இந்தப் பழம் பழுத்து விட்டது! (Post No.6089)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 18 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-31 am


Post No. 6089
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))
ஆறு வகை எள் ஏகாதஸி (Post No.6088)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 19-19


Post No. 6088

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அசோக மரக் கதை தெரியுமா? (Post No.6084)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-49


Post No. 6084

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


புகழ் பெற்ற புனித மரங்கள் | Tamil and Vedas

Translate this page

இறவாப் பனை மரம்! பிறவாப் புளிய மரம்!-தமிழ் அதிசயம்! (Post No.4901). Written by London Swaminathan. Date: 10 April 2018. Time uploaded in London – 8-15 am (British Summer Time). Post No. 4901.

பேய்கள் பற்றி | Tamil and Vedas

Translate this page

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). புளியமர2. நானும் என் அண்ணன் … அங்குள்ள ஒரு புளிய மரம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. காரணம் – தன் …

மரத்தடியர்களுக்கு ஒரு க்விஸ் + சொல் …

Translate this page

18 Nov 2018 – நாநிலத்தில் ஒரு நிலத்திற்கு தமிழர்கள் பெயர் வைத்த மரம்; XXXX மலை கோவில் … புளிய மரம்- நம்மாழ்வார் ஞானோதயம் பெற்ற மரம்; …

கடம்ப மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

உடனே கொறடா, புளிய மரக் கிளைகளை எடுத்துச் சென்றாலும் அடுப்பு … கடம்ப மரம் உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

ஆலமரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

சிறிய விதையுடைய ஆல மரம் மன்னரின் நாற்படைக்கும் நிழல் தரும். ஆகவே மக்கள் இரு தரப்பட்டவர்கள்; சிலர் பனை மரம்; சிலர் ஆலமரம்.

அரச மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

Bodhi-Tree புத்த கயாவில் இருக்கும் போதி மரம் (அரச மரம், அஸ்வத்தம்) … அரச மரம்” — என்ற கட்டுரையில் மேல் விவரம் காண்க). Banyan_tree-2ஆல மரம். ஆலமர …

Banyan Tree and Sanatkumaras | Tamil and Vedas

Translate this page

They installed gods’ statues under Peepal or Banyan (Arasu and Aal in Tamil அரச, ஆல மரம்) only. Krishna says he is Asvaththa among the trees in Bhagavad Gita. Buddha who was born a Hindu followed the Vedic tradition and did his …

அசோகன் மனைவி செய்த அக்கிரமம் …

Translate this page

4 Oct 2014 – புத்த கயாவில் இருக்கும் போதி மரம்(அரச மரம், அஸ்வத்தம்) … மஹாவம்சத்தில்மரங்கள் பற்றி பல சுவையான தகவல்கள் இருக்கின்றன. … பிறவாப் புளிய மரம்!- … https://tamilandvedas.com/2014/10/04/%e0%ae%85%e0%ae%9a%e0%af%8b%e0%ae%95%e0%ae%a9%e0%af%8d-%e0 …

செக்ஸ் மாறிய மரம் | Tamil and Vedas

Translate this page

ஞான சம்பந்தர் சிலை. பிரிட்டனிலும் ஆண் மரம்பெண் மரம் ஆனது! சம்பந்தர் செயலுக்கு அறிவியல் சான்று! Research Article Written by London swaminathan.

புளியமரத்தில் பேய்கள் வசிப்பது ஏன் …

27 Mar 2016 – (for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com). புளியமர2. நானும் … அங்குள்ள ஒரு புளிய மரம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. காரணம் – தன் …

இறவாப் பனை மரம்! பிறவாப் புளிய மரம் …

10 Apr 2018 – தான்சேன் என்ற புகழ்பெற்ற பாடகரின் சமாதியில் உள்ள புகழ் பெற்ற புனிதமரம், குருக்ஷேத்திரத்தில் உள்ள புனித மரம், …

வியப்பூட்டும் அதிசய மரங்கள் | Swami’s …

 
swamiindology.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html

5 Oct 2012 – பகவத் கீதையில் ‘மரங்களில் நான் அஸ்வத்தம் என்னும் அரச மரம்’ … ஒரு பெரிய மரத்தையொட்டி வளர்ந்துள்ள ஏழு மூலிகைமரங்கள் …

–subham–

ஒரு பூனைக் கதை சொல்லவா? (Post No.6083)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 16 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 17-29


Post No. 6083

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பரி, கரி, அரி, நரி, மறி, கிரி, சுரி, வரி (Post No.6057)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 10 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 10-50 am


Post No. 6057

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


அரி-குரங்கு, சிங்கம்

STORY OF TAMIL DEVADASIS -PART 2, PONANAIYAAR (Post No.6052)

Translated  by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 14-31


Post No. 6052


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com)

சனியை விட செவ்வாய் கிரஹம் பொல்லாதது- பாபிலோனியர் ஜோதிடம் (Post No.6049)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-55


Post No. 6049

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

கொச்ச முச்ச கொச்ச முச்ச722019 (Post No.6045)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-46


Post No. 6045


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

15 ராகங்களின் பெயர்கள் குழம்பிப் போய் கிடக்கின்றன. நீங்கள் கலங்கிய குட்டையில் மீன் பிடிக்கலாமே! 15 ராக மீன்களைக் கண்டு பிடியுங்கள்; திணறினால் விடையைக் கீழே காண்க

1.கா ய போ து  கா  ம்  தி லகு

2.  மாமாளயாளம் கௌ

3.தாளம்ரகேகௌ

4.ரணம்கராபசங்

5.ம்நீபரிலா

6.யைநாநாதமக்கிரி

7.மாவமயதித்

8.தி ஹ காம்   ரி போ

9.ந்ளம்இ தோ

10.கபுனா ராவளின்

11.ரம்ராஷ்சௌடி

12.பைசிரவிந்து

13.கல்மோயாணிகன

14.கடைம் நாட்பீர

15.குகககனலம்தூ

Xxxxxxxxxxxx answers

1.யதுகுல காம்போதி, 2.மாய மாளகௌளம்,3.கேதார கௌளம்,

4.சங்கராபரணம்,5.நீலாம்பரி,6. நாதநாமக்கிரியை,7.மத்யமாவதி,

 8.ஹரிகாம்போதி,9.இந்தோளம் ,10.புன்னாக வராளி,11.சௌராஷ்டிரம்

12.சிந்துபைரவி,13.மோகனகல்யாணி,14.கம்பீர நாட்டை,15.ககனகுதூகலம்

சுமேரியாவில் கல்லீரல் ஜோதிடம் (Post No.6044)


Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 19-52


Post No. 6044


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

My Old Articles:–

கல்லீரல் | Tamil and Vedas  1.  

Translate this page

14 Apr 2017 – இது இதாலியில் ரோம் நகரைச் சுற்றியிருந்த எட்ருஸ்கன் (Etruscan) … வடிவங்கள்எட்ருஸ்கன் (Etruscan) நாகரீகத்தைவிட 1200 ஆண்டுகள் …

ஹிட்டைட்ஸ் | Tamil and Vedas  1.  

Translate this page

போகஸ்கோய் (Bogazkoy) என்னுமிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய வடிவங்கள்எட்ருஸ்கன் (Etruscan) நாகரீகத்தைவிட 1200 ஆண்டுகள் …

Tami and Sanskrit in Etruscan | Tamil and Vedas  1.  

Posts about Tami and Sanskrit in Etruscan written by Tamil and Vedas. … A Bronze model of a sheep’s liver fromPiacenza (150 BC) gives 52 names of divinities, …

DIVINATION in The Vedas, Babylonian and Etruscan | Tamil and Vedas  1.  

10 Apr 2015 – From my earlier article Etruscan-Hindu/Tamil Link posted on 28 July … A Bronze model of a sheep’s liver from Piacenza (150 BC) gives 52 …

-சுபம்–

STORY OF TAMIL DEVADASIS -PART 1, INTRO AND PARAVAI (Post No.6042)

Translated  by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 8-59 am
Post No. 6042
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

My previous articles on Sundara’s miracles are :-

TIME TRAVEL by TWO TAMIL SAINTS | Swami’s Indology Blog14 Feb 2012 – The boy, not only came alive intact but also aged to compensate for the lost two years. This is another instance of Time Travel by a Tamil saint.

Missing: saintsfrom ‎| ‎Must include: ‎saintsfrom

Miracles by the Blind & Oldest Organ Donation | Tamil and Vedas1.      

25 Feb 2013 – Miracles by the Blind & Oldest Organ Donation God is great. … One of the great Four Saivaite saints,Sundarar, lost vision in one eye and went …

miracles | Tamil and Vedas1.      

2.      

Translate this page

When we talk about religion, we believe in the miracles done by great saints. ….. from the miracle stories of Tamil Saints Sambandhar, Appar and Sundarar.

Teleportation Miracles in Hindu scriptures | Tamil and Vedas1.      

2.      

Translate this page

6 Mar 2013 – Like other three saints he also did severalmiracles. One of the miracles involves teleportation.Sundarar was empty handed when he went to …

Aladdin’s Magic Lamp and Tamil Saints | Tamil and Vedas1.      

2.      

Translate this page

9 Mar 2012 – Aladdin’s genie performed several miracles for him. … Sundarar, the last of the three Thevaram saints, was receiving paddy and pulses on a ..