தெய்வத் தமிழ் QUIZ/ கேள்வி-பதில் (Post No.4938)

தெய்வத் தமிழ் QUIZ/ கேள்வி-பதில் (Post No.4938)

 

WRITTEN by London Swaminathan 

 

Date: 22 April 2018

 

Time uploaded in London –  6-48 am (British Summer Time)

 

Post No. 4938

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

கீழ்கண்ட தெய்வீக வசனங்களை யார், எந்த நூலில் சொன்னார்கள்? விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பாராமல் பகருங்கள். உங்கள் அறிவினைச் சோதித்துக்கொள்ள அரியதோர் வாய்ப்பு!!!

1.பிறவாயாக்கைப் பெரியோன் கோயிலும்

அறுமுகச் செவ்வேள் அணிதிகழ் கோயிலும்

வால்வளை மேனி வாலியோன் கோயிலும்

நீலமேனி நெடியோன் கோயிலும்

 

 

2.மாட்டுக்கோன் தங்கை மதுரை விட்டுத் தில்லைநகர்

ஆட்டுக்கோ நுக்குப்பெண்டு ஆயினாள்; கேட்டிலையோ

 

3.ஏற்று வலன் உயரிய எரிமருள் அவிர்சடை

மாற்று அருங்கணிச்சி, மணிமிடற்றோனும்

கடல் வளர் புரி வளை புரையும் மேனி

அடல் வெந் நாஞ்சில் பனைக் கொடியோனும்

 

4.பன்னிநீ வேதங்கள், உபநிடதங்கள்

பரவு புகழ்ப் புராணங்கள், இதிகாசங்கள்

இன்னும் பல நூல்களிலே இசைத்த ஞானம்

என்னென்று புகழ்ந்துரைப்போம்

 

5.ஆழ்வார் பதத்தைச் சிந்திப்பவர்க்கு யாதும் அரியது அன்றே

 

6.கற்றூணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும்

நற்றுணையாவது நமச்சிவயவே

 

7.உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே

 

8.உள்ளே உருகி நைவேனை

உளவோ இலளோ என்னாத

கொள்ளைகொள்ளிக் குறும்பனைக்

கோவர்த்தனனைக் கண்டக்கால்

கொள்ளும் பயன் ஒன்றில்லாத

கொங்கை தன்னைக் கிழங்கோடும்

அள்ளிப் பறித்திட் டவன் மார்பில்

எறிந்தென் அழலைத் தீர்வேனே

 

9.பெரியாரைப் பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்

பேரா இடும்பை தரும்

 

10.கங்கையைப் போல் காவிரிபோல் கருத்துக்கள் ஊறுமுள்ளம்

எங்கள் உள்ளம்!

 

11.தேன்பழச் சோலை பயிலுஞ் சிறுகுயி லேயிது கேள்நீ
வான்பழித் திம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல்
ஊன்பழித் துள்ளம் புகுந்தென் உணர்வது வாய வொருத்தன்
மான்பழித் தாண்டமெல் நோக்கி மணாளனை நீவரக் கூவாய்.

 

12.கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவினார்

ஓடும் செம்பொன்னும் ஒக்கவே நோக்குவார்

 

விடைகள்

1.இளங்கோ, சிலப்பதிகாரம்

2.காளமேகம்,  தனிப்பாடல்கள்

3.புறநானூறு, நக்கீரனார் பாடல்

4.பாரதி, பாரதியார் பாடல்கள்

5.கம்பன், கம்ப ராமாயணம்

6.அப்பர் தேவாரம், நாலாம் திருமுறை

7.திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம்

8.ஆண்டாள், நாச்சியார் திருமொழி

9.திருக்குறள், திருவள்ளுவர்

10.பாரதிதாசன்

11.மாணிக்கவாசகர், திருவாசகம்

 1. சேக்கிழார், பெரியபுராணம்

 

–SUBHAM–

 

செப்பியது யாரோ? தப்பாமல் சொல்!QUIZ (Post No.4717)

Date: 8 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 20-43

 

WRITTEN by London swaminathan

 

Post No. 4717

 

PICTURES ARE TAKEN FROM VARIOUS SOURCES

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST

WITH YOU.

 

(நல்லவர்களை எப்படி அறியலாம்? பிறர் எழுதியதை, பிறர் எடுத்த படங்களை அவர்களுடைய பெயர்களுடன் வெளியிடுவார்கள். கெட்டவர்களை எப்படிக் கண்டுபிடிக்கலாம்? பிறர் எழுதியதை,அது வெளியான பிளாக், பத்திரிக்கை பெயர்களை நீக்கிவிட்டு , தங்களுடையது போல வெளியிடுவார்கள்; கெட்டவர்களைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிது))

 

கீழ்க்கண்ட பாடல்களைப் பாடியது யாரோ? அவர் யாரோ?

 1. சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான

அற்புதம் ஈன்ற கற்பகக் களிறே!

முப்பழம் நுகரும் மூஷிக வாகன!

 

 1. பண்ணும் பரதமும் கல்வியும் தீஞ்சொற் பனுவலும் யான்
  எண்ணும் பொழுது எளிது எய்தநல் காய்

 

 1. “உலகப் பொய் வாழ்க்கையை உடலை ஓம்பற்க
  பிறந்தன இறக்கும் இறந்தன பிறக்கும்
  தோன்றின மறையும் மறைந்தன தோன்றும்”

 

 1. இந்திரன் முதலா எண்திசை போற்ற
  மந்திர வடிவேல் வருக வருக
  வாசவன் மருகா வருக வருக

 

 1. தேனே யமுதே சிந்தைக்கரியாய்

சிறியேன் பிழை பொறுக்குங்

கோனே சிறிதே கொடுமை பகர்ந்தேன்

 

 1. பெருமாளும் நல்ல பெருமாள்! அவர்தம்

திருநாளும் நல்ல திருநாள்!

 

 1. உள்ளியது முடிக்கும் உரனுடை உள்ளத்து

வரிசைக்கு வருந்தும் இப்பரிசில் வாழ்க்கைப்

பரிசிலர்க்கு அடையா வாயிலோயே

 

 1. ஒரு காலில் சங்கு ஒருகாலில் சக்கரம் உள்ளடி பொறித்தமைந்த

இருகாலும் கொண்டு அங்கு அங்கு எழுதினாற்போல்

 

 1. உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும்

நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா

அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்

தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே

 

 

 1. மாசு அறு பொன்னே! வலம்புரி முத்தே!

காசு அறு விரையே! கரும்பே, தேனே!

 

 

 1. ஆயிரம் ஞாயிறு போலும் ஆயிரம் நீண்முடியானும்

ஆயிரம் பேருகந்தானும் ஆரூர் அமர்ந்தவம்மானே

 

 1. தெய்விகச் சாகுந்தலமெனும் நாடகம்

செய்ததெவர் கவிதை? — அயன்

செய்வதனைத்தின் குறிப்புணர் பாரத

தேவி அருட் கவிதை

 

 1. அவ்வியம் பேசி அறம்கெட நில்லன்மின்

வெவ்வியன் ஆகிப் பிறர்பொருள் வவ்வன்மின்

 

 1. அன்றறிவாம் என்னாது அறம் செய்க

 

 1. பொருளற்ற பாட்டுக்களை – அங்குப்

புத்தமுதென்றனர்; கைத்தாளமிட்டனர்

இருளுக்குள் சித்திரத்தின் – திறன்

ஏற்படுமோ இன்பம் வாய்த்திடக்  கூடுடுமோ?

ANSWERS

 1. தற்கால அவ்வையார்
 2. குமரகுருபரர், சகல கலாவல்லி மாலை
 3. பட்டினத்தார் பாடல்
 4. தேவராய சுவாமிகள், கந்த சஷ்டிக் கவசம்
 5. மாணிக்கவாசகர், திருவாசகம்
 6. காளமேகம், தனிப்பாடல்கள்
 7. சங்க கால அவ்வையார் , புறநானூறு
 8. பெரியாழ்வார் திருமொழி, திவ்யப் பிரபந்தம்
 9. கம்பன், கம்ப ராமாயணம்
 10. இளங்கோ, சிலப்பதிகாரம்
 11. அப்பர் தேவாரம், நாலாம் திருமுறை
 12. பாரதி, பாரதியார் பாடல்கள்
 13. திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம்
 14. திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள்
 15. பாரதிதாசன் பாடல்கள்

 

–subham–

 

 

தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா QUIZ (Post No.4649)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 22 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London – 17-40

 

Post No. 4649

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

 

தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா — என்றெல்லாம் பெருமையாகச் சொல்லிக் கொள்வோம்; அந்தப் பெருமைக்குரியவர் நீங்களா என்பதை கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் தந்து நிரூபியுங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வாசகங்களை யார் சொன்னார்கள்?

 எந்த நூலில் சொன்னார்கள்?

 

1.கண்ணாடிக் கன்னத்தைக் காட்டி என் உள்ளத்தைப்

புண்ணாக்கிப் போடாதே, போ போ மறைந்துவிடு

xxxxxxxx

 

2.மா முது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிட

தீவலம் செய்வது காண்பார் கண் நோன்பு என்னை!

xxxxxx

 

3.செயற்கரிய செய்வார் பெரியார்

 

xxxxx

 

4.அஞ்சுவதி யாதொன்றுமில்லை அஞ்ச வருவதுமில்லை

 

xxxxx

 

5.வடகலை தென்கலை வடுகு கன்னடம்

இடம் உள பாடை யாது ஒன்றின் ஆயினும்

xxxxxx

 

6.அறம்புரி கொள்கை நான்மறை முதல்வர்

திறம்புரி பசும்புல் பரப்பினர் கிடப்பிமறம் கந்தாக நல் அமர் வீழ்ந்த நீள் கழல் மறவர் செல்வுழிச் செல்க!

xxxxx

 

7.வலிமிகுந்த மும்மதத்து வாரணத்தை, ஐயோ!

எலி இழுத்துப் போகின்றது, என்?

xxxxx

 

8.ஐயநா வழித்தாளுக்கு அங்காந்திட

வையம் ஏழும் கண்டாள் பிள்ளை  வாயுளே

xxxxxxxx

 

9.சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை யென்றே

தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தமென்போம்;

நீதிநெறியினின்று பிறர்க்குதவும்

நேர்மையர் மேலவர்; கீழவர் மற்றோர்

xxxxxx

 

10.தமிழ்ச் சொல் வடசொல் என்னும் இவ்விரண்டும்

உணர்த்தும் அவனை உணரலும் ஆமே

 

xxxxxx

 

ANSWERS:-

 1. பாரதிதாசன் பாடல்கள், 2. இளங்கோ, சிலப்பதிகாரம், 3. திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள், 4. அப்பர் தேவாரம், நாலாம் திருமுறை, 5. கம்பன் கம்பன், கம்ப ராமாயணம், 6. சங்க கால அவ்வையார் ,புறநானூறு, 7. காளமேகம், , தனிப்பாடல்கள், 8. பெரியாழ்வார் திருமொழி, திவ்யப் பிரபந்தம், 9. பாரதியார் பாடல்கள், 10. திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம்

 

–SUBHAM–

 

 

RAMAYANA & MAHABHARATA QUIZ- SEERS, SAINTS AND RISHIS (Post No.4595)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 8 JANUARY 2018

 

Time uploaded in London-11-08 AM

 

Post No. 4595

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

1.We all know that Vyasa muni wrote Mahabharata with the help of Lord Ganesh. What is the full name of Vyasa?

2.Ashtavakra was the Rishi (seer) who was born with eight bends in his body because of the bad sound effect; his father recited the Vedas with mistakes; who told this story to Yudhisthira?

3.Who was the rishi that visited the Pandavas in the Dwaitya forest and advised them to surround themselves with Brahmanas?

 1. What is Dronacharya’s father’s name?

5.Which Muni (saint) gave Dronacharya the Agni Astra (fire weapon)?

 

6.Who was the one who told Yudhisthira the story of Nala and Damyanti in the forest?

7.Who was the chief priest of Pandavas who advised them on religious ceremonies?

8.What is the name of the Rishi who gave boons to Kunti for serving him?

9.Name the rishi learned in astrology and astronomy who visited Balarama during the Mahabharata war.

10.Name the Inter Galactic traveller (rishi) who advised Dhritarashtra  to keep Duryodhana in check.

11.Parikshit, posthumous son of Abimanyu, was cursed by whom for throwing a dead snake on a seer?

Kalakshetra Picture

 

 

 

12.Who was Shrungi’s father on whose neck the dead snake fell?

 1. Who taught Sanatsujatiyam to Dhritarashtra to come out of ignorance or wordly attachment?

 

RAMAYANA SEERS SAGES AND RISHIS

 

14.Who performed the Pattabisheka (coronation ceremony) of Lord Rama?

 

15.where did Sita Devi live when Lakshmana left her in the forest?

16.Who taught Rama the famous Surya Hymn Aditya Hrudaya ?

 1. When young who gave the miraculous Bala, Abala mantras to Rama Lakshmana?

18.Who did Putra Kameshiti Yajna for Dasaratha?

19.Rama met a seer before going to the Ashrama of Agastya. He Gave all his taposakti (austerity earned by doing penance). Who was he?

20.Who was the Guru of Janaka?

21.Who was the seer who turned down the invitation of Indra and entered fire after worshipping Rama?

22.Who gave a big feast to the army of Bharata by his power earned through penance?

23.Anasuya gave lot of jewels to Sita/ Who was her husband?

24.Rama’stouch turned Ahalya into a woman from stone. What is the name of Ahalya’s husband?

25.Who wrote Ramayana in Sanskrit?

 

ANSWERS

1.Krsihna Dwaipayana, 2. Lomana rishi, 3. Bakadalbhya, 4. Bharadwaja, 5 Agnivesha Muni, 6. Brihadashwa, 7.Dhaumya Rishi, 8. Durvasa, 9. Gargacharya, 10. Narada 11.Shrungi, 12. Shamika, 13. Sanatsujata, 14.Vasishtha, 15.Valmiki’s Ashram/hermitatge, 16. Agastya, 17.Viswamitra 18.Rishya shrnga 19. Sutikshna, 20.Sadananda 21.Sarabhanga, 22.Bharadwaja,  23.Atri,  24. Gautama and 25. Valmiki

 

–Subham–

 

 

 

QUIZ ON HINDU SEERS- RISHIS! (Post No.4521)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 20 DECEMBER 2017 

 

Time uploaded in London-  8-33 am

 

 

Post No. 4521

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

CAN YOU ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ON HINDU RISHIS AND TEST YOUR KNOWLEDGE IN THE RISHI LORE?

1.WHO WAS THE RISHI WHO GOT THE TITLE BRAHMA RISHI FROM VASISTHA?

2.WHO WAS THE SHORTEST RISHI?

3.WHO WAS NOTORIOUS FOR HIS ANGER AMONG RISHSIS?

4.WHO DID INTER GALACTIC TRAVEL BETWEEN THREE WORLDS RECITING NARAYANA’S NAME?

 1. WHO ARE THE SAPTA RISHIS?

6.WHO HAD AN EYE IN HIS FOOT?

 1. WHICH RISHI HAD A HORN (LONG BULGE) ON HIS HEAD?

8.WHO OWNED THE WISH FULFILLING COW-KAMADHENU?

 1. WHO WAS THE RISHI WHO MARRIED LOPAMUDRA OF RIG VEDIC FAME?
 2. A RISHI LIVED THREE LIVES AND HE HEARD LEARNT SO FAR WAS ONLY A HAND FULL OF SAND COMPARED TO THE MOUNTAIN OF VEDAS. WHO WAS HE?

 

11.RIG VEDA HAS FAMILY MANDALAS/CHAPTERS IN 2,3,4,5,6,7 MANDALAS. WHO ARE THE RISHIS ?

12.WHO WAS ANASUYA’S HUSBAND?

 1. WHO WAS THE ONE ( RISHI) WHO MARRIED AHALYA?
 2. WHO ‘DRANK’ (CROSSED SEA TO ESABLISH HINDU KINGDOMS IN SOUTH EAST ASIA) THE SEA”

15.WHOSE NAME WAS GIVEN TO THE CITY OF AJMEER IN RAJASTHAN?

16.THE SUBMARINE FIRE IN THE SEA KNOWN AS BADAVA OR VADA MUKA AGNI WAS CAUSED BY A RISHI. WHAT IS HIS NAME?

17.CAN YOU NAME THE FOUR RISHIS WHO VEDA VYASA ENTRUSTED WITH THE FOUR VEDEAS?

18.WHICH RISHI HAS THE THREE FORMS OF BRAHMA, VISHNU AND SHIVA?

19.WHO IS THE FATHER OF MEDICINE ACCORDING TO HINDU SCRIPTURES?

 1. CAN YOU NAME THE RISHI/SEER WHO CAME OUT OF AN ANTHILL AND GOT THE NAME ‘ANTHILL’?

 

ANSWERS:

1.Viswamitra, 2.Agastya, 3.Durvasa, 4.Narada, 5.Sapta Rishis- Atri, Bruhu, Kutsa, Vasistha, Gautama, Kashyapa, Angirasa, 6.Bruhu 7.Rishya Srnga, 8.Vasistha, 9.Agastya, 10.Bharadwaja, 11.Family Mandalas of Rig Veda- Grtsamada/Bruhu 2,Viswamitra 3, Vamadeva Gautama 4, Atri 5, Bharadwaja 6, Vasistha 7th mandala, 12.Atri, 13.Gautama, 14.Agastya, 15.Ajameeda, father of Kanva Maharishi, 16.Aurva, 17.Four Vedas were entrusted to Pailar-Rig Veda, Vaisampayana- Yajur Veda, Jaimini- Sama Veda and Sumantu- Atharvana Veda, 18.Dattatreya, 19. Danvantri, 20.Valmiki.

 

–subham–

 

உங்களுக்கு 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 தெரியுமா? (Post No.3044)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Written by london swaminathan

Date: 8th    August 2016

Post No. 3044

Time uploaded in London :– 8-32 AM

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

இந்து மதத்திலும் தமிழ்,ச ம்ஸ்கிருத இலக்கியத்திலும் எண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டு.

எங்கே உங்கள் சமய, இலக்கியஅறிவைச் சோதியுங்கள் பார்க்கலாம்!

 

10.”பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போகும்” என்பதை பலரும் சொல்லக் கேட்டிருப்பீர்கள். அது என்ன பத்து?

 

9.நவரத்தின மோதிரம் அணிந்தால் நல்லது என சாத்திரங்கள் கூறும். அந்த 9 ரத்தினங்கள் எவை?

gem ring

 1. அஷ்டலெட்சுமி கோவில் பற்றிக் கேட்டிருப்பீர்கள். அந்த எட்டு (அஷ்ட) லெட்சுமிக்கள் யார் யார்?

 

7.ஏழு நகரங்களில் இறந்துபோனால் மோட்சம் உறுதி என்ற நம்பிக்கை இந்துக்களிடையே நெடுங்காலமாக இருந்துவருகிறது? அந்த 7 மோட்ச புரீக்கள் எவை?

 

 1. அறுசுவை உணவைச் சாப்பிட்டிருப்பீர்கள். அவை என்ன என்ன சுவை?

 

5.பஞ்சாப் என்பது ஐந்து நதிகள் பாயும் பிரதேசம் எனப்பெயர் கொண்ட மாநிலம். அவை எவை?

 

4.சதுர்வித உபாயங்களால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்பார்கள். அந்த 4 வழிமுறைகள் என்ன?

 

3.திரிகடுகம் என்ற தமிழ் நூல் மூன்று மூலிகைச் சரக்குகளின் பெயரில் எழுந்தது. அந்த மூன்று மூலிகைகள் என்ன என்ன?

 

2.மீமாம்ச சாத்திரத்தில் இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. அவை யாவை?

 

1.ஏகாக்ஷரீ மந்த்ரம் (ஓரெழுத்து மந்திரம்) என்பது என்ன?

ashta lakshmi

விடைகள்:–

 1. பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போம்:

மானம், குலம், கல்வி, வலிமை, அறிவு, தானம், தவம், உயர்வு, தாளாண்மை/முயற்சி, காமம்

 

9.நவரத்தினங்கள்: வைரம், வைடூர்யம், மாணிக்கம், மரகதம், நீலம், முத்து, பவளம், புஷ்பராகம், கோமேதகம்

 

8.அஷ்ட லெட்சுமி: தன (செல்வம்), தான்ய, தைர்ய (துணிவு), வீர,  விஜய(வெற்றி), வித்யா (கல்வி) ,சந்தான (பிள்ளைப்பேறு), கஜ (யானை)லக்ஷ்மி

 

7.முக்திதரும் ஏழு தலங்கள்:- அயோத்தி, மதுரா, மாயா(ஹரித்வார்), காசி(வாரணாசி), காஞ்சி, அவந்திகா(உஜ்ஜைனி),துவாரகா

6.அறு சுவை:- இனிப்பு, கார்ப்பு (காரம்), துவர்ப்பு, கசப்பு, கைப்பு(உப்பு), புளிப்பு

5.ஜீலம், சீனாப், ராவி, பியாஸ்(வியாச), சட்லெஜ் நதிகள்

 1. சாம (சமாதானம்), தான (பொருள் கொடுத்தல்), பேத (பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி), தண்ட (தண்டித்தல் அல்லது தாக்கி அழித்தல்)

 

3.திரிகடுகம்:- சுக்கு மிளகு, திப்பிலி

 

3.திரிகடுகம்:- சுக்கு மிளகு, திப்பிலி

 

2.பூர்வ மீமாம்சம், உத்தர மீமாம்சம் (அத்வைதம்)

 

1.ஓரெழுத்துமந்திரம்:– ஓம்

 sapta-puri

Earlier Quiz posted by me:

 
(1&2) 27 Star Quiz (In English and Tamil)
(3&4)Hindu Picture Quiz-1 (In English and Tamil)
5.தமிழ் தெரியுமா? Tamil Quiz—1
6.தமிழ் தெரியுமா? Tamil Quiz—2
7.Tamil Quiz—3 தமிழ் தெரியுமா?
8.Hindu Tamil Quiz (in Tamil)
9.Hindu Tamil Quiz (in Tamil)-2
10.Hindu Tamil Quiz (in Tamil)-3
11.Hindu Tamil Quiz (in Tamil)-4
12.Hindu Quiz–1
13.Hindu Quiz–2
14.Hindu Quiz–3
15.Hindu Quiz–4
16.Hindu Quiz on Holy Forests
17.காடுகள் பற்றி இந்து மதம்: கேள்வி பதில்
18.ராமாயண வினா விடை
19.பிள்ளையார் பற்றி வினா விடை
(20&21)Quiz on Saivaite Saints (Both Tamil and English)
22.சைவம் பற்றி வினா விடை
23 & 24) Quiz on Hindu Hymns in English and Tamil

 1. Are you familiar with Number Four ?( (5 February 2014)
 2. நீங்கள் நாலும் தெரிந்தவரா? (5 February 2014)
 3. முருகப் பெருமானும் எண்களும்: ஒரு ‘க்விஸ்’ posted on 30 April 2016
28. நீங்கள் தமிழ்ப் புலியா? தமிழ்க் கிளியா? தமிழ் எலியா? ,30 April 2015

29.Hindu Flower Quiz (15 August 2014)

 1. பூ………….. இவ்வளவுதானா?, posted on 15 August 2014

 

31.இந்திரனைத் தெரியுமா உங்களுக்கு? 16 July 2014

32.Do you know Indra?,16 July 2014

 1. புண்ணிய தீர்த்தங்கள் கேள்வி-பதில் (க்விஸ்), posted on 6 May 2014

34.உங்களுக்கு வள்ளுவனையும் பாரதியையும் தெரியுமா? 27-3-14
35.Interesting Quiz on Logos (30 July 2012)
36. Answers for Interesting Quiz on Logos (31 July 2012)