ரத ஸப்தமி ஸ்லோகம் (Post No.9233)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9233

Date uploaded in London – –5 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பழைய ‘பேப்பர் கட்டிங்’ PAPER CUTTINGS குகளைக் களைந்து வருகிறேன். இதோ நான் வெட்டி வைத்த ரத்த சப்தமி ஸ்லோகம் . இவ்வாண்டு 2021ல் பிப்ரவரி 19ம் தேதி.வருகிறது. அனைவரும் தலையில் அல்லது தோளில் எருக்கம் இல்லை மீது அரிசி கொஞ்ச்ம வைத்து குளிக்க வேண்டும். மஹாபாரத பீஷ்மரின் நினைவாக .

Rata saptami Sloka

பழைய ரத சப்தமி கட்டுரைகளையும் காண்கரத சப்தமி | Tamil and Vedas

tamilandvedas.com › tag › ரத-சப்…

· Translate this page

3 Feb 2014 — Please click here for the article. உலக மகா தியாகி பீஷ்மர் நினைவு தினம் · Following a special Puja to Lord Surya …சூரியனே போற்றி! – 1 (Post No.9216) | Tamil and …

tamilandvedas.com › 2021/02/02

  1.  

Translate this page

3 days ago — tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com … தை அமாவாசைப்பிறகு வரும் நாளே ரத சப்தமி

–subham–

 tags – ரத சப்தமி

உலக மகா தியாகி பீஷ்மர் நினைவு தினம்

Please click here for the article

உலக மகா தியாகி பீஷ்மர் நினைவு தினம்

Following a special Puja to Lord Surya seated on a sandalwood Ratha at the Yagashala in the presence of the Jagadguru, the Ratha is pulled

Picture shows Sri Sringeri Shankaracharya watching Sandal wood Sun Chariot after the Ratha Sapathami Puja.