தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி14-12-18 (Post No.5779)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 14 December 2018


GMT Time uploaded in London – 7-54 am

Post No. 5779


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள 18 தமிழ்ச் சொற்களைக் காணுங்கள்; காண முடியாவிட்டால் கீழேயுள்ள விடைகளை நாடுங்கள்.

1
2
3
4
4a
4b

5

6a6

7

8
6b
9

1011a
11

12குறுக்கே

1.உழவர் தொழிலுக்குத் தேவை

2.முஸ்லீம்களின் ஒரு பிரிவு

4.ஹோட்டல்களில் கிடைக்கும்

5.கபடிக் கபடி

6.அரசியல்வாதிகளுக்குப் பிடிக்கும்

6b.-புகழ், தேஜஸ்

9.பாசம்

11.வானத்தில் பறக்கும்

11a.தவறு செய்தால் இது போய்விடும்

12.வதந்தி

கீழே

2.ராமனின் புதல்வர்கள்

3.ஜப்பானியர் மூக்கு

4.- வங்கியில் கிடைக்கும்

4b- பூங்கா

6.சிவனின் தோழர்கள்

6. 6b.- மலர், பெருமாளின் மனைவியருள் ஒருவர்

7.பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது

6a.அழுக்கு

6b.தேவனின் பெண்பால்

8.ஏறக்குறைய

10.கொடு

9.பூமி

ANSWERS

குறுக்கே

1.கலப்பை 2.லப்பை 4.கா(4A.) ரம் 5.சடுகுடு 6.பூ6aமாலை

6b.தேசு 9.அன்பு 11.வி 11a.மானம் புரளி.

கீழே

2.லவகுசன், 3.சப்பை,4.கா (4B)சோலை, 6.பூதம், 6.பூ 6b.தேவி

7.வம்பு, 6A.மாசு,  6b.தேவி, 8.சுமார், 10.அளி, 9.புவி

க1
ல2ப்பை3
கா4
ர4a
ம்ப்
சோ4b

டுகுடுச5
லைமா6aபூ6
வ7

சு8
தே6b
பு9
ன்அ10

ம்மா11a
வி11
வி

ளி
பு12

ர்

TAGS – குறுக்கெழுத்துப் போட்டி14-12-18

–SUBHAM–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 9-12-18 (Post No.5758)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 9 December 2018


GMT Time uploaded in London – 18-25

Post No. 5758


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்திலுள்ள ஆறு சொற்களைக் கண்டு பிடியுங்கள். இதோ உதவும் குறிப்புகள்; முயன்று பாருங்கள்; முடியாவிட்டால் விடை கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதைக் கண்டு மகிழுங்கள்.

1.ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

4.வாலியின் மைந்தன்

5.பாரதியாருக்கு மிகவும் பிடித்த பறவைகள்

கீழே

1.கோவில்களில் உள்ளவை மிகவும் சுந்தரமானவை

2.ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரும்; ஆனால் பொருள் மாறும்; அதைப் பாடுபவர்

3.எல்லா பெற்றோர்களும் இவர்களைப் பெறவே விரும்புவர்.

சிவா
லை**
ங்ன்
 ழ**
குருவி  க   ள்

விடை

குறுக்கே

1.சிவாய நம, 4.அங்கதன், 5.குருவிகள்

கீழே

1.சிலை அழகு, 2.யமக கவி, 3.மகன்கள்

குறுக்கே

1.சிவாய நம- ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

4.அங்கதன்  — வாலியின் மைந்தன்

5.குருவிகள் – பாரதியாருக்கு மிகவும் பிடித்த பறவைகள்

கீழே

1.சிலை அழகு-கோவில்களில் உள்ளைவை மிகவும் சுந்தரமானவை

2.யமக கவி- ஒரே சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரும்; ஆனால் பொருள் மாறும்; அதைப்பாடுபவர்

3.மகன்கள்- எல்லா பெற்றோர்களும் இவர்களைப் பெறவே விரும்புவர்.

–SUBHAM–

31 பாரதியார் பொன் மொழிகள் (Post No.5714)

 

compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 29 November 2018

GMT Time uploaded in London – 16-17

Post No. 5714
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

டிசம்பர் 2018 நற்சிந்தனை காலண்டர்

பண்டிகை நாட்கள் டிசம்பர் 11- பாரதியார் பிறந்த நாள்;16- மார்கழி மாதம் ஆரம்பம்;18- வைகுண்ட ஏகாதஸி, கீதா ஜயந்தி; 23-ஆருத்ரா தரிசனம்/திருவாதிரை; 25-கிறிஸ்துமஸ்

அமாவாஸை- 6, பௌர்ணமி- 22; ஏகாதஸி உபவாஸ நாட்கள்- 3, 18.

சுப முகூர்த்த நாட்கள்- 12, 13, 14

டிசம்பர் மாத (கார்த்திகை/மார்கழி) காலண்டரை பாரதியார் பொன்மொழிகள் அலங்கரிக்கின்றன.

டிசம்பர் 2018 காலண்டர்; விளம்பி கார்த்திகை-மார்கழி மாதம்

 

டிசம்பர் 1 சனிக்கிழமை

அருவி போலக் கவி பொழிய-எங்கள்

அன்னை பாதம் பணிவேனே

குருவிப்பாட்டை யான்பாடி- அந்தக்

கோதை பாதம் அணிவேனே

டிசம்பர் 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை

மாணுயர் பாரத தேவியின் மந்திரம்

வந்தே மாதரமே

டிசம்பர் 3 திங்கட்கிழமை

அச்சப்பேயைக் கொல்லும் படையாம்

வித்தைத் தேனில் விளையும் கனியாய்

வாராய், நிலவே வா

டிசம்பர் 4 செவ்வாய்க்கிழமை

மந்திரம் கூறுவோம், உண்மையே தெய்வம்

கவலையற்றிருத்தலே வீடு, களியே அமிழ்தம்,

பயன்வரும் செய்கையே அறமாம்.

டிசம்பர் 5 புதன் கிழமை

ப்ராண வாயுவைத் தொழுகின்றோம். அவன் நம்மைக் காத்திடுக

அபாநனைத் தொழுகின்றோம். அவன் நம்மைக் காத்திடுக

வ்யாநனைத் தொழுகின்றோம். அவன் நம்மைக் காத்திடுக

உதாநனைத் தொழுகின்றோம். அவன் நம்மைக் காத்திடுக

ஸமாநனைத் தொழுகின்றோம். அவன் நம்மைக் காத்திடுக

டிசம்பர் 6 வியாழக் கிழமை

கடல் நமது தலை மேலே கவிழவில்லை

ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை

உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல்பெறுகின்றது

இஃதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள்

டிசம்பர் 7 வெள்ளிக் கிழமை

சக்தி வெள்ளத்திலே ஞாயிறு ஒரு குமிழியாம்

சக்திப் பொய்கையிலே ஞாயிறு ஒரு மலர்

சக்தி அநந்தம், எல்லையற்றது, முடிவற்றது

 

டிசம்பர் 8 சனிக்கிழமை

புகழே, புகழே, புகழே

புகழுக்கோர் புரையுண்டாயின்

இகழே, இகழே, இகழே

டிசம்பர் 9 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இன்பம் இன்பம் இன்பம்

இன்பத்திற்கோர் எல்லை காணில்

துன்பம் துன்பம் துன்பம்

டிசம்பர் 10 திங்கட்கிழமை

நாதம், நாதம், நாதம்

நாதத்தேயோர் நலிவுண்டாயின்

சேதம், சேதம், சேதம்

டிசம்பர் 11 செவ்வாய்க்கிழமை

தாளம், தாளம், தாளம்

தாளத்திற்கோர் தடையுண்டாயின்

கூளம், கூளம், கூளம்

டிசம்பர் 12 புதன் கிழமை

பண்ணே, பண்ணே, பண்ணே,

பண்ணிற்கோர் பழுதுண்டாயின்

மண்ணே, மண்ணே, மண்ணே

டிசம்பர் 13 வியாழக் கிழமை

ஆதியாலாதியப்பா!- கண்ணா!

அறிவினைக் கடந்த விண்ண்கப் பொருளே

சோதிக்குச் சோதியப்பா!– என்றன்

சொல்லினைக் கேட்டருள் செய்திடுவாய்!

டிசம்பர் 14 வெள்ளிக் கிழமை

பெண்டீர் தமையுடையீர்!பெண்களுடன் பிறந்தீர்

பெண் பாவமன்றோ? பெரியவசை கொள்வீரோ?

கண்பார்க்க வேண்டும் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டாள் (திரவுபதி)

 

டிசம்பர் 15 சனிக்கிழமை

பேயரசு செய்தால்பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள்

டிசம்பர் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை

‘தருமத்தின் வாழ்வதனை சூது கவ்வும்

தருமம் மறுபடி வெல்லும்’ எனுமியற்கை

மருமத்தை நம்மாலே உலகங் கற்கும்

வழிதேடி விதி இந்தச் செய்கை செய்தான்

டிசம்பர் 17 திங்கட்கிழமை

கட்டுண்டோம், பொறுத்திருப்போம், காலம் மாறும்

தருமத்தை அப்போது வெல்லக் காண்போம்

டிசம்பர் 18 செவ்வாய்க்கிழமை

கோயிற் பூசை செய்வோர் சிலையக் கொண்டுவிற்றல் போலும்

வாயில் காத்து நிற்போன் வீட்டை வைத்திழத்தல் போலும்

ஆயிரங்களான நீதி யவை உண்ர்ந்த தரும

தேயம் வைத்திழந்தான், சீச்சீ சிறியர் செய்கை செய்தான்

டிசம்பர் 19 புதன் கிழமை

ஆங்கொரு கல்லை வாயிற்படி என்

றமைத்தனன் சிற்பி,மற்றொன்றை

ஓங்கிய பெருமைக் கடவுளின் வடிவென்

றுயர்த்தினான், உலகினோர் தாய் நீ!

டிசம்பர் 20 வியாழக் கிழமை

யாங்கனே எவரை, எங்கனஞ்சமைத்தற்

கெண்ணமோ அங்கன்ம் சமைப்பாய்

ஈங்குனைச் சரணென்றெய்டினேன், என்னை

இருங்கலைப் புலவனாக்குதியே

டிசம்பர் 21 வெள்ளிக் கிழமை

இடையின்றி அணுக்களெல்லாம் சுழலுமென

இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம்

இடையின்றி கதிர்களெலாஞ் சுழலுமென

வானூலார் இயம்புகின்றார்.

 

டிசம்பர் 22 சனிக்கிழமை

இடையின்றித் தொழில்புரிதல் உலகினிடைப்

பொருட்கெல்லாம் இயற்கையாயின்

இடையின்றிக் கலை மகளே! நினதருளில்

எனதுள்ளம் இயங்கொணாதோ?

டிசம்பர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

‘செங்கதிர்த் தேவன் சிறந்த ஒளியினைத் தேர்கின்றோம்- அவன் எங்களறிவினைத் தூண்டி நடத்துக’ என்பதோர் நல்ல மங்களம்  வாய்ந்த சுருதி மொழி கொண்டு வாழ்த்தியே

(காயத்ரி மந்திரத்தின் மொழி பெயர்ப்பு)

டிசம்பர் 24 திங்கட்கிழமை

‘கிழவியர் தபசியர் போல்- பழங்

கிளிக்கதை படிப்பவன், பொறுமையென்றும்

பழவினை முடிவென்றும்- சொலிப்

பதுங்கி நிற்போன், மறத் தனமையிலான்

வழ வழ தருமன்’

டிசம்பர் 25 செவ்வாய்க்கிழமை

நல்லது தீயது நாமறியோம் அன்னை

நல்லது நாட்டுக1 தீமையை ஓட்டுக!

டிசம்பர் 26 புதன் கிழமை

ஒன்பது வாயிற் குடிலினைச் சுற்றி

யொருசில பேய்கள் வந்தே

துன்பபடுத்துது, மந்திரஞ்செய்து

தொலைத்திட வேண்டுமையே!

டிசம்பர் 27 வியாழக் கிழமை

வீணையடி நீ எனக்கு, மேவும் விரல் நானுனக்கு

பூணும் வட நீ எனக்கு, புது வயிரம் நானுனக்கு

 

டிசம்பர் 28 வெள்ளிக் கிழமை

தில்லித் துருக்கர் செய்த வழ்க்கமடி! பெண்கள்

திரையிட்டு முகமலர் மரைத்து வைத்தல்

வல்லியிடையினையும் ஓங்கி முன்னிற்கும்- இந்த

மார்பையும் மூடுவது சாத்திரங் கண்டாய்

டிசம்பர் 29 சனிக்கிழமை

சொல்லித் தெரிவதில்லை மன்மதக் கலை- முகச்

சோதி மறைத்துமொரு காதலிங்குண்டோ

டிசம்பர் 30 ஞாயிற்றுக்கிழமை

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே

அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா!

உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும்- தெய்வம்

உண்மையென்று தானறிதல் வேணும்

டிசம்பர் 31 திங்கட்கிழமை

சாமி நீ! சாமி நீ! கடவுள் நீயே!

தத்வமஸி, தத்வமஸி, நீயே அஃதாம்

HAPPY NEW YEAR

TAGS- பாரதியார், பொன் மொழிகள், டிசம்பர் 2018, நற்சிந்தனை, காலண்டர்

 

–SUBHAM–

நாய் பற்றிய பத்து தமிழ்ப் பழமொழிகள் (Post No.5708)

 

WRITTEN by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 27 November 2018


GMT Time uploaded in London –17-55

Post No. 5708


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

இந்தக் கட்டத்தில் நாய் பற்றிய பத்து தமிழ்ப் பழ மொழிகள்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் தமிழ் அறிவைச் சோதித்துப் பாருங்களேன். ஒரு மணி நேரத்துக்குள் செய்ய முடியவில்லையானால் விடையைப் பார்த்து விடுங்கள்

answers

நாய்த் தோல் செருப்பு ஆகுமா?

நாய் நன்றியுள்ள பிராணி

நாயை அடிப்பானேன் ஃஃஃஃ சுமப்பானேன்

நாய் குரைத்து விடியுமா? கோழி கூவி விடியுமா?

நாய்க்குத் தெரியுமா தேங்காய் ருசி?

நாய் அடிக்க குறுந்தடியா?

நாய் விற்ற காசு குலைக்குமா?

நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியுமா?

நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணும், கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணும்

நாய் நாலு காதம் ஓடினாலும் குதிரை வேகம் ஆகுமா?

நாய் பட்ட பாடு

Tags–நாய், பழமொழிகள்

—subham–

MORE TAMIL WISDOM- NAL VAZI BY AVVAIYAR-1 (Post No.5707)

WRITTEN by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 27 November 2018

GMT Time uploaded in London –14-55

Post No. 5707

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

I have already posted three books of  Tamil poetess Avvaiyar with Englsih translation.This is Nal Vazi- ‘Good Path’ composed by Avvaiyar in 40 verses. Part 1 contains 20 verses.

Nalvazi ( The Good Path)

Prayer to Lord Ganesh

Milk, pure honey, molasses, pulses— these four blended, I will offer you, O Pure Gem, beautifying the exalted elephant faced, give me the Triple Tamil of the ancient Academy or Tamil Sanga.

  1. நல்வழி

Tamil verses taken from Project Madurai website; thanks. English matter IS taken from two authors and edited by me.
கடவுள் வாழ்த்து

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்புமிவை
நாலும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் – கோலம்செய்
துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு
சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா

XXX

SHUN EVIL,DO GOOD

1.Virtue will accrue,sin will disappear, the past deeds are hoards to the earth born. On reflection naught; but this do men of all religions preach- Shun evil, Do good.

புண்ணியம்ஆம் பாவம்போல் போனநாள் செய்தஅவை
மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்தபொருள் -எண்ணுங்கால்
ஈதொழிய வேறில்லை; எச்சமயத்தோர் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல்.
1

XXX

 

GIVERS AND NON GIVERS

2.No castes exist but two, if we are to speak of it. According to the unfailing moral system, the givers are the great in the world and the non givers are base born, the bare truth as set forth in the codes.

சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா நெறிமுறையின் – மேதினியில்
இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார்
பட்டாங்கில் உள்ள படி.

XXX

DO CHARITY, LIBERATION IS ASSURED

3.This natural body is a bag of miseries. Don’t take this false body as true. Quickly do charity. If you do charity you, you will have moksha or liberation as those freed from mortal ills ordained by fate.
இடும்பைக்(கு) இடும்பை இயலுடம்(பு) இதன்றே
இடும்பொய்யை மெய்யென்(று) இராதே – இடுங்கடுக
உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெருவலிநோய்
விண்டாரைக் கொண்டாடும் வீடு.

 

XXX

GOOD KARMA

4.It is hard for anyone to do good action as conceived by him unless his past merits favour it. It will be futile like the blind man throwing his walking stick, at the mango down unless the favourable time arrives for it.

எண்ணி ஒருகருமம் யார்க்கும்செய் ஒண்ணாது
புண்ணியம் வந்தெய்து போதல்லால் – கண்ணில்லான்
மாங்காய் விழவெறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே
ஆங்காலம் ஆகும் அவர்க்கு.

XXX

WHAT IS YOURS WILL COME TO YOU

5 . The unattainable can never be attained, however hard we strive for the same. The attainable will never miss us, however kicked out they be. To sit in sorrow, ponder long by themselves, make the mind sore and die at best- is human lot.

வருந்தி அழைத்தாலும் வாராத வாரா
பொருந்துவன போமி(ன்) என்றால் போகா – இருந்தேங்கி
நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம்நினைந்து
துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில்.

XXX

6.In this world it is hard to get one another’s felicity except what has been allotted. To the life spirit inhabiting this body, of what avail is crossing the billowy ocean and coming back ashore.
உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்(கு) ஒருவர்சுகம்
கொள்ளக் கிடையா குவலயத்தில் -வெள்ளக்
கடலோடி மீண்டும் கரையேறினால் என்
உடலோடு வாழும் உயிர்க்கு.

XXX

BE LIKE WATER ON LOTUS LEAF

7.Viewed in all possible ways, this body is a vile hut, replete with vile worms and foul diseases, and the sages who know it, don’t speak about it to others, but keep themselves in the world together and apart like the beautiful lotus leaf and the water about it: they live in the world and out of it at once.

எல்லாப்படியாலும் எண்ணினால் இவ்வுடம்பு
பொல்லாப் புழுமலிநோய் புன்குரம்பை -நல்லார்
அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம்கமல நீர்போல்
பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு.

XXX

WEALTH FLIES AWAY

8.Though countless are ways in which efforts are made to gather riches, they will not succeed unless ordained by fate. O men of great world, hearken, what is fit to acquire is honour. Wealth is unstable (takes to itself and flies away).
ஈட்டும் பொருள்முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும்ஊழ்
கூட்டும் படியன்றிக் கூடாவாம் – தேட்டம்
மரியாதை காணும் மகிதலத்தீர் கேண்மின்
தரியாது காணும் தனம்.

XXX

GREAT PEOPLE ARE LIKE WATER SPRINGS

9.Even when the flood in the river has dried away and when the solar heat scorches the feet, the world is fed with spring water. To the mendicant poor, men of good birth will not withhold their gifts nor will they willingly say no despite their own vicissitudes.

ஆற்றுப் பெருக்கற் றடிசுடுமந் நாளுமவ்வா(று)
ஊற்றுப் பெருக்கால் உலகூட்டும் – ஏற்றவர்க்கு
நல்ல குடிபிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும்
இல்லை என மாட்டார் இசைந்து .

XXXX

 

GIVE  AND EAT

10.However we weep and wail year after year and roll on the earth, will the dead come back, O men of the great world? Let us not do so. That is our WAY too. Till we depart ask what have we here? So give, eat and rest in peace.

ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது புரண்டாலும்
மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் – வேண்டா!
நமக்கும் அதுவழியே! நாம்போம் அளவும்
எமக்கென்? என்(று) இட்டு, உண்டு, இரும்

XXX

APPETITE IS DIFFICULT TO CONTROL

11.O my body! Oppressed with appetites! If I say omit one day’s eating you will not. If I say take food for two days, you will not. You know not my trouble even for one day. To live with you is difficult indeed.

ஒருநாள் உணவை ஒழியென்றால் ஒழியாய்
இருநாளுக்கு ஏலென்றால் ஏலாய் – ஒருநாளும்
என்நோ(வு) அறியாய் இடும்பைகூர் என்வயிறே
உன்னோடு வாழ்தல் அறிது.

XXXX

AGRICULTURE IS THE BEST WORK

12.The tree standing on the river bank and the wealth acquired through intimacy with the king equally liable to fall. Is it not so? To plough and eat is the most excellent way of living. There is no work so noble as this. All other occupations are considered mean.

ஆற்றங் கரையின் மரமும் அரசறிய
வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே – ஏற்றம்
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்
பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு,

 

XXX

FATE DECIDES EVERYTHING

13.Indeed in this world, those that are destined to live long, who can destroy? Or those that are destined to be destroyed, who can enable to escape? Or those that are destined to always live by begging who can divert from that course?
ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றிச்
சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர்- ஓவாமல்
ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார்
மெய்அம் புவியதன் மேல்.

XXX

HONOUR IS MORE IMPORTANT

14.Living frugally is better than begging. If the matter be well considered, it is disgraceful to procure one meal by flattery. To lose one’s life is far better than to lose his honour for the sake of a livelihood.
பிச்சைக்கு மூத்த குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால்
இச்சைபல சொல்லி இடித்துண்கை – சிச்சீ
வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது
உயிர்விடுகை சால உறும்.

XXXX

LORD SIVA IS SUPREME

15.Those who meditate on Siva will have no suffering of any kind at any time. This is the way of over coming the decree of destiny. This is the true wisdom. None but these will ever subdue fate.

சிவாய நம என்று சிந்தித் திருப்போர்க்கு
அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை – உபாயம்
இதுவே(;) மதியாகும் அல்லாத எல்லாம்
விதியே மதியாய் விடும்.

 

XXX

WOMEN AND CHASTITY

16.Know you that in the sea girt earth the quality of water is distinguished by the goodness of the soil. The quality of the good by liberality, quality of the eye by unvarying favour and the disposition of women, by a man not repugnant to chastity.தண்ணீர் நிலநலத்தால் தக்கோர் குணம்கொடையால்
கண்ணீர்மை மாறாக் கருணையால் – பெண்ணீர்மை
கற்பழியா ஆற்றல் கடல்சூழ்ந்த வையகத்துள்
அற்புதமாம் என்றே அறி.

XXXX

DON’T BLAME GOD

17.Those who are instructed by the wise not to do evil in this world, do not behave accordingngly or give alms. Hence they suffer want ; Why should they then attribute it to god, and not to their vicious actions? Will they obtain great wealth? Will an empty pot boil over?

செய்தீ வினையிருக்கத் தெய்வத்தை நொந்தக்கால்
எய்த வருமோ இருநிதியம்?- வையத்து
“அறும்-பாவம்!” என்ன அறிந்து அன்றிடார்க்கு இன்று
வெறும்பானை பொங்குமோ மேல்?

XXXX

MISERS CAUSE VIOLENCE

18.In this vast earth a niggard will not give anything to his parents, children, country men, relatives and friends, even though they prostrate themselves at his feet. But he will give to strangers who inflict pain on him.

பெற்றார் பிறந்தார் பெருநாட்டார் பேருலகில்
உற்றார் உகந்தார் எனவேண்டார் – மற்றோர்
இரணம் கொடுத்தால் இடுவர்(;) இடாரே
சரணம் கொடுத்தாலும் தாம்.

XXX

19.For procuring a measure of rice in order to appease our hunger, we take uncommon pains to offer our services, or to beg from door to order, or to take long voyage s on the ocean of clear water, or to pay homage or to rule over kingdoms, or to make verses in honour of noble people.
சேவித்தும் சென்றிரந்தும் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்
பாவித்தும் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும் – போவிப்பம்
பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால்
நாழி அரிசிக்கே நாம்.

XXX

PROSTITUTION

20.To satisfy pleasure ( not by means of a lawful wife) but by a prostitute, is like attempting to cross a river ( not by means of a boat) but by a grind stone: this way of living will destroy wealth and become the seed of poverty. It is not good for either this life or for the life to come.

அம்மி துணையாக ஆறிழிந்த வாறொக்கும்
கொம்மை முலைபகர்வார் கொண்டாட்டம் -இம்மை
மறுமைக்கும் நன்றன்று மாநிதியம் போக்கி
வெறுமைக்கு வித்தாய் விடும்.
20
—TO BE CONTINUED

Tags, Nal vazi-1, Good path,Avvai

–subham–

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி-30+ சொற்கள் (Post No.5692)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 23 November 2018

GMT Time uploaded in London –14-14
Post No. 5692

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

முப்பதுக்கும் மேலான தமிழ்ச் சொற்களை இக்கட்டத்துக்குள் அடைக்கலாம். கீழே அதற்கு உதவுவதற்காக குறிப்புகள் உள. முடியாதபோது விடைகளைக் காண்க

 1  2  3  4
 5  6  7
 8
9 10 11  12
13  14
15
16  17 18  19
20 21
22 23 24

குறுக்கே

2.பனை மரத்தில் கிடைப்பது

3.கோடாரி; ஒரு அவதாரத்தின் பெயர்

5.வழி, காய்ச்சல்

6.அறைகளின் நாற்புறத்தில் நிற்பது

7.ஒரு கருவி

8.கை, கார்யத்தின் மூலச் சொல்

12.ஆகர்ஷணம்; நடிகைகளிடம் உள்ளது

13.பானை

14.ரசம், குழம்பில் சுவை தருவது

15.தாளிக்க வேண்டியது

16.கோத்திரத்துடன் பேசப்படுவது

  1. அம்பு விடத் தேவை

18.வில்லுடன் வருவது

20.கணவன்; சைவ சித்தாந்தச் சொல்

21.பெண்களின்  நண்பன்

22.விளையாடு, ஆனந்தி

22.பத்தாவது அவதாரம்

23.மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பது

கீழே

1.பயிர் செழிக்கத் தேவையானது

2.மனிதனைக் கெடுக்கும் குணம்

3.சாதுவான பிராணி

4.வளைவு

9.இடத்தின் எதிர்ப் புறம்

10.முடிச்சு போன்றது; அவிழ்க்க/தீர்க்க வேண்டியது

11.செலவுக்கு எதிர்ப்பதம்

15.நாய் மீதும் வீசலாம், கட்டிடமும் கட்டலாம்

16.இதில் தானியத்தைச் சேமிக்கலாம்

17.கை கழுவி……, போய்……….. என்று சொல்ல உதவும்

17.கை கால்களில் 5 இருக்கும்

19.வாக்கிய முடிவில் வைப்பது

19.பிராமணர்கள் யாகத்தில் பயன்படுத்தும் இலை; ஒரு மரம்

20.வலிமை

24.குடிக்கக் குடிக்க ஆனந்தம்; குடலைக் கெடுக்கும்

 

ள் சு
சு ம் ர் சு ளி
ம் வு
ம் ம்
சி ச் ர்
ம் க் ளி பு
ம் கு டு ள்
கு ம் வி ல் ம் பு
தி ம் வை
ர் ளி ல் கி சு

Answers

சுரம், உரம், கரம், வரம், வலம்,  கலம், குலம், குதிர், பதி, கல், கள், கர்வம், பரசு, பசு, சுள்ளி, கள்ளி, சுவர்,

கவர்ச்சி, சுளிவு, வரவு, சிக்கல், வில் அம்பு, புரசு, வைரம் , அரசு, கடுகு, ,விரல், கல்கி, புள்ளி, உளி, களி, ரம்

TAGS–30+ சொற்கள், குறுக்கெழுத்துப் போட்டி

–subham–

பதினெட்டு சித்தர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.5621)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 3 November 2018

GMT Time uploaded in London – 17-54

Post No. 5621

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

பதினெட்டு சித்தர்களைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.5021)

தமிழ் சித்தர்கள் 18 பேர் என்று சொல்லுவர். ஆனால் அந்த பதினெட்டு பேர் யார் என்பதில் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். கீழேயுள்ள கட்டத்தில் 20 சித்தர்களுக்கு மேல் இருக்கும். விடையும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

சித்தர்களின் பெயர்களைக் கண்டுபிடிக்க உதவியாக பெயர் துவங்கும் இடத்தில் எண்களைக் கொடுத்துள்ளேன் (கட்டத்தில் இல்லாத சித்தர்கள்–கூன்கண்ணர், புண்ணாகீசர்,உரோமரிஷி)

தமிழ் சித்தர்கள்

17 14 13
6 தி 21 தே 1 அ 15
2 போ 5 12
8 கொ
7.ந மு னி
3 கோ
20 4 கை
16 த 9 11
18 பு 10, க   19

 

விடை:–

1.அகத்தியர்

2.போகர்

3.கோரக்கர்

4.கைலாசநாதர்

5.சட்டைமுனி

6.திருமூலர்

7.நந்தி

8.கொங்கணர்

9.மச்சமுனி

10.கபிலர்

11.கூர்மமுனி

12.கமலமுனி

13.இடைக்காடர்

14.சுந்தராநந்தர்

15.பிரமமுனி

16.தன்வந்திரி

17.புலஸ்தியர்

18.புசுண்டர்

19.கருவூரார்

20.இராமதேவர்

21.தேரையர்

–சுபம்–

ஸம்ஸ்க்ருதம் சாகாது! சாகவும் முடியாது!! (Post No.5612)

 

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 1 November 2018

GMT Time uploaded in London – 8-53 am

Post No. 5612

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

ஸம்ஸ்க்ருதம் செத்தால் தமிழும் சாகும். ஏனெனில் தமிழ் இலக்கியம், தமிழ் அகராதி, நிகண்டு முழுவதும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு சம்ஸ்க்ருதச் சொற்கள்!!

காஞ்சி பரமாசார்ய ஸ்வாமிகள் எழுதிய ‘மைத்ரீம் பஜத’ என்ற உலக சமாதான, உலக அமைதி, மக்கள் நல் வாழ்வு பற்றிய ஸம்ஸ்க்ருதப் பாடலை திருமதி எம்.எஸ். சுப்புலெட்சுமி , ஐ.நா.சபையில் பாடியதன் மூலம் ஸம்ஸ்க்ருத ஒலி உலக நாடுகள் முழுவதிலும் ஒலித்தது.

ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் சுபாஷித ரத்ன பாண்டாகாரம் போன்ற தனிப்பாடல் திரட்டு நூல்கள் ஏராளம், ஏராளம். அதில் அதி பயங்கர ‘செக்ஸி’ பாடல் முதல் நக்கல், கிண்டல் பாடல்கள் வரை பல்லாயிரம் உள.

யார் எல்லாம் ஸம்க்ருதத்தைக் கிண்டல் செய்கிறார்களோ அவர்கள் பெயர்கள், அப்பா பெயர்கள், அம்மா பெயர்கள் எல்லாம் ஸம்ஸ்க்ருதம் என்றும் காட்டினேன்.

 

 

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொற்களை அகற்றினாலோ, திருக்குறளில் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொற்களை அகற்றினாலோ அவை செத்துவிடும் என்றும் காட்டினேன்.

தமிழில் இது வரை ஒரு அகராதியோ, நிகண்டோ வரவில்லை என்பதையும் சொல்லுவேன். பக்கத்துக்குப் பக்கம் ஸம்ஸ்க்ருதச் சொற்கள்!! ஆனால் நாம் அதை தமிழ் நிகண்டு, தமிழ் அகராதி என்போம்!!

நிற்க.

இன்றும் கூட ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் நையாண்டி பாடல் எழுத முடியும் என்று மதுரை அன்பர் எழுதியதை எனது சகோதரர் (வாட்ஸ் அப்பில் வந்ததை எனக்கு) அனுப்பினார். இதோ இட்லி பற்றிய ஸம்ஸ்க்ருத  கவிதை:–

 

–subham–

பகுதி 3 – இந்த நூறு இந்தியப் பெண்களைத் தெரியுமா? Quiz க்விஸ் (Post No.5599)

 

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 28 October 2018

GMT Time uploaded in London – 6-42 am

Post No. 5599

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

Part 3 Tamil Quiz on Great Indian Women

பகுதி 3 – இந்த நூறு இந்தியப் பெண்களைத் தெரியுமா? Quiz க்விஸ் (Post No.5599)

  1. காகதீய சாம்ராஜ்யத்தின் முழு முதல் மன்னராக ஆட்சி செய்த ராணி. 800 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மகராசி. யார் அவர்?

42.காண்டவ வன (கோண்ட்வானா) ராணி; 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஒரு பகுதியை ஆண்ட நங்கை யார்?

43.மராட்டிய பக்தி  இலக்கியத்தில் புகழ்பெற்ற மாதரசி; மாமியாரின் கொடுமையையும் மீறி விட்டலாவைத் தொழுதார். தமிழ் உள்பட பலமொழிகளில் திரைப்படக் கதையானவர். யாரோ அவர் யரோ?

44.மதுரை நாயக்க வம்ச ராணி; ராணி மங்கம்மாளின் பேத்தி. யார் அவள்?

45.கணித மேதை பாஸ்கரரின் புதல்வி; அவரது நீங்காத நினைவுக்காக அவள் பெயரில்  புஸ்தமும் எழுதினார். அந்த புகழுக்குரிய பெண்ணரசி யார்?

46.இந்தியாவின் கவிக்குயில், விடுதலைப் போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றவர், வங்காளக் கவிஞர். யார் அவர்?

47.அர்ஜுனன் மணிபுரத்துக்கு வந்தபோது

சித்ராங்கதை என்ற இளவரசியை மணந்தான். அவளுடைய தமிழ்ப் பெயர் என்ன?அவள் பெயரில் நாடகம், நாட்டுப்புற பாடல்கள் உள. அந்த அழகி யார்?

48.தமிழ் கற்கும் அனைவரும் அறிந்த பெண்மணி; சங்க காலம் முதல் மூன்று பெயர்களாவது இவர் பெயரில் நூலெழுதி இருக்கிறார்கள். யார் அந்த மூதாட்டி?

49.மஹாபாரத திரவுபதி போலப் போராட்டக் காரி: துணிச்சல் மிக்க பத்தினித் தெய்வம். 12 வயதில் 16 வயது வணிகனை மணந்த நங்கை யார்?

50.கரிகால் சோழனின் மகள்; காவிரி வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட கணவணை மீட்ட காரிகை யாரோ?

51.திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள்; பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை. யார் அவர்?

52.காஷ்மீரின் புகழ் பெற்ற சிவ பக்தை; சைவ சித்தாந்தி. யார் அவர்?

53.தட்சிணேஸ்வரத்தில் காளியின் அருட் மழையில் நனைந்தவரின் மனைவி; அவரும் புனிதை; யார்?

54.மஹாத்மா காந்தியின் மனைவி பெயர் என்ன?

55.ஐ.நா.சபையில் தமிழ் முழக்கம், ஸம்ஸ்க்ருத முழக்கம் செய்யும் கான மழை பெய்த புகழ் மிகு, அருள் மிகு பாடகி  யார்?

56.பாரதியாரின் பாடல்களைத் திரைப்படத்தில் பாடி தேசபக்திக் கனல் எழுப்பிய இசையரசி யார்?

57.மேற்கூறிய இரு கர்நாடக  இசையரசிகளுடன் சேர்ந்து இசை மூவர் என்று பெயர் எடுத்தவர்களில் ஒருவர்; ஜி.என்.பாலசுப்ரமண்யத்தின் சீடர்; லலிதாங்கியின் மகள்; யார் அவர்?

58.நடனம் என்றால் தஞ்சாவூர்  மாது ஒருவரின் பெயரே முழங்கும். யார் அவர்?

59.புத்தரின் மனைவி பெயர், ராகுலனப் பெற்றெடுத்த பெண்ணரசி பெயர் என்ன?

60.மஹாஷ்டிர மாநிலத்தின் கல்வியாளர், சமூக சீர்திருத்தவாதி, கவிஞர், புனே நகரில் பிளேக் நோய் கண்டு இறந்த பெண்மணி யார்?

 

விடைகள்:–

41.ருத்ரமாதேவி

42.ராணி துர்காவதி

43.சக்குபாய்

44.ராணி மீனாட்சி

45.லீலாவதி

46.சரோஜினி நாயுடு

47.அல்லிராணி- சித்ராங்கதா

48.அவ்வையார்

49.கண்ணகி

50.ஆதிமந்தி

51.ஆண்டாள்

52.லல்லேஸ்வரி, காஷ்மீர்

53.சாரதாபாய்

54.கஸ்தூரிபாய்

55.எம்.எஸ்.சுப்புலெட்சுமி

56.டி.கே.பட்டம்மாள்

57.எம்.எல்.வசந்தகுமாரி

58.பால சரஸ்வதி

59.யசோதரா

60.சாவித்ரிபாய் பூலே

ANSWERS

41.RUDRAMA DEVI

42.RANI DURGAVATI

43.SAKKUBHAI

44.MEENAKSHI OF MADURAI

45.LEELAVATI (Lilavati)

46.SAROJINI NAYUDU

47.ALLI RANI/CHITRANGADA

48.AVVAIYAR

49.KANNAKI

50.ADI MANTHI

51.ANDAL

52.LAL DED (Lalleswari) OF KASHMIR

53.SARADA DEVI

54.KASTURIBHAI

55.MS SUBBULAKSHMI

56.DK PATTAMMAL

57.M L VASANTHAKUMARI

58.BALA SARASVATI

59.YASODHARA, WIFE OF BUDDHA, MOTHER OF RAHULA

60.SAVITRIBHAI PHULE

–subham–

AVVAI WONDER WHAT YOU ARE- MUTHURAI PART 1 (Post No5563)

 

WRITTEN by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 19 October 2018

Time uploaded in London – 15-22

(British Summer Time)

Post No. 5563

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

AVVAI WONDER WHAT YOU ARE- MUTHURAI PART 1 (Post No5563)

In other parts of the world, children sing

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Tamil children around the world sing differently;

Twinkle, twinkle, little star,
AVVAI wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in TAMIL sky.

WHO IS AVVAI?

 

Avvai- yar– She is the grand old lady of Tamil Nadu. She is the one who taught Tamil children Athichudi—Tamil Alphabetical Aphorisms. The Very first aphorism is from Hindu Vedas—Dharmam Chara  (In Avvaiyar’s words Aram Seyya Virumbu).

All the aphorisms are from Hindu scriptures—a summary of Tamil Veda Tirukkural minus Sexy chapter of Tirukkural- Kamathu Pal.

Avvaiyar name figured in 2000 year old Sangam Tamil literature; but the author of this Muthurai (given below) is a woman with the same name but lived in the middle ages or later. Her simple language betrays her age.

I gave the Tamil verses and English translations of her books ATHI CHUDI  and KONDRAI VENTHAN some weeks ago. Now I present MUTHURAI with her original in Tamil verses and English translations from two authors with my own comments.

Tamil verses are taken from Madurai Project of Kalyanasundaram.

Muuthurai – First Part

MUTHURAI

மூதுரை- பகுதி 1 (அவ்வையார் அருளியது)

 

கடவுள் வாழ்த்து

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்
நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டு
துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கை யான்பாதம்
தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.

Prayer

Whoever with an offering of flowers adores without fail the feet of that being whose body is as red as coral and who has an elephant trunk, obtains Power of language, Good understanding and Health together with the favour of the lotus seated god, Saraswati.

xxxx

TOTAL VERSES 29+ Prayer

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கோல் என வேண்டா – நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.
1

Learn from coconut tree

 

1.if one has done good to another, he must not think when he will have a due return for it. The coconut tree gives at the top the water that it has sucked at the root.

xxx
நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே – அல்லாத
ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம்
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்.
2

Ungratefulness

2.The gift made to a good person will appear as the carving on a stone, but the benefaction to the hard hearted or the ungrateful will be like writing on water.

Xxxx
இன்னா இளமை வறுமைவந் தெய்தியக்கால்
இன்னா அளவில் இனியவும்-இன்னாத
நாளல்லா நாள்பூந்த நன்மலரும் போலுமே
ஆளில்லா மங்கைக் கழகு.
3

Poverty in young age

3.Painful is adversity overtaking youth and painful too is prosperity in old age, like the good flower blossoming out of time and the beauty of a young woman without a partner.

 

xxxx

அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றா(து) அளவளவாய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே; சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.–4
4

Good people never change

4.Though the milk be boiled it doesn’t lose taste; though enemies move very sociably, they are enemies. Though the noble hearted be reduced in circumstances they are ever noble. The conch or the chank sea shell, though burnt, is white nevertheless.

xxxx

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி  எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – தொடுத்த  உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்  பருவத்தால் அன்றிப் பழா .–5

Wait for proper Time

5.Though you exert yourself to the utmost, the work you undertake will not be completed before its time: all the trees which are large by height do not bear fruit except in their season.

xxx

உற்ற இடத்தில் உயிர்வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ – கற்றூண்
பிளந்திறுவ தல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்.-6

  1. The great who are ready to sacrifice life for their honour, will they stoop to their enemies? A stone pillar may break under a heavy load: but will it yield and bend?

xxx
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான்கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு – மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான்பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகுமாம் குணம் .

Hereditary decides your virtues

7.The height of the water lily is equal to the depth of the water: the amount of knowledge gained is in proportion to the number of books studied. Wealth is according to the merit obtained in former births; habits and manners are formed according to one’s position in caste (offspring of good lineage).

xxxx

நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே நலமிக்க
நல்லார்சொல் கேட்பதுவும் நன்றே – நல்லார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று.
8

8.To see good people is good; And to listen to the speech of worthy is also good indeed. It is likewise good to talk of the qualities of good people . To be intimate with the worthy is good indeed.

xxxx

தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
தீயார்சொல் கேட்பதுவும் தீதே – தீயார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் தீது.
9

9.To look upon the wicked is evil. To listen to the unholy talk of the wicked is also evil. Even to speak of the qualities of the wicked is evil. Also to be intimate with them is bad indeed.

xxxx

நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் – தொல் உலகில்
நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை.
10

10.Water raised for the paddy runs along the channel, and reaches also to the grass which grows there. If there be a good man in this world , for his sake the rain will fall for all mankind.

xxxxx

பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்
விண்டு உமிபோனால் முளையாதாம் – கொண்டபேர்
ஆற்றல் உடையார்க்(கு) ஆகாது அளவு இன்றி
ஏற்ற கருமம் செயல்.
11

You need help to finish a task

11.From the beginning it is the rice with husk which germinates; nevertheless should the husk be taken away, it will not germinate. Even those who possess great power are incapable of completing the work they have undertaken without instruments (help).

xxxx

மடல் பெரிது தாழை (;) மகிழ் இனிது கந்தம்
உடல்சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா – கடல்பெரிது
மண்ணீரும் ஆகா(து) அதனருகே சிற்றூறல்
உண்ணீரும் ஆகி விடும்.

Small is Great

  1. The leaf of the Thazai plant, Screw Pine , is large, but the scent of the Makiz Flower, though small is sweet. Consider not the smallness of the man’s body . The sea is vast, and its water is bad; the spring near it is small, but it’s water is good for drinking.

xxxx

கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும்
அவையல்ல நல்ல மரங்கள் – அவைநடுவே
நீட்டோ லை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய
மாட்டாதவன் நன்மரம்

13.Good trees are not all the trees that stand in the forest with forked branches and boughs. He too is a tree, who is unable after having taken his stand in the midst of an assembly, to read and interpret a letter handed to him.

xxx

கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் – தானும் தன்
பொல்லாச் சிறகைவிரித்(து) ஆடினால் போலுமே
கல்லாதான் கற்ற கவி.

Don’t pretend

13.The turkey, having seen the wild peacock displays his noble plumage, takes himself to be one: and he too spreads his own ugly wings and struts about. Such is the recitation of a poem committed memory by an illiterate man.

வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள்
நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது -பூக்கொண்டு
துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கை யான்பாதம்
தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு.

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தருங்கோல் என வேண்டா – நின்று
தளரா வளர்தெங்கு தாளுண்ட நீரைத்
தலையாலே தான்தருத லால்.
1
நல்லார் ஒருவர்க்குச் செய்த உபகாரம்
கல்மேல் எழுத்துப்போல் காணுமே – அல்லாத
ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க் கீந்த உபகாரம்
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர்.
2
இன்னா இளமை வறுமைவந் தெய்தியக்கால்
இன்னா அளவில் இனியவும்-இன்னாத
நாளல்லா நாள்பூந்த நன்மலரும் போலுமே
ஆளில்லா மங்கைக் கழகு.
3
அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றா(து) அளவளவாய்
நட்டாலும் நண்பல்லார் நண்பல்லர்
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே; சங்கு
சுட்டாலும் வெண்மை தரும்.
4
அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி
எடுத்த கருமங்கள் ஆகா – தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம்
பருவத்தால் அன்றிப் பழா .
5
உற்ற இடத்தில் உயிர்வழங்கும் தன்மையோர்
பற்றலரைக் கண்டால் பணிவரோ – கற்றூண்
பிளந்திறுவ தல்லால் பெரும்பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான்.
6
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான்கற்ற
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு – மேலைத்
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான்பெற்ற செல்வம்
குலத்து அளவே ஆகுமாம் குணம் .
7
நல்லாரைக் காண்பதுவும் நன்றே நலமிக்க
நல்லார்சொல் கேட்பதுவும் நன்றே – நல்லார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று.
8
தீயாரைக் காண்பதுவும் தீதே திருவற்ற
தீயார்சொல் கேட்பதுவும் தீதே – தீயார்
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே; அவரோடு
இணங்கி இருப்பதுவும் தீது.
9
நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்
புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் – தொல் உலகில்
நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை.
10
பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்
விண்டு உமிபோனால் முளையாதாம் – கொண்டபேர்
ஆற்றல் உடையார்க்(கு) ஆகாது அளவு இன்றி
ஏற்ற கருமம் செயல்.
11
மடல் பெரிது தாழை (;) மகிழ் இனிது கந்தம்
உடல்சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா – கடல்பெரிது
மண்ணீரும் ஆகா(து) அதனருகே சிற்றூறல்
உண்ணீரும் ஆகி விடும்.
12
கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும்
அவையல்ல நல்ல மரங்கள் – அவைநடுவே
நீட்டோ லை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய
மாட்டாதவன் நன்மரம்.
13
கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் – தானும் தன்
பொல்லாச் சிறகைவிரித்(து) ஆடினால் போலுமே
கல்லாதான் கற்ற கவி.
14

To be continued…

Xxx Subham xxxx