தோபா சுவாமிகள் செய்த அற்புதங்கள் (Post No.6099)

Compiled by london swaminathan

W

swami_48@yahoo.com


Date: 20 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 5-50 am


Post No. 6099

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மனதிற்கு மனம் மூலமாக அனுப்பப்பட்ட புத்தரின் முதல் உபதேசம்! POST6098

Written by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com


Date: 20 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 5-24 am


Post No. 6098

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மனத்தை நம்பாதே – மகான் தந்த அறிவுரை (Post No.6076)

Written by S Nagarajan


Date: 15 February 2019


GMT Time uploaded in London – 5-43 am


Post No. 6076

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மனதை வென்றவன் மஹா ஞானத்தை அடைகிறான்.

பாரதியாரின் பாடலைப் பார்ப்போம்:

கீதை : ஞான யோக அத்தியாயத்தின் பெருமை! (Post No.6071)

Written by S Nagarajan


Date: 14 February 2019


GMT Time uploaded in London – 6-46 am


Post No. 6071

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

–subham–

ஒரு நாத்திகன் ஆத்திகன் ஆன கதை! (Post No.6067)

Written by S Nagarajan


Date: 13 February 2019


GMT Time uploaded in London – 6-54 am


Post No. 6067

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Source : 1973 Summer Showers in Brindavan – page 139

பாபிலோனியாவில் பாம்புக் கடவுளும் கீரிக் கடவுளும் (Post No.6064)

Ethapur picture sent by Lalgudi Veda

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 12 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-55 am


Post No. 6064

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

-Babylonian Boundary stone

புத்தர் பல் ரஹஸியங்கள் (Post No.5994)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 27 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –10-47 am
Post No. 5994
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

–subham–

சீதையைக் கண்டு அக்கினி தேவன் அலறல்-கம்பன் தகவல் (Post No.5946)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 17 JANUARY 2019

GMT Time uploaded in London –7-43 am

Post No. 5946 Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

picture from Kalakshetra, Chennai

Tags-  அக்கினி தேவன் அலறல்,சீதை,கற்புத் தீ

யாகங்களில் உயிர் பலி இல்லை – ராஜாஜி (Post No.5907)

Compiled by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –10–12 am
Post No. 5907
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial 

சக்ரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி என்ற பெயருடன் ராஜாஜி எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு காரைக்குடி புதுமைப் பதிப்பகத்தால் 1944-ம் ஆண்டு வெளியாகியது. அதில் யாகத்தில் உயிர்ப்பலி பற்றி மஹாபாரதம் கூறும் விஷயத்தை ராஜாஜி நமக்கு அளிக்கிறார். இதோ அந்த இணைப்பு:-

–subham–

அலெக்ஸாண்ட்ரா டேவிட் நீல் தரும் குட்டிக் கதைகள் (Post No.5899)

Alexandra in her teen age (wikipedia picture)

Written by S Nagarajan


Date: 8 JANUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 7-05 am


Post No. 5899

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.tags-குட்டிக் கதைகள், அலெக்ஸாண்ட்ரா டேவிட் நீல் 

–subham–