அரக்கர்கள் யார்? கம்பன் தரும் உண்மைத் தகவல்! (Post No.3066)

jaws_

Picture from James Bond Film

 

Written by London swaminathan

Date : 16th August 2016

Time uploaded in London: 5-51 AM

Post No.3066

Pictures are taken from various sources; thanks for the pictures.

 

 

அரக்கர்கள், இராட்சதர்கள் ஆகியோர் திராவிடர்கள் என்றும், தேவர்கள் எல்லோரும் ஆரியர்கள் என்றும், ஆரியர்களும் வெள்ளைக்காரர்களும் இந்தோ ஐரோப்பிய இனத்தவர் என்றும் வெளிநாட்டு “அறிஞர்கள்” எழுதி வைத்தனர். இப்படி வேற்றுமை விஷத்தை — விஷ வித்தை – விதைத்தால் இந்தியா துண்டாகும், இந்துமதமும் சிதறும் என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதிய வெள்ளைத் தோல் அறிஞர்கள் தப்புக் கணக்குப் போட்டனர். காரணம் என்ன வென்றால், சில திராவிட அசிங்கங்கள் அவர்களுக்கு ஆமாம் சாமி போட்டு, வெள்ளைக்கார ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என்று கோஷமிட்டனர்.

 

ஆனால் உண்மை என்ன என்பதை ராமாயணமும் மஹாபாரதமும் பிட்டுப் பிட்டு வைக்கின்றன. உபநிஷத்துக்களிலேயே மிகப் பழைய பிருஹத் ஆரண்யக (பெருங் காட்டு) உபநிஷதத்திலேயே தேவர் மானுடர், அசுரர் — ஆகிய மூவரும் தவம் செய்ததும் ஒரே கடவுளிடம் உபதேசம் பெற்றதும் இருக்கிறது. புராண, இதிஹாசம் முழுதும் அவர்கள் சகோதர்கள் என்று காட்டுகின்றன.

 

 

இதை மேம்போக்கக எழுதினால் கூட சிலர் இடைச் செருகல் என்று சொல்லிவிடுவர். ஆனால் ஆதி முதல் அந்தம் வரை கதையின் கருப்பொருளிலேயே இவ்விஷயம் உள்ளது.

 

கம்பராமாயணத்தில் இருந்து இதோ இரண்டு பாடல்கள்:–

விராதன் என்ற அரக்கன் தன் கதையைச் சொல்லும் பாடல்   ஆரண்ய காண்ட விராதன் வதைப் படலத்தில் வருகிறது; :-

 

அன்ன சாபம் மேவி நான்

இன்னல் தீர்வது ஏது எனா

நின்ன தாளின் நீங்கும் என்று

உன்னும் எற்கு உணர்த்தினான்

 

ராமனிடம் விராதன் சொல்கிறான்:– “என் பெயர் தும்புரு; குபேர உலகத்தைச் சேர்ந்தவன்; ரம்பையிடம் வேட்கை கொண்டதால் குபேரனின் சாபம் பெற்று அரக்கன் ஆனேன். இச்சாபம் எப்போது தீரும் என்று கேட்ட போது உன் திருவடிகள் படும்போது சாபம் நீங்கும் என்று குபேரன் சொன்னான்.”

 

இதிலிருந்து அரக்கர்களும் தேவர்களே என்பதும் காமம், க்ரோதம் லோபம் முதலிய விகாரங்களால் — குண வேறு பாட்டினால் — அரக்கன் ஆவதும் , பின்னர் அதிலிருந்து விடுபடுவதும் தெரிகிறது!

இக்கருத்து இந்து மத அரக்கர் கதை எல்லாவற்றிலும் வருகிறது!

 

dracula

Picture from Dracula film

இதோ இன்னொரு கதை:–

இராம இலக்குவரால் கொல்லப்பட்ட, கோர வடிவமுள்ள அரக்கனான கவந்தன், வானத்தில் ஒளிவடிவில் தோன்றியவுடன் இராம, இலக்குவர்கள், ஆச்சர்யத்தோடு அவன் யார் என்று வினவுகின்றனர்:

 

கவந்தன் சொல்கிறான்:

சந்தப்பூண் அலங்கல் வீர!  தனு எனும் நாமத்தேன்  ஓர்

கந்தர்பன் சாபத்தால் இக்கடைப்படு பிறவி கண்டேன்

வந்துற்றீர் மலர்க்கை தீண்ட  முன்னுடை வடிவம் பெற்றேன்

எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்மின் என்றான்

 

பொருள்:–

அழகிய ஆபரணங்களையும் மாலையையும் அணிந்த  வீரனே!

 

“நான், தனு எனும் பெயரைக் கொண்ட ஒரு கந்தருவன். ஸ்தூலசிரஸ் என்னும் முனிவரின் சாபத்தால் , இந்த இழிவான அரக்கப் பிறப்பை அடைந்தேன் . உங்களுடைய மலர்க் கரங்கள் பட்டவுடன் பழைய வடிவம் பெற்றேன்.  நீங்கள் என் தந்தைக்கும் தந்தை போன்றவர்கள். இப்போது நான் சொல்லுவதைக் கேட்பீராக என்றான்”

 

.  இதுபோன்ற அரக்கர் கதைகளையும், மஹாபாரதத்தில் காஸ்யப ரிஷியின் வரலாற்றையும் படித்தால் வெள்ளை க்காரன் சொன்னதெல்லாம் பொய் என்பது புலப்படும்!

 

Please read my earlier research article:–

அரக்கர்கள்,அசுரர்கள் யார்?, Research paper written by London Swaminathan, Research article No.1395; Dated 7th November 2014

இந்துக்களின் 18 பிரிவுகள் : பதினெண் கணங்கள், ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்- 1399; தேதி 9 நவம்பர், 2014.

அசுரர்கள், அரக்கர்கள் அகராதி, ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை எண்- 1365; தேதி அக்டோபர் 23, 2014.

 

–subham–

 

 

 

 

 

Who is a Demon? Asuras,Rakshas, Danavas and Daityas

Bhutan masked dancers  4
Bhutan Mask dance; they are not demons.They dress like demons.

Research paper written by London Swaminathan
Research article No.1381; Dated 31 October 2014.

Hindu epics and mythology give a good description of the demons. Those who read them will see how much the foreign “scholars” have distorted and mis interpreted these people. Anyone can see their evil designs in dividing the Hindus. In fact, there is no culture in the world without demons. Every culture has demons.

The wonder of wonders, the greatest wonder, is that they are always described as sons of seers like Kashyapa or born out of Prajapati. In all the Hindu scriptures they are described as part of Hindu society. Vishnu Sahasranama and Bhagavad Gita describe them as part of the human beings or semi divine beings: Sura-Nara- Kaga- Go-Bogi-Gandharva-Daityai:

Kummatti-Kali-Onam-Dance
Kerala Onma dance with masks.

Even according to the Upansishads they went along with the Devas, humans and received the mantra Da—Da—Da—( Read my earlier post about Datta, Damyata, Dayatva).

Even in the churning of the ocean episode they were called to participate in the task together with the Devas. The Ramayana described the different masks they wore like elephants, horses etc like our children wear during fancy dress competition or festivals.

Even today the country where the masks are worn is called Bhutan meaning Bhutastan. But the only difference is they went against the rules. We can compare them to the criminals of today.

All the Asuras, Daityas, Danavas and Raksasa were connected with either Brahma, Brahmin seers Kasyapa or Pulastya, Prajapati. But the foreigners deliberately described them as Dravidians and aborigines. Those who study the Puranas, epics and earlier Brahmanas like Satapata Brahmana or Taitriya Aranyaka will understand what they meant by these terms.

There is a difference between Asuras, Raksasaas, Danavas and Daityas, though the English translation for all of them is demons!!!
masks

Amarakosa, the oldest dictionary in the world, gives ten names for Daityas and Danavas; but it has grouped them together:

Daitya : Descendants of Diti and Kasyapa
Daiteya : same as above
Danujendra: Descendants of Danu
Danava : descendants of Danu
Sukrasishya: Brahmin Sukra was their Guru
Ditisudha: Descendants of Diti
Purvadeva: Originally started as good and then degenerated
Suratvisha:

mask-dance,bhutan
Bhutan mask dance

Amarakosa gives 15 names for Rakshasaas

Raksasana = should be protected from
Konapan= dead body
Kravyat = raw meat eaters
Kravyata: = raw meat eaters lie animals

Asrapaka: = Blood suckers
Asara:= one who tortures
Ratrinchara: = roaming in the night; also Naktan chara
Ratrichara:= roaming in the night
Karpura: = Black; they came during night with their face painted with black ink. E.g. In London criminals come with their hoods on the head. So, now the shops have banned the hoodies. This is what the criminal Raksasas did in the olden days.
Nikasatmaja: = Nikasha’s children
Yatudana: = nourishes his own (Yatu) kind; E.g. in London we have lots of gangs. Gangsters get support only from their own group.
Punya jana:= never does anything good, an irony; a parody; E.g.Cobras are called “Good” snakes in Tamil! They wouldn’t tell the name in the night time. They say “Goodies” may come. Because some people, particularly children, get scared if you say Snake!
Nairuta: = descendents of Nitruti
Yaturakshasi = protects their own kind.

Jaws_
Villain Jaws in James Bond film.

They have more epithets descriptive of their actions or character: Hanuushas= killers or hurters; Ischipachas= stealers; Sandhya balas= strong in twilight; Samani sadas= night walkers, Nri chaksas= cannibals; Paldas= carnivorous; Raktapas= blood drinkers; dandasukas=biters; Praghasa=gluttons; Malina mukhas= black faced ; they applied black paint on the faces for camouflage effect during darkness
Asura : In the early part of the Rig Veda Indra, Varuna and Agni are called Asuras. Only in the later parts of the Rig Veda and the Atharva Veda Asura got a bad connotation. This is because one splinter group migrated from Saurashtra area to Iran. According to Kanchi Parmacharya, Saurashtra was called Zoaroastra. When Iran was occupied by the Muslims they came as refugees back to Saurashtra! Because of this division, the word Asura changed its meaning in India. Their Guru was a Brahmin- Sukra Acharya!!
E.g. We see the same thing when political parties divide and splinter groups form; the previous good leaders become bad to another group.

dracula
Dracula film

Quotations on Demons

The following quotes will fit with all the fraudsters and criminals in the modern world; when bad thoughts or violent thoughts come to us, if we write them on a sheet of paper, we will also be dubbed a Raksasa!
(From the book Sukti Sudha of Chinmaya International Foundation)
Demons will always be devious — Valmiki Ramayana 6-50-54
Nityam jihmaa hi raakssasaaha

Negotiations do not augur well with ogres — Valmiki Ramayana 5-41 -3
Na saama rakshah su gunaaya kalpaté

Devils are naturally treacherous in war — Valmiki Ramayana 6-50-53
Prakrtyaa raaksasaa sarvé sangraamé kuutayódhinah

Ogres become invincible at twilight — Valmiki Ramayana 1-26-23
Raksaamsi sandhyaakaalé tu durdharsaani bhavanti hi

Demons brim with bestial strength – Valmiki Ramayana 1-20-15
Viiryootsiktaa hi raakssasaaha

Demons are extremely deceitful – Bharat Kthamanjari
Asuraasca bahucchaalaah

Demons are treachery personified — Ramyana Manjari3-24-768
raakssasaaha bahucchaalaah

So, all the immoral, deceitful, violent and fraudulent people who disturbed or troubled good people were called demons. We can compare them to the villains of today’s films. Foreign scholars deliberately concealed what Hindu scriptures told about them: they were our own children, but mislead and mis guided by bad people.

demon-within-faces
Contact swami_48@yahoo.com

Dictionary of Demons

Andhakasura
Shiva killed Andhakasura

Research paper written by London Swaminathan
Research article No.1362; Dated 21st October 2014.

DIWALI IS THE CELEBRATION OF DESTRUCTION OF DEMONIC QUALITIES.

Every ancient culture and religion has two types of forces Angels and Demons i.e Good and Bad. This is symbolic. Every one of us has two sets of thoughts good and bad. People who have only good thoughts, words and deeds are considered great saints in India. They are angels or Devas. Those who have bad thoughts, words and deeds 100 % are considered demons. But most of the people don’t stoop that low. They are at various levels.

In Hindu mythology we see demons like Ravana who are well educated, wealthy but bent upon during very bad things. They were so arrogant that they were not ready to change even when they were given enough opportunities and sufficient time.

In the oldest literature in the world, the Rig Veda, even the natural forces are described as demons. Foreign “scholars” who tried to translate them struggled hard to understand the difference between the demons and the natural catastrophes. People who came to India from outside with a motive to spread their religion or to establish their rule, followed “Divide and Rule” policy and divided India into two classes–Aryans and Dravidians. They dubbed all Dravidians as demons. They boldly concealed the facts available in Hindu scriptures. They published half truths by quoting one couplet from here and another couplet from somewhere and told the people this is what Hinduism say about Dravidians. Hindus who never study their huge, voluminous, gigantic, Himalayan amount of literature, believed those people because they wrote in ENGLISH!!!!.

Indian “Scholars” with divisive tendencies who were either Marxists or Dravidian political leaders became “Yes men” to those foreigners because it served their political purposes. They also adopted the same foreign tactic of Divide and Rule.

bhasmasura_mohini
Bhasmasura killed himself with his own boon!

Those who study Hindu scriptures will know that both the Asuras and Suras (Demons and Angels) are the sons of the same mother. Even the word Asura (demonic) is used as an epithet of Indra in the early parts of the Rig Veda. It meant great strength. All the Iranians (Persians) and Assyrians called themselves Asuras. It did not have any bad connotation other than terrific, huge, strong etc.

Lord Krishna gives a list of Daivic (angelic) and Asuric (demonic) qualities in the Bhagavad Gita. It is very clear that people are divided on the basis of qualities and not on birth. Living beings are classified into 18 types of people and the scriptures say that they all came from the same mother. Some narrowed it down to six or seven categories like we see in Vishnu Sahasranamam: Sura- Nara- Go- Khaga-Bogi- Gandharva- Daityai: (Angels, Human beings, Animals, Birds, Gandharvas (celestial singers), Daityai: (people with asuric qualities).

Those who are born to Kasyapa and Diti are called Daitya. Prahalada, Hiranyakasipu and Hiranyakshan were born in this family. Krishna says that he was Prahlada among the Daityas in the Bhagavad Gita (10-30). The Vibhuti Yoga of Gita (Chapter 10) makes it clear that all are Lord’s children. And just to give this message to the humanity he described himself the best one in each category.

List of Asuras, Rakshasas, Daityas and Danavas:

Demons killed by Lord Krishna
Putana (woman)
Sakatasura (Cart Demon)
Trinavarta (Wind Demon)
Vatsaura (Calf demon)
Bakasura ( Stork or Heron demon)
Aghasura (Snake demon)
Dhenukasura (ass demon)
Kaliya (sepent )
Pralambasura (human)
Arishtasura (Bull)
Kesi asura (Horse demon)
Sankachuda- Shell demon
Kamsa – Human
Chanura – wrestler
Vyomasura- sky demon
Madhu – demon
Narakasura
Tarakasura
Tarakasura in Yakshagana

Demons killed by Indra

Ahi (RV 2-11)
Vritra – a Brahmin (in a lot of RV hymns) (RV 2-11)
Trisiras (Visvarupa) — a Brahmin
Sambara (RV 6-26) (RV 4-30)(2-12)
Araru
Susna(RV 2-14)
Kuyava ( RV 1-103)
Ilibisa
Uranu (RV 2-14-4)
Svarbhanu (RV 5-40-5)
Ahisuva – snake (RV 8-32-2),(10-144-3)
Karanja (RV 1-53-8)
Parnaya ( R V 10-48-8)
Vangrda ( R V 10-48-8)
Varcin
Arbuda(RV 2-14)
Aurnavabha
Vrkadvaras (2-20-4)
Pipru(RV 2-14)
Chumuri (RV 6-20)
Namuci (RV 2-14)
Ridhikra (RV 2-14)
Sribrnda
Anarsani
Dhuni (RV 6-20)
Vala (RV 2-11)
Mrigya
Drbhika (RV 2-14)
Tugra (RV 6-26)
Vetasu (RV 6-26)

Digital Capture
Keshikasura killed by Krishna

Names of all the Vedic “demons” end with vowels ‘a, u,i’. This uniformity shows that they were also sons of the soil belonging to the same race. Hindu Gods’ names also end with the same vowels AgnI, IndrA, VarunA, YamA, VayU, MitrA,NasatyA, DasrA, ArkA,VaghisA, BrhaspatI, VachaspatI etc ( a, i, u). If they are foreign names, we can’t see this similarity!!

Demons killed by other Gods
Madhu Kaitaba – killed by Hayagriva (Vishnu)
Hiranyakasipu – Narasimha
Bali – Trivikrama or Vamana
Ravana, Indrajit, Kumbakarna , Maricha – Rama
Kara, Dushana – Rama
Tadaka – Rama
Kabandha – Rama
Vatapi – Agastya
Bakasura – Bhima
Jatasura – Bhima
Andhakasura – killed by Shiva
Bamsmasura – killed himself
Gajamukasura – Ganesh
Surapadman – Subrahmanya
Tarakasura – Subrahmanya/Skanda
Mahisasura – Devi
Sumba– Devi
Nisumba– Devi
Sunda– Devi
Upasunda– Devi
Vidyunmalai- Lord Siva
Viryavana — Lord Siva
Tarakaksha — Lord Siva

durga2
Durga killed Mahisasura

During the mythological period and Ramayana period people with bad qualities were called demons. In the Mahabharata period we see less number of demons and more number of bad people like Duryodhana. Even the demons killed by Krishna are not portrayed as demons in the Mahabharata. Only in the Bhagavatha Purana which was written in ‘old Puranic style’, baddies were described as Asuras. In short, Asuras are as human as we are in appearance but with bad qualities. They derived sadistic pleasure by troubling others. If we reject the foreign theories on our Gods and Goddesses, we will understand them better.

chola Bronze Narasinha
Narasimha who killed Hiranyakasipu

Contact swami_48@yahoo.com