எனக்கு உதவும் சாமி யார்? (Post No.6890)

WRITTEN BY S Nagarajan

swami_48@yahoo.com

 Date: 17 AUGUST 2019  
British Summer Time uploaded in London – 7-16 am

Post No. 6890

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


picture posted by Lalgudi Veda

சுஜாதா கொடுத்த தங்கக் கிண்ணம் (Post No.6886)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

 Date: 16 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  8-11 am

Post No. 6886

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

லண்டன் சாலைகளில் உருண்ட பக்தர்கள்; அதிசயக் காட்சி (Post No.6765)


Written by  London Swaminathanswami_48@yahoo.com

 Date: 12 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  8-52 am

Post No. 6765

 Pictures are taken by London swaminathan.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–subham–

துலுக்கப் படைகளை விரட்டிய அனுமன் பாடல்! (Post No.6758)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 10 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  17-5
6

Post No. 6758

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அருணாசலக் கவிராயர் (1711-1779) வாழ்க்கை பல விநோதச் செய்திகள் அடங்கியது. அதில் ஒன்று அவர் அனுமன் மீது பாடல் பாடி தூள் கிளப்பியது ஆகும். இதைக் கேட்ட படையினர், வீராவேசத்துடன் போராடி துலுக்கப் படைகளை விரட்டி அடித்தனர். இதோ 1945ம் ஆண்டில் யோகி சுத்தானாந்த பாரதியார் எழுதிய நூலில் இருந்து ஒரு காட்சி.

இவர் சங்கீத மும்முர்த்திகள் காலத்துக்கும் முந்தியவர். ராமனின் புகழ்பாடும் ராம நாடகக் கீர்த்தனை பாடி ராம பக்தர்களின் இருதயத்தில்  அழியா இடம்பெற்றவர். ஏன் பள்ளி கொண்டீர் ஐயா என்று திருவரங்க நாதன் மீது பாடல் பாடியவர். கம்பனைப் போலவே தன்னுடைய நூலையும் அதே கோவிலில் –ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் –அரங்கேற்றியவர். tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தந்தை பெயர்-  நல்ல தம்பிப் பிள்ளை, தாயார் பெயர் வள்ளியம்மை, மனைவி பெயர் மீனாட்சி. பிறப்பிடம் தில்லையாடி, வாழ்ந்த ஆண்டுகள் 67.

6 கால பூஜை, 6 வகை உற்சவம், 6 தொழில் (Post No.6751)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 9 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London – 9-19 am

Post No. 6751

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

NUMBER SIX MEANS BRAHMINS! (Post No.6737)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 6 AUGUST 2019


British Summer Time uploaded in London –9-49 AM

Post No. 6737

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

My Visit to Chennai Museum- Part 7 (Post No.6708)

Compiled by London swaminathan 

swami_48@yahoo.com

 Date: 31 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 21-1
7

Post No. 6708

 Pictures are taken by  London swami Nathan  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Chandikeswara

to be continued………………………

படிப் பாட்டுக்கள்!(Post No.6705)

Written by S Nagarajan

swami_48@yahoo.com

 Date: 31 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-56 am

Post No. 6705

 Pictures are taken from various sources. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

subham

மஹாபாரத ரகசியம் – 14 ஜன்மங்கள்,6 பேர் வாழ்நாள் வீணானவை (Post No..6690)

WRITTEN by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com


Date: 28 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 6-47 am

Post No. 6690


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மஹாபாரதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறும் பல ரகசியங்களில் இவையும் முக்கியமான ரகசியங்களாக விளங்குகின்றன.

****

ஒரு திராவிட ஜோக் (Joke)! (Post No.6677)

WRITTEN  by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 25 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-04 AM

Post No. 6677


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அடி, உதை, கொல்! கருமிகளுக்கு எதிராக …https://tamilandvedas.com/…/அடி-உதை-கொல்-கரு…

1.      

23 Oct 2017 – ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடுறுடைக்கும். கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு (1077) … https://tamilandvedas.com/…/வள்ளுவனும்-வன்ம… – Translate this page.

பாரதியும் வன்முறையும் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/பாரதியும்-வன்முற…

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடுறுடைக்கும். கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு (1077). பொருள்: கன்னத்தில் அடித்து நொறுக்கினால்தான் கயவர்கள் …