ஐந்து பெண்கள் விலக்கு! ஐந்து பெண்கள் தாய்! (Post No.4010)

Written by London Swaminathan
Date: 17 June 2017
Time uploaded in London- 16-06
Post No. 4010
Pictures are taken from various sources such as Face book, Wikipedia and newspapers; thanks.
contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

கன்னியரை பொன்னான் கழிந்தோரை மற்றயலார்

பன்னியரை மாயப் பரத்தையரை – முன்னரிய

தாதியரை நல்லோர் தழுவ நினையார் நரகத்

தீதுவரு மென்றே தெரிந்து.

நீதி வெண்பா பாடல்

 

நல்லோர், மணமாகாத பெண்களையும், பொன்னான தாலியை இழந்த கைம்பெண்களையும், பிறர் மனைவியரையும், வஞ்சனை மிகுந்த வேசியர்களையும், விரும்பத் தகாத வேலைக்காரிகளையும், நரக துன்பம் வந்துவிடுமே என்று உணர்ந்து தழுவ நினைக்க மாட்டார்கள்.

 

எங்கெங்கு தவறுகள் நிகழக் கூடும் என்பதை அறிந்து நம் முன்னோர்கள் ஐந்து பெண்களின் பட்டியலைத் தந்துள்ளனர். ஆகையால் இவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் ஆடவர்கள் தனியாக இருக்கக் கூடாது. இருந்தால் பஞ்சினையும் நெருப்பையும் பக்கத்தில் வைத்தது போலாகும்.

 

இவ்வாறு பெண்களைப் பற்றிச் சொன்னவுடன் யாரும் அவர்களைக் குறைத்து மதிப்பிட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தாயார் போன்ற ஐந்து பெண்கள் யார் யார் என்பதையும் ஒரு பாடல் கூறுகிறது.

இந்த நீதி வெண்பாவை இயற்றியவர் யார் என்பது தமிழ் கூறு நல்லுலகத்துக்கு இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

தன்னையளித்தாள் தமையன் மனை குருவின்

பன்னியரசன் பயிறேவி- தன் மனையைப்

பெற்றாளிவரைவர் பேசி லெவருக்கும்

நற்றாய ரென்றே நவில்

 

பேசுமிடத்து தன்னைப் பெற்றவள், தமையனின் மனைவி, ஆசிரியரின் மனைவி, அரசனின் மனைவி, தன்னுடைய மனைவியைப் பெற்றவள் ஆகிய இந்த ஐந்து வகையினரையும் அவரவர்க்கு பெற்ற தாய்மார்கள் என்றே சொல்லு.

இவர்கள் ஐந்து பேரையும் தாய் போலக் கருத வேண்டும்.

 

MY OLD ARTICLES ON THE SAME THEME:—

ஐந்து தந்தை, ஐந்து தாய், ஐந்து குரு …

https://tamilandvedas.com/…/ஐந்து-தந்தை-ஐந்து-…

 

9 Mar 2015 – Compiled by London swaminathan Article no. 1702; dated 9 March 2015 லண்டன் மாநகர நேரம் காலை 9-25 நம் ஒவ்வொருவருக்கும் 5 தந்தைகள், 5 தாய்மார்கள், …

தாய் | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/தாய்/

 

ஐந்து தாய். ராஜாவின் மனைவி (மஹாராணி), குருவின் மனைவி, அண்ணனின் மனைவி, தன்னுடைய சொந்தத் தாய்மற்றும் மாமியார் ஆகிய …

ஐந்து ‘ஜ’ காரமும் ஐந்து ‘வ’ காரமும்!! | Tamil …

https://tamilandvedas.com/…/ஐந்து-ஜ-காரமும்-ஐந…

 

15 Feb 2014 – தாயும், தந்தையும், விஷ்ணு பக்தியும், கங்கையில் ஸ்நானம் … இதே போல ‘வ’ காரத்தில் ஆரம்பிக்கும் ஐந்துவார்த்தைகள் …

 

 

ஐந்து பெண்கள் | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/ஐந்து-பெண்கள்/

 

இளவரசர் ஹாரிக்கு ‘பஞ்ச கன்யா’ பெண்கள் வரவேற்பு (Post No 2654). harry with kunkum … (for old articles go to tamilandvedas.comOR swamiindology.blogspot.com) … இந்த ஐந்து பெண்களின் கதை தெரியாதோர் பாரத நாட்டில் இல்லை.

 

 

சுபம்–