Tamil Article- CONSULT ME TO INSULT (Post No.8924)

COMPILED  BY KATTUKKUTY

Post No. 8924

Date uploaded in London – – 13 NOVEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நான் படித்ததில் மிக மிக ரசித்தது “கடுகு”வின் டைரியும்

அவரது மறக்க முடியாத கட்டுரைகளும்- இதோ அவருடைய

ஜோக் ,மிக நன்றியுடன் !!!

பாராட்டிப்பேசுவது ஒரு கலை என்றால் இன்ஸல்ட் செய்வதும்

ஒருகலைதான்!!! “லூயி சஃப்பியன்” தொகுத்துள்ள” இரண்டாயிரம்

இன்ஸல்ட்கள்” என்ற புத்தகத்திலிருந்து சில – கடுகு

அவனுக்கு தன் அழகைப் பற்றி ரொம்ப கர்வம். X- ray எடுக்கப்பட்ட

போது நெகட்டிவை “டச்” செய்யும்படி டாக்டரிடம் சொன்னான்!!!

அவன் காதலுக்குப் போட்டி கிடையாது அவனை அவனே நேசிப்பதினால் !!!!

சென்ஸார்காரர் கேட்டபோது தன் வயது நாற்பத்திரண்டா, நாற்பத்திமூன்றா என்று ஞாபகம் இல்லை.ஆகவே முப்பத்தி

ஐந்து என்று சொல்லிவிட்டாள்!!!

அவன் ஒரு சரியான குடிகாரன்…… கொசு கூட அவனைக்

கடித்தால் அதற்கும் போதை ஏறும்!!!

அந்த விருந்தாளி ஆயிரம் வார்த்தைகளைக் கொட்டிக்

கொண்டிருக்கிறான், ஒரே ஒரு வார்த்தையைத்தவிர,

அது “போய் வருகிறேன்”…….

அவன் வீட்டைக் காலி செய்தபோது கண்ணீர் விட்டார்….

ஆறு மாத வாடகை பாக்கி ஆயிற்றே……..

அவன் எல்லா விஷயத்திலும தலைகீழ்தான்…….அவன் செய்யும்

காரியங்கள் “கூடா ஏடாமாகவோ”,”மாறு ஏறாகவோ”தான்

இருக்கும்……

அவன் தலையில் பத்து செகண்டுகளுக்கு மேல் எதுவும் நிற்காது. தலை வலியைத் தவிர!!!

அவன் பைத்தியக்காரன் மாதிரி பேசுகிறானே, பைத்தியக்காரன்

மாதிரி நடந்து கொள்கிறானே என்று தவறாக எண்ணிவிடாதீர்கள்,

அவன் பைத்தியக்காரன்தான்!!!

யாரோ அவனைப் பார்த்து சில்லறை ஆசாமி என்கிறார்கள்

சில்லறைக்கு இப்போது அதிக மதிப்பு இருக்கும்போது தனக்கும்

அதிக மதிப்பு கிடைக்கும் என நினைத்தான்!!!

அந்த நாடகத்திற்கு வந்தவர்கள போர் என்று சொல்லாதற்கு

காரணம், அவர்களுக்கு தூங்கிக் கொண்டே பேசி பழக்கமில்லை!!!

அவன் ஒரே தவற்றை இரண்டு முறை செயவதில்லை, அவ்வப்போது

புதிது புதிதாக கண்டுபிடிப்பான்!!!

அவனிடம் எல்லா தீர்வுகளுக்கும் பிரச்சினை இருக்கும்!!!!

பணத்திற்கும் அவனுக்கும் ஒத்துக் கொள்வதில்லை…..

அவனுக்கு பணம் கடனாக கொடுங்கள், அவ்வளவுதான், அவன்

ஞாபக சக்தி சேதமடைந்துவிடும்!!!

அப்பா அவனுக்கு சொத்து சேர்த்து வைத்தினால்தான், கல்யாணம்

செய்து கொண்டான் என்பதை அவன் மறுக்கிறான்……அப்பாவிற்கு

பதிலாக யார் சொத்து வைத்துப்போயிருந்தலும் அவனுக்கு

சம்மதமே !!!

சினிமா நடிகை தன் வயது 19 என்று கூறினால் சந்தேகப்படக்

கூடாது. ஐந்து வருடங்களாக எல்லோரிடமும் இதையே அவள்

சொல்லிவரும்போது எப்படி பொய்யாய் இருக்கும்??.

kattukuty image

consult, insult ,

xxxsubhamxxxxx

Wealth Accumulated by Frauds disappears after 10 Years! – Chanakya (Post No.4795)

Written by London Swaminathan 

 

Date: 28 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London – 21-16

 

Post No. 4795

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU

 

 

Every day we read in the newspapers that the corrupt people and fraudulent people have accumulated enormous amount of money; suddenly the government take some action against them. But Chanakya and the Tamil poet Tiruvalluvar had their own strange calculations about the wealth of the frauds. Chanakya says it would disappear after 10 years. Valluvan said that it would make the corrupt people cry and then leave them. Great men think alike. Read below in their own words:-

Wealth Accumulated by Frauds disappears after 10 Years! – Chanakya (Post No.4795)

2.Chanakya Niti and Tirukkural part 2

Fate cannot be Averted

Just as a call goes to its mother even in the midst of thousands of cows, in the same way the action done follows the doer.

Chanakya Niti,13-14

What is there more potent than fate? It forestalls every expedient one may resort to for averting it- Tiruk Kural 380

 

xxx

Spring of Knowledge!

Just as one gets to subterranean water by digging with a spade, in the same way does a pupil knowledge embodied in teacher.

Chanakya Niti,13-16

The sand spring flows with water as you dig deeper. By deeper study knowledge flows – Kural 396

 

xxx

Water is Jewel

There are three jewels on the earth –water, food and wise saying. The ignorant gives the name of jewel to pieces of stone.

Chanakya Niti,14-1

Rain is instrumental in the production of good food and is itself food -Kural 12.

Duties of life cannot be performed by any person in the absence of water -Kural 20

By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is there fore worthy to be called ambrosia – Kural 11

xxxx

King and Fire

King, fire, teacher and women, when too close, lead to destruction, when far do not serve the purpose. So they have to be approached by the middle path.

Chanakya Niti,14-11

Even like those, who desire to warm themselves before a fire, persons in the king’s service will not go too close, nor stay away too far- Kural 691

Fire burns when it is touched; does it also have the potential to burn, when it goes far away from one?- Kural 1159.

 

xxxx

Hold back your Tongue!

If you want to bring round the whole world to you with one action,

hold back your tongue from speaking ill of others

Chanakya Niti, 14-14

 

Guard your tongue, whatever else you may not guard, otherwise you wi come to grief -Kural 127

xxx

Sweet Speech

One who knows words that go well with the context, the sweet speech that goes well with his glory and anger that befits his strength is wise

Chanakya Niti,14-15

Pleasing speech of good effect is productive of righteousness and virtue- Kural 97

 

Let men of sagacity who understand the use of words study the assembly and address it with discretion- Kural 711

The learning of the scholar shall shine before an assembly if flawless scholars who know the art of words.- Kural 717

 

xxxxx

Why no Sweet Words?

 

All beings feel happy with sweet words. So one should go for them. Why is the Parsimony in sweet words?

Chanakya Niti, 16-17

When a man knows that kind words bring joy and happiness,

why should he resort to harsh words?- Kural 99

 

If you speak at all speak profitably-Kural 200

xxxx

Wealth through Unjust means

The wealth earned through unjust means stays for ten years. With the onset of eleventh year it vanishes root and branch.

Chanakya Niti,15-6

All profits, that make others weep, depart with tears. Kural 659

Another translation of Kural 659:- Wealth amassed in the midst of other people’s tears, will also go that way causing one’s own distress;

while by good actions, even if loss is sustained, final results will be beneficial.

 

xxx

Death better than Insults

 

It is better to die than to live under insult. In death, it is a momentary pain, in insult it is a daily affair

Chanakya Niti, 16-16

It is better to die with honour than be slaves of those that scorn you – Kural 967

Hair lost, the yaks live not; Honour lost, noble men leave their life – 969

 

xxx Subham xxx