அரிஸ்டாடிலும் இந்திய யானையும் (Post No.6171)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 March 2019


GMT Time uploaded in London – 8-16 am


Post No. 6171

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

நிர்வாண சாமியார்களுடன் … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/நிர்வாண-சாமியார்…

1.      

2.      

Translate this page

8 Apr 2012 – எலிஸ் என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த பைரோ என்பவர் அலெக்ஸாண்டருடன் வந்ததாகவும் நிர்வாண சாமியார்களிடம் பாடம் கற்று கிரேக்க …

கோடங்கி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/கோடங்கி/

1.      

Translate this page

தமிழ் நாட்டில் குறிசொல்லும் குறத்திகள், சாமி ஆடுவோர், கோடங்கி அடித்து சோதிடம் சொல்லுவோர், நாடி சோதிடக் குறிப்புகள் …

அலெக்ஸாண்டர் பாதி! ஆல்கஹால் பாதி …https://tamilandvedas.com/…/அலெக்ஸாண்டர்-பா…

1.      

Translate this page

2 days ago – அலெக்ஸாண்டர் பாதி! ஆல்கஹால் பாதி! (Post No.6162). Written by … friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)) …

அலெக்ஸாண்டர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/அலெக்ஸாண்டர்/

1.      

Translate this page

பட்டப்பகலில் விளக்குடன் போன தத்துவ ஞானி. கிரேக்க நாட்டில் டயோஜெனிஸ் என்ற ஒரு ஞானி இருந்தார். அவர் அலெக்ஸாண்டர் காலத்தில் …

தமிழ் பூதமும் கிரேக்க பூதமும் | Tamil and …https://tamilandvedas.com/…/தமிழ்-பூதமும்-கிர…

1.      

2.      

Translate this page

15 Apr 2012 – Picture: Oedipus kills Sphinx கிரேக்கநாட்டிலுள்ள டெல்பி ஆரக்கிளுக்கும் (ஒரு பெண் சாமி ஆடி குறி சொல்லுதல்) தமிழ் நாட்டிலுள்ள சாமி …

பூதம் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பூதம்/

1.      

Translate this page

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் பூதம், பேய், பிசாசுகள் பற்றி நிறையவே … கிரேக்க நாட்டு தத்துவ ஞானி சாக்ரடீஸ் கூட, மரண தண்டணை நிறை …

டெல்பி ஆரூடமும் குறி … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/டெல்பி-ஆரூடமும்-…

1.      

Translate this page

15 Apr 2012 – கிரேக்க (Greece) நாட்டில் உள்ள டெல்பி ஆரூடம் ( Delphi Oracle ) உலகப் … அப்பர் பெருமானுக்கும் சுந்தரருக்கும் பூதங்கள் வந்து உதவி …

நெப்போலியன் முகம் வெளுத்தது ஏன்? பாலைவன மணல் பாடுவது ஏன்? (Post No.6167)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 8 March 2019


GMT Time uploaded in London – 8-26 AM


Post No. 6167

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அலெக்ஸாண்டர் பாதி! ஆல்கஹால் பாதி! (Post No.6162)

Written by London swaminathan
swami_48@yahoo.com


Date: 7 March 2019


GMT Time uploaded in London – 13-56


Post No. 6162

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

தமிழ்நாடு பற்றி அசோகர் கல்வெட்டுகள் தெரிவிக்கும் அரிய விஷயங்கள் (Post 6112)

Written by london swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 23 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London –10-53 am


Post No. 6112

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பாபிலோனிய எல்லைக் கற்களும் இந்தியக் கல்வெட்டுகளும் (Post No.6093)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 18-06


Post No. 6093
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மஹாராஜா ரஞ்சித் சிங்கின் பதில்! (Post No.6085)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 10-07 am


Post No. 6085

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

சிந்துவெளி எழுத்தைப் படிக்க காஸைட்ஸ் நாகரீகம் உதவலாம் (Post No.6073)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 9-25 am


Post No. 6073

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அசோக சக்ரவர்த்தி 50% பிராமணன்! (Post No.6069)

written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 13 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 18-03


Post No. 6069

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பாபிலோனியாவில் பாம்புக் கடவுளும் கீரிக் கடவுளும் (Post No.6064)

Ethapur picture sent by Lalgudi Veda

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 12 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-55 am


Post No. 6064

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

-Babylonian Boundary stone

போலி சந்யாசிகளின் முகத்திரையைக் கிழித்த அசோகன் (Post No.6061)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 11 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 8-48 am


Post No. 6061

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))