காரிய வெற்றிக்கு சகுனங்கள்! (Post No.4611)

Date: 13 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London- 5-51 am

 

Written  by S NAGARAJAN

 

Post No. 4611

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

 

ஞான ஆலயம் குழுமத்திலிருந்து மாதந்தோறும் வெளியாகும் ஜோதிட இதழான ஸ்ரீ  ஜோஸியம் பத்திரிகை ஜனவரி 2018 இதழில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

காரிய வெற்றிக்கு சகுனங்கள்!

 

ச.நாகராஜன்

 

நமது முன்னோர்கள் இயற்கைப் படைப்பைக் கூர்ந்து கவனித்து ஒரு காரியம் கை கூடுமா, தொடங்கும் பணியில் வெற்றி உண்டா இல்லையா என்பதை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்க சகுன பலனைச் சொல்லி உள்ளனர்.

 

இராமாயணத்தில் சீதைக்கு ஏற்படும் நல்ல சகுனங்கள், மஹா பாரதத்தில் துரியோதனனுக்கு ஏற்படும் தீய சகுனங்கள் ஆகியவற்றைப் படிக்கும் போது வியப்பு ஏற்படும்.

அப்படி சகுன பலன்களை விவரமாக விவரித்துள்ளனர் முன்னோர்.

 

 

கிராமங்களில் சர்வ சாதாரணமாகச் சொல்லி, கடைப்பிடிக்கப்படும் இந்த சகுனக் குறிகள் இன்றைய நகர வாழ்க்கையில் சில சமயம் பொருத்தமில்லாமல் போகிறது; அல்லது அதைத் தெரிந்து கொள்ளாமல் நகரங்களில் வாழ்வோர் காரியங்களைத் தொடங்குகின்றனர்.

 

 

சம்ஸ்கிருதத்தில் சகுனம் பற்றிப் பல நூல்கள் உண்டு. நூற்றுக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

தமிழிலும் பல நூல்கள் உண்டு. எடுத்துக் காட்டாக ஒரு நூலை மட்டும் இங்கு பார்க்கலாம்.

 

 

அம்பலவாணப் புலவர் எழுதிய அறப்பளீசுர சதகம் நூறு பாடல்களைக் கொண்ட அருமையான நூல்.

அதில் சகுனங்களைப் பற்றி மூன்று செய்யுள்கள் உள்ளன. (செய்யுள்கள் 62,63,64)

 

 

அவை வருமாறு:-

சொல்லரிய கருடன் வானரம் அரவம் மூஞ்சூறு குகரம் கீரி கலைமான்

துய்யபாரத்வாசம் அட்டை எலி புன் கூகை சொற்பெருக மருவும் ஆந்தை

வெல்லரிய கரடி காட்டான்பூனை புலி மேல் விளங்கும் இரு நா உடும்பு

 

மிகவுரை செய் இவையெலாம் வலம் இருந்திடமாகில் வெற்றியுண்டதிக நலம் ஆம்;

ஒல்லையின் வழிப்பயணம் ஆகுமவர் தலை தாக்கல்

ஒருதுடையிருத்தல்,பற்றல்,

ஒரு தும்மல், ஆணையிடல், இருமல், போகேலென்ன

உபசுருதி சொல் இவையெலாம்

 

அல்லல் தரும் நல்ல அல என்பர்;முதியோர் பரவும்

அமலனே! அருமை  மதவேள்

அனுதினமும் மனதில் நினை தரு சதுரகிரிவளர்

அறப்பளீசுரதேவனே!

பொருள்: பெரியோர்கள் வாழ்த்துகின்ற தூயவனே! மதவேள் தினமும் மனதில் வழிபடுகின்ற சதுரகிரியில் குடி கொண்டிருக்கும் அறப்பளீசுர தேவனே!

 

சொல்வதற்கு அரிய கருடனும், குரங்கும், பாம்பும், மூஞ்சூறும், பன்றியும், கீரியும், கலைமானும்,தூய கரிக்குருவியும், அட்டையும், எலியும், இழிந்த கோட்டானும், மிகுதியாகப் பேசப்படும் ஆந்தையும், வெல்ல முடியாத கரடியும், காட்டுப் பசுவும், பூனையும், புலியும், மேலாக விளங்கும் இரு நாக்குகளை உடைய உடும்பும் ஆகிய இவை எல்லாம் வலத்தில் இருந்து இடப்பக்கம் போனால் வெற்றி உண்டாகும். மிகுதியான நலமும் உண்டாகும்.

 

வழிப்பயணம் மேற்கொள்வோரின் தலையில் இடித்தல், ஒரு காலில் நிற்றல், வலது கையைப் பிடித்தல், ஒற்றைத் தும்மல், ஆணையிடுதல், இருமுதல், போக வேண்டாம் என்று காதில் விழும்படியாகக் கூறுதல் இவை யாவும் துன்பம் தரும். நல்லன அல்ல என்பர்.

 

நரிமயில் பசுங்கிள்ளை கோழி கொக்கொடு காக்கை

நாவிசிச்சிலியோந்தி தான்

கரையான் கடுத்தவாய்ச் செம்போத்துடன் மேதி

நாடரிய சுரபி மறையோர்

 

வரியுழுவை முயலிவையனைத்தும் வலம் ஆயிடின்

வழிப்பயணம் ஆகை நன்றாம்;

மற்றும் இவை அன்றியே குதிரை அனுமானித்தல்

வாய்ச்சொல் வா வா வென்றிடல்,

தருவளை தொனித்திடுதல், கொம்புகிடு முடியரசி

தப்பட்டை ஒலி வல்வேட்டு

 

தனி மணி முழக்கெழுதல் இவையெலாம் ஊர்வழி

தனக்கேக நன்மை என்பர்!

அருணகிரனோதயத் தருணபானுவையனைய

அண்ணலே! அருமை மதவேள்

அனுதினமும் மனதில் நினை தருசதுரகிரி வளர்

அறப்பளீசுரதேவனே!

 

பொருள் :  சிவந்த கதிர்களை உடைய ஞாயிறு போன்ற அண்ணலே! சதுரகிரியில் எழுந்தருளியுள்ள அறப்பளீசுர தேவனே!

நரியும், மயிலும், பச்சைக் கிளியும், கோழியும், கொக்கும், காக்கையும், கஸ்தூரி மிருகமும்., சிச்சிலிப் பறவையும், ஓணானும், வல்லூறும், விரைந்து கத்தும் செம்போத்தும், எருமையும் சிந்தித்தற்கு அரிதான பசுவும், அந்தணரும், வரிப்புலியும், முயலும் ஆகிய இவை யாவும் வலமாக வந்தால் வழிப் பயணம் நன்மை தரும். மேலும், குதிரை கனைத்தலும், வா வா என்று வாய்ச்சொல்லாக காதில் படும்படி கூறுதலும்,சங்கு ஒலித்தலும், கொம்பும்,கிடுமுடியும், முரசும், தப்பட்டையும் ஆகிய இவற்றின் ஒலியும், ஒப்பற்ற மங்கல வாத்தியம் முழங்குதலும் ஊரிலிருந்து பயணம் மேற்கொள்ள நல்லது என்று அறிஞர் கூறுவர்.

 

தலைவிரித்தெதிர் வருதல், ஒற்றைப் பிராமணன்,

தவசி, சந்நாசி, தட்டான்,

தன்மிலா வெறுமார்பி, மூக்கறை, புல், விறகுதலை,

தட்டைமுடி, மொட்டைத்தலை,

கலன் கழி மடந்தையர், குசக்கலம், செக்கான்,

கதித்த தைலம், இவைகள்

காணவெதிர் வரவொணா: நீர்க்குடம், எருக்கூடை,

கனி, புலால் உபய மறையோர்

நலம் மிகு சுமங்கலை, கிழங்கு, சூதக மங்கை

நாளும் வண்ணான் அழுக்கு

நசை பெருகு பாற்கலசம், மணி, வளையல், மலர் இவைகள்

நாடி யெதிர் வர நன்மையாம்;

அலை கொண்ட கங்கைபுனை வேணியாய்! பரசணியும்

அண்ணலே! அருமை மதவேள்

அனுதினமும் மனதில் நினை தரு சதுரகிரி வளர்

அறப்பளீசுர தேவனே!

 

 

பொருள்: அலை கொண்ட கங்கையை அணி ந்த சடையானே!

மழு ஏந்திய அண்ணலே! சதுரகிரியில் எழுந்தருளியிருக்கும் அறப்பளீசுர தேவனே!

 

தலைவிரி கோலமாக ஒருவர் எதிரில் வருதலும், ஒற்றைப் பிராமணனும், தவம் புரிவோனும், துறவியும், தட்டானும், தனம் இல்லாத மார்பினளும்,மூக்கில்லாதவனும், புல் தலையனும், விறகு தலையனும், சப்பைத் தலையும், மொட்டைத் தலையும், அணிகலன் இல்லாத பெண்களும்,குசவன் பாண்டமும், வாணியன் மிகுந்த எண்ணெயும் ஆகிய இவைகள் கண் காண எதிரில் வருதல் தகாது.

 

நீர்க்குடமும், எருக்கூடையும்,பழமும், மாமிசமும், இரட்டை பிராம்மணரும்,நலம் மிகு சுமங்கலி, கிழங்கு,  பூப்புப் பெண்ணும், நாளும் எடுக்கும் வண்ணான் அழுக்கும்,  விருப்பம் ஊட்டும் பாற்குடமும், மணியும், வளையலும், மலரும், ஆகிய இவைகள் தேடி எதிரே வந்தால் நலம் ஆகும்.

மேற்கூறிய சகுன பலன்கள் சரியா, இல்லையா?

இதை எப்படி சரி பார்ப்பது. மிகவும் சுலபம். சகுனத்தை தினமும் கவனித்து குறிப்புகளை எடுத்துக் கொண்டால் போதும், ஒரு சில வாரங்களில் நாம் நிபுணராகி விடுவோம்.

 

சோதனை செய்து அறிவதே ஆனந்தம். இதையே இயற்கையை அனுசரித்த முன்னோர் செய்தனர். சகுனத் தடை என்றால் சற்று நேரம் கழித்துக் காரியத்தைத் தொடங்கலாம்,இல்லையா!

முயன்று பார்ப்பதில் நஷ்டம் ஒன்றுமில்லை; லாபம் தான்!

முயல்வோம்; சரி பார்ப்போம்; கடைப் பிடிப்போம்!

***

 

அன்றாட நிகழ்வுகளுக்கு ஜோதிடரைக் கலந்து ஆலோசி! (Post No.4555)

Date: 28  DECEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 6-04 am

 

Written by S NAGARAJAN

 

Post No. 4555

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

 

 

ஸ்ரீ ஜோஸியம் (ஞான ஆலய குழுமத்திலிருந்து வெளியாகும் மாதப் பத்திரிகை) டிசம்பர் 2017இல் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

 

 

அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளுக்கு ஜோதிடரைக் கலந்து ஆலோசி!

 

ச.நாகராஜன்

 

ஹிந்து வாழ்க்கை முறையில் ஜோதிடத்தின் இடம் தனி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று. கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று குழந்தை மனதில் பதியும் படி அவ்வை பிராட்டி அருளினார். அதே போல ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் ஒரு தினமும் கூட வாழாதே என்று முதுமொழி கூறுகிறது.

 

ருணதாதா ச தேவக்ஞ: ஸ்ரோத்ரிய: சுஜலா நதி

யத்ர ஹோதே ந வித்யந்தே ந தத்ர திவஸம் வஸேத்

 

பழைய காலம் தொட்டு வழங்கி வரும் இந்த சுபாஷித ஸ்லோகத்தின் பொருள்: கடன் தந்து ஆதரிக்காத ஒருவர், ஜோதிடர், வேதங்களை அறிந்த குருக்கள், நல்ல நீரைக் கொண்டு ஓடும் நதி – இவையெல்லாம் எங்கு இல்லையோ அங்கு ஒருவன் ஒரு நாள் கூட வசிக்கக் கூடாது.

அன்றாட வாழ்விற்கு ஜோதிடரைக் கலந்து ஆலோசிக்காமல் ஒரு நல்ல காரியத்தைக் கூடத் தொடங்காத பண்புடைய வாழ்வு ஹிந்துத்வ வாழ்வு.

 

புத்தாடைகளை எந்த நட்சத்திரத்தில் அணிய வேண்டும்?

அவிட்டம், புனர்பூசம்,ஹஸ்தம், சித்ரா, ஸ்வாதி, விசாகம், அனுராதா (அனுஷம்), பூசம், அஸ்வினி ஆகிய நட்சத்திர தினங்களில் புத்தாடைகளை அணிய வேண்டும் என்று முகூர்த்த மார்த்தாண்டம் என்ற நூல் விளக்குகிறது.

புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் புத்தாடை அணிய முகூர்த்த மார்த்தாண்டம் அறிவுறுத்துகிறது.

 

கடனை வாங்க வேண்டி இருந்தால் எந்த நாளில் வாங்க வேண்டும்?

 

வீட்டு லோன், படிப்பு லோன், கல்யாண லோன் என்று இன்று லோன் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. வங்கிக் கடன் இன்று சர்வ சாதாரணமாக ஆகி விட்டது. கடனை வாங்குவதற்குக் கூட நமது நூல்களில் வழிகாட்டுதல்கள் உண்டு.

புதன்கிழமைகளில் ஒரு போதும் கடன் வாங்காதே என்று ராமாசார்ய டீகா அறிவுறுத்துகிறது.

வாங்கிய கடனைத் திருப்பித் தர உகந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை.

ஞாயிற்றுக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, ஹஸ்த நட்சத்திரம் வரும் நாளில் கடனை ஒரு போதும் வாங்கக் கூடாது

.

திதிகளில் கொண்டாட்டமும், விலக்க வேண்டியவையும்

 

ஹிந்து வாழ்க்கையும் முறையில் திதிகளுக்கு ஒரு தனி மகத்துவம் உண்டு.

அக்ஷய திருதியை – திருதியை

விநாயக சதுர்த்தி – சதுர்த்தி

வஸந்த பஞ்சமி – பஞ்சமி

ஸ்கந்த ஷஷ்டி – ஷஷ்டி

ரத சப்தமி – சப்தமி

கிருஷ்ண ஜயந்தி – ஜன்மாஷ்டமி – அஷ்டமி

ராம நவமி – நவமி

மஹா சிவராத்திரி – மஹா சதுர்த்தசி – சதுர்த்தசி

சித்ரா பௌர்ணமி – பௌர்ணமி

மஹாளய அமாவாசை – அமாவாசை

இப்படி திதிகளை வைத்தே பல முக்கிய தினங்களை நாம் சுட்டிக் காட்டுகிறோம்.

எந்த திதியில் எதை விலக்க வேண்டும் என்பதற்கும் கூட நம் சாஸ்திரங்கள் தீர்க்கமான வழிகாட்டுதலைத் தருகின்றன.

ஷஷ்டி, அஷ்டமி, அமாவாசை, சதுர்த்தசி, பௌர்ணமி ஆகிய தினங்களில் எண்ணெய் மற்றும் மாமிசத்தை விலக்க வேண்டும் என்று மனு ஸ்மிருதியும் விஷ்ணு புராணமும் கூறுகின்றன

 

ஆக இப்படிப் பல்வேறு விதிகளை நமது நலன் கருதி இதனால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகளைக் கால ஓட்டத்தில் பரீட்சித்ததாலும், உள்ளுணர்வாலும் கண்ட நம் முன்னோர்கள் அவற்றைப் பல்வேறு சாஸ்திர நூல்களில் கூறியுள்ளார்கள்.

இவை அனைத்தையும் படித்துத் தேர்ந்தவரே ஜோதிடர். ஆகவே தான் அவரிடம் ஒரு காரியத்தைத் தொடங்கு முன் அதை என்று செய்யலாம் என்பதைக் கேட்கும் வழக்கம் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்தது.

அவரும் நல்ல நாளைக் குறிப்பதோடு எதை எதைச் சேர்க்க வேண்டும், எதை எதை விலக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவார்.

ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்திற்கும் கூட விதிமுறைகளை வகுத்திருக்கும் மதம் ஹிந்து மதம் என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்.

***

 

Astrology: Tamil’s Strange Prediction Method! (Post No.4280)

Written by London Swaminathan

 

Date: 7 October 2017

 

Time uploaded in London- 15-58

 

Post No. 4280

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

Some time ago I wrote about Tamil’s Rope Trick astrology. Like orthodox Hindus find some answer by throwing two differently coloured flowers in front of god and ask a child to pick one flower and decide the next course of action, every community has a different method. Some Hindus write Yes or No on two different pieces of papers and place it in front of child and the child picks one. That piece of paper decides the fate of the issue in their mind.

Orthodox Hindus insert a thread into a page in the holy books like Ramayana or Bhagavd Gita and find aa positive or negative message and take it an answer to their question. Christians also do this with the Bible. Tamils did this withholy scriptures (see my earlier article detailing one or two anecdotes)

Sand Astrology

 

2000 year old Tamil books describe one more method, unique to Tamils. Tamil ladies when separated from their husbands used this method to find out whether their husbands will join them soon. A lover also can find out whether he or she would succeed one’s heartthrob.

There were four great Tamil Saivite saints and they were called THE FOUR by the Tamils. Two of them who lived 1500 years ago described this strange prediction method. Appar alias Thirunavukkarasu and Manikka vasagar mentioned this method.

 

There are three ways of doing this:

1.Drawing lines

Closing her eyes, a separated woman draws two lines with her two hands in the sand and if they meet, her wish is fulfilled.

 1. A lady who is separated would draw a big circle in the sand, closing her eyes, and if the line forms a full circle, her husband or lover would join her soon.
 2. The third way of doing it is a blindfolded lady would draw lots of smaller circles within a big circle and her friend counts the completed circles. If they are more in number than the incomplete circles then her husband would come back soon.

This is attested in later books as well. As far as we know it has been in practise in Tamil Nadu at east for 2000 years. In Tamil it is called Kuudal Izaithal.

Some Tamils practise another thing in temples. In big temples like Madurai Meenakshi temple there are big lotus like flowers sculpted on the floor. It is a big circle around which six or eight people can sit. In Madurai it is front of the main shrines. Family members or friends who wanted to know whether they can go ahead with a project or matter, sit around the flower and place their hands on the stone petals. If their hands meet together  at the centre, the answer is a positive YES. In Tamil there is a phrase, which literally translated would mean “Work hands meet”. That is the work would be fulfilled or met with success.

 

Lizard predictions, Bird predictions, Animal predictions, Horoscope predictions, Palmistry, Possessed people’s predictions, Cowries (sea shell—Prasnam in Kerala) predictions and Palm leaf (Naadi) readings are also very popular among Tamils.

 

I wrote another article whether Tamils began the predictions and forecasts. There are umpteen names for each of the 27 stars and nine celestial bodies from 1st century BCE. A good subject for future research!

 

(For all the references in Thevaram and Tirukkovaiyar, please refer to my Tamil article posted today. Relevant Tamil verses are also given.)

Old articles on the same subject in my blogs:–

http://swamiindology.blogspot.com/2012/07/can-birds-predict-your-future.html#!

 

https://tamilandvedas.com/tag/bird-predictions/

 1. ஜோதிடம்| Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிடம்

Posts about ஜோதிடம் written … ஒரு கயிறு அல்லது நூலை … go to tamilandvedas.com OR …

 1. வேதத்தில்ஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/வேதத்தில்…

Posts about வேதத்தில் ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

 1. நாடிஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/நாடி…

Posts about நாடி ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

 

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Swami’s …

swamiindology.blogspot.com/2013/02/tamil-astrology-rope…

Today’s article is about a Rope Trick. It is not a magic like the famous Indian Rope Trick by the magicians. Actually it is a thread trick. What they do is they use …

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2013/02/27/tamil-astrology…

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! Tamils have novel ways of predicting your future. They listen to lizards and predict what is going to happen. They watch …

 

நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை வகுத்த ஸ்ரீபதி | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2012/12/20/நேபாள…

Tamil and Vedas A blog exploring themes in Tamil and vedic literature. நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை …

 

ஜோதிட மேதைகள் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிட…

Posts about ஜோதிட மேதைகள் written by Tamil and Vedas

 

புத்திசாலி ஜோதிடர் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag…

Posts about புத்திசாலி ஜோதிடர் written by Tamil and Vedas

 

திருடர்கள் இரண்டு வகை! ஜோதிடர்கள் மீது மனு தாக்குதல்! (Post …

tamilandvedas.com/2016/08/05…

Written by london swaminathan Date: 5th August 2016 Post No. 3036 Time uploaded in London :– 7-52 AM ( Thanks for the Pictures)

 

 

–SUBHAM–

தமிழர்களின் மணல் ஜோதிடம்; அப்பர் தரும் அதிசயத் தகவல் (Post No.4279)

Written by London Swaminathan

 

Date: 7 October 2017

 

Time uploaded in London- 11-50 am

 

Post No. 4279

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

தேவாரம் என்பது சிவனின் புகழ்பாடும் கீதங்கள் மட்டும் அடங்கியது அல்ல. தமிழர்களின் பண்பாடு, நம்பிக்கைகள், பழக்க வழக்கங்கள் அடங்கிய என்சைக்ளோபீடியா/ கலைக் களஞ்சியம். பல அற்புத நிகழ்ச்சிகளும் வரலாற்று விஷயங்களும் அடங்கிய பாடல் தொகுப்பு. சங்க இலக்கியத்தில் பரணர் என்னும் பார்ப்பனப் புலவர் எப்படி எண்பதுக்கும் மேலான வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளைப் பாடல் தோறும் வைக்கிறாரோ அப்படி அப்பர் என்னும் திரு நாவுக்கரசர் பாடிய தேவாரத்தில் நாம் ஏராளமான புதுப்புது தகவ ல்களை அறிகிறோம்.

பாட்டன், பூட்டி உறவு முறை பற்றி அப்பர் பாடியதை எழுதினேன். இதன் மூலம் உறவு முறைச் சொற்களை அறிந்தோம். மாணிக்கவாசகர் அப்பருக்கும், சம்பந்தருக்கும் முன்னர் வாழ்ந்தவர் என்பதை நரி-பரி பாடல் மூலம் அப்பர் நமக்கு அறிவித்தார். தர்மி என்ற பார்ப்பனசொனுக்கு சிவபெருமான் கவிதை எழுதித் தந்த திருவிளையாடலையும் அப்பர் கூறியமையால் அறிந்தோம்.  தமிழ் சங்கம் அவர் காலத்துக்கு முன் இருந்ததை அறிந்தோம். சோழ மன்னர்கள், அவருக்கு முந்தைய நாயன்மார்கள், சமணர்களின் ரஹசியங்கள் முதலியவற்றை நமக்குத் தெரிவிப்பதும் அப்பரே.

 

அவர் ஒரு நாயன்மார் மட்டுமல்ல; வரலாற்றுப் பேரறிஞர்.

பாடலிபுத்திரம் வரை சென்று நாட்டை அறிந்தவர். கங்கை-காவிரி, கங்கை- கோதாவரி பற்றிப் பாடுகிறார். அவர் பாட்டில் வரும் பூகோள விஷயங்களை தனி ஆராய்ச்சிக் கட் டுரையில் தருகிறேன். கங்கை நதி வங்காளத்தில் நுழைந்தவுடன் ஆயிரம் கிளைகளாகப் பிரியும் அற்புத விஷயத்தை ‘ஆயிரம் மாமுக கங்கை’ என்ற வரிகளில் நமக்குச் செப்புவார்

 

 

இன்றைய கட்டுரையில் அவர் சொல்லும் அதிசய சுழி- மணற் சுழி சோதிடம் பற்றிக் காண்போம்.

 

திருப்பழனம் என்னும் ஊரில் சிவனை ஏத்திப் பாடும் ஒரு பாடலில் அவர் புகல்வது யாதோ?

வஞ்சித்து என் வளை கவர்ந்தான் வாரானே யாயிடினும்

பஞ்சிற்கார் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான்

அஞ்சிபோய்க் கலி மெலிய அழலோம்பும் அப்பூதி

குஞ்சிபூ வாய் நின்ற சேவடியாய் கோடியையே

 

-நாலாம் திருமுறை, அப்பர் தேவாரம்

பொருள்

ஈசன் என்னைக் கவர்ந்து ஆட்கொண்டு வளை கொண்ட நிலையில் ஏங்கவைத்து வாராமல் இருக்கிறார். ஆயினும் மென் சிறகுகளை உடைய அன்னப்பறவை பறந்தோடும் திருப்பழனத்தில் அவர் இருக்கிறார். அது மட்டுமா? கலியுகத்தின் கொடுமையைக் குறைப்பதற்காக

நாள் தோறும் யாக யக்ஞங்கள் செய்யும் அப்பூதி அடிகளின் தலைமுடி மீது வழங்கும் பூப்போல அவரது திருவடிகள் உள்ளன. கோடிழைத்துப் பார்ப்பேன்.

 

இந்தப் பாட்டில் இரண்டு முக்கியச் செய்திகள் உள.

அப்பூதி அடிகள் என்னும் பார்ப்பனர், திருநாவுக்கரசர் மீது பேரன்பு பூண்டவர். நாயன்மார்களில் ஒருவர். அவர் தினமும் ஹோமம் செய்வது எதற்காகத் தெரியுமா? தனக்காக அல்ல. கலியுகத்தினை அடக்கி ஒடுக்கி மெலியச் செய்வதற்காக. அவர் த லை  மீது ஈசன் எப்போதும் ஆசீர்வாதம் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். ஆக ஒருவர் யாகம் செய்தால் கலியுகம் மாறும் என்ற செய்தியையும் அப்பூதி அடிகள் போன்றோர் செய்யும் யாகங்கள் சுயநலம் கருதி செய்யப்பட்டது அல்ல என்றும் அப்பர் அடித்துப் பேசுகிறார்.

 

நமக்கு வேண்டியது கோடியையே என்ற கடைசி சொல்லாகும். இது தமிழர்களின் விநோத சோதிடம். “காரியம் கைகூடுமா?” என்பதற்கும் பல பொருள்கள் உண்டு. இது பற்றி தமிழர்களின் கயிறு சோதிடம் என்ற கட்டுரையில் சொன்னேன்.

 

இப்போது கோடிழைத்தல் பற்றிப் பார்ப்போம்.

1.ஒரு பெண் தனது கணவன் அல்லது காதலன் விரைவில் தன்னிடம் வருவானா என்று பார்க்க இரண்டு கோடு இழைப்பாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு. இரண்டும் சேர்ந்தால் காரியம் கை கூடும் ஒரு வேளை இரண்டு கைகளால் கோடு போடுவர் போலும்!

 1. இதற்கு மற்றொரு விளக்கமும் உண்டு. ஒரு வட்டத்தை கண்களை மூடிக்கொண்டு வரைவர். அந்த வட்டம் இணைந்து வட்டமாக இருந்தால் அந்தக் காரியம் அல்லது நினைத்தது நிறைவேறும்; இதைச் சுழி இடுதல் என்றும் உரைப்பர்.

 

இதை அப்பரே பல பாடல்களில் சொல்கிறார்:—

பாடலாக்கிடும் பண்ணொடு பெண்ணிவள்

கூடலாக்கிடும் குன்றின் மணற்கொடு

கோடல் பூத்தளலர் கோழம்பத்துள்மகிழ்ந்

தாடுங் கூத்தனுக்கன்பு  பட்டாளன்றே 5-64-4

 

நீடு நெஞ்சுள் நினைந்து கண்ணீர் மல்கும்

ஓடு மாலினோ டொண்கொடி மாதராள்

மாட நீள்மரு கற்பெருமான்வரில்

கூடுநீ என்று கூடலிழைக்குமே -5-88-8

 

இரண்டு பாடல்களும் அப்பரின் ஐந்தாம் திருமுறையில் உள்ளவை

 

இரண்டு பாடல்களில் வரும் “கூடலாக்கிடும் குன்றின் மணற்கொடு”, “கூடு நீ என்று கூடலிழைக்குமே” என்ற வரிகளின் பொருள் என்ன?

 

மாணிக்கவாசகரின் திருக்கோவையாரிலும் (பாடல் 186) உளது

 

ஆழி திருத்தும் புலியூர் உடையான் அருளின் அளித்து

ஆழி திருத்தும் மணற்குன்றின் நீத்து அகன்றார் வருக என்று

ஆழி திருத்திச் சுழிக்கணக்கு ஓதி நையாமல் ஐய

ஆழி திருத்தித் தாக்கிற்றி யோஉள்ளம் வள்ளலையே

— திருக்கோவையார் 186

ஆழி= வட்டம், சுழி

 

“கூடல் இழைத்தல் என்பது தலைமகள், இம்மணற்குன்றின் கண் நீத்து அகன்ற வள்ளலை உள்ளத்தை நெகிழ்த்து இவ்விடத்தே தரவல்லையோ எனக் கூடற்றெய்வத்தை வாழ்த்திக் கூடலிழைத்து வருந்தா நிற்றல்- திருக்கோவையார் உரை-186

 

கூடல் இழைப்பது எப்படி?

பெரியதொரு வட்டமாகக் கோடு கீறி, அதன் உள்ளே சிறு சுழிகளை அளவிடாது சுழித்து, அவற்றை இரட்டைப்பட எண்ணி, ஒற்றைபடாதுளதோ என்று நோக்கல்; மிஞ்சாதேல் தலைவன் வருவான் என்பது மரபு.

 

அதாவது வட்டம், முழு வட்டமாக இருக்கும் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க வேண்டும் குறைவட்டம், நிறை வட்டம் ஆகியவற்றை எண்ணி எது அதிகமாக இருக்கிறது என்று காண்டல்.

 

தலைவன் பிரிவாற்றாமையால் வருந்தும் காதலி அல்லது மனைவி இப்படிப் பார்ப்பது தமிழர் வழக்கம். இதை ஆண்டாளின் நாச்சியார் திருமொழிக்கு உரை எழுதிய பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் விளக்குவார்:– கூடலாவது வட்டமாகக் கோட்டைக்கீறி அதுக்குள்ளே சுழிசுழியாகச் சுற்றும் சுழித்து, இவ்விரண்டு சுழியாகக் கூட்டினால் இரட்டைப்பட்டால் கூடுகை, ஒற்றைப்பட்டால் கூடாமை என்று சங்கேதம்”

 

இவ்வாறன்றிக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கீறிய கோடு, எழுவாய், இறுவாயிரண்டும் கூடியிருப்பின், வந்து கூடுவன், விலகின் வாரான் என்பதுமுண்டு.

பிற்காலத்தில் வந்த ‘கைலை பாதி காளத்திபாதி’, ‘நான்முகன் திருவந்தாதி’, ‘ஐந்திணை ஐம் பது’, சீவக சிந்தாமணி, ‘கலிங்கத்துப் பரணி’ முதலிய நூல்களில் இந்த வழக்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.

 

இதுகாறும் படித்தவற்றில் இருந்து நாம் அறிவது யாதெனில், கூடல் இழைத்தல் சிற்சில மாறுபாடுகளுடன் வழங்கப்பட்டது.

 

மிகவும் சுலபமான வழி- கண்ணை மூடிக்கொண்டு பெரிய வட்டம் கீற வேண்டும்; இணைந்தால் காரியம் கைகூடும்

பெரிய வட்டத்துக்குள் பல சுழிகளைப் போடுதல் ; அவைகளில் நிறைவான வட்டங்கள் இரட்டைப் படை எண்ணில் வந்தால் காரியம் வெற்றி; காதலன் வருவான்.

 

மூன்றாவது முறை:- கண்களை மூடிக்கொண்டு இரு கோடுகளை இரண்டு கைகளாலும் வரைதல் அவை சேர்ந்தால், காரியம் நிறைவேறும்.

 

இது தவிர கோவில் முதலியவற்றில் துவஜஸ்தம்பம் அருகில் பெரிய தாமரை மலர் போன்ற வட்டப் பூ வரையப்பட்டிருக்கும். அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கைகளை வைப்பர். இதழ் போன்ற பகுதிகளில் நாம் வைக்கும் கைகள் நம்மை அறியாமலேயே நடுப்பகுதிக்கு, மொட்டு போன்ற பகுதிக்கு வந்து இணைந்தால் காரிய ம் கைகூடும்; இதை எனது நண்பர்கள் மதுரை மீனாட்சி கோவிலில் செய்வதைப் பார்த்து இருக்கிறேன்.

 

என் கருத்து:

இரண்டு கோடுகள் போடல், பெரிய வட்டம் ஒன்று மட்டும் வரைதல் ஆகியவற்றில் நம்மை அறியாமலேயே தவறு (மோசடி) செய்யமுடியும்; அதாவது பல முறை இப்படி வரைந்து பழகிவிட்டால் செய்ய முடியும். ஆனால் பெரிய வட்டத்துள் நிறைய சுழிகளைப் போட்டுவிட்டு வட்டத்துக்குள் உள்ள சுழிகளை மட்டும் கணக்கிட்டு, அதில் முழுச் சுழியாக இருப்பவை இரட்டைப் படை எண்ணில் இருந்தால் காதலன் வருவான் அல்லது நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்பதே பொருத்தம்.

ஆய்வுக்கட்டுரைக்கு உதவிய நூல்கள்

1.நாலாம் திருமுறை- தருமபுர ஆதீனம்

2.நாலாம் திருமுறை- வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

3.திருக்கோவையார்

 

More ASTROLOGY Articles in my blog

 

 1. ஜோதிடம்| Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிடம்

Posts about ஜோதிடம் written … ஒரு கயிறு அல்லது நூலை … go to tamilandvedas.com OR …

 1. வேதத்தில்ஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/வேதத்தில்…

Posts about வேதத்தில் ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

 1. நாடிஜோதிடம் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/நாடி…

Posts about நாடி ஜோதிடம் written by Tamil and Vedas

 

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Swami’s …

swamiindology.blogspot.com/2013/02/tamil-astrology-rope…

Today’s article is about a Rope Trick. It is not a magic like the famous Indian Rope Trick by the magicians. Actually it is a thread trick. What they do is they use …

 

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2013/02/27/tamil-astrology…

Tamil Astrology: Rope Trick for Predictions! Tamils have novel ways of predicting your future. They listen to lizards and predict what is going to happen. They watch …

 

நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை வகுத்த ஸ்ரீபதி | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/2012/12/20/நேபாள…

Tamil and Vedas A blog exploring themes in Tamil and vedic literature. நேபாள ஜோதிடர்–புது பத்ததியை …

 

ஜோதிட மேதைகள் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag/ஜோதிட…

Posts about ஜோதிட மேதைகள் written by Tamil and Vedas

 

புத்திசாலி ஜோதிடர் | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com/tag…

Posts about புத்திசாலி ஜோதிடர் written by Tamil and Vedas

 

திருடர்கள் இரண்டு வகை! ஜோதிடர்கள் மீது மனு தாக்குதல்! (Post …

tamilandvedas.com/2016/08/05…

Written by london swaminathan Date: 5th August 2016 Post No. 3036 Time uploaded in London :– 7-52 AM ( Thanks for the Pictures) DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR …

 

 

TAGS: கூடல் இழைத்தல், மணல் ஜோதிடம், தமிழர், அப்பர்

–SUBHAM–

 

எண் ரகசியம்–3; தொண்ணூறு க்யாட் கரன்ஸி! (Post No.3969)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 4 June 2017

 

Time uploaded in London:-  5-24  am

 

 

Post No.3969

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

எண் ரகசியம்

காபிரைட் உள்ள தொடர் இது. திரு எஸ்.சுவாமிநாதன் அனுமதி பெற்று www.tamilandvedas.com மற்றும் கட்டுரை ஆசிரியரின் பெயரோடு வெளியிடல் வேண்டும். மீறியவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

 

எண் ரகசியம் – 3

தொண்ணூறு க்யாட் கரன்ஸி!  

 

ச.நாகராஜன்

பழைய காலத்தில் பர்மா என்று சிறப்புற்றிருந்த நாட்டை நாம் நன்கு அறிவோம்.

 

இப்போது மியான்மர் என்ற பெயரில் அறியப்படும் நாடு அது.

 

பர்மாவை சர்வாதிகாரியாக இருநது ஆண்டவர் நீ வின்.

(பிறப்பு 14-5-1911 மரணம் 5-12-2002) 1958 முதல் 1960 முடியவும் மீண்டும் 1962லிருந்து 1974முடியவும் பிரதமராக இருந்தவர் அவர். 1962லிருந்து 1981 முடிய அரசின் தலைமை பீடத்திலும் அவர் இருந்தார்.

 

அவருக்கு எண் கணித சாஸ்திரத்தின் மீது அபாரமான நம்பிக்கை.

அவர், 1963இல் பர்மாவின் கரன்ஸியாக இருந்த 50 மற்றும் 100 க்யாட் நோட்டுகளை 45 மற்றும் 90 க்யாட் நோட்டுகளாக மாற்றினார். உலகில் இப்படி அதிசயமான எண்களில் கரன்ஸியைக் கொண்டிருந்த ஒரே நாடு பர்மா தான்!

45 மற்றும் 90 ஆகிய எண்கள் ஒன்பதால் வகுபடக் கூடியவை. அவற்றை கூட்டினால் வருவது 9. (45 க்யாட் நோட்டில் 4= 5 = 9; 90 க்யாட் நோட்டில் 9 + 0= 9)

1963இல் 50 மற்றும் 100 க்யாட் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அவர் செய்த அதிரடி உத்தரவால் பர்மாவே ஆடிப் போனது.ஒரே நாளில் வாழ் நாள் முழுவதும் சேர்த்த  மொத்த பணத்தையும் இழந்தோர் ஏராளம்.

 

 

இப்படி ஒன்பது வரும்படியான க்யாட் நோட்டை அவர் அமுல் படுத்தியதற்கான காரணம் அவரது நியூமராலஜி ஆலோசகர் அவருக்கு ஒன்பது என்ற எண்ணே அதிர்ஷ்டம் என்றும் எதையும் அவர் ஒன்பது வரும் படி பார்த்துக் கொண்டால் அவர் நிச்சயம் தொண்ணூறு ஆண்டுகள் வாழ்வார் என்றும் சொன்னது தான்!

பர்மாவின் கரன்ஸியை மட்டும் அவர் ஒன்பது  என்று வரும் படி பார்த்துக் கொள்ளவில்லை தனது அலுவலக மற்றும் பிரத்யேக வாழ்க்கையில் வரும் அனைத்தையும் ஒன்பது வரும்படி பார்த்துக் கொண்டார்.

 

 

இதனால் பர்மாவின் பொருளாதாரமே பலவீனமாகி நாசமாகியது.

ஆனால் அவரது நியூமராலஜி நம்பிக்கை அவரைக் கைவிடவில்லை.

 

 

ஏராளமானோர் அங்கு இறந்த போதிலும் 28 ஆண்டுகள் பலம் பொருந்திய தலைவராக அவர் ஆட்சி செலுத்தினார்.

நியூமரலாஜி ‘உறுதி அளித்த’ தொண்ணூறு வயதையும் தாண்டி வாழ்ந்து 91ஆம் வயதில் மரணமடைந்தார்.

 

 

அவரைப் பற்றிய ஏராளமான வதந்திகள் உண்டு.பர்மாவில் இரத்த புரட்சி ஏற்படும் என்றும் அதனால் அவருக்கு அபாயம் வரும் என்றும் ஜோதிடர் சொன்னதைக் கேட்டு கண்ணாடி முன்னால் நின்று கொண்டு மாமிச ரத்தத்தைத் தன் மேல் தெளித்துக் கொண்டு கண்ணாடியில் இருந்த தன் உருவத்தை துப்பாக்கியால் சுட்டுத் தான் இறக்கவிருக்கும் “தோஷத்தை” அவர் விலக்கிக் கொண்டாராம்.

 

அத்துடன் இளமையுடன் “என்றும்” இருக்க டால்பினின் ரத்தத்தில் அவர் குளிப்பாராம்.

 

 

எண் ஜோதிடம் தவறாகக் கையாளப்பட்டால் அது தனி நபர் அளவில் நன்மையைத் தந்தாலும் ஒரு நாட்டிற்கே அவலத்தைத் தந்ததை நீவின் சரித்திரத்தின் மூலம் பார்க்கலாம்.

 

இதே போல சிங்கப்பூரை நிறுவிய சிங்கப்பூரின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் லீ க்வான் யூ (பிறப்பு 16-9-1923 மறைவு 23-3-2015) தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த தலைவராக சிங்கப்பூர் மக்களால் கருதப் படுபவர்; 91 வயது வாழ்ந்து மறைந்தார்.

 

 

அவர் பெங் சுயி சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் புத்த துறவி ஒருவரின் அறிவுரையின் பெயரில் எட்டு பக்கம் கொண்ட (பாகுவா என்று சொல்லப்படும் அமைப்பைக் கொண்ட) ‘ஒரு டாலர்’ நாணயத்தை சிங்கப்பூரில் கொண்டு வர சிங்கப்பூரின் பொருளாதாரம் பிரமாதமாக செழித்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அவரோ தனக்கு இதிலெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை என்று தான் எழுதிய ஹார்ட் ட்ரூத்ஸ் (Hard Truths)  என்ற நூலில் சொல்லி இருந்தாலும் கூட அவர் எடுத்த பல நடவடிக்கைகள் ஆழ்ந்த பெங் சுயி கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டவையே என்று பெங்சுயி ஆதரவாளர்கள் நம்புகின்றனர்; அதற்கான ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.

Singapore’s Octal Coin

 

 

91 வயது வாழ்ந்த அவரை 91 என்ற எண்ணுடன் சம்பந்தப்படுத்தும்  அவர் சம்பந்தப்பட்ட ஏராளமான விஷயங்களை மக்கள் இன்று தொகுத்துக் கூறி மகிழ்கின்றனர்.

 

ஆழ்ந்து யோசியுங்கள், எண்களின் ரகசியம் புரியும் என்று நியூமராலஜி ஆர்வலர்கள் கூறி  மகிழ்கின்றனர்!

-to be continued………………………………..

எண் ரகசியம் – 2 (Post No.3951)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 29 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-19  am

 

 

Post No.3951

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipdia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

எண் ரகசியம்

காபிரைட் உள்ள தொடர் இது. திரு எஸ்.சுவாமிநாதன் அனுமதி பெற்று www.tamilandvedas.com மற்றும் கட்டுரை ஆசிரியரின் பெயரோடு வெளியிடல் வேண்டும். மீறியவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

 

எண் ரகசியம் – 2

சூரிய எண் 666-இன் மர்மம்!

ச.நாகராஜன்

 

 

எண்களில் 666 என்ற எண் மிகவும் மர்மமான எண்.

கணிதத்தில் இதன் பெருமையே தனி.

666 என்பது 36வது ட்ரை ஆங்குலர் எண். ஒரு எண்ணுடன் அதன் அடுத்த எண்ணைக் கூட்டினால் வருவது ட்ரை ஆங்குலர் எண். எடுத்துக்காட்டு:

1+2 = 3

1+2+3 = 6

இப்படி ஒன்று முதல் அடுத்த எண்ணைக் கூட்டிக் கொண்டே போய், அனைத்தையும் 36 எண் வரை கூட்டினால் வருவது 666.

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666

 

கீழே முதல் 36 ட்ரை ஆங்குலர் எண்களைக் காணலாம்.

 

1, 3, 6,10,15,21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351,378,406,435, 465, 496,528, 561, 595,630,666.

இதில் 36வது ட்ரை ஆங்குலர் எண் 666!

ரோமானிய எண்களை நாம் அறிவோம். இதில் முதல் ஏழு ரோமானிய எண்களைக் கூட்டினால் வருவது 666!

I + V + X + L + C + D  = 666

அதாவது 1+5+10+50+100+500 = 666!

இதைப் போல கணிதம் அறிந்தவர்கள் இதை ஸ்மித் எண் என்றும் கூறுவர்.

(666 is a Smith Number. This means : The sum of digits [ 6+6+6] is equal to the sum of the digits of the prime factors [ 2+3+3+(3+7)] )

இதை சூரிய எண் என்று கூறுவர்.

1080 என்பது சந்திர எண்.

கற்பனா சக்தியைக் குறிக்கும் சந்திரனுடைய எண்.

666 என்பது சூரிய சக்தியையும் அதிகாரத்தையும் தர்க்கரீதியிலான கொள்கையையும் குறிக்கும் எண்.

இது சூரியனுக்குரிய  மாயச் சதுர எண்ணாகவும் அமைகிறது.

சூரியனுக்குரிய மாயச் சதுரத்தைப் பார்ப்போம்:

 

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

 

இதில் கூட்டுத் தொகையாக ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 111 வருவதைக் காணலாம். ஆறு வரிசையிலும் வரும் 111ஐக் கூட்டினால் வருவது 666.

இது சூரியனுக்குரிய மாயச் சதுரமாக ஆகிறது.

பைபிளில் 666 என்ற எண் – Beast Number -மிருக எண்ணாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

(Number of the animal )

 

பைபிள் வாசகங்களையொட்டி இந்த எண்ணைப் பற்றி ஏராளமான கருத்துக்கள் உண்டு.

புனிதர் ஜான் கூறுவது இது: Here is wisdom! Who has brains, should think of the number of the baast; because it is a human’s number.

 

இந்த எண்ணைக் கண்டு பிடிக்குமாறு அவர் அறிவுறுத்துகிறார். இரண்டு மிருகங்கள் உள்ளன. ஒன்று கடலில் மறைகிறது. இன்னொன்று பூமியில் மறைகிறது என்கிறார் அவர்.

ஆக அவர் குறிப்பிடுவது சூரியனே என்பது சிலரின் கருத்து.

 

இன்னொரு கணித ஆச்சரியம் இந்த் எண்ணைப் பற்றி உண்டு.

முதல் ஆறு எண்களைப் பெருக்கினால் வருவது 720

அடுத்த ஆறு எண்களைப் பெருக்கினால் வருவது 6,65,280. இந்த இரண்டையும் கூட்டினால் வருவது 666000!

1X2X3X4X5X6      =       720

7X8X910X11X12      = 665280

———–

கூட்டுத் தொகை        666000

——–

இன்னும் 666இன் விசித்திரங்களை பொருளாதாரத்திலும் இதர துறைகளிலும் கூடக் காணலாம்.

ஆற்றல் மிகுந்த இந்த சூரிய எண்ணை சந்திர எண்ணான 1080டன் கூட்டினால் வரும் எண் 1746.

இதுவே இஸ்ரேலின் இறைவனின் புனித எண் என்று கூறப்படுகிறது.

சந்திரனையும் சூரியனையும் இணக்கும் Fusion Number என்றும் இது  கூறப்படும் இந்த இணைப்பு எண் புனிதமானதும் கூட!

வரலாற்றில் இந்த எண்ணின் மகிமையை ஆராய விரும்புவோர் இணைய தளத்தில் புகுந்து பார்த்து ஏராளமான விஷயங்களைப் படித்து மகிழலாம்.

***

 

 

Lord Shiva’s Favourite Number 8, posted on April 28, 2013

 

 

Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2011/11/26/hindus-magic-numbers-18-108-1008/

26 Nov 2011 – In Hinduism numbers have a lot of significance. … But 108and 1008 are used for all the Gods in Ashtotharam (108) and Sahasranamam (1008) …

 

 

Mysterious Number 17 in the Vedas! (Post No.3916) | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/17/mysterious-number-17-in-the-veda…

 

 

4 days ago – Number symbolism is in the Vedas from the very beginning. This shows that the Vedic seers are very great intellectuals. They were the …

 

Mystery Number 7 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/mystery-number-7/

“It may be incidentally pointed out that the number 7 which gives thenumber of time units in Misrajati appears to have fundamental importancein nature. In most …

 

MOST HATED NUMBERS 666 and 13 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2012/…/most-hated-numbers-666-and-1…

 

29 Jul 2012 – No 7 and No 3 are considered as holy numbers by several cultures, particularly, the Hindus. Vedic literature and Indus Valley Civilization have …

 

 

Numbers in the Rig Veda! Rig Veda Mystery-2 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2014/09/03/numbers-in-the-rig-veda-rig-veda-mystery-2/

3 Sep 2014 – Numbers in the Rig VedaRig Veda Mystery-2. Vedas 9. Research Paper written by London Swaminathan Post No. 1265; Dated 3rd …

 

Oldest Riddle in the World! Rig Veda Mystery –3 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2014/10/06/oldest-riddle-in-the-world-rig-veda-mystery-3/

6 Oct 2014 – Rig Veda is the oldest religious book in the world. Even if we … 30)Numbers in the Rig VedaRig Veda Mystery – 2 –posted on 3rd Sep.2014

 

 

 

 

.

பெங் சுயி உண்மையா, பொய்யா? (Post No.3944)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 27 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-16 am

 

 

Post No.3944

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipdia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

 

பெங் சுயி உண்மையா, பொய்யா? உண்மை என்றால் நிரூபணம் என்ன?

 

ச.நாகராஜன்

 

பெங் சுயி என்பது சீன வாஸ்து சாஸ்திரம். பெங் என்றால் காற்று; சுயி என்றால் நீர். பெங் சுயி சாஸ்திரம் குறைந்த பட்சம் 5000 ஆண்டுகள் பழமையானது.

ஆற்றலை எப்படி வழிப்படுத்தி பாயச் செய்து நமக்கு நல்லனவற்றை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதைச் சொல்வதே பெங் சுயி!

சரி, இது உண்மையா, பொய்யார்? உண்மை என்றால் அதற்கு ஏதாவ்து நிரூபணம் இருக்கிறதா?

ஒரு உண்மை சம்பவத்தைப் பார்க்கலாம்.

மேலை நாடுகளில் கடந்த 16 வருடங்களாக பெங் சுயி மீது அபார மோகம் ஏற்பட்டுள்ளது. எல்லா இடங்களிலும் பெங் சுயி.

 

     ஹான்ஸ் ஸ்னூக் என்பவர் பிரபல் ஆரஞ்சு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர். இங்கிலாந்தில் பிறந்தவர். படிப்பை முடிக்க முடியாமல் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து பாதியில் வெளியேறியவர்.

     கனடா சென்று அங்கு ஹோட்டலில் பணியாற்ற ஆரம்பித்தார். பின்னர் ஹாங்காங் சென்று அங்கு டெலிகாம் கம்பெனி ஒன்றில் பணியாற்றி தொழில்நுட்பத்தைக் கற்றுக் கொண்டார். 1994இல் இங்கிலாந்திற்குத் திரும்பிய அவர் ஒரு மொபைல் கம்பெனியை ஆரம்பித்தார்.

    அந்த வியாபாரத்திலோ கடும் போட்டி நிலவியது. வணிகத்தில் வெற்றி பெற பெங் சுயி நிபுணர் ஒருவரை நாடினார்.

 

அபார வெற்றி!

     அவருக்கு பெங் சுயியின்  மீது நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் முடிவுகள் அவர் நம்பிக்கையைப் பொய்யாக்கும் வண்ணம் இருந்தன.

    பெங் சுயி மாஸ்டர் சொன்னதை எல்லாம் செய்தார். 12 மாதங்களில் உங்கள் கம்பெனி அமோகமாக வளரும் என்று அவர் சொன்னது அப்படியே பலித்தது. ஏராளமான பணம் சேர்ந்தது. தனது கம்பெனியை பல மில்லியன் பவுண்டுக்கு விற்றார்.

இதே போல உலகெங்கும் உள்ள வணிகர்கள் பெங் சுயி வழிப்படி வெற்றி பெறுகின்றனர்.

   உதாரணமாக சென்னை உள்ளிட்ட உலகப் பெரும் நகரங்களில் பெரும் நிறுவனங்கள் மற்றும் மால்களுக்கு முன்னால் நீரூற்று, அரவானா மீன் உள்ள தொட்டிகள், சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல பெங் சுயி வழிமுறைகளைக் காணலாம்.

    மைஹோட்டல் கம்பெனி என்ற ஒரு பெரும் தொடர் ஹோட்டல் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஆண்ட்ரூ த்ராஸிவோலூ. அவர் ஒரு பெரிய கட்டிடக் கலை நிபுணர்.

லண்டனில் தனது பெரிய ஹோட்டல் பெங் சுயி முறைப்படி இல்லை என்பதால் அதை பெங் சுயி படி மாற்றி அமைத்தார்.       

 

    76 அறைகள் கொண்ட ஹோட்டலில் வாயிலுக்கு முன்னால் இருந்த மாடிப்படியை இடித்து வேறு இடத்தில் ஆற்றலின் போக்கு பாஸிடிவாக அமையும் படி அமைத்தார். கூர்மையான கைப்பிடிகளின் முனைகள் மாற்றப்பட்டு உருண்டையாக மாற்றப்பட்ட்ன. காஷ் ரெஜிஸ்டரின் முன்னால் அதிர்ஷ்டத்தை அழைக்கும் ஒரு மீன் தொட்டி வைக்கப்பட்டது.

இப்படியாக பணத்தைக் கொட்டி அனைத்து மாறுதல்களையும் செய்தார். விளைவு, அவரது வணிகம் அமோகமாக வளர்ந்து வெற்றியைத் தந்தது. இப்படி ஏராளமான உதாரணங்களைக் காட்டலாம்.

      இப்போது ஒரு கட்டிடக்கலை நிபுணருடன் ஒரு பெங் சுயி நிபுணரையும் சேர்த்து வேலைக்கு அமர்த்துவது பெரிய நிறுவனங்களின் பேஷனாக ஆகி விட்டது. எதற்காக கட்டிடத்தை இடிக்க வேண்டும். ஆரம்பத்திலேயே பெங் சுயி படி அமைத்து விடலாமே, அதற்காகத் தான்!

     ஹிந்து சாஸ்திரங்கள் வாஸ்து சாஸ்திர முறைப்படியே அனைத்து கட்டிடங்களும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. மயன் அமைத்த சாஸ்திரமே நமது வழி.

இத்துடன் பெங் சுயியையும் சேர்த்து இரட்டை வெற்றியை அனைவரும் அடையத் தொடங்கி விட்டனர்.

     ஸ்விட்சை போட்டால் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மின்சக்தி பாய்ந்து பல்ப் எரிகிறது. அது போலவே நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பெங் சுயியின் ஆற்றல் பாய்ச்சல் செல்வத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும், வெற்றியையும் தருகிறது.

     பெங் சுயி மற்றும் வாஸ்து வழி முறைகள் சுலபமானவை; அவ்வளவாக செலவில்லாதவை!

     முயன்று பார்த்து கடைப்பிடித்தால் முன்னேறலாமே!

****

சில முக்கிய குறிப்புகள் – விதி விளக்கம் – 6 (Post No.3939)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 25 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-38 am

 

 

Post No.3939

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

ஜோதிடமே துணையாகும்

மிட்டா முனிசாமி செட்டி (1897)யின் விதி விளக்கம் நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டு தரப்படுகிறது. நூலின் பகுதிகள் படிப்பதற்கு ஏதுவாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

முதல் 5 அத்தியாயங்களைப் படித்து விட்டு இதைத் தொடரவும் 

1934ஆம் ஆண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள் இந்த நூலை எனக்கு அனுப்பி உதவிய எனது சம்பந்தி திரு ஆர்.சேஷாத்திரிநாதன் அவர்களுக்கு எனது நன்றி உரித்தாகுக.

 

 

சில முக்கிய குறிப்புகள் – விதி விளக்கம் – 6

ச.நாகராஜன்

 

 1. சில முக்கிய குறிப்புகள்

 

      விதி விளக்கம் என்ற நீண்ட நூலில் சில  முக்கியமான சுவையான பகுதிகளை மட்டும் பார்த்தோம். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நிபுணத்துவம் இல்லாதவர்கள் கூடப் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய அடிப்படையான விஷயங்கள் இவை.

 ஜோதிடத்தில் புலமை பெற்றவர்களுக்காக திரு முனிசாமி செட்டி நிறைய குறிப்புகளை நூல் முழுவதும் தருகிறார்.

 

 

     அவற்றை இந்தத் தொடரில் தருவது நமது நோக்கமல்ல.

ஜோதிடத்தில் மிக்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்தப் புத்தகத்தை – இலவசமாக- பெற விரும்பினால் திரு சுவாமிநாதன், www.tamilandvedas.com  அவர்களை அணுகவும். மின்னணு முறையில் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நூலான இது மின்னஞ்சல் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும். (நூலின் பக்கங்கள் 112)

 

 

    பொதுவான சில முக்கிய குறிப்புகளைத் தந்து இந்தத் தொடரை இத்துடன் முடிக்கிறோம்.

 • நம் முன்னோர்கள் சாஸ்திரங்களில் வள்ர்பிறைச் சந்திரன் யோகத்தை வளர்ப்பிக்கிறான் என்றும் தேய்பிறைச் சந்திரன் யோகத்தை வர வர மட்டுப்படுத்துகிறான் என்றும் போதிக்கின்றார்கள். ஆனால் அனுபவரீதியில் பார்க்கும் போது தேய்பிறையில் கூட அரசன் ஜனிக்கிறான், வியாபாரிகளும், பணக்காரர்களும், ம்ஹா பண்டிதர்களும் கூட தேய்பிறையில் பிறந்து நல்ல சுக போக பாக்கியத்தை அனுபவிக்கின்றனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.ம்ஹாத்மா காந்தியும் கூட தேய்பிறையில் பிற்ந்திருப்பதாகத்தான் தெரிகின்றது. ஆகவே கெட்டபலனைக் கொடுக்க தேய்பிறை ஜனனம், சனீஸ்வரர் என்று பொதுவாகக் கூறுவது தவறு. நல்ல பலனைக்கொடுக்க குரு மற்றும் சுக்கிர பகவான் என்பதும் வளர் பிறை ஜனனம் என்று பொதுவாகக் கூறுவதும் தவ்று.

 

 • நம் வாழ்க்கையில் நமக்கு இய்ற்கையாக அமைந்துள்ள கெட்ட பலனிலிருந்து அதை நீக்க சில அனுஷ்டானங்களைச் செய்து நமது இஷ்டம் பூர்த்தி பெறச் செய்யலாம்.
 • சிருஷ்டியின் அற்புதம் இது தான் :- ஸ்தூலமாக இது கெட்டதென்றும், இது தான் ஸ்தூலமாக நல்லதென்றும் கிடையவே கிடையாது. நாம், நம் புத்திக்கும் வீரியத்திற்கும், நம் நிலைமைக்கும், நமக்குள்ள துணைக்கருவி முதலிய உப பலன்களால், ஒவ்வொருவரும் தம்மால் இயன்ற மட்டும் முயற்சி செய்து அபீஷ்ட பிராப்தி (நினைத்ததை அடைதல்) அடைய மார்க்கமுண்டு. இதுவே சிருஷ்டியின் உண்மையான தத்துவம். இதுவே விதி விளக்கத்தின் கருத்து.

 

 • யோகத்தை எடுத்துக் கொண்டால், வராஹமிஹிரர் பிருஹத்ஜாதகத்தில் யோகத்தினால் ரோக நிவாரணம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆனால் எந்த யோகத்தில் பிறந்தவனுக்கு எந்த யோக அனுஷ்டானத்தினால் இவ்வித பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்லவில்லை.
 • கரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். கரணத்தினால் காரிய சித்தி உண்டாகுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் விவரமாக இந்த ஜாதகன் இந்த வித கரணத்தில் இந்த விதமாக அனுஷ்டானத்தில் ஈடுபடவேண்டுமென்றும் அப்படிப்பட்ட அனுஷ்டானத்தினால் காரிய சித்தி உண்டாகும் என்றும் தெளிவாகச் சொல்லப்படவில்லை. இது ஆய்வுக்குரிய விஷயம்.

 

 • 27 நட்சத்திரங்களில் சில நட்சத்திரங்கள் ஜனன காலத்திலிருந்தே மிகக் கொடிய பலனைத் தரும். அப்படிப்பட்ட நட்சத்திரத்தில் யோகவான் பிறந்தாலும் ஆயுளின் பிற்பாகத்தில் கஷ்டப்பட்டே தீர வேண்டும். அவை கீழ்வருமாறு. இது பொதுவான விதி:
 • அசுவதி 2) மகம் 3) மூலம் 4) கேட்டை – இந்த நான்கு நட்சத்திரங்களுடன் சந்திரனுக்கு க்ஷீண கதியும் உண்டானால் பலன் எல்லா விதத்திலும் கெடுதல்.
 • தென்னிந்தியாவில், அநேகமாக, புராதன கல் சிலைகளில், ஸ்தம்பங்களில், செப்பேடு புராதன செப்புத்தகடு சாஸனங்களில், அநேகமாய் திதி, யோகம், நட்சத்திரங்கள் இவைகளைக் குறிப்பாகக் காட்டி இருக்கின்றன. தவிர தேதியும் கிழமையும், அநேகமாக கி.பி. நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வழக்கத்தில் கிடையாது என்பது காலஞ்சென்ற D. ந சுவாமிக்கண்ணு பிள்ளை என்னும் வான சாஸ்திர நிபுணரின் கருத்து. முற்காலத்தில் ஆண்டு, திதி, யோகம் இவற்றைக் குறிப்பிட்டே ஒரு விசேஷ வர்த்தமானங்களை எக்காலத்தும் பிரபலமாகும் படி செய்வது வழக்கம். மதுரை தேவஸ்தானத்திலும், ராமேஸ்வர தேவஸ்தானத்திலும் இன்னும் வடக்கே அநேக இடங்களிலும் உள்ள சிலாசாசனங்களளக் கவனித்தால் இது விஷயம் தெளிவாகும். ஆகவே நம் முன்னோர்களுக்கு திதியும், யோகமும் முக்கியமானவையே ஒழிய தேதி, வாரம் அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல.

 

இந்தச் சிறிய நூல் ஒரு ஜாதகத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதில் சில முக்கியமான வித்தியாசமான கருத்துக்களை முன் வைக்கிறது.

இதை அனுபவத்தில் பரீசிலித்துப் பார்த்து உண்மையைக் கண்டறியுங்கள் என்றும் சொல்கிறது.

ஜோதிட ஆர்வலர்கள் இதைத் தங்கள் அனுபவம் மூலமாகச் சோதித்து உண்மையைத் தெளிந்து அறியலாம்.

 

சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் படைக்கப்பட்ட இந்த நூல் கால வெள்ளத்தில அழிந்து படாமல் இருக்கவே இந்தச் சிறிய தொடர் வாசகர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நன்றி. வணக்கம்

****                                                                      தொடர் முற்றும்

 

ப்ரூஸ் லீயின் மரணம் : தவறான பெங் சுயி காரணமா? (Post No.3936)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 24 May 2017

 

Time uploaded in London:-  6-09 am

 

 

Post No.3936

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

பெங் சுயி மர்மம்

ப்ரூஸ் லீயின் மரணம் : தவறான    பெங் சுயி காரணமா?

ச.நாகராஜன்

 

உலகில் நிகழ்ந்த மர்மமான அகால மரணங்களுள் ப்ரூஸ் லீயின் மரணமும் ஒன்று. அது வேதனை தருவதும் கூட!

சான்பிரான்ஸிஸ்கோவில் சைனாடவுனில் 27-11-1940 அன்று ப்ரூஸ் லீ பிறந்தார். 20-7-1973இல் புக்ழேணியில் உச்சத்தில் இருந்த போது முப்பத்தி மூன்றே வயதில் அகாலமாக மரணமடைந்தார்.

உலக மக்களின் துக்கம் சொல்லவொண்ணாததாக இருந்தது.

அவரது மரணம் பற்றி ஏராளமான வதந்திகள் இன்று வரை உலவி வருகின்றன. இந்த வதந்திகளின் அடிப்படையில் ஏராளமான கட்டுரைகளும் அவ்வப்பொழுது வருவது வழக்கம்.

லாஸ் ஏஞ்சலஸ் டைம்ஸ் இதழ் தனது 1997, ஜூலை 20 ஆம் தேதியிட்ட இதழில் ,”Dragon: The Bruce Lee”  என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டது.

 

அதில் கூறப்பட்டிருந்த வதந்தியின் அடிப்படையிலான தகவல்களால் பெரிதும் மன வருத்தமுற்றார் அவரது மனைவி லிண்டா லீ.

தனது பதிலை அனுப்பினார். அது கீழே ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது:

The Truth Behind Life and Death of Bruce Lee

August 17, 1998|

 

LINDA LEE CADWELL

 

I was personally offended by Alison Dakota Gee’s article about my late husband, Bruce Lee (“Dragon Days,” Calendar, July 20). Purporting to commemorate the flourishing of his legacy 25 years after his death, The Times’ story sank to the depths of tabloid journalism in sensationalizing the life and death of an extraordinarily gifted human being.

Having been married to Bruce for nine years and being the mother of our two children, I am more than qualified to give a correct recital of the facts. Let me pick one glaring falsehood in the story to illustrate my point: Your reporter writes that Bruce died because of taking “too much aspirin.” Besides being false, the tone of the statement smacks of sarcasm and disbelief.

 

Without going into every detail, let me rebut for those who wish to know the truth: Bruce died from cerebral edema caused by hypersensitivity to an ingredient in a prescription medication called Equagesic. This determination was made after an exhaustive, nine-day coroner’s inquest during which the testimony of forensic pathologists from all over the world, who had studied every tissue in Bruce’s body, was heard.

*

The question of what caused Bruce’s death is the one I am most frequently asked, and yet the powerful investigative arm of the Los Angeles Times cannot uncover the true facts. You did me and my family no favors.

In addition, a renowned pathologist testifying at the inquest stated that the small amount of cannabis found in Bruce’s stomach had no more effect on the cause of death than if he had “taken a cup of tea” shortly before he died. Yet, The Times’ reporter makes the giant leap to state falsely that Bruce had a “serious addiction to cannabis.”

Your reporter then jumps to the hasty conclusion that because Bruce lay down with a headache at the home of an actress, and subsequently died from the prescription medication she gave him, he was therefore having an extramarital affair. These types of statements, reported as fact, are purely speculative hearsay, the product of a 25-year rumor mill kept alive by the gossip of people who were never there, including your reporter and others quoted in the article.

I have seen and heard every juicy bit of malicious rumor about the life and death of Bruce Lee over the years. But I could not stand by and let this newspaper that used to have standards of integrity and decency stoop to the level of journalistic trash talk.

I am not purporting that Bruce was a perfect human being, only one that did more good than harm in his short time on this Earth. He faced many obstacles in his life–overcoming racist attitudes, surviving dire economic circumstances, surmounting physical injuries–and in so doing distinguished himself as someone to be rightfully admired and emulated.

Throughout these 25 years I have received tens of thousands of testimonials from people who have been positively influenced by Bruce’s example, his teachings, his philosophy and his films. There is so much to say of redeeming social value about Bruce Lee that I am at a loss to understand your motive in choosing to ignore details and facts in favor of a tabloid presentation of unsubstantiated allegations and flat-out falsehoods.

*

I am shocked and disappointed that a major national newspaper in the city where Bruce lived and worked, where I raised our children and where our daughter still lives, has deliberately abdicated its moral responsibility to society by demeaning the character of a decent and honorable man, husband, father, friend and teacher.

Within only a few miles of the Los Angeles Times building there is a group of friends and students of Bruce Lee, incorporated as a nonprofit organization called Jun Fan Jeet Kune Do, who are actively involved in preserving and perpetuating his art and philosophy in order to benefit as many people in the future as it has for the last 25 years.

A newspaper that truly wants to do justice to the lifework of a man who made a difference in the lives of so many people all over the world would seek out the true story of this universally admired figure.

It saddens me to see how your standards of professionalism have disintegrated. I suppose it was “easier” for your writer to report gossip than to produce what could have been an accurate and truly inspirational piece. You should be ashamed to call yourself a reputable newspaper. Your actions have diminished my respect for your publication.

Linda Lee Cadwell resides in Boise, Idaho.

 

ப்ரூஸ் லீயின் மரணத்திற்கான வதந்திகளுக்கு இப்படியாக முற்றுப் புள்ளி வைத்தார் லிண்டா.

 

என்றாலும் கூட ஹாங்காங் நகரவாசிகள் ப்ரூஸ் லீயின் மரணம் தவறான பெங்சுயி-யினால் தான் என்று இன்றும் நம்புகின்றனர்.

அவர் தனது பெயரை Little Dragon எனப்படும் Hsiao Loong  என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டதால் கௌலூனின் ஒன்பது டிராகன்கள் (Nine Dragons of Kowloon) அவர் மீது கோபம் கொண்டன என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர்.

 

ஆகவே ஒன்பது டிராகன்கள் லிட்டில் டிராகனுக்கு சமயம் பார்த்துப் பாடம் கற்பிக்கக் கங்கணம் பூண்டனவாம்.

 

பெருத்த சூறாவளி ஒன்றின் போது ப்ரூஸ் லீ பாதுகாத்து வந்த பா குவா கண்ணாடி கீழே விழுந்து உடைந்த போது அந்தத் தருணம் வந்தது.

 

தன்னைப் பாதுகாத்த பாகுவா மிர்ரர் உடைந்ததால் பாதுகாப்பை இழந்தார் ப்ரூஸ் லீ. அவரை சுலபமாக ஒன்பது டிராகன்கள் அகாலமாக மரணமடைய வைத்தன.

மிகப் பெரும் குங் ஃபூ வீரராகத் திகழ்ந்த ப்ரூஸ் லீக்கும் பெங் சுயிக்கும் இப்படி ஒரு விசித்திரமான தொடர்பு இருக்கிற்து.

***

நட்சத்திர விளக்கத்தில் ராகுவும் கேதுவும் – விதி விளக்கம் – 5 (Post No.3918)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 18 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-53 am

 

 

Post No.3918

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

ஜோதிடமே துணையாகும்

மிட்டா முனிசாமி செட்டி (1897)யின் விதி விளக்கம் நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டு தரப்படுகிறது. நூலின் பகுதிகள் படிப்பதற்கு ஏதுவாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

முதல் 4 அத்தியாயங்களைப் படித்து விட்டு இதைத் தொடரவும் 

1934ஆம் ஆண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள் இந்த நூலை எனக்கு அனுப்பி உதவிய எனது சம்பந்தி திரு ஆர்.சேஷாத்திரிநாதன் அவர்களுக்கு எனது நன்றி உரித்தாகுக.

நட்சத்திர விளக்கத்தில் ராகுவும் கேதுவும் – விதி விளக்கம் – 5

ச.நாகராஜன்

 

 1. ராகுவும் கேதுவும்

 

      சந்திரன் மற்ற கிரகங்களை விட பூமிக்கு வெகு அருகில் உள்ளது. ஆகவே முன்னோர்கள் விதி விளக்கத்திற்குச் சந்திரனை முக்கிய காரணமாக அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். சந்திரன் பூமியைச் சுற்றி வரும் பாதையில் கும்ப மாதத்திலிருந்து கடக மாதம் வரை – அதாவது மாசியிலிருந்து ஆடி மாதம் வரை அருக்கன் வீதி அல்லது சூரியன் பாதைக்கு வடக்கிலோ அல்லது மேற்கிலோ சந்திரனின் வீதி இருக்கும்.

சிங்க மாதம் முதல் மகர மாத ஆரம்பம் வரை – அதாவது ஆவணி முதல் தை மாதம் வரை – சூரியன் பாதைக்குத் தெற்காக அல்லது கீழ்புறமாக சந்திர வீதி அமையும்.

ஆவணி முதல் தை வரை சந்திரனுக்கு வலிமை கிடையாது.

ஆகவே தான் ஆவணிக்குப் பிறகு ஹிந்துக்கள் சாதாரணமாக விவாகம் செய்வதில்லை.

 

மேலே கூறிய சூரியன் பாதையும் சந்திரன் பாதையும் சந்திக்கும் நிலைகள் இரண்டு. அவையாவன வடக்கு சந்திப்பு ஒன்று; மற்றொன்று தெற்கு சந்திப்பு.

வடக்கு சந்திப்புக்கு ராகு நிலை என்றும் தெற்கு சந்திப்புக் கேது நிலை என்றும் பெயர்கள் நம் முன்னோரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ராகுவும், கேதுவும் கிரகங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆகவே தான் கிரகங்கள் ஒன்பதென்று ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

பூமியானது மேற்கிலிருந்து கிழக்குப் பக்கமாக வானியல் சாஸ்திரப் படி சுழன்று வருவதினாலும் சூரியனைச் சுற்றி வருவதினாலும் மேற்காட்டிய சந்திப்புகளின் இடம் ராசிக்கு ராசி மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது.

இப்படி மாறுவதால் ஒரு குறிப்பிட்ட ராசியிலிருந்து மறுபடி அந்த ராசிக்கு ராகு வருவதற்கு சுமார் 18 வருடம் 7 மாதம் ஆகிறது.

 • சந்திரன் ஒவ்வொரு ராசியிலும் சஞ்சரிக்கும் போதும்,
 • ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கும் போதும்
 • அந்தந்த நட்சத்திரத்தின் இயற்கை அமைப்பின் இயல்பினாலும்
 • தற்கால நிலைமையினாலும்

மானிடரின் விதி விளக்கமாகிறது.

எந்த கிரகத்தின் அதிகாரம் நடக்கிறதென்று அறிந்து அந்தந்த நட்சத்திரங்களுக்கு  அந்த கிரகத்தின் திசை நடப்பு என்று அனுஷ்டானத்தில் வைத்துக் கொண்டு தற்கால விதியை விளக்கலாமென்று கொண்டு கீழ் வருமாறு திசையை நிர்ணயித்திருக்கின்றனர்:

 

அசுவதி  மகம்  மூலம்                      கேது 7 வருடம்

பரணி  பூரம் பூராடம்                    சுக்கிரன் 20 வருடம்

கார்த்திகை  உத்திரம் உத்திராடம்         சூரியன்  6 வருடம்

ரோகிணி  ஹஸ்தம் திருவோணம்        சந்திரன் 10 வருடம்

மிருகசீரிஷம் சித்திரை  அவிட்டம்       செவ்வாய் 7 வருடம்

திருவாதிரை ஸ்வாதி சதயம்              ராகு    18 வருடம்

புனர்பூசம் விசாகம் பூரட்டாதி              குரு    16 வருடம்

பூசம் அனுஷம் உத்திரட்டாதி               சனி   19 வருடம்

ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி               புதன்   17 வருடம்

                                              ————-

        மொத்த வருடங்கள்                     120

                                              ————-

மேலே காட்டிய திசை பலன் விதி விளக்கத்திற்கு மூலாதாரமாக அமைகிறது.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சகல அனுஷ்டானத்திற்கும், அனுபவத்திற்கும் சரிவர வருவது சந்திரன் இருக்கும் நட்சத்திரத்தினால் ஏற்படும் திசை தான்.

ஒரு எடுத்துக்காட்டைப் பார்ப்போம்:

அதாவது, அசுவதியில் பிறந்தவனுக்கு கேது திசை. அந்த திசைக்கு 7 வருட அதிகாரம் உண்டென்றாலும், பிறந்த காலத்தில் அசுவதியில் அன்றைய ஆதி அந்த வியாபகம் முழுவதும் கேது திசை என்பதால், ஜனன கால மணி நேரத்தில் ஜெனன காலத்தில் சென்ற நாழிகை போக இனி செல்ல வேண்டிய இருப்பு நாழிகை வீதமாகக் கேது திசை பாக்கி இருக்கும்.

இவற்றுடன் திதி பற்றிய விதிகளையும் நன்கு அறிந்து கொண்ட பின்னரே பலன்களைச் சொல்ல வேண்டும்.

 

****