துயிலையிலே, பயிலையிலே, அயிலையிலே யார் துணை? (Post No. .7473)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No.7473

Date uploaded in London – 20 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

சொக்கநாதப் புலவர் பெரும் தமிழ்ப் புலவர். அவருக்கு ஒரு சிந்தனை! பல்வேறு நேரங்களிலும் துணையாகத் தமக்கு இருப்பது யார் என்று. யோசித்தார். விடையைக் கண்டு கொண்டார். புலவர் என்பதால் ஒரு பாடலிலே அதைச் சொல்லி விட்டார்.

அவருக்கு உற்ற துணையாக இருப்பவரே அனைவருக்கும் உற்ற துணையாக எப்போதும் இருப்பார்.

யார் அவர்? பாடலைப் பார்ப்போமா?

துயிலையி லேடர் துன்னையி லேதெவ்வர் குழையிலே

பயிலையி லேயிருட் பாதியி லேபசும் பாலனத்தை

அயிலையி லேவய தாகையி லேநமக் கார்துணைதான்

மயிலையி லேவளர் சிங்கார வேலா மயிலையிலே

பொருள் :

மயில் அயில் வளர் சிங்காரவேலர் மயிலையிலே – மயிலையும் கூர்மை வளர்கின்ற அழகிய வேலையும் கொண்டவரது திருமயிலையிலே

துயிலையிலே – தூங்கும் பொழுது

இடர் துன்னையிலே – துன்பம் மிகும் போது

தெவ்வர் குழையிலே – பகைவரை எதிர்கொள்ளும் போது

பயிலையிலே – சஞ்சரிக்கும் போது

இருள் பாதியிலே – பாதி இரவிலே

பசும் பால் அன்னத்தை அயிலையிலே – பசும்பாற் சோற்றை உண்ணும் போது

வயது ஆகையிலே – ஆயுள் முடியும் போது

நமக்கு ஆர் துணை – நமக்கு யார் துணை ஆவார்?

மயிலைச் சிங்காரவேலரே தான் துணை என்பதை சொக்கநாதப் புலவர் உணர்ந்து இந்தப் பாடலைப் பாடியுள்ளார்.

நமக்கும் வேல் முருகன் தானே துணை!

அடுத்து அவரது இன்னொரு பாடல்:

போதா சிவகுரு நாதா கலவை புழுகொடுசவ்

வாதாந்த கொங்கைக் குறமாது வள்ளிக்கு வாய்த்திடுமின்

பாதா ருகற்செற்ற வேல்வித் தாலென் பகையையறுக்

காதா மனமிரங் காதா சிவகிரிக் காங்கேயனே

பொருள் :

போதா – ஞானத்தை உடையவனே

சிவகுருநாதா – சிவனுக்கு தேசிகோத்தமனே

கலவை புழுகொடு சவ்வாது ஆர்ந்த – கலவைச் சந்தனமும் புனுகு சவ்வாது பூசப்பட்ட

கொங்கை – மார்பகங்களை உடைய

குறமாது வள்ளிக்கு – குறப்பெண்ணாகிய வள்ளிக்கு

வாய்த்திடும் இன்பா – கிடைத்த சுகானுபவத்திற்குரியவனே

தாருகன் செற்ற வேல் விடுத்தால் – தாருகனைக் கொன்ற வேலாயுதத்தைப் பிரயோகித்தால்

என் பகையை அறுக்காதா – என் பிறவிக்கேதுவாகிய ஐம்புலப் பகையை அறுக்காதா

மனம் இரங்காதா – உனக்கு (என் மேல்) மனம் இரங்காதா

சிவகிரி காங்கேயனே – சிவகிரியில் எழுந்தருளியுள்ள காங்கேயனே!

சொக்கநாதர் காட்டிய வழியில் முருகனைத் துதிப்போம்; ஐம்புலப் பகையை அறுப்போம்!

tags – சொக்கநாதப் புலவர், சிவகிரி, துயிலையிலே

****

கிரேக்கர்கள் இந்துக்களே! நப்பின்னை கதை!!(Post No.7468)

IMAGES OF PENELOPE

RESEARCH ARTICLE WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7468

Date uploaded in London – 18 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

வலிமைமிக்க கம்பணன், கிராடர்களின் அரசன் சுமனஸ் , சாணுரன் , யவனர்கள் அதிபதி , தேவவிரதன், போஜன், tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

இந்த ஸ்லோகங்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த வான் பூட்டினன் , யவனர்களை கிரேக்கர் (Greeks) என்றே மொழிபெயர்த்துள்ளார் .

இதையெல்லாம் விட பெரிய சான்றுகள் தமிழ் இலக்கிய, மற்றும் வேத கால கதைகளாகும் . சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் சதுக்க பூதம் , ரிக் வேதத்தில் வரும் சரமா நாய்க் கதை ஆகியன கிரேக்க புராணக் கதைகளில் இருப்பதை முன்னரே எழுதிவிட்டேன்.

நப்பின்னை கதை

இப்போது நப்பின்னை கதையை விரிவாகக் காண்போம். 2012-ல் நான் எழுதிய கட்டுரையில் நப்பின்னை என்ற சொல் 

பெனாலப்பி (Penolope) என்ற கிரேக்கப் பெண்ணின்

amilandvedas.com › 2012/04/08 › கிரேக்க…

கிரேக்க – தமிழ் மொழி தொடர்பு | Tamil …

1.      

8 Apr 2012 – தமிழில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் தொல்காப்பியம். அது கி. … அதனால்தான் நீர் என்ற சொல் கூட ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்க …

tamilandvedas.com › tag › தமிழில்-இரு…

தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் | Tamil and …

1.      

27 Feb 2018 – Posts about தமிழில் இருந்து ஆங்கிலம் written by Tamil and Vedas. … தமிழில் இருந்து ஆங்கிலமும் உலக மொழிகளும் தோன்றினவா? … கிரேக்க மொழியில் பழைய (PALEO) தொலை (TELE) ஓடு (ODOMETER) கை (CHI), நீர் (NEREIDS=WATER … ஸம்ஸ்க்ருத மூலம் இல்லாத ஆங்கில ச் சொற்களில் தமிழ் மூலமிருப்பதை …

tamilandvedas.com › tag › ரிக்வேதம்

ரிக்வேதம் | Tamil and Vedas

1.      

2.      

இந்தப் பெருமைமிக்க நூலில் நிறைய தமிழ் சொற்கள் இருக்கின்றன. … (பஹு என்பது தமிழில் வெகு என்று மாறும் (ப=வ) … இவர் பெயரே புதிரானது– நீண்ட இருள்; உலகப் புகழ் பெற்ற கிரேக்க …

tamilandvedas.com › tag › யவனர்கள்-யா…

யவனர்கள் யார் | Tamil and Vedas

1.      

1 Aug 2014 – யவனர் என்ற ஸம்ஸ்கிருதச் சொல் ‘ஐயோனியன்’ என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்து வந்தது. தமிழில் ய, ச என்ற எழுத்துகளோடு எந்த …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 28/12/17

tamilandvedas.com › 2013/08/12 › தமிழில்…

தமிழில் பூதம்! பேய்!! பிசாசு!!! | Tamil …

1.      

2.      

12 Aug 2013 – சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் பூதம், பேய், பிசாசுகள் பற்றி … கிரேக்க நாட்டு தத்துவ ஞானி சாக்ரடீஸ் கூட, மரண தண்டணை நிறை … Tamil and Vedas … Ghost , Ghoul என்ற ஆங்கிலச் சொற்கள் தமிழ் சொற்களுக்கு மிகவும் நெருங்கியவை. கூளி= …

tamilandvedas.com › 2012/05/07 › கிரேக்க…

கிரேக்க மொழியில் தமிழ் சொற்கள் …

1.      

2.      

7 May 2012 – மேலும் சில தமிழ்கிரேக்க சொற்கள் ஒற்றுமை … நாகர் இனத்தவருக்கு தமிழில் ஓவியர், அருவாளர், நாகர் என்று பல பெயர்கள் உள்ளன.

tamilandvedas.com › tag › சம்ஸ்கிருத-…

சம்ஸ்கிருத அதிசயங்கள் | Tamil and Vedas

1.      

19 Dec 2014 – தமிழில் பல எழுத்துக்களுக்கு தேவையே இல்லை என்பதை வேறு … கிரேக்க நாட்டின் முதல் காவியமான – ஹோமர் எழுதிய … “சம்ஸ்கிருதத்தில் 800 வேர்ச் சொற்கள் இருக்கின்றன.

tamilandvedas.com › 2014/06/04 › சங்கத்-த…

ரிக் வேத நாய் | Tamil and Vedas

1.      

25 Jun 2015 – Research paper No 1953. Written by London swaminathan. Date: 25 June 2015. Uploaded in London at காலை 9-50. ரிக்வேதத்தில் (10-108) சரமா என்ற நாயின் கதை பத்தாவது …

tamilandvedas.com › tag › நாய்-கல்லறை

நாய் கல்லறை | Tamil and Vedas

1.      

17 Feb 2017 – உலகின் மிகப் பழைய நூலான ரிக்வேதத்தில் சரமா என்ற நாயின் கதை உள்ளது. அதை கிரேக்கர்கள் ‘திருடி’ ஹெர்மிஸ் HERMES என்று …

சங்கத் தமிழில் ராமன், பலராமன் …

1.      

Translate this page

4 Jun 2014 – பலராமர், கிருஷ்ணர் காசு. இந்திய-கிரேக்க மன்னரால் 2200 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியிடப்பட்டது. Written by London Swaminathan Post No. 1083 ; Dated …

tamilandvedas.com › tag

ஔ | Tamil and Vedas

1.      

2.      

Translate this page

23 Dec 2014 – தமிழில் கிடைத்த நூல்களில் மிகவும் பழமையானது … ய, ர, ல ஆகிய எழுத்துக்களும் தமிழ் சொற்கள் துவங்கக் கூடாது என்பது விதி. … கிரேக்க மொழியானாலும் அராபிய மொழியானாலும் நம்மைத் தான் பின்பற்றுகின்றனர். வேத …

tamilandvedas.com › category › page

Tamil Literature | Tamil and Vedas | Page 60

1.      

8 Apr 2012 – தமிழில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் தொல்காப்பியம். அது கி. … அதனால்தான் நீர் என்ற சொல் கூட ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்க …

–SUBHAM–

வள்ளுவர் பற்றி முதலியார் சொல்லும் அதிசய விஷயங்கள் (Post No.7463)

Tiruvalluvar with Brahmin’s Punul

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7463

Date uploaded in London – 17 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

Tags — யாளி தத்தன் , ஞாளி தத்தன், வள்ளுவர் , ஆதி, பகவன் , புலைச்சி , அவ்வை

tamilandvedas.com › 2017/02/10 › வள்ளுவ…

வள்ளுவருக்கு ஏன் 11 பெயர்கள்? (Post …

1.      

10 Feb 2017 – Written by London swaminathan Date: 10 FEBRUARY 2017 Time uploaded in London:- 20-56 Post No. 3624 Pictures are taken from different sources; thanks. contact; swami_48@yahoo.com திருவள்ளுவரின் …

Missing: யார் ‎| Must include: யார்

tamilandvedas.com › 2015/11/14 › அவ்வை…

அவ்வையார், வள்ளுவர் பற்றிய …

1.      

14 Nov 2015 – அவ்வையார் ஏழு பேருடன் பிறந்தார். அவர்களில் கடைசி சகோதரர் திருவள்ளுவர்! coin valluvar. யார் அந்த எழுவர்? பூர்வத்தில் ஆதி என்ற …

You’ve visited this page 2 times. Last visit: 05/11/19

tamilandvedas.com › tag › திருவள்ளுவ…

திருவள்ளுவர் மனைவி பெயர் | Tamil and …

1.      

30 Sep 2018 – Posts about திருவள்ளுவர் மனைவி பெயர் written by Tamil and Vedas. … இயற்பெயர் வாசுகி என்றும் சிறப்புப்பெயர் பெயர் மாதானுபங்கி என்றும் …

tamilandvedas.com › tag › திருவள்ளுவ…

திருவள்ளுவர் யார் | Tamil and Vedas

1.      

12 Feb 2016 – Tagged with திருவள்ளுவர் யார்திருவள்ளுவர் பற்றிய பழைய புத்தகம் (Post No. 2532). IMG_3156 (2). Written by london swaminathan. Post No. 2532. Date: 12th February 2016.

tamilandvedas.com › 2013/12/17 › திருவள…

திருவள்ளுவர் யார்? | Tamil and Vedas

1.      

17 Dec 2013 – இந்திரன் குறித்து பரிமேலழகர் செய்த தவறு! By London Swaminathan; Post No. 748 dated 17th December 2013. –லண்டன் சுவாமிநாதன் தமிழ் வேதமான …

tamilandvedas.com › 2018/10/27 › வள்ளுவ…

வள்ளுவரின் சகோதரி அவ்வையார் …

1.      

27 Oct 2018 – திருவள்ளுவர் யார் | Tamil and Vedastamilandvedas.com/tag… Posts about திருவள்ளுவர் யார் written by Tamil and Vedasதிருவள்ளுவர் பற்றிய பழைய புத்தகம் (Post …

–subham–

மஹரிஷி அஸிதர்! (Post No.7462)


WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No.7462

Date uploaded in London – 17 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ச.நாகராஜன்

பிரம்மாவின் புதல்வர் பிரசேதஸ்.

பிரசேதஸின் குமாரர் அஸிதர். அஸிதர் தனக்கு புத்திரன் இல்லாததால் பெரிதும் வருத்தமுற்றார். தனது பத்னியுடன் ஆயிரம் தேவ வருஷங்கள் தவம் செய்தார். ஆனால் பலனில்லை.

தனது இஷ்டம் நிறைவேறாததால் தான் வாழ்ந்து பிரயோஜனமில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்த அவர் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளத் தீர்மானித்தார். அதற்கு அவர் யத்தனித்தபோது ஆகாயத்திலிருந்து அசரீரி ஒன்று ஒலித்தது.

ஆகாயவாணி கூறினாள் : “அஸிதரே! நீர் உயிரை விட வேண்டாம். ஈஸ்வரருடைய சந்நிதானத்திற்குச் செல்லும். அவர் உபதேசிக்கும் மந்திரத்தை சித்தி செய்தால் உடனே அந்த மந்திரதேவதை பிரத்தியக்ஷமாகத் தோன்றும். அந்த தேவதையின் வரப்பிரசாதத்தினால் உமக்கு நிச்சயமாக புத்திர சந்தானம் உண்டாகும்”

இதைக் கேட்ட அஸிதர் மனம் மிக மகிழ்ந்தார்.

யோகிகளுக்கும் அரிதான சிவ லோகத்திற்குத் தன் பத்தினியுடன் சென்று சிவனை தரிசித்து மிகுந்த வணக்கத்துடன் துதிக்கலானார். அவரது ஸ்தோத்திரத்தால் மகிழ்ந்த பரமசிவன், “ஓ! முனி ச்ரேஷ்டரே! உமது கோரிக்கையை நான் அறிவேன். எனக்குச் சமமாக உடைய ஒரு குமாரன் உமக்கு உண்டாகப் போகிறான். பதினாறு அட்சரங்களுள்ள ஒரு அருமையான மந்திரத்தை உமக்கு உபதேசிக்கிறேன்” என்று சொல்லி அவருக்கு அந்த மந்திரம், ஸ்தோத்திரம், பூஜா விதிகள், கவசம் ஆகியவற்றை உபதேசித்து அருளினார்.

அஸிதர் பரமசிவனிடமிருந்து அரிய மந்திரங்களைப் பெற்று அவரை வணங்கி விடைபெற்றுக் கொண்டார். நூறு வருட காலம் அந்த மந்திரங்களை ஜெபித்து வந்தார்.

பிறகு அந்த மந்திரங்களின்  மஹிமையினால் சிவனுடைய அம்சத்தைப் பெற்றவராகவும், பிரம்ம தேஜஸ் உள்ளவராகவும், அழகில் மன்மதனுக்கு ஒப்பானவராகவும் உள்ள தேவவர் என்ற புத்திரனை அடைந்தார்.

தேவவர் பெரும் தவத்தை மேற்கொண்டு புகழ் பெற்றார். அவர் பின்னால் அஷ்டாவக்ரர் என்ற பெயரைப் பெற்றார். இவரது சரித்திரமும் சுவையான ஒன்று. அதைப் பின்னர் பார்ப்போம்.

***

மஹரிஷி அஸிதருடைய சரிதம் பிரம்ம-வைவர்த்த புராணத்தில் விவரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

Tags  —  மஹரிஷி,  அஸிதர்

*

சமண மதத்தில் புனித மரங்கள் (Post No.7461)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7461

Date uploaded in London – 16 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

அடுத்துவந்த 14 பேரும் அவர்கள் ‘கேவல’  ஞானம்

பெற தவம் இயற்றிய மரங்களும் பின்வருமாறு-

Banyan tree picture is posted below

Old Articles in this blog…

tamilandvedas.com › tag › வட-சாவித்தி…

வட சாவித்திரி விரதம் | Tamil and Vedas

1.      

27 May 2012 – ஆண்டுதோறும் கோடைகால (ஆடி) பவுர்ணமியில் பெண்கள் அனுஷ்டிக்கும் வட சாவித்திரி விரத நாளில் ஆலமரத்துக்கு பூஜை …

tamilandvedas.com › 2012/05

May | 2012 | Tamil and Vedas

1.      

31 May 2012 – தமிழ்நாட்டில் திருத் தெங்கூர், வட குரங்காடு துறை முதலிய கோவில்களில் தல … வட சாவித்திரி விரதத்தில் வணங்கப்படும் மரம்.

tamilandvedas.com › tag › மரங்கள்

மரங்கள் | Tamil and Vedas

6 Nov 2017 – … தூர்வா (அருகம் புல்) உதும்பர, அஸ்வத்த, வட/ஆலம் மரங்கள் பற்றிய … ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தினரும் , விரத காலத்தில் சில வகை …

Banyan/Vata/ Nyagrodha tree

கஞ்சமலைச் சித்தர்! (Post No.7459)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No.7459

Date uploaded in London – 16 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

கொங்குமண்டல சதகம்

கஞ்சமலைச் சித்தர்!

ச.நாகராஜன்

திருமூலர் திருமந்திரத்தை அருளிய பெரும் சித்தர். இவரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் எழுவர்.

அதை திருமந்திரத்தில் வரும் கீழ்க்கண்ட பாட்டால் அறியலாம்.

மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன்

இந்திரன் சோமன் பிரம னுருத்திரன்

கந்துருக் காலாங்கி கஞ்ச மலையனோ

டிந்த எழுவரும் என் வழியாமே – திருமந்திரம்

 மாலாங்கன், இந்திரன், சோமன், பிரமன், உருத்திரன், கந்துருக் காலாங்கி, கஞ்ச மலையன் ஆகிய எழுவரும் என் வழியில் வந்தவர்கள் என்பதே பாடலின் பொருள். இந்த எழுவரும் திருமூலரிடம் மந்திரோபதேசம் பெற்றவர்கள்.

பாடலில் வரும் கஞ்சமலை என்பது கொங்கு மண்டலத்தில் பூந்துறை நாட்டின் இணைநாடுகளில் ஒன்றான பருத்திப்பள்ளி நாட்டுக்கும் இராசிபுர நாட்டுக்கு இணைநாடான சேலம் நாட்டுக்கும் பூவாணிய நாட்டுக்கும் சேர்ந்ததாக இருக்கிறது.

இந்த இடத்தில் ஆண்டுதோறும் மாசி மாதத்தில் வழலை (பூநீர்) விளைவதைப் பெறுவதற்காகப் பல திசைகளிலிருந்தும் வாதிகள் வருகிறார்கள். இந்த மலைவாரிகளில் ஒன்றான பொன்னியில் பொன் கனி எடுக்கிறார்கள்.

இப்படிப் பட்ட பெருமை கொண்ட கஞ்சமலை இருப்பதும் கொங்கு மண்டலமே; அதில் வாழும் கஞ்சமலைச் சித்தர் அருளாட்சி செய்வதும் கொங்கு மண்டலமே.

கொங்கு மண்டலத்தின் இந்தச் சிறப்பைக் கொங்கு மண்டல சதகம் தனது 35வது பாடலில் கூறுகிறது:

பஞ்ச முகத்தி லுதித்திடு லாகம பாகமெலாஞ்

செஞ்சொற் றிருமந் திரமுரை மூலர் திருமரபிற்

கஞ்ச மலைச்சித்தர் வாழ்வு மிரதங் கரணிவளர்

மஞ்சு திகழ் கஞ்ச மாமலை யுங்கொங்கு மண்டலமே.

பொருள் : சதாசிவ மூர்த்தியின் திருமுகத்திலிருந்து தோன்றிய ஆகமங்களின் ரசமாகத் திருமந்திரம் அருளிய திருமூல நாயனார் பரம்பரையான கஞ்ச மலைச் சித்தர் வாழ்வதும் கொங்கு மண்டலமே.

கொங்கு மண்டலத்தில் ஏராளமான சித்தர்கள் உள்ளனர். அதில் ஒருவர் பெருமை பொருந்திய கஞ்சமலைச் சித்தர்.

சதகத்தின் இப்பாடல் அவரது பெருமையைப் போற்றும் பாடலாகும்.

tags – கஞ்சமலை, சித்தர்

—- subham —

கல்யாண தினத்தன்று ஓடிப்போன மாப்பிள்ளை நேமிநாதர் (Post No.7451)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7451

Date uploaded in London – 13 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

NEMINATHAR IN TAMIL NADU- 52 FEET TALL

புறநாநூற்றில் முனிவர்கள் (Post No.7447)

Written by  London Swaminathan

Post No.7447

Date uploaded in London – 12 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

tags– புறநாநூறு , முனிவர், மாற்பித்தியார் 

ஸ்வாமி விவேகானந்தர் யார்? (Post No.7446)

Written by  S NAGARAJAN

Post No.7446

Date uploaded in London – 12 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ஸ்வாமி விவேகானந்தரின் ஜெயந்தி தினம் ஜனவரி 12. அவர் வழி நடப்போம்; உயர்வோம்; உய்வோம்!

ஸ்வாமிஜி தோற்றம் 12 ஜனவரி 1863 சமாதி 4 ஜூலை 1902

ஸ்வாமி விவேகானந்தர் யார்?

ச.நாகராஜன்

ஸ்வாமிஜி யார்?

ஸ்வாமி நித்யாத்மானந்தா ஒரு நாள் ‘எம்’ என்று அழைக்கப்பட்ட மஹேந்திரநாத் குப்தாவைப் பார்க்கச் சென்றார்.

நோக்கம்?

அவரது நண்பர் ஒருவர் அவரிடம், ‘எப்போதும் ‘எம்’ தாகூரைப் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருப்பார்’ என்றார். தாகூர் என்று அவர் குறிப்பிட்டது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரைத் தான்!

நித்யாமனந்தார் அப்போது கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்தார். அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பாரதத்தைத் தட்டி எழுப்பியது ஸ்வாமிஜி (விவேகானந்தர்) அல்லவா! அவரைப் பற்றி அல்லவோ அதிகம் பேச வேண்டும்!

அவர் கங்கணம் கட்டிக் கொண்டார் – “‘எம்’மைப் பார்த்து ஏன் நீங்கள் ஸ்வாமிஜியைப் பற்றி அதிகம் பேசுவதில்லை” என்று கேட்டு அவருக்கு “உபதேசிக்க” வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டார்.

ஸ்ராவண மாதம். ஒரு நாள் மத்தியானம். மழை பெய்து நின்றிருந்தது.

‘எம்’மைப் பார்த்தார் சிறுவனான நித்யாத்மானந்தா.

அவரை அன்புடன் வரவேற்ற ‘எம்’ பெரியவர் ஒருவரைச் சந்திப்பது போல அவருடன் பேசலானார்.

பேச்சு யாரைப் பற்றி? ஸ்வாமிஜியைப் பற்றி!

சுமார் மூன்று மணி நேரம் இடைவிடாமல் ஸ்வாமிஜியைப் பற்றி அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

உபதேசிக்க வந்தவர் உபதேசம் பெற்றார். இடைவிடாமல் ‘எம்’முடன் இருந்து M- The Apostle & the Evangelist என்ற பெரிய அரிய நூலை 15 தொகுதிகளாக எழுதினார். வங்காளத்தில் எழுதிய மூலத்தைப் பின்னர் அவரே ஆங்கிலத்திலும் மொழி பெயர்த்தார்.

ஸ்வாமிஜி யார் என்பதைப் பற்றி நித்யாத்மானந்தருடனான அந்த முதல் சந்திப்பில் ‘எம்’ கூறினார் இப்படி:-

“If the youth of India only follow Swamiji it will not only benefit them but it will also benefit the country and the people. It is Shukadeva himself who has reappeared as Narendranath, in a new body. He has no needs whatsoever of his own. He is already a Nityasiddha, ever perfect – God like, one of the Saptarishis; his advent is for the good of Bharata and the world. He has descended from the fourth floor to the ground floor to teach the service in man – Narendra, this Mather-Meni, the great jewel of Ramakrishna! All the eighteen qualities he possesses whereas Keshab had but one. His conquest is greater than those of Caesar, Alexander, Napoleon – in the sphere of religion and so on.”

(ஸ்வாமிஜி சுகரே தான்; நித்ய சித்தர் அவர். மேலிருந்து கீழிறங்கி வந்து உபதேசித்தவர் அவர். அவரிடம் மஹரிஷிக்கான 18 குணங்களும் இருந்தன. அவரது வெற்றி மதத்தைப் பொறுத்த வரை சீஸர், அலெக்ஸாண்டர், நெப்போலியன் ஆகியோரது வெற்றிக்கும் மேலானது.)

விவேகானந்தரைப் பற்றிய இந்த உரை நித்யாத்மானந்தரைப் புளகாங்கிதம் அடைய வைத்தது; ஸ்வாமிஜியைப் பற்றிச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள ‘எம்’மின் மூன்று மணி நேரப் பேச்சு உதவியதோடு அவரை உயர்த்தி விட்டது.

பரமஹம்ஸர், விவேகானந்தர், மஹேந்திரநாத் குப்தர் ஆகியோர் பற்றிய சுவையான சம்பவங்களையும் அருளுரைகளையும் அவரது 15 தொகுதிகளில் காணலாம்.

***

ஸ்வாமிஜி தான் ஆற்றிய பணி பற்றி தானே கூறி அருளி இருக்கிறார் இப்படி:- (அதுவும் அவரது வாழ்க்கையின் கடைசி நாளில்!)

Belur Math, 4, July 1902  :- if there were another Vivekananda, he would have  understood what Vivekananda has done! And yet, how many Vivekanandas shall be born in time!

  • Spiritual Talks aby the First Disciples of Sri Ramakarishna p 302
  • விவேகானந்தர் என்ன செய்தார் என்பதை இன்னொரு விவேகனந்தரால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். இன்னும் காலப்போக்கில் எத்தனை விவேகனந்தர்கள் தோன்றப் போகிறார்கள்!!!

                                                                            ***

இன்னும் லட்சக்கணக்கில் விவேகானந்தர்கள் தோன்றுவார்கள் என்பதையும் அவரே சொல்லி அருள்கிறார் இப்படி :-

“Do you think that there will be no more Vivekanandas after I die?…. Thee will be no lack of Vivekanandas, if the world needs them – thousands and millions of Vivekanandas will appear – from where, who knows! Know of certain that the work done by me is not the work of Vivekananda, it is His work – the Lord’s own work! If one governor-general retires another is sure to be sent in his place by the Emperor.”

  • Complete Works of Swami Vivekananda Volume 5, – 357-58
  • நான் இறந்த பிறகு விவேகனந்தர்களே இனி இருக்க மாட்டார்கள் என்று எண்ணுகிறாயா நீ? விவேகானந்தர்களுக்குப் பஞ்சமே இருக்காது – உலகிறகு அவர்கள் தேவையெனில்! ஆயிரக்கணக்கான பல லட்சக்கணக்கான விவேகானந்தர்கள் தோன்றுவர் – எங்கிருந்து ? – யாருக்குத் தெரியும்?!!! ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்! நான் செய்த பணி விவேகானந்தரின் பணி அல்ல. இது அவனுடைய பணி! இறைவனின் சொந்த வேலை! ஒரு கவர்னர்-ஜெனரல் பணி ஓய்வு பெற்று விட்டால் இன்னொருவர் அவரிடத்திற்கு சக்கரவர்த்தியால் அனுப்பப்படுவார் என்பது நிச்சயம்!

விவேகானந்தர் மீண்டும் வருவாரா? நிச்சயம் வருவார்? ஏன்? இதை அவரே சொல்கிறார் இப்படி:-

“The Master said he would come again in about two hundred years – and I will come with him. When a Master comes, he brings hiw own people.

 மாஸ்டர் கூறினார் தான் இன்னும் இருநூறு வருடங்களில் திரும்பி வரப் போவதாக – நானும் அவருடன் வருவேன். ஒரு மாஸ்டர் வரும் போது அவர் தனது சொந்த ஆட்களைக் கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார்!

  •  
  • Marie Louise Burke Swami Vivekanada in the West 6 Volumes – Volume 6 – p 17
  • Complete Works of Swami Vivekananda Volume 9, – 406

***

16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் ,முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

Compiled by London swaminathan

Post No.7441

Date uploaded in London – 10 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

–subham—