ரிக் வேத கணிதப் புலிகள்!

vedas4
கட்டுரை மன்னன் – லண்டன் சுவாமிநாதன்
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்:–1267; தேதி 4 செப்டம்பர் 2014

ரிக் வேத கால முனிவர்கள் மஹா மஹா கணிதப் புலிகள்! அவர்கள்தான் உலகத்துக்கு தசாம்ச முறையைக் (decimal system) கற்பித்தவர்கள். அந்த தசாம்ச முறை வந்திருக்காவிடில் கம்ப்யூட்டரோ இன்ட ர்நெட்டோ உலகில் வந்திருக்க முடியாது. “வேதமே இந்த உலகிற்கு அடிப்படை” என்று மனு கூறிய வாசகம் மிகவும் ஆழ்ந்த பொருள் உடையது. வேதம் முழுதும் பத்து, நூறு, ஆயிரம், பத்தாயிரம், நூறாயிரம் (decimal system) என்ற எண்களே காணக்கிடக்கின்றன. உலகில் ஏனைய நாட்டு இலக்கியங்கள் இதற்குப் பின்வந்தவை. அவைகளில் 40 அல்லது நாற்பதின் மடங்குகளே அதிகம் இருக்கும். பெரிய எண்கள் என்பது அவர்களுக்குத் தெரியாது. மிக அபூர்வமாகவே கையாளப்படும்.

“நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல், தான் கற்ற நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு”– என்பர் ஆன்றோர். வேத கால முனிவர்களின் மகத்தான கணிதப் புலமை அவர்கள் கையாளும் எண்களில் இருந்து வெள்ளிடை மலை என விளங்கும்.

நான் 1995 தஞ்சாவூர் உலகத் தமிழ் மகா நாட்டில் இரண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்தேன்: ‘சங்க இலக்கியத்தில் எண்கள்’, ‘சங்க இலக்கியத்தில் வண்ணங்கள் (நிறங்கள்)’ — என்ற இரண்டு ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் கால தாமதம் காரணமாகப் புத்தகத்தில் இடம் பெறவில்லை. ஆனால் நானும் எனது சகோதரரும் ஒவ்வொரு ஆய்வு அரங்க அறையிலும் அந்தக் கட்டுரைகளை விநியோகித்தோம். அது முதல் எண்கள் (நம்பர்) ஆராய்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன். ரிக் வேதத்தில் எங்கு நோக்கினும் எண்கள் காணக்கிடக்கின்றன. யஜூர்வேதத்தில் ருத்ரம்/சமகம் துதியில் எண்கள் வருகின்றன. இவை அனைத்தும் பல ஆழ்ந்த, மர்மமான, ரகசியமான பொருள் உடையவை. இதைப் பார்த்து பிற்காலத்தில் தமிழ் சித்தர்களும் திருமூலர் போன்றோரும் நம்பர்களை வைத்தே பாட்டு இயற்றத் துவங்கினர். அப்படிப்பட்ட பாடல்களுக்கு அந்தத் துறையில் உள்ள வல்லுநர்கள்தான் சரியான பொருள் சொல்லமுடியும். இதைப் பார்த்து திருவள்ளுவரும் ‘கோடி’ என்ற சம்ஸ்கிருத எண்ணை எண்ணற்ற குறள்களில் பயன்படுத்துகிறார்.

கீழ்கண்ட எண்கள் ஒரு சின்ன மாதிரியே. வேதத்தில் உள்ள எண்களை ஆராய்ச்சி செய்தே ஒருவர் எளிதாக டாக்டர் பட்டம் வாங்கி விடலாம்.முதலில் ரிக் வேத மண்டல எண்ணும் துதியின் எண்ணும் உள்ளது. இரண்டாவது பத்தியில் எண்ணும் மூன்றாவது பத்தியில் அதன் விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

vedas5
RV 5-29-8 3X100 =300 சோம ரசம் கொடுக்கும் எண்ணிக்கை
8-85-8 63 மருத்துகளின் எண்ணிக்கை
10-34-8 53 சூதாட்டக் காய்கள் 50+3
10-114-6 36 பாத்திரங்கள் 33+3
10-53-3 34 விளக்குகள் 33+1
8-28-1 33 கடவுள் எண்ணிக்கை
3-4-9 33 கடவுள் எண்ணிக்கை

Vedas 9
இந்திரன் ‘’கொன்றது’’ எத்தனை பேர்?
RV 6-26 100,000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
RV 6-26 60,000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
RV 4-30 100,000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
RV 1-53 10,000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
RV6-27 3000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை

RV 2-14-6 100X 1000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
2-13-9 100X10 கொல்லப்பட்ட தாசர்கள் எண்ணிக்கை
2-14-6 100,000 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை
7-19-14 6666 l கொல்லப்பட்ட தாசர்கள் எண்ணிக்கை 3300+3300+33+33

(AV9-5-2) 6333 கந்தர்வர்கள் எண்ணிக்கை
RV3-9-9 3339 கடவுள் எண்ணிக்கை
(3003+303+33)
((Satapata Brahmana 3306 கடவுள் எண்ணிக்கை
(3003+303) )
RV4-27-6 3000 கொல்லப்பட்ட வீரர்கள் எண்ணிக்கை
3X1000

vedas2

இந்திரன் ‘’அழித்த’’ கோட்டைகள் எத்தனை?
RV 2- 14 100 கோட்டைகள் Ancient castles
RV 1-130 90 கோட்டைகள் forts
RV 1-53 100 கோட்டைகள் forts
RV10-98-10 99000 வண்டிகள் எண்ணிக்கை
No of wagon loads (100 000—1000=99000)
RV 1-54-6 99 கோட்டைகள் Forts of Sambara 100-1
2-19-6 99 கோட்டைகள் Forts of Sambara 100-1
10-98-11 99000 வண்டிகள் எண்ணிக்கை
100000—10000
1-130-7 90 கோட்டைகள் forts of Dasas
8-1-24 1100 குதிரைகள் எண்ணிக்கை
steeds of Indra 1000+100
10-97-1 107 மூலிகைகள் எண்ணிக்கை 100+7
10-130-1 101 மந்திரிகள் 100+1
10-93-15 77 குதிரைகள் எண்ணிக்கை 70+7

vedas3

வேத முனிவர்கள் பெற்ற பரிசுகள் எத்தனை?
8-6-46 100,000 பரிசுகள்
8-5-37 100+10,000 100 ஒட்டகங்கள் & 10,000 பசுக்கள்,
8-46-32 100 100 ஒட்டகங்கள்
10-93-15 77 குதிரைகள் எண்ணிக்கை 70+7
8-85-8 7X9 மருத்துகளின் எண்ணிக்கை
5-52-7 7X7 மருத்துகளின் எண்ணிக்கை
10-55-3 5×7 கடவுள் எண்ணிக்கை
10-90-15 3X7 மருத்துகளின் எண்ணிக்கை
7-9-11 21 கொல்லப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை

2-12 40 சம்பரன் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்.
7-18 10 தச ராஜ யுத்தம் (பத்து அரசர் போர்)
5-62-1 1000 ஆயிரம் கால் மண்டபம்
1-116-3 100 நூறு துடுப்புகள் உடைய பெரிய கப்பல்

பல இடங்களில் ஆயிரம், நூறு, பத்து என்ற எண்ணிக்கை திரும்பத் திரும்ப வரும்.

vedas6
இவைகளில் இருந்து தெரிவது என்ன?

1.பெரிய எண்களை அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளாமல் “அதிகமான” என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்
2.கொல்லப்பட்டவர்கள் என்பது உண்மையிலேயே கொல்லப்பட்டவர் இல்லை. ‘’கொல்’’ என்பதே வேறு பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம்.

3.வேதகாலத்தில் நூறு துடுப்புகள் உடைய பெரிய கப்பல்கள் இருந்தன. இவைகளில் பூஜ்யூ என்பவரை அஸ்வினி தேவர்கள் காப்பற்றியதாக வேதம் பகரும்.

4.வேத கால எஞ்சினீயர்கள் சொன்ன ஆயிரம் கால மண்டபங்களையே நாம் மாயா நாகரீகத்திலும் இந்துக் கோவில்களிலும் இன்று காண்கிறோம்.

5.மந்திரிகள், கடவுளர், கோட்டைகள் எண்ணிக்கை எல்லாம் சங்கேத மொழியில் சொல்லப்பட்டுள்ளன. கோட்டைகள் வேதகால அரசர்களுடையவை. சங்க இலக்கியத்தில் சோழன் படை எடுத்து பாண்டியன் கோட்டைகளை அழித்தான் என்றால் சோழர்களிடம் கோட்டைகளெ இல்லை என்று பொருள்படாது. ஆக கோட்டைகள் அனைத்தும் ஓரினத்திடம் இருந்தது என்னும் வாதம் பொருந்தாது.

6.ஒட்டகங்களும் பரிசுப் பொருட்களில் இருப்பதால் வேத கால முனிவர்கள் மணற்பாங்கான பாலைவனப் பகுதிகளிலும் இருந்தது விளங்கும். கப்பல் ஓடும் கடல்களும் பாலைவனக் கப்பல்(ஒட்டகம்) செல்லும் மணற் பிரதேசங்களும் வேதகால அரசர் வசம் இருந்தன.

7.பசுக்களைக் கண்டுபிடித்து உலகிற்கு அளித்தது வேத கால முனிவர்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.

8.மூலிகை எண்ணிக்கை, இன்னும் ஒரு இடத்தில் இரும்புக் கால் ஆபரேஷன் பற்றிய செய்திகள் வருவதால் அவர்கள் பெரிய டாக்டர்கள் எனப்திலும் ஐயமில்லை.

9.கடவுள் ஒருவரே; அறிஞர்கள் பலவாறாய்ப் பகர்வர் — ஏகம் சத் விப்ரா: பஹூதா வதந்தி—– என்ற வேத மந்திரத்தையும், இங்குள்ள கடவுளர் எண்ணிக்கையும் ஒப்பிடுகையில் இவை சங்கேத மொழிகள் என்பது பட்டென விளங்கும்.

10.வண்டிகள், குதிரைகள், ஒட்டகங்கள் ஆகியன அந்தக் காலத்தில் விளங்கிய போக்குவரத்து வசதிகளை ஊள்ளங்கை நெல்லிக்கனி என விளக்கும்.

11.மொத்தத்தில் இந்த எண்கள் எழுதப்பட்ட முறை — அவர்களின் கணித அறிவையும், மொழி அறிவையும், பல்வேறு துறைகளில் இருந்த அறிவையும் விளக்குவதாகக் கொள்ளலாம்.

12.சிலர் கூறுவதுபோல அவர்கள் காட்டுமிராண்டிகளோ, நாகரீகம் அறியா மேய்ப்பவர்களோ, பனிப் பிரதேசத்தில் வந்த குடியேறிகளோ இல்லை. வேதம் முழுதும் ஒரு சீரான டெசிமல் முறை எண்கள் இருப்பதாலும், இவை உலகில் வேறு எங்கும் காணப்படாததாலும் இவர்கள் பாரத நாட்டின் மண்ணின் மைந்தர்கள் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும்.

vedas7

வேதம் பற்றி நான் இதுவரை எழுதிய கட்டுரைகள் பின்வருமாறு:
1.The Mysterious Vedic Homa Bird: Does it exist? – posted on 10-12-2011
2.Vedic Hymn better than National Anthems
3.Vedas and Egyptian Pyramid Texts – posted on 29-8-2012
4.Kapinjala Bird Mystery –posted on 23-5-2014 (Post No 1060)
5. Most misinterpreted words :Asva and Ayas
6.Confusion about Vedic Soma Plant –posted on 5-5-2013
7.Horse Headed Seer: Rig Veda Mystery- 1 -posted 27-8-2-14
8.Cucumber in the Rig Veda – posted on 2-42014 (post no 950)
9.Origin of Horse race and Chariot Race –posted 25-8-2014
10.Creation: Vedic Hymn and Babylonian Hymn –posted 6-8-2013
11.Sex Mantras and Talismans in Egypt and the Atharva Veda –posted 26 Sept. 2012
12.Gems from the Atharva Veda – posted 27 Sept. 2013
13.Mysterious Atharva Veda: Part 1 –posted 30 Sept. 2013
14. Mysterious Atharva Veda: Part 2 – posted 7 Oct 2013
15).27 Similes in one Vedic Hymn! – posted on18-8-2012
16) 107 Miracle Herbs in Rig Veda – posted on16-9-2013
17)Vedic Origin of 1000 Pillar Halls in Indian and Mayan Culture – 5 July 2014
18.Two seers saved by Asvins: Stories from the Rig Veda – posted 7 Aug. 2014.
19.Herbs and Diseases in the Veda – posted on 1 July 2014.
20) 31 Quotations from the Vedas – posted on 26 June 2014.
21.Talismans in Atharva Veda and Ancient Tamil Literature — posted on 17 June 2014.
22)Why did Indra kill Brahmins? – posted on 25 May 2014.
23)Ode to Sky Lark: Shelley, Kalidasa and Vedic Poet Grtsamada– posted on 3/5/14
24)Vedic Poet Medhathithi’s Quotations — Posted on22/5/2014
25)Pearls in the Vedas and Tamil Literature –posted on 18/5/2014
26.Important Vedic Quotations on Rivers and Water –posted on 8/5/14
27) 40 Important Quotations from the Atharva Veda –posted on 2-5/14
28.Oldest and Longest patriotic Song – 20 Sept. 2013
29)King and 8 Ministries in Vedic Period – posted on 28 May 2013
30)Numbers in the Rig Veda: Rig Veda Mystery – 2 –posted on 3rd Sep.2014

vedas8
இவைகளில் பல தமிழிலும் அதே தேதிகளை ஒட்டி வெளியாகி இருக்கின்றன. இவை தவிர சங்க இலக்கியத்தில்/ தொல்காப்பியத்தில் இந்திரன், சங்க இலக்கியத்தில்/தொல்காப்பியத்தில் வருணன், சங்க இலக்கியத்தில்/ தொல்காப்பியத்தில் அக்னி, சங்க இலக்கியத்தில் இந்திர விழா ஆகிய கட்டுரைகளும் எழுதியுள்ளேன். ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளப் படித்து மகிழ்க!

Contact swami_48@yahoo.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: