“நாம் மேல்நாட்டு வித்வான்களுடன் வாதம் செய்ய முடியாது”- பகுதி-3, அரியநாயகிபுரம்

63950-640x360-london-icons2-640

“நாம் மேல்நாட்டு வித்வான்களுடன் வாதம் செய்ய முடியாது”- பகுதி-3, அரியநாயகிபுரம் ஐயரின் வடதுருவப் பயணம்

Post No 936 Date 27th March 2014.
புத்தகத்தின் பெயர்: மகா மேரு யாத்திரை, ஆர்.அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரியினால் யாத்திரை செய்து எழுதப்பட்டது, ஜனவரி 1936.

புத்தகத்தில் பின் அட்டையில் உள்ள விஷயம்: “ இச் சிறு புத்தகத்தின் விலை தனம் அரியநாயகிபுரம் ஹிந்து எலிமெண்டரி பள்ளிக்கூட பண்டுக்குச் சேருகிறபடியினால் புஸ்தகம் வேண்டுபவர்கள் மேற்படி பள்ளிக்கூட கரஸ்பாண்டெண்டினிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். விலை அணா எட்டு. அரியநாயகிபுரம், பேட்டை போஸ்ட், திருநெல்வேலி ஜில்லா.

முதல் இரண்டு பகுதிகளில் பல சுவையான விஷயங்களைக் கண்டோம். இதோ மூன்றாவது பகுதி:—
நாம் ரோமாபுரியில் இறங்கியவுடன் ஹோட்டல் தலைவருக்கு என் ஆகார நியமங்கள் குறித்தும், பிராதஃகாலத்தில் சீதஜல ஸ்நானத்தைக் குறித்தும், நோடீஸ் கொடுத்தேன்; தினந்தோறும் புதிய பச்சைக் காய்கறி, பழம், பால் முதலானவைகளைப் புசிப்பதைப் பார்த்த அந்த தேசத்தாருக்கு இது புதிதான அனுபவமானதினால் என்னிடத்தில் ஒரு அபூர்வமான தெய்வபக்தி உண்டாயிற்று; ஆகையினால் நான் தங்கியிருந்த இடத்தை ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு விட்டு வரும்பொழுது எஜமானன் முதல் வேலைக்கரர்கள் வரைக்கும் எல்லாரும் அந்த தேச வழக்கப்படி மண்டி போட்டு நமஸ்காரம் செய்து தமது தலையைத் தொட்டு அனுக்கிரகஞ் செய்யச் சொன்னார்கள். எஜமானன் முதலானவர்கள் என் ஞாபகார்த்தமாக ஏதாவது கொடுக்கச் சொன்னார்கள். நான் அவர்கள் எந்த மதத்தினர் என்பதைக் கேட்டு உடனே அவர்களுடைய வாழ்க்கையுடன் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு சுலோகம் செய்து, அதற்குரிய பொருளை இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்து ஒவ்வொரு ஓலையில் என் பெயருடன் எழுத்தாணியினால் எழுதி மஞ்சளைத் தடவி அனுக்கிரகித்துக் கொடுப்பேன். அதை அவர்கள் தங்கள் தங்கள் பூஜை சாமான்களுடன் சேர்த்து வித்துக்கொள்ளுவார்கள். இவர்களிற் சிலரும் கலாசாலை மாணவர் சிலரும் தங்கள் பக்தியைக் காண்பிக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து வழியனுப்புப் பாட்டைப் பாடி வாழ்த்துவதுமுண்டு.

கேட்கிறவர்களுக்கு இப்பெரியோர் கீழ்நாட்டிற் றோன்றிய ஒரு ஆசாரியர். குளிர்ந்த ஜலத்தில் காலை நாலு மணிக்கே ஸ்நானம் செய்கிறவர். பால், பழங்களினால் ஜீவிக்கிறவர். என்று புகழ்ந்து கூறுவார்கள். இதைக் கேட்கும் ரயில் பிரயாணிகளிற் சிலர், நானிருக்கிற இடத்தைவிட்டு, கௌரவத்தைக் காட்ட வேறு வண்டிக்குப் போய்விடுகிற வழக்கமும் உண்டு. இவ்விதம் நான் திரும்பி பம்பாய் வருகிற வரையில், கப்பல்களிலும், ரயில்களிலும், ஆகாய விமானத்திலும் நடந்தது. எல்லாம் ஈசன் செயல்.

*****

ஸ்விஸர்லாண்டு தேசமானது யூரோப் மாகாணத்தில் மத்திய பூமி என்று சொல்லலாம். ஸம்ஸ்கிருத புஸ்தகசாலையும் பண்டித்ர்களு மில்லாத ஸ்விஸர்லாண்டிற்கு நான் போன நோகம், “ஆச்சர்யமான பூப்பிரதேசங்கள் எல்லாம் என் அம்சம் என்று ஸூதஸம்ஹிதையிலும் எந்த எந்த இடங்களில் அதிகாரமும் பலமும் செல்வமும், முயற்சி முதலானவைகளு மிருக்கின்றனவோ அவைகளை என் அம்சமாகத் தெரிந்துகொள் என்று பகவத் கீதையிலும் கூறியுள்ளதை நினைத்தே. என்னிடத்தில் பல வருஷம் வேதாந்தம் படித்த சீடரும், ஸமீப காலத்தில் ஸ்வர்கயாத்திரை செய்தவர்களுமான கனம் கொச்சி மஹாராஜா அவர்கள் பார்யையுமான , ராணி அவர்கள் பர்த்தா வியோகத்தினால், துக்கத்துடன் ஸ்விஸர்லாண்டில் லூஸேன் நகரத்தில் வசித்துவருவதைப் பார்த்து முடித அளவு அவர்களுக்கு ஆருதல் சொல்லவிரும்பியும் அவ்விடம் போக நேர்ந்தது.

பாரீஸ் நகரத்தில் ஸம்ஸ்கிருத பாஷை
paris

அங்கிருந்து பாரீஸ் நகரம் 200 மைல் இருக்கலாம். இந்த நகர் வித்யாசாலையில் நீண்டநாளாக ஸம்ஸ்கிருத பாஷை வளர்ந்து, வேத சாஸ்திரங்கள் பல அச்சிடப்பட்டு 100 வருஷகாலமாக வித்வான்கள் பலருக்கு இருப்பிடமாகும். இப்பொழுது அவ்வித்யாசாலை ஸம்ஸ்கிருதப் பேராசிரியர் கனம் ஸில்வான் லெவி (Sylvain Levy) என்ற பெயர்பெற்ற வயதான கிருகஸ்தர் ஒருவர். நம் பூர்வீக ரிஷிகளை யொப்ப அவர் விளங்கி வருகிறார். அந்த வித்யாசாலை மாணவர்களுக்காக நான் உபந்நியாஸஞ் செய்ய நேர்ந்தது. அப்போது வேத ஸ்வரங்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி நிகழ்ந்தது . அதை உடனே கிராபோனில் ரிகார்ட் செய்ய விரும்பினர். அப்படிச் செய்ய உடன்பட்டேன். உடனே அந்நாட்டு வழக்கப்படி தக்ஷிணை கொடுக்க விரும்பினார்கள். உணவுக்குச் சிறிது வகையிருந்தால் கல்வியை விற்கக் கூடாதென்று நம் ஆபஸ்தம்பர் கூறியபடி நான் நீண்ட காலமாக கல்வியை விற்று வாழ்வதை நிறுத்திவிட்டேன். கிராமபோன் ரிகார்டிற்காகக் கிடைத்த ரூபாயை அந்நகரத்தில் ஏதேனும் தருமத்திற்கு உபயோகித்துக்கொள்ளக் கொடுத்துவிட்டேன். ஐரோப்பா கண்டத்திலிருக்கிற வித்யாசாலைகளில் உபந்நியாசஞ் செய்வதற்கு முன்னமேயே, டிக்கட் வைக்கக் கூடாதென்றும், எனக்கு விருந்து முதலானவை செய்யக்கூடாதென்றும் கேட்டுக்கொள்வது என் வழக்கம். எல்லாப் பாடச்சலைப் புலவர்களும் அப்படியே நடத்திவந்தார்கள். இது நம் தேசத்தினிடம் மேற்கு திசையாருக்கு மிக்க கௌரவத்தை உண்டாக்கியது.

பிறகுசெல்வத்திலும் அரசாங்கச் சிறப்பிலும் முதன்மையான லண்டன் நகரம் போய்ச் சேர்ந்தேன். நான் போனவுடனவ்விடத்தில் வாரப் பத்திரிகை யொன்றில் காலை நாலு மணிக்கே நான் தண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்வதையும், என் ஆகார நியமத்தையும் நாள்தோறும் என் வேலைக்காக வண்டியில்லாமல் நடந்துபோவதையும் குறித்து கட்டுரை யொன்றை ஒருவர் எழுதியிருந்தார். அதைப் படித்த பலர் என்னை பார்க்க வந்தார்கள்.

என் தலையில் ஒரு பட்டுத் தலைப் பாகையும் கழுத்தில் ஒரு சால்வையும் அணிந்திருப்பதைப் பார்த்து ரஸ்தாவிலும் ஆபீஸுகளிலு முள்ளவர் கௌரவத்துடன் நடத்தலாயினர். ரயில் வண்டியிற் செலும்பொழுது ஒரு வெண்கலக் கூஜாவும் என்னிடம் இருக்கும்.

லண்டனில் வித்வான்களுக்கு எல்லா இடங்களிலும் அதிக சிறப்பு உண்டு. பிரிட்டிஷ் மியூசியம் லைப்ரேரியில் நம் தேசத்து புஸ்தகசாலைகளில் இல்லாத அபூர்வ கிரந்தங்கள் பல சேகரித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன. அப்படியே இந்தியா ஆபீஸ் புஸ்தகசாலையிலும், இந்தியர் ஏட்டுப் பிரதிகளைக் கவனியாதிருந்த காலத்தில் மேனாட்டார் இந்தியாவிற்குவந்து கிராமம் கிராமமாகச் சுற்றிச் சுமார் 50 வருஷத்துக்குள் ஐரோப்பாவின் முக்கிய நகரங்களில் லைபிரிகளை ஸ்தாபித்து ஸம்ஸ்கிருத மொழியைத் தம் முயற்சியாலே படித்து ருக்வேதம் முதல் காவ்யம் வரையில் அம்மொழி நூல்களைப் பிழையில்லாமல் பதிப்பித்தும் அவரவர் தேஷ பாஷையில் மொழிபெயர்த்தும் அவ்வந்நாட்டுப் பத்திரிகைகளில் வைதிக விஷய விசாரஞ் செய்து மிருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவின் பூர்வீக நாகரீகத்திற்கும், சரித்திரத்திற்கும், உலகத்தில் உயர்ந்த கௌரவம் உண்டாகச் செய்திருப்பதை யாரும் அறிவார்கள். இந்தக் கௌரவம் வேறு எந்த ஜனஸமூகத்திற்கும் இல்லை. ஆனால் இப்பொழுது நம் இந்தியர்கள் சாஸ்திரம் காவ்யம் இவைகளை மிகுதியாகப் படிக்கிறார்களே ஒழிய வேதார்த்தங்களையும் ச்ரௌதார்த்தங்களையும் படிப்பதில்லை. அதனால் நாம் மேல்நாட்டு வித்வான்களுடன் வாதம் செய்ய முடியாது இதைக் குறித்து நம் தேச வித்வான்கள் மூலமாகவும் பத்திரிக்கைகள் மூலமாகவும் நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். தெ இந்தியர்கள் மேனாட்டு வித்வான்களுக்கு உச்சாரண சுத்தமில்லை என்று சொல்லுவது வழ்க்கம்; நீங்கள் வங்காளம் முதலான தேசங்களுக்குப் போய் அவர்களுடம் ஸம்ஸ்கிருதம் பேசினால் அவர்கள் உச்சாரணம் ஆங்கிலேயருச்சரிப்பதைச் சிறப்பாக்கிவிடும் லண்டனில் தேம்ஸ் நதிக்கரையில் சில ஆஸ்ரீஅமங்களில் யோகம், தியானம் முதலானவர்களைப் பயின்றவர்கள் பிறருக்குப் பயிற்சி செய்விக்கிறார்கள். அவ்விடங்களுக்கு நானும் போயிருந்தேன். நான் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்ட லலிதா சஹஸ்ரநாம முதலானவைகளைப் படித்திருந்ததினால் அவ்விஷயமான ஆராய்ச்சிகளை என்னுடன் பலர் பல இடங்களில் நடத்தினர்.

“காடலாகஸ் காடலாகோரம்
நான் லண்டன் போன நோக்கம் இந்தியா ஆபீஸ் உத்தியோகஸ்தரைப் பார்க்கவே. “காடலாகஸ் காடலாகோரம்” Catalogus catalogorum என்ற ஜாபிதா ஒரு ஜர்மன் வித்வானால் தொகுக்கப்பட்டிருந்தது. அது மூலமாகப் பழைய ஏட்டுச் சுவடிகளை ஆராய்ந்து வேலைகள் செய்யப்படுகின்றன. திருஷ்டாந்தமாக ஸாயணாச்சார்யர் வேத பாஷ்யகர்த்தா என்ற பெயரை எடுத்தால்அதன் கீழ் அவர் எந்தக் காலத்திலிருந்தார், எந்தஎந்தப் புஸ்தகங்களை எழுதினார் என்று ஆதாரத்துடன் அவர் சரித்திரம் விரிவாகக் கூறப்பட்டிருக்கும். ஏதாவது ஒரு அரிய பெயரை எடுத்து “பகவா வாசஸ்பதி: பாஷியகாரர் என்பதைப் பார்த்தால் உடனே அவர் அதர்வவேதத்திற்குப் பாஷ்யம் செய்த வரலாறு முதலியன அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். ஏட்டுப் பிரதிகளை ஆராய்கிறவர்களுக்குஇந்தப் புஸ்தகம் ஒரு சிறந்த கருவியாகும்.

இந்த “காடலாகஸ் காடலாகோரம்: எழுதினவர் ஜர்மன் தேச மகாவித்வான். இவர் பெயர் ஆபி ச் ரட்டு என்று வழங்கும். இவர் 1903ம் வருஷம் வரை கிடைத்த ஏட்டுப் பிரதிகளுக்கு முறையான ஜாபிதா எழுதினவர். 1904ம் வருஷம் முதல் இதுவரை (30 வருஷ காலமாக) இந்தியாவில் பல இடங்களில் ஏட்டுப் பிரதிகள் பல கிராமங்களில் கிடைத்து உள்ளன. அவை அங்அங்கேயுள்ள புஸ்தகசாலைகளில் சேமித்துவைக்கப்பட்ட்டிருக்கின்றன. அவைகளில் ஆபி ச் ரட் காடலாகில் வராத பல நூல்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. இவற்றைச் சோதித்து வெளியிட வேண்டுவது அவசியம். இதைச் செய்ய நம் இந்தியா கவர்மெண்டாரால் இயலவில்லை; ஏனென்றால் இந்த ஸம்ஸ்கிருத ஏட்டுப் பிரதிகள் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, இந்தியா என்ற மூன்று தேசங்களிலுள்ள பொதுப் புஸ்தகசாலைகளிலும் ஒவ்வொருவருக்கே யுரிய புஸ்தகசாலைகளிலும் அடங்கியுள்ளன; அப்புஸ்தகசாலைக்குரியார் உதவி வேண்டும் அவர்கள் உதவியைப் பெற லண்டனிலிருக்கிற இந்தியா மந்திரியாலேயே முடியும். அம்மந்திரியை ஸந்தித்து “காடலாகஸ் காடலாகோரம்” பூர்த்தி செய்யவேண்டிய அவசியத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்வதுதான் என் யாத்திரையின் முக்கிய கருத்து. இரண்டு தினங்கள் இந்தியா மந்திரியுடன் சாம்பாஷித்தேன். அவர் இந்திய அரசாங்கத்தாருக்கு எழுதி என்னையும் டில்லியில்போய் கல்வி இலாகா அதிபதியையும் ஸெகிரிடெரியையும் நேரிற்பார்க்கும்படி அந்த ஆபீஸர் சொன்னார். அதன் பலனே இப்பொழுது சென்னை ஸர்வ கலாசாலையார் அக்காரியத்தை மேற்கொண்டிருப்பதாக அறிகிறேன். (மகாமேரு யாத்திரை, பக்கம் 44)

contact swami_48@yahoo.com

மஹாபாரத மர்மங்கள்: விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைத்துவிட்டது!-பகுதி1

draupadi gandhari kunti

Gandhari, Draupadi, Kunti

கட்டுரையாளர்: லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண் 934 தேதி 26 மார்ச் 2014

(ஆங்கிலக் கட்டுரையில் பத்து மர்மங்களையும் ஒரே கட்டுரையாக கொடுத்துள்ளேன். தமிழில் மொழி பெயர்க்கையில் இரட்டிப்பு நீளம் வரும் என்பதால் தமிழ்க் கட்டுரை இரண்டு பகுதிகளாக வெளியாகிறது.)

நான் லண்டன் பி.பி.சி. தமிழோசையில் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணியாற்றிய போது வாரம்தோறும் ஒரு பிரமுகரை பேட்டி காணும் நிகழ்ச்சி இருந்தது. இந்தியாவில் இருந்து வருவோரை பெரும்பாலும் நான் அல்லது சங்கர் அண்ணா என்பவர் பேட்டி கண்டு ஒலிபரப்புவோம். ஒரு இந்திய டாக்டர் வந்திருந்தார். பேட்டியின் ஒரு கேள்வியாக மஹாபாரத கால மருத்துவம் பற்றியும் நான் கேட்டேன். காந்தாரி பிரசவத்தை டெஸ்ட் ட்யூப் பேபி (சோதனைக் குழாய் குழந்தை) என்று கருதலாமா? என்று கேட்டேன். இளப்பமாகச் சிரித்து முடியவே முடியாது என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டார். பின்னர் ‘சோ’ அவர்கள் எழுதிய மஹாபாரதத் தொடரில் என்னைப் போலவே அவரும் கருத்து தெரிவித்ததைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன்.

மஹாபாரதம் உலகிலேயே மிக நீண்ட இதிஹாசம். பத்துலட்சம் சொற்களைக் கொண்ட மாபெரும் பொக்கிஷம். உலகில் நடந்தது, நடப்பது, நடக்கப் போவது எல்லாம் உள்ளன. ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன பெரிய சார்பியல் கொள்கைக்கு மேலான விஷயங்களும் உள்ளன. இனி வரப்போகும் கண்டு பிடிப்புகளை நான் எனது இரண்டு பகுதி ஆங்கிலக் கட்டுரையில் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ளேன். இந்த இதிஹாசத்தில் இருபதுக்கும் மேலான பிறப்பு மர்மங்கள் உள்ளன. இதையே பத்து வருடத்துக்கு முன் படித்தபோது அவ்வளவு விளங்கவில்லை. இப்போது நான் லண்டனில் வாரந்தோறும் வரும் அறிவியல் சஞ்சிகைகளைப் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புதிர் விடுபட்டு வருகிறது. ஒரு பத்து அதிசயங்கள், புரியாப் புதிர்கள், விடுகதைகள், சங்கேத மொழிகளை மட்டும் இப்போது ஆராய்வோம்.

முதலில் மேலை நாட்டுப் பத்திரிக்கைகளில் வந்த இரண்டு விநோதச் செய்திகள்:

satyavati gandhari draupadi

பாட்டியே பேத்தியைப் பெற்றாள்!
ஒரு பெண் மலடி. அவள் ஒரு கரு முட்டையை கணவனின் விந்துவுடன் சேர்த்து அவளுடைய தாயாரின் கர்ப்பப் பையில் பதியம் வைத்தாள். அதாவது தனது தாயையே வாடகைத் தாயாகப் பயன்படுத்தினாள். அவள் குழந்தையையும் பெற்றுக் கொடுத்தாள். பாட்டிக்குப் பிறந்த இந்தக் குழந்தை அவளுடைய மகளா? பேத்தியா? யார் தாய்? என்ற பிரச்சனைகள் எழுந்துவிட்டன. ஆக யார் கருவையும் எந்த ஆண்மகனின் விந்துவுடனும் சேர்த்து எந்தப் பெண்ணுடைய கர்ப்பப்பையிலும் வைத்து குழந்தை பெறலாம். யார் உண்மையான தந்தை, யார் தாய் என்ற புதிய சட்டப் பிரச்சனைகள் மேலை நாடுகளில் உருவாகி வருகின்றன.

இன்னொரு தமிழ்ப் பெண் மலடி. செயற்கைக் கருத்தரிப்பு மூலம் பல ஆயிரம் பவுண்டுகள் செலவழித்து குழந்தை பெற்றாள். பிறந்ததோ கருப்புத் தோலுடைய குழந்தை! அந்த ஆஸ்பத்திரி மீது வழக்குப் போட்டுள்ளாள். ஏனெனில் அற விதிகளின்படி (எதிகல் ரூல்ஸ்) ஆஸ்பத்திரிகள் அந்த்தந்த இனத்துடன் கருவைச் சேர்த்து குழந்தைகளை உருவாக்கவேண்டும். இது மீறப்பட்டுவிட்டது.

ஆண்கள் குழந்தை பெற்றதாக மஹாபாரதத்தில் இரண்டு மூன்று கதைகளில் வருகிறது. இதுவும் நடக்குமா என்று பகுத்தறிவுப் பகலவன்கள் எள்ளி நகையாடிய காலம் உண்டு. ஆனால் இங்கு ஆண்களும் குழந்தை பெறத் துவங்கிவிட்டனர்!! ஒரு ஆணும் மற்றொரு ஆணும் கல்யாணம் செய்துகொள்ளலாம் என்பது பிரிட்டன் உள்பட பல நாடுகளில் சட்டம் ஆகிவிட்டது. ஆக அவர்கள் தங்கள் விந்துவைப் பயன்படுத்தி வாடகைத் தாய் மூலமாகக் குழந்தை பெற்று விடுகிறார்கள். அரசாங்கம் ஒரு கணவன் — மனைவி ஜோடிக்கு என்ன சலுகை கொடுக்கிறதோ அத்தனையும் ஆண்—ஆண் குடும்பத்துக்கும் உண்டு. இந்தக் குழந்தை பள்ளியில் சேரும்போது “அப்பாவும் நீயே, அம்மாவும் நீயே” என்ற திரைப்படப் பாடலைத்தான் பாட வேண்டியிருக்கும்!!

இந்த விநோதங்கள், வக்ரங்கள், குதர்க்கங்கள் ஒரு புறம் இருக்க மஹாபாரதத்தில் உள்ள பத்து வியத்தகு விஷயங்களுக்கு விஞ்ஞான விளக்கம் என்ன என்பதைக் காண்போம். வேத கால ரிஷிகள் “நாங்கள் வெளிப்படையாக எதையும் சொல்வதை விரும்ப மாட்டோம். மறை பொருளாகப் பாடுவதிலேயே எங்களுக்கு இன்பம்” — என்று பாடுகிறார்கள். இதை நன்கு அறிந்த சங்க காலத் தமிழர்கள் வேதங்களுக்கு ‘மறை’ (ரகசியம்) என்றும் ‘எழுதாக் கற்பு’ என்றும் அற்புதமான பெயர்களைச் சூட்டினார்கள். வேதம் என்றால் அறிவு , ஞானம் என்று பொருள். ஆனால் தமிழ் பெரியோர்கள் மறை (பரம ரகசியம்) என்றே மொழி பெயர்த்த்னர். எதையும் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் குறிப்பால் உணர்த்துவார்கள். அடையாள, சங்கேதச் சொற்களைப் பயன்படுத்துவர். ஆகையால் வியாசர் எழுதிய மஹாபாரதத்திலும் இப்படி மறை பொருள் இருப்பதில் வியப்பில்லை.

மர்மம் 1 திரவுபதி பிறந்தது தீயில்!!!

மஹாபாரத திரவுபதி மஹா அழகி, ஆனால் கருப்பாயி! அதனால் அவர் பெயர் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண என்றால் கருப்பன். இதையே நெடிலாக உச்சரித்தால் – கிருஷ்ணா—கருப்பாயி. அவளுடைய மற்றொரு பெயர் பஞ்சாபி. அந்தக் காலத்தில் பஞ்சாபுக்குப் பெயர் பாஞ்சாலம் என்பதால் இந்தப் பெயர்—பாஞ்சாலி. அவளும் அவருடைய சகோதரனும் பிறந்தது யாக குண்டத்தில். அவளுடைய தந்தை துருபதன் இந்த யாகத்தை ஏற்பாடு செய்தான். அவர்கள் யாக குண்டத்தில் இருந்து வெளியே வந்தனர். இந்தப் பிறப்பில் அவளுடைய அம்மாவுக்குப் பங்கு பணி உண்டா என்று தெரியவில்லை. எப்படி ராமாயணத்தில் ராம- லெட்சுமண- பரத- சத்ருக்னனின் தாயார்கள், யாக குண்டத்தில் இருந்து வந்த பாயசத்தைச் சாப்பிட்டு கர்ப்பம் அடைந்தார்களோ அப்படி துருபதனின் மனைவி கர்ப்பம் அடைது பெற்றதைதான் இப்படிச் சொன்னார்களோ என்று கருத வேண்டி உள்ளது.

Kunti_Gandhari_Dhrtarashtra

மர்மம் 2 : மந்திரத்தில் பிறந்த அறுவர்!!

குந்தி என்ற பெண்ணீன் உண்மைப் பெயர் ப்ருதா. அவள், குந்திபோஜன் என்ற மன்னனின் வளர்ப்பு மகள். கோபத்தின் மொத்த உருவமாகத் திகழந்த துருவாசர்க்கு அவள் பணிவுடன் பணிவிடை செய்தாள். அகம் மகிழ்ந்து, உளம் குளிர்ந்த துருவாச மஹாமுனி, குந்திக்குச் சில மந்திரங்களை சொல்லிக் கொடுத்து பிள்ளை வேண்டும்போது பயன் படுத்து என்றார். அவளோ அவசரப்பட்டு மந்திரத்தைப் பிரயோகித்தாள். சூரிய தேவன் வந்தான். கர்ப்பமாகி கர்ணனைப் பெற்றாள். அவனை ஆற்றில் விட்டாள். பின்னர் இதே போல மேலும் மூவரைப் பெற்றாள். சக மனைவி மாத்ரிக்கும் இந்த மந்திரப் பிரயோகத்தைச் சொல்லிக் கொடுத்தாள். அவளும் நகுல சகாதேவனைப் பெற்றாள். ஆக ஆறு பேரும் மந்திரத்தில் உதித்தவர்கள். மந்திரத்தில் குழந்தைகள் உருவாகுமா? அல்லது கணவன் பாண்டுக்குக் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியாதென்பதால் செயற்கை முறையில் சோதனைக் குழாய் குழந்தை பெற்றாளா என்பது ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயம்.

ஏசு கிறிஸ்துவும் ஆண் தொடர்பில்லாமல் மேரிக்குப் பிறந்ததாக கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகின்றனர்.
மர்மம் 3 ஜராசந்தன் – ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தை!

ஜராசந்தன் பிறந்த விஷயம் ‘சயாமிய இரட்டையர்’ கதை போல உள்ளது. இதை நான் ஏற்கனவே இரண்டு முறை ஆங்கிலத்தில் எழுதிவிட்டேன். குழந்தைகள் ஒட்டிப் பிறந்தால் பல மணி நேரம் ஆபரேஷன் செய்தே பிரிக்கமுடியும். ஜராசந்தன் இப்படிப் பிறந்ததால் குப்பைத் தொட்டியில் எறிந்துவிட்டாள் மஹாராணி. — அதை வேடிக்கைப் பார்த்த நாட்டு மருத்துவச்சி ஜரா என்பவள் அதை எடுத்து ஆபரேஷன் செய்து இரண்டு பகுதிகளை ஒட்டிக் கொடுத்தாள். உடனே அவளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முகத்தான் அந்தப் பிள்ளைக்கே ஜரா- சந்தன் என்று பெயர் வைத்தனர். சங்க இலக்கியத்தில் சயாமிய இரட்டையர் பற்றி வரும் தகவல்களை இரட்டைத் தலைக் கழுகு: சுமேரிய- இந்திய தொடர்பு’ என்ற ஆங்கிலக் கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறேன்

சிபிச் சக்ரவர்த்தியிடம் வேலை பார்த்த டாக்டர் சீவகன், கண்ணப்ப நாயனார் சரித்திரம் முதலிய பல கதைகளில் கண் அப்பரேஷன் பற்றி வருவதையும், பொற்கைப் பாண்டியன் கதையில் கை ஆபரேஷன் பற்றி வருவதையும் முன்னரே விரிவாக எழுதிவிட்டேன். சுஸ்ருதர் என்ற மாபெரும் அறிஞர் வடமொழியில் எழுதிய நூலில் செயற்கை மூக்கு முதலிய ‘காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி’ பற்றியும் இருப்பதால் இதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை. சுஸ்ருதர், நூற்றுக் கணக்கான ஆபரேஷன் (சர்ஜரி) கருவிகள் பெயரை சம்ஸ்கிருதத்தில் கொடுக்கிறார்!!

mahabharata

மர்மம் 4: காந்தாரிக்கு 100 டெஸ்ட் ட்யூப் பேபீஸ்
காந்தாரி பத்து மாதம் சுமந்த பின்னரும் டெலிவரி நேரம் வரவில்லை. இடுப்பு வலி வராத கோபத்தில் வயிற்றில் ஓங்கிக் குத்தினாள். நூறு துண்டுகள் வெளியே வந்தன. வியாசர் வந்து அவளைத் திட்டினார். இருந்த போதிலும் நூறு துண்டுகளையும் நெய் ஜாடியில் பதியம் வைக்கச்சொல்லி நூறு குழந்தைகளை உருவாக்கினார் என்பது கதை. இது மந்திரத்தில் மாங்காய் உண்டாக்கியது போல் இருக்கிறது . ஆனால் இப்போது மேல் நாட்டில் ‘ஸ்டெம் செல்’ என்னும் மூல ‘செல்’- ல்லை வைத்தே ஒரு உறுப்பு அல்லது ஒரு உயிரை உருவாக்க முடியும் என்று கண்டு பிடித்து விட்டனர். ஆக 100 துர்யோதணாதிகளும் சோதனைக் குழாய் குழந்தைகளாகவோ, ஸ்டெம் செல் டெக்னிக் மூலம் பிறந்தவர்களாகவோ இருக்கலாம். காலம் செல்லச் செல்ல மேலும் விளக்கம் கிடைக்கலாம்.
காந்தாரி, ஆப்கனிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெண். இப்போது காண்டஹார் என்று அழைக்கப்படும் ஆப்கன் நகரமான காந்தாரத்தில் இருந்து வந்தவர்.

மர்மம் 5 : குழந்தை பெற விஷேச உணவு!!
பிருகு என்ற முனிவர் இரண்டு பெண்களுக்கு இரண்டு குவளைகளில் விஷேச உணவு கொடுத்து இதைச் சாப்பிட்டால் குழந்தை பிறக்கும் என்றார். இரண்டும் அவரவர் குண நலன்களை ஒட்டி தயாரிக்கப்பட்ட தனி உணவு. இதை அறியாத இருவரும் குவளையை மாற்றீக் கொண்டனர். கோபத்தில் பிருகு சபித்துவிட்டார். இதனால் அந்தக் குலத்தில் உதித்த பிராமணர் பரசுராமருக்கு, க்ஷத்ரிய குணங்கள் இருந்தன. 21 அரசர்களைக் கொன்றுவிட்டார். இது போன்ற விஷேச உணவு மட்டும் நமக்குத் தெரிந்தால் கோடிக் கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம். மேல் நாட்டில் கர்ப்பம் அடையத் தவிக்கும் பெண்களுக்கு ‘’பாலிக் ஆசிட்’’ தருவார்கள். ஆனால் மலடியைக் கர்ப்பம் அடைய வைக்கும் எந்த உணவும் கண்டு பிடிக்கப் படவில்லை. ராமாயண, மஹாபாரதக் கதைகளைப் படிக்கையில் இப்படி ஒரு உணவு இருந்தது தெரிகிறது. மேல் நாட்டில் மலடிகளாக இருப்போர் பல்லாயிரக கணக்கில் செலவு செய்து எப்படியாவது கர்ப்பம் அடையத் துடிக்கிறார்கள். நமது ரிஷி முனிவர்கள் நமக்குச் சொலித் தராமல் போய்விட்டார்களே!!
கட்டுரையின் இரண்டாவது பகுதியில் மேலும் ஐந்து சுவையான பிறப்புகள் ஆராயப்படும்.

தொடரும்………………………..
contact swami_48@yahoo.com

பகுதி 2: – மஹாபாரத மர்மங்கள்: விஞ்ஞான விளக்கம் கிடைத்தது!

mahabaharat

கட்டுரையாளர்: லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண் 935 தேதி 26 மார்ச் 2014

முதல் பகுதியைப் படித்துவிட்டு இதைப் படிக்கவும். முதல் பகுதியில் மஹாபாரத கதா பாத்திரங்களின் ஐந்து மர்மப் பிறப்புகள் பற்றி ஆராய்ந்தோம். இதோ மேலும் ஐந்து சுவையான மர்மப் பிறப்புகள்:–

மர்மம் 6: மாந்தாதா – தந்தையிடமிருந்து பிறந்தவர்
மாந்தாதாவின் தந்தை பெயர் யவனஷ்வா. அவர், மஹாராணிகளுக்காக விஷேஷமாக தயாரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த ‘’தண்ணீரைக்’’ குடித்துவிட்டார். இதைத் தொடர்ந்து மாந்தாதா, அவரது தந்தையின் உடலில் இருந்து தோன்றினார். விஷேசமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ‘’தண்ணீர்’’ என்பது ஏதோ மருந்தாக இருக்கலாம். இப்போதுள்ள ‘’ஸ்டெம் செல்’’ உத்திகள் அல்லது ‘’க்ளோனிங்’’ உத்திகள் முதலியவைகள் அந்தக் காலத்தில் இருந்திருக்கலாம்.

மர்மம் – 7: கபோடரோமா – மாமிசத்தில் இருந்து பிறந்தார்!
சிபிச் சக்ரவர்த்தி கதை எல்லோருக்கும் தெரியும். இந்த வட இந்தியச் சக்ரவர்த்தியை தங்கள் முன்னோர்கள் என்று சோழ வம்ச அரசர்கள் கூறினர். சிபி, ஒரு புறாவைக் காப்பதற்காக தனது சதையை அறுத்துக் கொடுத்தார். அந்த சதையிலிருந்து கபோடரோமா வந்தார். இதுவும் மாந்தாதா கதை போலவே உள்ளது. ‘’க்ளோனிங்’’ முறை மூலம் இவர் உருவானதையே இவர்கள் இப்படிச் சொல்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை.

ரக்த பீஜன் கதை என்னும் புராணக் கதையில் ரக்த பீஜ அசுரனின் ரத்தம் சிந்தியவுடன் ஒவ்வொரு துளியில் இருந்தும் ஒரு அசுரன் தோன்றினான் என்று கூறுவர்.
ஸ்டெம் செல் உத்தியைப் பயன் படுத்தி சில குறிப்பிட்ட உறுப்புகளை வளர்க்கலாம். இது வரை ஆடு, எலி போன்ற பிராணிகள் ‘க்ளோனிங்’ மூலம் உருவாக்கப்பட்டன. அவை ஒன்றின் அச்சுப் போல் மற்றொன்று தோன்றும்.
mahabharata-and-jaya

மர்மம் 8 :பழ விதைகளில் இருந்து குழந்தைகள்!!
சகரன் என்ற மன்னனின் மனைவி வைதர்பி. அவளுக்கு ஒரு பூசணிக்காய் குழந்தை பிறந்தது. அதிலுள்ள விதைகளைப் பல கலசங்களில் பதியம் வைக்கவே 60,000 குழந்தைகள் உருவாயின. 60,000 என்பது ஒரு மரபுச் சொற்றொடர். அதிகமாக என்பதற்குப் பதிலாக 60,000 என்று சொல்வது வடமொழி வழக்கு. தசரதனுக்கு 60,000 மனைவி, கிருஷ்ணனுக்கு 60,000 கோபியர் பெண்கள் நண்பர்கள் என்றெல்லாம் வடமொழி இலக்கியம் சொல்லும். இதற்கு ‘’வழக்கத்துக்கும் மேலாக’’ என்றே பொருள். பழ விதைகளப் பானையில் நட்டு குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்தார்கள் என்பது ஒரு ரகசிய சங்கேத மொழி. அந்தக் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு இதன் அர்த்தம் விளங்கி இருக்கும். காலப் போக்கில் நமக்கு அது புரியாமல் போய்விடும் பின்னர் வந்த உபந்யாசகர்கள் அதை அப்படியே வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் செய்து அதை அனர்த்தம் ஆக்கிவிட்டனர்.

இதுவும் காந்தாரி கதை போலவே இருக்கிறது. ஆக அந்தக் காலத்தில் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் மூலம் ‘அபார்ஷன்’ ஆன சிசுவின்பகுதிகளைக் கொண்டும் பிள்ளைகளை உருவாக்க முடிந்தது என்றே ஊகிக்க வேண்டி இருக்கிறது.

gandhari

Gandhari and Kunti

மர்மம் 9: மாமிசப் புகையிலிருந்து குழந்தைகள் பிறப்பு!!
மஹாபாரதத்தில் வரும் சோமகன் கதை மிகவும் சுவையானதும் வியப்பானதும் ஆகும். சோமகன் என்ற மன்னனுக்கு 100 மனைவியர். ஆனால் ஒரு ராணிக்கும் குழந்தை பிறக்கவில்லை. ரொம்ப நாளைக்குப் பின்னர் ஒரு ராணிக்கு மட்டும் ‘’ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணு’’– என்று ஒரு குழந்தை பிறந்தது. அதற்கு ஜண்டு என்று பெயர் வைத்தனர். எல்லோரும் அதைக் கொஞசத் துவங்கினர். அதனிடம் உள்ள அன்பைக் காட்டுவதற்காக ஒவ்வொருவரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ராஜாவிடம் ஓடிப்போய் எறும்பு கடித்தது, கொசு கடித்துவிட்டது, கரப்பு கடிக்கப் பார்த்தது என்று முறையிட்டனர். அன்புத் தொல்லை பொறுக்க மாட்டாத ராஜா, குருவிடம் போய் ஆலோசனை கேட்டார்.

குரு சொன்னார்: ‘’அந்தக் குழந்தையை தீயில் எறிந்து விடுங்கள். நூறு மஹாராணிகளையும் அந்த மாமிசப் புகையை முகரட்டும். அவர்கள் கர்ப்பம் அடைந்து ஆளுக்கு ஒரு குழந்தையைப் பெறுவர்.’’ ராஜாவும் குரு சொன்னபடியே செய்தார். மாமிசப் புகையை முகர்ந்த மஹாராணிகள் குழந்தைக்குத் தாயாயினர்! இந்தக் கதை நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்ன என்று தெரியவில்லை. புகை மூலம் கர்ப்பம்? யார் கண்டது. விஞ்ஞானம் வளர வளர நமது புராண, இதிஹாசக் கதைகளுக்கு புதுப்புது விளக்கம் கிடைக்கிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

M Bharat

மர்மம் 10: இறந்த கணவனுக்குப் பிறந்த குழந்தை!
வியுஷிஷ்டஷ்வா என்ற மன்னனுக்கு பத்ரா என்ற மனைவி இருந்தாள். கணவனிடம் பேரன்பு கொண்டவள். இருவரும் அன்றில் பறவைகள் போல இணை பிரியாதவர்கள். ஒரு நாள் மன்னன் திடீரென்று இறந்துவிட்டான். குழந்தையும் கணவனும் இன்றி வாழவதில் பொருள் ஏதும் இல்லை என்று கருதிய அவர் இறந்துவிடத் துணிந்தார். கணவன் சடலத்தில் இருந்து ஒரு அசரீரி கேட்டது. உனக்குக் குழந்தை பிறக்கும் என்று. உடனே கணவன் சடலத்தை கட்டிக் கொண்டு படுத்தார். அவருக்குப் பல குழந்தைகள் பிறந்தன. இந்தக் காலத்தில் இது நடக்கக் கூடியதே. ஏனெனில் லண்டனில் புற்று நோய்க்காக இளைஞர்கள் ‘’கீமோதெரபி’’ பெற வந்தால் நாங்கள் அவர்களை எச்சரிப்போம். ஆறு முறை ‘’கீமோதெரபி’’ முடிந்தவுடன் நீங்கள் குழந்தைகள் பெற முடியாமல் போக வாய்ப்புண்டு. ஆகையால் முதலில் விந்துவைப் போய் சேகரித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று. அதற்கும் ஆஸ்பத்திரியே வசதி செய்து கொடுத்துவிடும். இதற்குப்பின் திடீரென்று கணவன் இறந்தாலும் அவரது விந்து மூலம் மனைவி குழந்தை பெற முடியும். இதே போல, ஒருவர் இறப்பதற்கு முன் மனைவியுடன் குடும்ப உறவு வைத்துக் கொண்டாலும் அவள் கர்ப்பமுற வாய்ப்பு இருக்கிறது.

மேலை நாடுகளில் இன்றும் கூட ஒருவர் கணவன் இல்லாமல் கர்ப்பம் அடைந்தால் கிசுகிசுக்கள் பரவத் துவங்கும். இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கேட்கவே வேண்டாம்!! ஆகையால் அந்தக் காலத்தில் இப்படிச் சுவையான கதை சொன்னார்களா அல்லது நவீன கால கேன்ஸர் ஆஸ்பத்திரி போல் அந்தக் காலத்தில் இந்தியாவிலும் நாம் அறியாத டெக்னிக் இருந்ததா என்று சொல்ல முடியவில்லை.

மேற்கூறிய பத்து சம்பவங்கள் போல இன்னும் எவ்வளவோ சுவையான கதைகள் மாபாரதத்தில் இருக்கின்றன. நேரம் கிடைக்கையில் அவைகளை ஆராய்வோம். அதிலுள்ள ஒவ்வொரு கதையும் நம் சிந்தனையைத் தூண்டும். தொட்டனைத்தூறும் மணற் கேணி போல படிக்கப் படிக்க புதுப்புது அர்த்தம் தோன்றும். விஞ்ஞானம் வளர வளர, புராண, இதிஹாச கதா பாத்திரங்களையும் நாம் மிக மிக அதிக வெளிச்சத்தில் காண முடிகிறது!!

Contact swami_48@yahoo.com

Medical Science solves Ten Mysteries in the Mahabharata !

satyavati gandhari draupadi
Pictures of Satyavati, Gandhari, Draupadi

By London swaminathan
Post No. 933 Date 26th March 2014

People like us who live in Western countries often read strange and interesting news items: Man gives birth to a baby! Grandma gives birth to a grandchild!! With the advancement in medical sciences and changing morality anything is possible. Women can use any man’s semen in any surrogate mother. It has opened the Pandora’s Box. With this background, if we read the Mahabharata one more time, all the birth mysteries in Mahabharata will be solved. The more science advances better we understand our mythologies.

Hindus are masters of languages. The oldest grammar book was written by Panini, a Hindu saint. The oldest dictionary of Synonyms was written by Amarasimhan. The oldest sex manual was done by Vatsyayana. Oldest artificial language Sanskrit was constructed by Hindu saints. Largest story book was written by Somadeva. Even before Homer wrote Iliad and Odyssey huge and voluminous books were ‘written’ by the Vedic saints. World’s first Philosophic work Brihad aranyaka Upanishad was composed by the Hindus, even before Greeks started writing. World’s longest epic Mahabharata was written by Vyasa. We gave the world mathematics, decimal system and numerals! But Hindu saints sang and danced saying that they would love to say everything in hidden and secret language!

mahabaharat

“ the Gods love the cryptic and dislike the obvious” – says Vedas.
Ancient Tamils fully understood it and named the Vedas as ‘Secret Code’ (Marai in Tamil). They gave another name to the Vedas ‘Unwritten Chastity’ (Ezutha Karpu in Tamil, meaning “ if you put it in writing, it loses its chastity”).

Hindu books are full of puzzles, riddles, conundrums, symbolic numbers etc. it is our duty to unravel those mysteries. Mahabharata, the longest epic with nearly one million Sanskrit words, contains Bhuta, Bhavya and Bhavath. i.e. That which is gone, That which is present and That which is going to happen. I have already given in my two part article about Hindus’ future predictions. Mahabharata even explains nuclear winter etc. Viswarupa Darsanam in Bhagavad Gita (part of the epic) explains the concept of time as understood by the Hindus. We are one step ahead of Einstein. We can even see the latest information about Black Holes there. In short Mahabharata is full of mysteries! We have proved that one can go beyond time and stand on the hill and watch TIME like a running river. It is like watching a movie in the modern cinema with Circarama (360 degree vision) screen. You can turn around and see that which is gone (past).

Mysterious Births in the Mahabharata!

I am just listing only mysteries regarding births of some mythological or epic characters. One with scientific mind can easily see artificial insemination (Test Tube Babies), Cloning ( as we saw in Rakthabheeja demon story), Stem cell techniques, Organ Transplantation, Major surgeries/operations etc.

Take nobody’s word for it. Just read the following and do your own research! All the stories are in symbolic, enigmatic, puzzling, inscrutable, unfathomable, perplexing, mysterious, indecipherable and oracular language!!!

draupadi gandhari kunti

Pictures of Draupadi, Gandhari, Kunti

Mystery No 1 — Draupadi : Born from Fire

Most beautiful black lady Krishnaa alias Draupadi was born in the holy fire! She along with her brother Dhristadyumna came out of the Yaga Kunda (sacrificial Fire Pit)! His father Drupad, King of Punjab, arranged for the fire sacrifice. Her other names are Yagnaseni and Panchali (Panchali means Punjabi Lady)
Like Rama,Lakshmana, Bharata, Shatrugna were born after their mothers consumed some potion (Payas), Drupada’s wife must have consumed some medicinal preparations. But we don’t hear about any woman connected with Draupadi’s birth!

Mystery No2 — Karna+ 5 Pandavas born though Mantras!

Kunti was the foster daughter of Kuntibhoja. Her name at birth was Prutha, dauther of King Shura. Short tempered seer Durvasa, satisfied with Kunti’s service, taught her some sex mantras. When she repeated it innocently with curiosity, the deity of the mantra Sun appeared and she bore the child Karna. We hear the same story with the birth of 3 more sons to Prutha alias Kunti and twins to Madri. Thus came Pancha Pandavas + Karna.

We hear the same about (Virgin Birth/Immaculate Conception) Jesus Christ. Can children be produced without men like we read in newspapers nowadays about surrogate babies? Someone’s semen is used to produce babies. One grandma even gave birth to her own grandchild here in a Western country. One woman used her mother’s egg to produce her own child because she was sterile. Now whose baby is that? So we can give lot of interpretations to the Kunti-Madri episodes!

Mystery No 3 : Jarasandhan, Siamese Twin?

I have already explained the case of Siamese Twins in two of my posts explaining that Jarasantha was born as Siamese Twins (two babies sticking together) and was operated upon by a tribal woman shaman called Jara. Just to honour and thank that lady he was called Jara-santha. Another instance of Siamese twins comes from Sangam Tamil literature (Please read Double Headed Eagle: Indian-Sumerian connection posted by me on 18 September 2011). Highly advanced surgeries were done by Susruta and Jeevaka. We read about eye transplantations in Tamil Saivite literature and Buddhist literature.

Mystery No.4 : Gandhari’s 100 Children

Gandhari, an Afghan lady from the modern day Kandahar in Afghanistan, previously known as Gandhara, was the wife of Dhrtharashtra. When she did not give birth to a baby even after ten month pregnancy, she stuck her stomach violently. A lot of lumps came out .Vyasa chided her and asked her to put one hundred pieces in 100 jars filled with clarified butter. 100 sons came out in course of time. Did Vyasa know stem cell techniques? Or more than what we know? My opinion is that he knew more than what we knew about stem cell techniques and cloning.

Kunti_Gandhari_Dhrtarashtra
Kunti, Gandhari, Dhrtarashtar

Mystery No.5: Babies from Special Food!

One thing is very clear in all the mysterious births. Most of the things happened with sterile women. So they followed some strange customs or ate something uncommon which resulted again in strange products. Look at the might of Bheema and Arjuna. Extraordinarily powerful! In the same way Parasurama, a Brahmin, exterminated 21 kings. He was also born in a strange way. Bhrigu gave two pots with special food to ladies, a mother and her daughter for getting children. Both of them exchanged their pots. Because of the curse of Bhrighu for this mistake there came Parasurama, a Brahmin with Kshatria traits! The interesting thing in this episode is the pot with special food! We, in western countries give Folic acid for the ladies who struggle to become pregnant. What is it that Bhrigu gave the two ladies! A mystery!

Mystery No.6: Mandhata, Stem Cell Baby or Cloned!

Mandhata was born from the body of his father Yavanashwa who drank the water which had been prepared for his queens by the seers. Since Mandhata came out from his father’s body, he was brought up by sucking at the forefinger of Indra ( a conundrum or a riddle!). We must notice some special water for the Queens! What is it? Did our forefathers know some special kind of food that will make any woman pregnant? If we know the technique today we can mint money. My friends in the Western Countries spend thousands of pounds to become pregnant and to lose weight as well!

We know that Eve came out of Adam. But that is actually Atma (Adam) and Jeev (Eve) atma story from the Upanishads. I have already explained it in my post ‘The Three Apples that Changed the World’ and ‘Sanskrit in the Bible’.

Mystery No.7 Kapotaroma, Stem Cell or Cloning

Kapotaroma, son of Shibi, was born from the pieces of flesh that King Shibi cut from the body for offering to a hawk. This was done to save a dove. This story is so famous that we find it Sangam Tamil literature, sculptures of South East Asian countries and Buddha Jataka Tales. Tamil Chozas claim that Sibi was their forefather. Our interest in the story is that Kapotaroma was born out of flesh of his father. Once gain a man is giving birth. Previously we saw it in the Story of Mandhata.

Mystery No.8: Babies from Fruit Seeds!!

Vaidharbi, wife of King Sagara, gave birth to a big squash fruit. The seeds were placed in special pots and sixty thousand sons came. This comes under idioms and phrases. ‘Sixty thousand’ means innumerable, many, unusually large, not literally 60,000. As children we are told that King Dasaratha had 60,000 wives, Krishna had 60,000 girl friends etc. It means ‘above average’ figure. The second thing about this episode is giving birth to a Squash Fruit. This is in symbolic language. We don’t know the real meaning. One thing is similar to the story of Gandhari. It may be again a case of test tube babies or stem cell techniques.

gandhari
Gandhari with Kunti

Mystery No.9: Babies from Smoke!

The most interesting birth mystery is the story of Somaka. He had 100 queens, but no children. At last one queen had one baby named Jantu. Because all the queens made lot of fuss about that one baby, he consulted his Guru for a solution. He advised him to throw the baby into fire and if all the queens smelt the smoke everyone will become pregnant. The baby was thrown into fire and when all the queens inhaled the smoke they became pregnant and gave birth. This is still mysterious. Smoke from the flesh makes one pregnant! Who knows? When the medical sciences advance we may get a newer explanation for this episode.

Mystery No.10: Child from a Dead Body!

Mahabharata has one more interesting story about a woman becoming pregnant with the help of a dead body! In Western countries it is possible today. When young men go for chemotherapy for his cancer, we warn them to store their semen for future saying that they may become sterile. So even if the husband dies because of cancer, his wife can still produce ‘’his’’ children. Bhadra was the wife of Vyushishtashwa. He died without a child. When Bhadra thought that it was not worth living without a husband or a child, her dead husband proclaimed she would soon become pregnant. So she went to bed with the dead body and she had many children. I will say it is possible under certain circumstances. If his semen was saved and used for this lady or even if they had sex before his death, she can become pregnant. In the olden days just to avoid scandals, they might have told this story. Even in the western world, if someone becomes pregnant without her husband alive, it create lot of scandals.

There are many more stories like this in the great epic, each one gives us some new thoughts. After five or ten years we may be able to explain these in better light. Now Western countries are even rewriting their law books because of surrogate babies. It will definitely create lot of legal issues. Gay men can marry and get children! Their semen is used just to create babies! So they need new laws. The amazing thing about Hindu scriptures is we have examples for everything. I have already written about Lord Shiva was the first one to use MP3 player.

contact swami_48@yahoo.com
Pictures are used from various sites;thanks.

வாழைப்பழம் வாழ்க !

banana(1)green

வாழையின் மருத்துவ குணங்கள் என்ன?
கட்டுரை எண் 932 தேதி மார்ச் 26, ஆண்டு 2014.

எப்போதோ ‘மூலிகை மணி’ என்ற பத்திரிகையில் இருந்து எடுத்துவைத்த பேப்பர் கட்டிங்-ஐ மீண்டும் படித்தேன். பழுப்பு நிறக் காகிதம் கிழிந்துவிடும் போல இருந்தது. தூக்கிப் போட மனசில்லை. வாசகர்களுடன் பகிர்ந்தால் எழுதிய ஆசிரியரும் மனம் குளிர்வார் அல்லவா?

வாழ வைக்கும் வாழை
எழுதியவர்: மருத்துவப் புலவர் டாக்டர் ச. ஆறுமுகநாதன்

இலையின் குணம்
வாழை மரம் பார்த்திருப்பாய் தம்பி – அது
வழங்கும் நலம் சொல்லுகிறேன் கேள் தம்பி!
வாழை இலை போட்டு உண்ணு தம்பி — அது
வாதபித்தம் போக்குமடா தம்பி

banana_leaf

பூவின் குணம்
வாழைப் பூ இரத்த மூலம் போக்கும் – மேக
வெட்டை கைகால் எரிச்சல்களை நீக்கும்
கோழையோடு வயிற்றுக் கடுப்போட்டும்
மற்றும் குணபேதம் நீக்கி தாது ஊக்கும்

vazaipu

பிஞ்சின் குணம்
வாழைப் பிஞ்சு இரத்தக் கடுப்போட்டும்
வந்த மூலம் நீரிழிவை மாற்றும்
பாழாகா வயிற்றுப் புண்ணை யாற்றும் மூத்திரம்
பக்குவமாய் மிகப்படாமல் போக்கும்

banana benefits

காயின் குணம்
வாழைக்காயால் பித்த வாந்தி போகும், பைத்தியம்
வயிற்றளைச்சல் இருமல் சூடு நீங்கும்
சூழும் இரத்தம் அதிகரிக்கும் வாயில் – சும்மா
சுரந்திடும் நீர் நிற்கும் பசி தூண்டும்

பழத்தின் குணம்
வாழைப்பழம் பித்தப் பிணி ஓட்டும் – உடல்
வரட்சியாலே வெளுப்பதினை மாற்றும்
தாழச் செய்யும் கொழுப்பு மூர்ச்சை போக்கும், மேனி
தளராத வடிவத்தினைச் சேர்க்கும்
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

கிழங்கு நீர் குணம்
வாழைக் கிழங்கில் ஊறும் நீரு — தட்பம்
வாய்ந்ததிது குளிர்ச்சி தரும் தம்பி
கோழையுடன் எலும்புருக்கி பாண்டு – மற்றும்
கொடிய வெப்ப நோயகற்றும் தம்பி

தண்டின் குணம்
வாழைத் தண்டு குடலில் சேர்ந்த கல்லை – வெளி
வரவழைக்கும் வேலை செய்யும் தம்பி
வாழைத் தண்டு சாற்றினாலே தம்பி – சிறுநீர்
வாதையெல்லாம் போகுமடா தம்பி
stem

கூட்டுப் பொரியல்
வாழைப் பூ, பிஞ்சு காய்கள் தண்டு – தினம்
வருவல் கூட்டுச் செய்து உண்ணு தம்பி
வாழவைக்கும், நோய்கள் பல நீக்கும் – இந்த
வகை தெரியார் உணரச் சொல்லு தம்பி

14 வகைகள்
வாழை வகை பதினான்கு உண்டும் – அதில்
வரும் செவ்வை, இரசுத்தாளி, வெள்ளை மொந்தை
வாழ்வளிக்கும் வகைகள்; கரு வாழை மேன்மை
வாய்ந்ததென்று சொல்லிடுவார் தம்பி

red-banana

உணவுக்குப் பின் பழம்
உணவுக்குப் பின் வாழைப்பழம் உண்ணுட மலம்
உடந்திளகிப் போகச் செய்யும் கண்ணு
குணத்தை நல்கி பலமளிக்கும் என்று, முன்னோர்
கூறியதை யானும் சொன்னேன் கண்ணு

red-banana-500x500

நன்றி: ஆறுமுக நாதனுக்கு !!

என்னுடைய முந்தைய மருத்துவக் கட்டுரைகள்:–

தென்னையின் பெருமை, தக்காளி ரசத்தின் மகிமை, நோய் நீக்கும் தாமிரம்
இளநீர் மகிமை, இந்திய அதிசயம் ஆலமரம், சிந்துவெளியில் அரச மரம்
வாழை மரம், ஒன்றுக்கும் உதவாத உதிய மரமே, உடம்பைக் கடம்பால் அடி, மரத் தமிழர் வாழ்க!, யானைக் காப்பி, ஒருவேளை உண்பான் யோகி, மருத்துவப் பழமொழிகள், பொற்கை பாண்டியன் கை சர்ஜரி, ஆமையைப் போல 300 ஆண்டு வாழமுடியுமா?, இசை தரும் நோயற்ற வாழ்வு, நோய் நீக்க ராகங்கள், அருகம்புல் ரகசியங்கள், மருத்துவப் பழமொழிகள், கண்ணப்பர்-விஷ்ணு–சிபி கண் தானம்/ சர்ஜரி, தமிழர்களின் அபார மருத்துவ அறிவு —- முதலிய இருபதுக்கும் மேலான தமிழ், ஆங்கிலக் கட்டுரைகள் இந்த பிளாக்—கில் உள்ளன. படித்து மகிழ்க!

contact swami_48@yahoo.com

Did Agastya drink ocean?

agastya+in+London

Agastya in London Victoria and Alburt Museum. The statue was brought from from Indonesia.

By S Swaminathan
Post No 931 Dated 25th March 2014

(This article written by me was first published in Nilacharal. Com
On 22 November 2004. Still its is available on their website)

Did Agastya drink ocean?

Agastya was one of the greatest travellers of ancient India. He was mentioned in Rig Veda and the Ramayana. He slowly moved southward and established an ashram at the Western Ghats-Pothya malai. There are lot of myths about him. All this can be explained scientifically. He did divert the river Cauvery to the present Chola Mandala like Bagheeratha. But in thousands of years it became a myth and we read a crow tilted the’ Kamandalam’ of Agastya and thus came the River Cauvery.

Another story told about Agastya is that he travelled to south at the behest of Lord Siva. It is true that either Siva or a Saivaite saint requested him to go to the south to disperse the population. The story of Siva’s (Menakshi) Tirulkalyanam makes it clear by saying the overcrowding of the earth tilted the balance and Siva requested Agastya to go south. Our fore fathers were such a great planners that they did what we are doing today-building satellite cities! This story is in Tiruvilayadal puranam and other books.

Did Agastya drink the ocean? Agastya was the first person to cross the Indian Ocean for the first time to establish a great Hindu Empire in South East Asia. We now knew that there was a flourishing Hindu colony in Laos, Vietnam, Cambodia (Angor vat temple) Malaysia, Singapore and Indonesia (Borobudur Stupi) for 1300 years. Now they are all converted as Muslims. Like Columbus and Magellan, he crossed the ocean- that is he ‘drank’ the ocean! It is a symbolic story. Agastya’s statues are displayed throughout South East Asian countries even today.

One another myth about Agastya is that he made the Vindhya Hill not to grow again. This is another symbolic story to say that he crossed the Vindhyas for the first time through the ‘land route’. Before him, North and South Indians used coastal sea routes. Sangam Tamil literature also makes it very clear in several places that Agastya came to the south with 18 groups of people and he was the one who codified a grammar for Tamil.

agstya pranam

Jarasandhan-Siamese Twins?

Jarasandhan was born to two mothers and he came as two balls of flesh. The left and right sides (child) were thrown into a dustbin by the queens in disgust and fear. Later a Rakshasi (wild woman or a medicine woman of forest tribes) by name Jara picked it up and gave it to the king after joining both the parts. The fact is one woman gave birth to a Siamese twins (two children joined together physically) and threw it in to the bin. Somebody did some surgery successfully and gave the child back to the king in good condition.

I have counted and listed more than 20 abnormal children in the Mahabharata. Several of them are stories of cloning. Mandhata was born out of his ‘father’ says the epic. Another story says that Vaidharbi gave birth to a squash fruit and it was divided into several parts and kept in urns. They became sons. The stories of Shisupala, Sikandi and Sthunakarna talk about organ changes. Vashista and Agastya were born in ‘pots’(Kumba Muni or Kumba Yoni). If we remove all the myths about all these miracle children we see clear medical treatment or operations!

Miracle or Solar eclipse?

On the fourteenth day of the 18 day Mahabharata war, Arjuna vowed that he would kill Jayadratha before sunset or commit suicide. Unfortunately Arjuna couldn ‘t kill him. But the story is that Krishna created false sunset using his Sudarsana charka (a big disc). If we look closely at this event it is nothing but a solar eclipse. The sun light faded for some time because of the eclipse. When all prepared for the withdrawal of the army for the day, the sun came out and Arjuna killed the unguarded Jayadratha. In those days they didn’t fight after sunset.

What I have given here is only very little. If we take the fields of Medicine, Mathematics, Psychology, The power of mind/brain, Extra Sensory perception etc. we may write volume after volume. But I wish someone analyses all such events and publish their findings well before the western scientists reveal them. No one will appreciate if we keep on comparing every new invention with the writings in our old literature.

Read my other articles where Agastya legend is analysed:

Is Brahmastra a Nuclear Weapon?
Hindu Goads Naval Attacks against Pirates posted on 26-4-2012
Population Explosion: Oldest Reference in Hindu Scriptures Posted 2-2-2013
Contact swami_48@yahoo.com
********

கிருஷ்ணார்ஜுனர்: பரமஹம்ஸ விவேகானந்தர் அவதார ரகசியம்!

11.4nara_narayana

Post No 930 Dated 25th March 2014
This article was written by my brother S Nagarajan for Njana Alayam Magazine

ஆன்மீக மாத இதழான ஞான ஆலயம் ஆகஸ்ட் 2013 இதழில் வெளியான கட்டுரை:

கிருஷ்ணார்ஜுனர்: பரமஹம்ஸ விவேகானந்தர் அவதார ரகசியம்!

ச.நாகராஜன்

எவ்வளவு நாள் உனக்காகக் காத்திருந்தேன்!

1881ஆம் வருடம் நவம்பர் மாதம். முதன் முதலாக ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸரை விவேகானந்தர் தக்ஷிணேஸ்வரத்தில் சந்தித்தார்.கங்கையைப் பார்த்திருந்த மேற்குப் பக்க வாயில் வழியே விவேகானந்தர் நுழைந்தார்.ஒரு பாடலைப் பாடினார். அவ்வளவு தான், பாடல் முடிந்த பிறகு நரேந்திரனின் கையைப் பிடித்து வட புறம் இருந்த வாரந்தாவிற்குச் சென்ற பரமஹம்ஸர் அறைக் கதவை மூடினார், அவர்களை யாரும் பார்க்க முடியாதபடி! “இவ்வளவு தாமதமாக நீ வந்தது சரியா? உனக்காக எவ்வளவு நாள் காத்திருந்தேன்! உலகியல் சம்பந்தமான வெற்றுப் பேச்சைக் கேட்டுக் கேட்டு என் காது புளித்துப் போய் விட்டது! “ என்று ஆரம்பித்தவர் அழ ஆரம்பித்தார். பின்னர் அவர் சொன்ன பேருண்மை தான் உலகை அதிசயிக்க வைத்த ஒன்று!

“ எனது கடவுளே! எனக்குத் தெரியும். நீங்கள் தான் புராதன ரிஷியான நாராயணரின் அம்சமான நர ரிஷி என்று! இந்த உலகில் மனித குலம் படும் துன்பங்களைத் துடைக்க நீங்கள் அவதாரம் செய்துள்ளீர்கள்” என்றார் பரமஹம்ஸர்.

“இவருக்குப் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது” என்று அப்போது நான் நினைத்தேன் என்று பின்னால் அந்தச் சந்திப்பைப் பற்றிக் கூறினார் அப்போது நரேந்திரனாக இருந்த விவேகானந்தர்! ஆனால் தான் தான் நாராயணர் என்பதை பரமஹம்ஸர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஆனால் பின்னர் விவேகானந்தர் இதை உணர்ந்து கொண்டார்.

முதலில் நாராயணர், நர ரிஷியிடம் பூலோகம் போக வேண்டும்; அனைவரின் துயரையும் துடைக்க வேண்டும் என்று கூறிய போது நர ரிஷி பிகு செய்து கொண்டாராம்! போயும் போயும் எதற்காக அங்கே போக வேண்டும் என்று! ஆனால் பூவுலகில் அவதரித்த பின்னர் திரும்பிப் போக வேண்டிய வேளை வந்த போது விவேகானந்தர் பூமியில் அனைவர் படும் துன்பத்தையும் பார்த்து திரும்ப மறுத்து விட்டாராம். இவர்கள் அனைவரும் மோக்ஷம் அடைந்த பின்னரே நான் அங்கு வருவேன் என்றார் அவர்! “பூவுலகில் அனைவரும் முக்தி பெறும் வரை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் பூமிக்கு வர நான் தயார்” என்று வெளிப்படையாகவே ஒருமுறை அவர் குறிப்பிட்டார்.
நர நாராயண ரிஷிகளுக்கு மனிதர்களை முக்தி பெற வழிகாட்டுவதில் அவ்வளவு அபார பிரியம்!

Nara-narayana-for-web

அர்ஜுனா! நீ நரன்; நான் நாராயணன்!

மஹாபாரதத்தில் அடிக்கடி வலியுறுத்தப்படும் கருத்து அர்ஜுனன் நர ரிஷி என்பதும் கிருஷ்ண பரமாத்மா நாராயண ரிஷி என்பதும் தான்! வன பர்வத்தில் 12ஆம் அத்தியாயத்தில் (அர்ஜுனாபிகமன உப பர்வத்தில்) அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உண்மை சொரூபத்தை விளக்கி அவரைப் புகழ்ந்து துதி செய்த போது கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை நோக்கிச் சொல்லும் வாக்கியம் ஒரு பேருண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது.

:அர்ஜுனா! நீ என்னைச் சேர்ந்தவன். நான் உன்னையே சேர்ந்தவன். நீ நரனாக இருக்கின்றாய்! நான் ஹரியான நாராயணனாக இருக்கின்றேன். நர நாராயணர்களென்ற ரிஷிகளாகி ஒரு சமயத்தில் இவ்வுலகை அடைந்தோம்” என்று கிருஷ்ணர் தாங்கள் யார் என்பதை விரிவாக விளக்குகிறார்.

பரமஹம்ஸர் விளக்கமும் கிருஷ்ணரின் விளக்கமும் நர நாராயணர்கள் எப்படி துயருற்றிருக்கும் மக்களின் அவலத்தைப் போக்கி முக்தி மார்க்கத்தை அளிக்க எப்போதும் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர வைக்கிறது.

நர நாராயண ரிஷிகள் யார்?

இந்த நர நாராயண ரிஷிகளின் பிறப்பையும் பிரபாவங்களையும் தேவி பாகவதம் நான்காம் ஸ்கந்தத்தில் விரிவாகக் காணலாம். அதில் எட்டு ஒன்பதாவது அத்தியாயங்கள் கூறும் சுவையான நிகழ்வுகள் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தி பரவசத்தில் ஆழ்த்தும்.

ஒரு முறை பிருகு முனிவரின் புதல்வரான சியவன மஹரிஷி நர்மதை நதியில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது விஷ நாகம் ஒன்று அவரைப் பிடித்து இழுத்தவாறே நதியின் ஆழத்திற்குச் செல்ல ஆரம்பித்தது. பயமோ நடுக்கமோ இன்றி சியவனர் விஷ்ணுவைத் துதிக்க ஆரம்பித்தார். விஷ்ணு உடனே அவரைக் காப்பாற்றினார். நாகம் தன் பிடியை விடவே சியவனர் பாதாள லோகம் அடைந்தார். அங்கே அவரைக் கண்ட அசுர ராஜனான பிரகலாதன் விஷ்ணு பக்தரான அவரின் வருகை குறித்து மிகவும் மனமகிழ்ந்து அவரை உபசரித்து வணங்கினான். அவரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது உலகில் உள்ள தீர்த்தங்களில் சிறந்த தீர்த்தங்கள் எவை என்று கேட்டான். சியவனர் நைமிசாரண்யம், புஷ்கரம், சக்ரதீர்த்தம் ஆகிய மூன்று தீர்த்தங்களைக் குறிப்பிட்டார்.(நைமிசாரண்ய மஹிமை பற்றி ஞான ஆலயம் டிசம்பர் 2012 இதழில் படித்ததை நினைவு கூறலாம்.)

இதை மனதில் வாங்கிக் கொண்ட பிரகலாதன் நேராக நைமிசாரண்யம் சென்றான். அங்கே சரஸ்வதி நதிக் கரையில் இரு ரிஷிகள் தவம் செய்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தான். ஆனால் அவர்கள் அருகில் வில்லும் அம்புகளும் இருந்தன. இதைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட அவன் உண்மையான ரிஷிகளுக்கு அருகில் வில்லும் அம்பும் இருக்குமா என்று சந்தேகப்பட்டான். அவர்கள் போலி ரிஷிகள் என்று அவன் தீர்மானித்தான்.

தவம் புரிவோருக்கு தபசு தான் வேண்டுமே தவிர தனுசு எதற்காக என்று பிரகலாதன் அவர்களிடம் வினவ,” எங்கள் தபசில் உனக்கு எதற்காக இந்த வீணான விசாரம்? உலக சுகத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு சாதாரண பிராணி நீ! பிரம்ம ரிஷிகளுடன் தர்ம அதர்ம விசாரம் செய்யலாகுமா? : என்று பதில் வந்தது.

உடனே பிரகலாதன்,” உங்களுக்கு யுத்தத்தில் சக்தி இருக்கிறது என்கிறீர்கள் அல்லவா? வாருங்கள், யுத்தம் புரிவோம் என்று அறை கூவவே தங்களது சார்ங்கம் ஆர்ஜவகம் என்னும் வெண்ணிற தனுசுகளை எடுத்து நர நாராயணர் யுத்தத்தை ஆரம்பித்தனர். பிரகலாதன் வில்லில் இருந்து வானத்தில் வந்த பாணங்கள் அங்கேயே அறுபட்டன, தேவர்களும் அசுரர்களும் கோரமான இந்த யுத்தத்தைப் பார்க்கக் கூடினர்.பற்பல ஆண்டுகள் சென்ற பின் ஒரு நாள் பிரகலாதனின் வில் அறுபட்டு விழுந்தது. அவன் வேறு வில்களை எடுத்தான் அவையும் துண்டு துண்டாகின. நூறு வருடங்கள் தேவர்களோடு யுத்தம் செய்தவன் பிரகலாதன். இப்போது ஆச்சரியப்பட்டு மலைத்து நின்றான்.

அவன் முன்னர் விஷ்ணு தோன்ற அவரைத் துதித்த பிரகலாதன்,” இவர்கள் யார்? ஏன் என்னால் அவர்களை வெல்ல முடியவில்லை? “ என்று ஆச்சரியப்பட்டு வினவினான்.
“இவர்களே மஹா தபஸ்விகளாகவும் சித்தர்களாகவும் விளங்கும் நர நாராயணர் என்று அறிவாய்! இவர்கள் என்னுடைய அம்சங்கள். ஆகவே அவர்களை எப்படி உன்னால் ஜெயிக்க முடியும்! யுத்தத்தை நிறுத்து. பாதாளம் சென்று என் மீதுள்ள பக்தியைத் தொடர்வாய்” என்று விஷ்ணு அருளவே பிரகலாதன் விஷ்ணு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டதால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து பாதாளம் மீண்டான். நர நாராயணர் தங்கள் தவத்தை மீண்டும் ஆரம்பித்தனர்.

இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான ரிஷிகளே மஹாபாரத காலத்தில் அர்ஜுனனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் வந்து மனித குலத்திற்கு கீதையை அருளினர். இந்த நவீன அறிவியல் யுகத்தில் விவேகானந்தராகவும் பரமஹம்ஸராகவும் வந்து மனித குலத்திற்குத் தேவையான செய்தியை அருளியுள்ளனர்.

விவேகானந்தரே ஒரு முறை அருளியுள்ளார் இப்படி: “வேறு யாரும் சொல்வதற்கு எதையும் நான் விட்டு வைக்கவில்லை” என்று! மனித குலத்திற்குச் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாகி விட்டது,
இப்போதைக்கு இது போதும் என்று முடிவு செய்து தங்கள் இருப்பிடம் சென்று விட்டனர் நர நாராயணர்! அவர்களின் மஹிமையை உணர்ந்து, கிருஷ்ணார்ஜுனர்கள் மற்றும் பரமஹம்ஸ விவேகானந்தரின் உபதேசத்தை ஏற்று அவற்றைக் கடைப்பிடித்து உய்வது நமது கலியுக அதிர்ஷ்டம் தான் அல்லவா!

சின்ன உண்மை!
ஸ்ரீமத் பாகவதம் (பதினொன்றாம் ஸ்கந்தம், அத்தியாயம் 4) நர
நாராயண ரிஷிகள் இன்றும் பத்ரிகாஸ்ரமத்தில் தவம் புரிவதையும் (பனிரெண்டாம் ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 39) மார்கண்டேய மஹரிஷி நர நாராயணரின் மஹிமை பற்றி ஸ்தோத்ரம் செய்வதையும் விரிவாக விளக்குகிறது..

*****************
Contact swami_48@yahoo.com

Do you want Ladder or Boat to reach God?

ladderVocational-

thoni

By London Swaminathan
Post No. 929 Date: 24th March 2014

Sanskrit language has got thousands of golden sayings, proverbs and maxims. Nyaya Sastra means logic. There are plenty of Nyayas as part of this bulk section of the literature. Nyaya means reasoning or inferring a principle from the given example. Two of those Nyayas – Markata Nyaya and Marjara Nyaya — are very popular among the devotees. Devotees are broadly classified into Monkey (Markata) group and Cat (Marjara) group. But the famous Tamil Saivite saint of the seventh century Appar alias Tirunavukkarasu has found out some new similes to convey the same message. Let us look at it after understanding Markata and Marjara Nyaya.

Markata and Marjaraka Nyaya

A monkey (markata in Sanskrit) jumps from tree to tree. But it never helps its baby to come with it during its journey. Only the little one has to take care of itself by holding on to its mummy. We can see little monkeys clutching the belly of mother monkey. But its grip is proverbial. It never loses its grip. Mummy also knows it will never fall down. Some devotees are like this monkey. They hold on to God with their efforts. This is called Markata Nyaya.
A macaque monkey, with an offspring clut

If you watch cats (marjara) it is quite different from monkeys. Here only the mummy cares about the kittens. Kittens never bother about mum when it moves from one place to another. The cat carries its baby kitten in its mouth without hurting it. (When the same cat catches a rat or mouse it is a different grip!) Some devotees are like this. They leave everything to God. When they make absolute surrender, God takes care of the devotees like the mother cats. This called Marjara Nyaya.

cat kitten action

Tamil Innovation

Appar was a great scholar. His 4900 hymns are full of similes, metaphors and proverbs. He used ladder and boat for the Markata and Marjara Nyyas. He was very innovative
What does a ladder do? It helps anyone to climb up. But the climber has to hold on to it. The ladder physically does nothing. We can compare this to Markata Nyaya. Like the little ones clutching mummy’s tummy, devotees hold on to it.

What does a boat do? As soon as you board it the boat man sails it. After boarding it, you need not do anything. You leave all the responsibility to the boat man. So if we leave all the worries to God and surrenders to him, he will take care of us and take us to the destination i.e. Moksha. We can compare this to Marjara Nyaya.

I have already given another example where he changed the frog in to turtle in the ‘’Frog in the Well’’ story. So it is the ‘’Turtle in the Well’’ in Appar’s hymns.

Appar’s innovative ladder and boat Nyayas are in the Saivite anthology Thevaram:

On His matted hair He fosters a goodly crescent
He is the ladder leading His devotees mad after Him
To moksha; unto me caught up in a male storm
Of the sea of misery. He is the ark that transports me
To the other shore; He, the wearer of swaying white kuzai
Is the pure lustre unto me. His serviteur; He is
The touchstone of the radiant golden coin; He is the Hara
That abides at cool Avaduthurai; I, the lowly cur,
Reached His feet and stand redeemed. (Thevaram 6-461)
Translation was done by Dr T N Ramachandran.

Contact swami_48@yahoo.com

ஏணியா, தோணியா? எது வேண்டும்?

ladderVocational-

thoni

கட்டுரையாளர்; லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண்:928 தேதி 24 மார்ச் 2014.

சம்ஸ்கிருதத்தில் நியாயங்கள் என்று ஒரு பிரிவு உண்டு. தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இடு பயன்படுத்தப்படும். அதாவது ஒன்றைக் கொண்டு ஒன்றை அனுமானிப்பது — இதற்குக் காரணம் இது என்று காட்டி புரிய வைப்பது. எடுத்துக் காட்டாக தமிழில் “ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்”– என்ற பழமொழி அல்லது முது மொழி இருக்கிறது. இதை ‘ஸ்தாலி புலாக நியாயம்’ என்று வடமொழியில் கூறுவர். இது போல மற்கட (குரங்கு) நியாயம், மார்ஜர (பூனை) நியாயம் என்று ஒரு நியாயம் இருக்கிறது. அது என்ன?

மற்கட நியாயம், மார்ஜர நியாயம்

இதை பல தருணங்களில் பல விஷயங்களை விளக்கப் பயன்படுத்தலாம். இருந்த போதிலும் பக்தர்களின் வகைகள் எத்தனை என்று விளக்க இதைப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவர்.

பக்தி இலக்கியத்தைப் படைத்தவர்கள் பொதுவாக பக்தர்களை இரண்டு வகையாகப் பிரித்து இருக்கின்றனர். குரங்கு போன்ற பக்தர்கள், பூனை போன்ற பக்தர்கள் என்று.

குரங்குகள் என்ன செய்யும்? மரத்தை விட்டு மரத்துக்கு தாவிக் கொண்டே இருக்கும். அதனுடைய குட்டியும் கூடவே செல்ல வேண்டும்.. இதற்கு என்ன வழி? குரங்குக் குட்டி தனது தாயை இறுகக் கட்டிப் பிடித்துக் கொள்ளும். எத்தனை உயரத்தில் இருந்து குரங்குகள் கீழே குதித்தாலும், மேலே தாவினாலும் மிக மிக அபூர்வமாகவே குட்டி கீழே விழும். ஆக பக்தர்களில் குரங்கு போன்ற பக்தர்கள் தாமாகவே சென்று இறைவனைப் பிடித்துக் கொள்வார்கள். தமிழில் ‘குரங்குப் பிடி’ என்ற சொற்றொடரே இருக்கிறது.
மாணிக்கவாசகர் போன்ற அடியார்கள், “சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்தருளுவது இனியே” என்று பாடுவர்.

பூனைகள் என்ன செய்யும். குட்டி போட்ட பின்னர், தாய்ப் பூனை இடம் விட்டு இடம் போனால் குட்டியை தானே வாயில் கவ்விக் கொண்டு போகும். குட்டிகளோ வெறும் ஜடம் போல சும்மா இருக்கும். அதாவது எல்லாப் பொறுப்புகளையும் அம்மாவிடம் விட்டுவிட்டு அம்மாவே பார்த்துக்கொள்ளட்டும் என்று குட்டிப் பூனை பேசாமல் இருந்துவிடும். இது மற்றொரு வகை பக்தர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு.

சுருக்கமாக, நாமே சென்று கடவுளைச் சிக்கெனப் பிடித்தால் நாம் குரங்கு போன்ற பக்தர்கள். எதையுமே கேட்பதில்லை. கடவுள் விட்ட வழி என்று அவனைச் சரண் அடைந்து இருப்பவர்கள் பூனை போன்ற பக்தர்கள்.

white cat kitten

A macaque monkey, with an offspring clut

இதே மற்கட, மார்ஜர நியாயத்தை அப்பர் பெருமான் தனக்கே உரிய பாணியில் வழங்குகிறார். அவர் பக்தர்களை 1.ஏணி வகை, 2.தோணி வகை என்று இரண்டாகப் பிரிக்கிறார்.

ஏணி என்ன செய்யும்? தாமாக மேலே ஏற முயன்றவர்களை மேலே ஏற்றிச் செல்லும். நாம் தான் ஜாக்கிரதையாகப் பிடித்துக் கொள்ளவேண்டும். இது மற்கட நியாயத்துக்கு சமம். எப்படிக் குரங்குக் குட்டிகள் தாயை இறுகப் பற்றியதோ அப்படி நாமும் ஏணியைப் பிடிக்கவேண்டும். இது ஏணி நியாயம்.

தோணி (படகு) வகைப் பக்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? படகில் ஏறிவிட்டால், படகோட்டியே நம்மை அக்கரைக்குக் கொண்டு செல்லுவான். அதற்குப் பின்னர் நம் வேலை எதுவும் இல்லை. இது பூனை வகை பக்தர்களுக்குச் சமம். இறைவனைச் சரணடைந்துவிட்டு ஆண்டவனே நீயே என்னை அக்கரைக்கு கொண்டு செல் என்று அவன் கையில் பொறுப்பை ஒப்படைத்து விடும் பக்தர்கள் இந்த வகையில் வருவர். இது தோணி நியாயம்.

இதோ பாருங்கள், அப்பர் பெருமானின் ஆறாம் திருமுறை தேவாரப் பாடலை:–
பேணிய நல் பிறை தவழ் செஞ்சடையினானை
பித்தர் தம் அடியார்க்கு முத்தி காட்டும்
ஏணியை, இடர்க்கடலுள் சுழிக்கப்பட்டு இங்கு,
இளைகின்றேற்கு அக்கரைக்கே ஏற வாங்கும்
தோணியை, தொண்டனேன் தூய சோதிச்
சுலா வெண்குழையானை, சுடர் பொன்காசின்
ஆணியை, — ஆவடுதண்துறையுள் மேய
அரன் அடியே அடி நாயேன் அடைந்து உய்தேனே (6—461)

பொருள்: பிறை சூடிய பெருமான் (சிவன்), அவனுடைய பக்தர்களை முக்தி பெற அழைத்துச் செல்லும் ஏணி ஆவான். பிறவிக் கடல் என்னும் துன்பக் கடலில் சிக்கித் தவிக்கும் என்னை அக்கரைக்கு , அதாவது, முக்திக்கு அழைத்துச் செல்லும் தோணி போன்றவன் அவன். காதில் ஆடும் அழகான வெள்ளை நிறக் குழை அணிந்தவன். பொற்காசை உரைத்து பார்க்கும் கட்டளைக்கல் போன்றவன். குளிர்ந்த ஆவடுதுறையில் வசிக்கும் அவனைக் கடையனுக்கும் கடையேனாகிய நான் அடைந்து உய்வுபெற்று விட்டேன்.

அப்பர், மாணிக்கவாசகர் போன்ற அடியார்கள் தங்களைப் பல முறை நாயேன் என்று கூறிக்கொள்ளுவர். அவர்கள் அவ்வளவு தாழ்ந்தவர்கள் அல்ல. நாயைப் போன்ற இழிகுணம் உள்ளவர்களும் கடைத்தேற முடியும் என்பதைக் காட்டவே – நம்பிக்கை ஊட்டவே — இப்படி அடிக்கடி பாடுகின்றனர். ஆக சிவன் என்னும் கடவுள் சாதாரண ஏணியோ, தோணியோ அல்ல. சம்சாகர சாகரத்தைக் கடக்க உதவும் ஏணி/தோணி!!

சேக்கிழார் அடிப்பொடி டாக்டர் டி.என்.ராமசந்திரன் இதை அழகாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்:–

On His matted hair He fosters a goodly crescent
He is the ladder leading His devotees mad after Him
To moksha; unto me caught up in a male storm
Of the sea of misery. He is the ark that transports me
To the other shore; He, the wearer of swaying white kuzai
Is the pure lustre unto me. His serviteur; He is
The touchstone of the radiant golden coin; He is the Hara
That abides at cool Avaduthurai; I,the lowly cur,
Reached His feet and stand redeemed. (Thevaram 6-461)
Contact swami_48@yahoo.com

1500 ஆண்டு பிராமண ஆட்சியின் வீழ்ச்சி!

brahmanabad.

கட்டுரையாளர்:- லண்டன் சுவாமிநாதன்
கட்டுரை எண் 927 தேதி 24 மார்ச் 2014

இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய சகாப்தம் பற்றி தெற்கே வசிக்கும் மக்களுக்கு அதிகம் தெரியாது. காரணம் என்ன வென்றால் இது நடந்தது பாகிஸ்தானிலும் ஆப்கனிஸ்தானிலும். இந்த இரண்டு நாடுகளும் இப்போது முஸ்லீம் நாடுகளாக ஆகிவிட்டன. முஸ்லீம் நாடுகள் அவர்களுடைய பழைய வரலாற்றைப் பாராட்ட முடியாது. அது மத விரோதச் செயல் ஆகிவிடும். இரண்டாவது காரணம் பிராமணர்கள் ஆட்சி செய்யக் கூடாது என்று சாஸ்திரங்கள் சொல்லுவதால் அவர்களும் பெருமை பாராட்ட முடியாது. சங்கத் தமிழ் நூல்களும் அதற்குப் பின்வந்த திருக்குறள் முதலிய அற நூட்களும் பிராமணர்களை ‘அறு தொழிலோர்’ என்றே அழைக்கின்றன. இந்த 6 தொழில்களில் ஆளும் தொழில் கிடையாது.

சாஸ்திரம் ஒருபுறம் இருக்க, பிராமணர்கள் ஆட்சி புரிந்த செய்தியை கிரேக்க நாட்டு வரலாற்று ஆசிரியர்களும், 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த உலகப் புகழ் பெற்ற, உலகின் முதல் இலக்கண வித்தகரான பாணினியும் எழுதி வைத்துள்ளனர். இது தவிர பாகிஸ்தானையும் ஆப்கனிஸ்தானத்தையும் ஆண்ட பிராமண அரசர்கள் பற்றி அராபிய யாத்ரீகர்கள் நிறைய எழுதி வைத்துள்ளனர். கி. மு. 700 க்கு முன் துவங்கிய பிராமணர் ஆட்சி, கி.பி.712ல் சிந்து மாகாணத்தில் அராபிய படைத்தளபதி முகமது பின் காசிம் நுழைந்தது வரை நீடித்தது. அதற்குப் பின் 1000 ஆண்டுகளுக்கு “அன்பிலா அந்நியர் ஆட்சி” (பாரதி பாடல் வரிகள்) இந்தியாவில் நடந்ததை நாம் அறிவோம். இலங்கையில் யாழ்ப்பாணப் பகுதியை 1200 முதல் 1600 வரை ஆரிய சக்ரவர்த்திகள் என்னும் பிராமணர்கள் ஆண்டனர். இவர்கள் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் பிராமணர்கள்.

ராமாயண காலத்தில் ராவணன் என்னும் பிராமணன் இலங்கையை ஆண்டான். ஆனால் அவன் 100 விழுக்காடு பிராமணன் இல்லை. தந்தை பிராமணன், தாய் ராக்ஷச வம்சம். தாய்க்கு யக்ஷர்களுடனும் தொடர்பு உண்டு. ஆக ராவணன் பாதிப் பிராமணன், பாதி ராக்ஷசன். ராமாயணத்தில் ஸ்ரீ இராம பிரானே, ஓரிடத்தில், ராவணனை, ஏ, மஹா பிராமணனே! என்று அழைப்பதாக வால்மீகி முனிவர் எழுதியுள்ளார். இப்படி அசுரக் கலப்புடன் பிறந்தவர்களை பிரம்ம-ராக்ஷச வம்சம் என்பர்.

Rajaraja Chola I Chola Ruler
Statue of Hindu King Raja Raja Choza

ராமனுக்குப் பிறகு கிருஷ்ணர் வந்தார். அவரது காலத்தில் துரோணர், கிருபர், அஸ்வத்தாமன் போன்ற வல்லமை வாய்ந்த பிராமண வீரர்கள் போரில் ஈடுபட்டதையும் ஆயுதப் பயிற்சி கொடுத்ததையும் அறிகிறோம். ஆயினும் அவர்கள் அரசு கட்டிலில் அமரவில்லை. போரில் முரசு கொட்டியதோடு நின்றுவிட்டனர்.

ஆயுதப் பயிற்சி பெற்றவுடன, கற்ற கல்விக்கு எவ்வளவு ‘பீஸ்’ (குரு தட்சிணை) என்று பாண்டவர்கள் கேட்டனர். துரோணர் சொன்னார்: “ எனக்கு பணம் எதுவும் வேண்டாம். என்னை சிறு வயதில் அவமானப் படுத்திய பஞ்சாப் (பாஞ்சால) மன்னன் துருபதனைக் கட்டி இழுத்துவா”. உலகப் புகழ்பெற்ற வில்வீரன் அர்ஜுனனுக்கு இது கொசுவைப் பிடித்து வா என்று சொல்வது போல. ‘சென்றான், வென்றான்’, துருபதனைத் தேர்ச் சக்கரத்தில் கட்டி இழுத்துவந்தான். அப்போது துரோணர் பஞ்சாப் பகுதியில் பாதியை எடுத்துக் கொண்டு மீதியை துருபதனிடமே கொடுத்து விரட்டிவிட்டார். ஆனால் அவர் எடுத்துக்கொண்ட ராஜ்யத்தை அவர் ஆண்டதாகத் தெரியவில்லை.

பரசுராமர் (கோடாலி ராமன்) என்ற பிராமணருக்கு க்ஷத்ரியர்கள் மீது கோபம். ஆகையால் 21 க்ஷத்ரிய மன்னர்களை வெட்டி வீழ்த்தினார். ஆனால் அவரும் ஆண்டதாக நமது இதிஹாச புராணங்கள் சொல்லவில்லை. வடமேற்கு இந்தியாவில் மட்டும் ஆட்சி செய்தது புரியாத புதிராக இருக்கிறது!

சாணக்கியர் (கௌடில்யர்) எழுதிய அர்த்தசாஸ்திரத்தில் பிராமணர் படைகளை விட மற்ற மூன்று வர்னத்தினர் கொண்ட படைகளைத்தான் அரசன் அமைக்கவேண்டும் என்பார். காரணம், எதிரிகள் தங்கள் காலில் விழுந்தால் உடனே பார்ப்பனர்கள் மன்னித்துவிடுவர்.. ஆகையால் அவர்கள் படைகளுக்கு லாயக்கு இல்லை (அர்த்த சாஸ்திரம் 9-2-21/24) என்பார்.

King Karikala

Statue of Hindu King Karikala

இது முற்றிலும் உண்மை. தமிழ்நாட்டில் பிராமண அக்ரஹாரங்களும், பிராமண கிராமங்களும்தான் முதலில் முஸ்லீம் மயமாகின. மற்ற ஜாதியினர் அவர்களை உள்ளே விடமாட்டார்கள்.. மார்க்கோபோலோ என்ற இதாலிய யாத்ரீகனும் பிராமண ஜாதியை மிகவும் சிலாகித்து எழுதியுள்ளார். எல்லோரும் சத்தியத்தின் உறைவிடமாகத் திகழ்ந்த பிராமணர்களை நடுவர்களாக வைத்துகொண்டு வியாபாரம் செய்தனர் என்று!! ( இது 800 வருஷத்துக்கு முந்திய பார்ப்பனர்களின் கதை!!! இப்போது யாரையும் நம்பி ஏமாந்து விடாதீர்கள்!!!)

இதற்குப் பின் வரலாற்று காலத்தில் இந்தியாவை ஆண்ட பிராமணர்கள் பற்றி நமக்கு ஏராளமான செய்திகள் கிடைக்கின்றன. சுங்க வம்சம், கண்வ வம்சம் சாதவாகனர்கள், கங்க வம்சம், வாகடர்கள் ஆகியோர் பிராமணர்கள். பல்லவர்கள், மற்றும் ‘தத்தா’ என்ற பெயர் உடைய பல அரசர்கள், பஞ்சாபின் மொஹியால்கள், வங்காள அரசர்கள் பலரும் பிராமணர்கள் தான். இவர்களை பிரம்ம கஷத்ரியர்கள் என்பர். அதாவது 50% பிராமணர், 50% க்ஷத்ரியர்!!

நமது காலத்தில் ஜவஹர்லால் நேரு குடும்பம் முதல் தேசாய், வாஜ்பாயீ, நரசிம்மராவ் வரை பல பிரதமர்களும் ஐந்து ஜனாதிபதிகளும் பிராமணர்கள்தான். ஆனால் நான் சொல்ல வந்த பிராமண ஆட்சி —வரலாறு அறியாத கால— பிராமணர் ஆட்சி!

அலெக்சாண்டர் வென்ற பிராமணன்

அலெக்ஸாண்டர் படை எடுத்த கி. மு. நான்காம் நூற்றாண்டில் பிராமண ராஜ்யத்தை அவர் வெற்றி கொண்டதாக கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் கூறுவர். சிந்து மாகாணத்தை சம்பூ என்ற பிராமணன் ஆண்டதாக சிந்தி வரலாறு கூறுகிறது. பாணினி எழுதிய அஷ்டாத்யாயீ ( எட்டு அத்தியாயம்) என்ற சம்ஸ்க்ருத நூலில் ‘’பிராமணக’’ என்ற நாட்டைக் குறிப்பிடுகிறார். பிராமண சாம்ராஜ்யங்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களும் இப்போது கிடைக்கின்றன. பிராமணர்களை பிராக்மேன், பிரஹ்மன், பாஹ்மன் என்று பாரசீக ,கிரேக்க நூல்கள் குறிப்பிடும். யாராவது ஒருவர் இந்தத்துறையில் ஆய்வு செய்தால் சிந்து சமவெளியை ஆண்ட அரசர்கள் வரை கண்டுபிடித்து விடலாம்!!
shivaji_19178

Picture of great Hindu king Veera Shivaji

பாணினி கி.மு ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததாக ஆர்.ஜி.பண்டார்கர், கோல்டுஸ்டக்கர் போன்ற அறிஞர்கள் கூறுவர். கௌடில்யர் என்ற பிராமணர் எழுதிய உலகின் முதல் பொருளியல் நூலான அர்த்த சாஸ்திரத்தில் அப்போது இருந்த நாடுகளின் பெயர்கள் வருகின்றன. அவர் கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததை எல்லோரும் ஒப்புகொள்வர். அவர் குறிப்பிடும் வடமேற்குப் பகுதி தேசங்களுக்கும் பாணினி குறிப்பிடும் வடமேற்குப் பகுதி தேசங்களுக்கும் பெருத்த வித்தியாசம் இருப்பதால், பாணினிக்கு கி.மு.700 என்ற தேதியே சரி என்பது புலனாகும்.

சிந்து மாகாணத்தின் சோகக் கதை

சிந்து மாகாணத்தை ஆண்ட கடைசி இந்து மன்னன் ராஜா தகிர். அவர் ஒரு பிராமணர். மஹா வீரன். அராபிய முஸ்லீம் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் அவர் இறுதி வரை போரிட்டதைப் புகழ்ந்துள்ளனர். ஆனால் பெண்களிடத்தில் பலவீனம் உடையவர். அவருக்கு முன்னால் அந்த இடத்தை 140 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி புரிந்த பௌத்தர்களையும் , ரஜபுதன வீரர்களையும் மட்டமாக நடத்தினார். எல்லா அடிப்படை உரிமைகளையும் பறித்தார். இதனால், முகமது பின் காசிம் ஆறு மாத காலம் முற்றுகையிட்டுத் திணறிய காலத்தில், கோட்டைக்குள்ளிருந்து ரகசிய தகவல்களை முஸ்லீம் படைகளுக்கு எழுதி அனுப்பினர். ராஜா தகிருக்கு உதவவும் மறுத்தனர். அதற்குப் பின் வெற்றி கண்ட இராக்கிய அராபிய தளபதி முகமது பின் காசிம் ஆயிரக் கணக்கான வீரர்களைப் பிடித்து தலைகளைச் சீவினார். ‘டன்’ கணக்கில் தங்கத்தை மூல்டான் (மூலஸ்தானம் சூரியன் கோவில்) கோவிலில் இருந்தும் அரண்மனையில் இருந்தும் இராக் நாட்டிற்கு அனுப்பிவைத்தார். ராஜா தகீரின் மகன் ஜசியாவும் மஹா வீரன். ஆனால் அவன் உதவி கேட்டு பல மன்னர்களுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்காக முடிந்தது.

brahminabad3

பிராமணாபாத் நகர இடிபாடுகள்

சிந்து மாகாணத்தில் இப்போது பிராமணாபாத் என்ற ஒரு ஊர் உண்டு இடிபாடுகள் நிறந்த ஊர். ஒரு காலத்தில் சிந்து மாகாண அரசர்களின் கோடைகாலத் தலைநகராகக் கொடி கட்டிப் பறந்த நகரம். பிரம்மண்டமான கோட்டை கொத்தளம் நிறைந்த இடம். அராபியர்கள் இதை தரை மட்டம் ஆக்கியதால் பின்னர் இந்நகரம் எழுந்திருக்கவே இல்லை! பக்கத்தில் அல் மன்சுரா என்ற இடத்தை பின்னர் உருவாக்கினர். ஆனால் மக்களுக்கு பிராமணாபாத் நினைவு நீங்கவே இல்லை. அதையும் பிராமணாபாத் என்று அழைக்கத்துவங்கிவிட்டனர். இந்த ஊரில் இருந்த அத்தனை செல்வத்தையும் அராபியப் படைகள் இராக் நாட்டிற்குக் கடத்திவிட்டதால் யாருக்கும் இதைப் பற்றி ஆர்வமே இல்லாமல் இன்னும் இடிபாடுகளுடன் காட்சி தருகிறது. சிந்து சம்வெளியைப் பற்றி முதலில் புத்தகம் எழுதிய ஒரு வங்காளி அறிஞர் சிந்து சமவெளி நாகரீகமே இதைச் சேர்ந்ததுதான் என்று எழுதினார். மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா நாகரங்கள் மிகவும் அதிக தொலைவு இல்லை. இப்பொழுதைய பாகிஸ்தானிய ஹைதராபாத் அருகில் பிராமணாபாத் இருக்கிறது.

(ஆகமதாபாத், அல்லாஹாபாத் என்று முடியும் நகரங்களில் உள்ள ‘பாத்’ என்பது பாரசீகச் சொல் என்று சொல்வர். அது பிழையே. ஜனபத என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லில் இருந்து இது வந்தது என்பதை வடமொழி வல்லுனர்கள் அறிவர்).

பிராமணர்களுக்கு முன் சிந்து மாகாணத்தில் 140 ஆண்டுகளுக்கு புத்தமத ஆட்சி நடந்ததும் ஒரு புதிர்தான். அங்கு சித்தூர் (ராஜஸ்தான்) மன்னன் உதவியுடன் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தனர். அப்போது அந்தப் பகுதிக்கு வந்த சீன யாத்ரீகன் யுவாங் சுவாங் எழுதியப் பயணக் குறிப்புகளில், நாட்டின் வளத்தைப் புகழ்ந்துள்ளார். ஆனால் புத்தமதப் பிட்சுக்கள் பேராசைக் காரர்களாகவும் பெண் பித்தர்களாகவும் இருப்பதாக இகழ்ந்துள்ளார்.

சிந்து மாகணத்தில் எப்போது இப்படி பிராமண ஆட்சி துவங்கியது என்று தெரியவில்லை பாணினியின் எழுத்தைக் கொண்டு பார்கையில் கி.மு 700 வாக்கில் ‘’பிராமணக’’ தேசம் இருந்தது தெரிகிறது. புராண காலத்தில் சிந்துத்வீப அம்பரிஷனும், மஹா பாரத காலத்தில் ஜயத்ரதனும் சிந்து சமவெளியை ஆண்டது நமது நூலகளில் உள்ளது. ஒருவேளை சிந்து சமவெளி நாகரீகமே பிராமண-ஷத்ரிய நாகரீகமாக இருக்கவும் வாய்ப்பு உண்டு. அங்கே யாக குண்டங்கள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதையும், முத்திரைகளில் காணப்படும் வடிகட்டி, சோம பானம் செய்யும் வடிகட்டிப் பாத்திரம்தான் என்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இனம் காணத் துவங்கிவிட்டனர். அது மட்டுமல்ல. அங்கே கிடைத்த யோகி முத்திரை பிராமண வேத விற்பன்னர்கள் அணியும் பூப்போட்ட சால்வையை அணிந்திருப்பதும் அவர் இடது தோளில் அதைப் போட்டிருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். இன்றும் வேதம் சொல்லும் பார்ப்பனர்களும் யாகம் செய்யும் பார்ப்பனர்களும் இதே மாதிரியில்தான் சால்வை அணிவர்.

Moovendar

Picture of three great Tamil kings. They were present together at the Rajasuuya Yagna performed by the Choza king. Avvaiyar praised their unity.

முகமது நபி இஸ்லாம் மதத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு முன்பே காபா கோவில் மெக்காவில் இருந்ததை உலகமே அறியும். அங்கு காபா கோவிலைச் சுற்றும் முஸ்லீம்களும் இப்படி வேத விற்பன்னர்கள் போல இடது தோளில் வெள்ளை வேஷ்டி, துண்டு அணிந்து சுற்றுவதையும் படத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரே வித்தியாசம். அவர்கள் வலமாகச் சுற்றுவதில்லை.

பணம் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த ஆராய்ச்சியில் செலவிட எனக்கும் ஆசைதான்!

Please read the following posts:
1.How Old is Indian Civilisation posted on 8th November 2011
2.BIGGEST BRAINWASH IN THE WORLD posted 13th September 2012
3.Megasthenes did not know Buddha 16 June 2013
4.Sanskrit Words in the Bible 14 July 2012 & August 2012
5. Elephants Lost, Cats Won: A sad story from Indian History 12/03/2014

இந்த ஆங்கிலக் கட்டுரைகள் தமிழிலும் உள்ளன

Contact swami_48@yahoo.com