளல்களில் ஒருவர். சங்கப் புலவர்களால் பாடப்பட்டவர்.

காளி = காரி என்பன கருப்பு என்ற பொருளிலும் வரும்.

ஐரோப்பா முழுதும் கிராம மக்கள் காளியை வணங்கினர். அதை அழிக்க முடியாத கிறிஸ்தவ போப்பாண்டவர் , காளிக்கு கருப்பு மடோன்னா என்ற கிறிஸ்தவ நாம கரணம் செய்து வைத்தார். இன்றும் கருப்பு மடோன்னா கோவில்கள் ஐரோப்பா முழுதும் பிரசித்தம். நாம் உற்சவ காலங்களில் எப்படி உற்சவ மூர்த்தியை  ஊர்வலம் விடுகிறோமோ அதே பாணியில்  இன்றும் ஊர்வலம் விடுகின்றனர்.

XXX

2-3-47

ADD HEY WHEN YOU CALL OR ADDRESS SOMEONE

ஹே ராமா – ஏ ராமா

HEY BECOMES ‘A’ IN TAMIL BECAUSE H , J, G, SH, SSA, KSHA DO NOT EXIST IN ANCIENT TAMIL

XXX

2-3-50

PAADA- LEG, FOOT

பாத = கால், பாதம் – பாத சாரி , சைக்கிள் பெடல்,

பாத – அடி ; குறளில் இறைவன் அடி என்ற பொருளில் காணலாம்

அடி – அளவை நூல் ; ஒரு அடி, 2,3,4 அடி

IN ADDITION TO FOOT IT GIVES LOT OF WORDS IN EUROPEAN LANGUAGES SUCH AS PEDAL,

PEDE STRIAN, PODIATRY ETC; STEP

அடி= படி ; மாடிப் படி

IN TAMIL IT BECOMES  ADI. VALLUVAR USE IT IN KURAL.

ADI MEANS FOOT/LEG, FOOT IN MEASUREMENT AND THEN EXTENDS TO STEP =PADI IN STAIRCASE

PAATHASAARI- PEDESTRIAN

XXXX

2-3-51

SWARA – SURAM IN TAMIL MUSIC CIRCLE

ஸ்வர – சுரம் ; இசைத்துறையில் சப்தஸ்வரம்

SAPTASWARA – SEVEN NOTES

XXX

2-3-52

SMARAN – SMARANAI/NINAIVU

ஸ்மரணை = நினைவு

XXX

2-3-53

UDHAKA – WATER, WET, VODKA, VOLGA

SEEN ALREADY

உதக – தண்ணீர் (முன்னரே விளக்கப்பட்டது)

XXX

2-3-54

ROGAH= ROGAM/DISEASE

ரோகம் = நோய்

USED COMMONLY THROUGHOUT INDIA

RUJATI – ROAST ALSO RUPTUE, RIVET

ருஜதி – ரோஸ்ட் ; வாட்டுகிறது

JWARA – JURAM, SURAM/KAAYCHAL

ஜ்வரம் = ஜுரம்/ காய்ச்சல்

XXX

2-3-55

MAANAVA – STUDENT, BRAHMACHARI LEARNER

மாணவ –

மிகவும் வியப்பான விஷயம் வேத காலம் முதல் இன்று வரை அதே பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த (மாணவ) சம்ஸ்கிருதத் சொல்.

சம்ஸ்கிருதம் அழியவே அழியாது என்பதற்கு தெய்வம், தேவ, ராஜா, காலம், காமம், மனது , காரணம் ,உலகம் முதலிய நூற்றுக் கணக்கான “தமிழ் ” சொற்கள் சான்று  பகரும் .

இந்தியாவில் எந்த மொழி அகராதியைக் கையில் எடுத்தாலும் அதில் சம்ஸ்கிருத சொற்களே மிகுந்து காணப்படும்!!!

TO BE CONTINUED………………………………………………

Tags –  tamil words-12, sanskrit in Sumeria

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: