Who are Yakshas?

Please click here for the article:

Who are Yakshas

yakshi6

214px-Didarganj-Yakshi-3bc-Patna

chandraketugarh,WB,Yaksha

Images of Yakshinis and Yakshas.

Analysis of Yaksha Prasna: 123 Questions from a ‘Tree Spirit’

Please click here for the article

Analysis of Yaksha Prasna in Mahabharata

yakshi8

chandraketugarh,WB,Yaksha

stamp of yaksha

yaksa-1

Pictures of Yakshas and Yakshinis