நாடுகளும் அவை போற்றும் கொள்கைகளும் (Post No.6560)

Written by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  13-
30

Post No. 6560

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

Napoleon Eagle
This image has an empty alt attribute; its file name is 5223a-eagle2bof2bamerica.jpg

கருடன் முத்திரை | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/கருடன்-முத்திரை/

1.      

T

பொருள்: அரண்மனையை அடைந்த தசரதன், வெற்றி வேந்தர்களை இங்கே வாருங்கள் என்று அழைக்கும் பொன்னால் அமைந்த ஓலைகளை, கருடன் …

கருடன் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/கருடன்/

1.      

2 Mar 2017 – எகிப்திலும் ரிக்வேதத்திலும் கழுகு, பருந்து, கருடன், ராஜாளி என்ற … இது கழுகு அல்லது கருடன் அல்லது பருந்து போன்ற பறவை …

அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/அழுதால்-உன்னைப்-…

1.      

28 Dec 2016 – … துடைக்கும் உன் தரிசனம் துன்பம் வரும்போது கிட்டுவதால் … கருட வாஹனத்தில் ஏறி விரைந்தோடி வந்தான் விஷ்ணு பகவான்.

சுமேரியாவில் இந்து புராணக் கதை …https://tamilandvedas.com/…/சுமேரியாவில்-இந்…

1.      

12 May 2014 – நான் பார்த்த வரையில் கருட புராணக் கதை, அதர்வ வேத (பாம்பு) …. விரும்புவோர் Please go to swamiindology.blogsot.com or tamilandvedas.wordpress.com coin.

–subham–

–subham–

சிலைத் திருடனைக் கட்டிக்கொடுத்த கிளி! (Post No.6550)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 15 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 9-16 am

Post No. 6550

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

MANTRA TO REMOVE EYE DISEASES! (Post No.6549)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 15 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-25 am

Post No. 6549

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

—subham—

ஆளுக்கு ஒரு மயிர் புடுங்கினால் அடியேன் தலை மொட்டை! (Post No.6546)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 14 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  7- 24 am

Post No. 6546

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

பிரம்மசர்யத்தின் சக்தி- ஸ்வாமி தயானந்த சரஸ்வதி! – 2 (Post No.6534)

WRITTEN by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com


Date: 12 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  6-29 am

Post No. 6534

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

பிரம்மசர்யத்தின் சக்தியை நிரூபித்த தயானந்த சரஸ்வதி! (Post.6518)

Written  by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  7-34 am

Post No. 6518

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

–subham–

சைவத்தில் 5, வைணவத்தில் 5 (Post N.6513)


Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  13-26 am

Post No. 6513

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

—subham—

சைவத்தில் 5, வைணவத்தில் 5 (Post N.6513)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 8 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  13-06 am

Post No. 6513

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

XXXX  SUBHAM XXX

கடவுள் ஏன் மனிதனுக்குக் கஷ்டங்களைக் கொடுக்கிறார்? – 1 (Post No.6502)

Written by S NAGARAJAN


swami_48@yahoo.com


Date: 7 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  7-33 am

Post No. 6502

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–subham–

பஞ்ச பாண்டவர் ரஹஸியங்கள்! (Post 6486)

Written  by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 4 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-59 am

Post No. 6486

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))