ஆதிகால எகிப்திய புலவரின் புலம்பல்; எகிப்திய அதிசயங்கள்-5 (Post No.3654)

Written by London swaminathan

 

Date: 20 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 20-54

 

Post No. 3654

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

எகிப்தில் பழைய அரச வம்சம் (Old Kingdom) முடிந்தவுடன், கி.மு.2200 வாக்கில் பெரும் மாறுதல்கள் நிகழ்ந்தன; கடவுள் என்று கருதப்பட்ட மன்னனின் அதிகாரங்கள் குறைந்து மனிதன் என்ற நிலையை நோக்கி இறங்கிக் கொண்டிருந்தார். மன்னரின் கால்களை முத்தமிடுவது கிடைத்தற்கரிய பாக்கியமாக கருதப்பட்ட நிலை மாறி, மன்னரைக் கவிழ்க்கும் முயற்சிகள் பெருகின. இதை நேரில் கண்ட ஒரு புலவர் நமக்காக எழுதிவைத்துச்  சென்றுள்ளார். சுமார் 4000 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் படித்தாலும் அதிலுள்ள கவிநயம் ரசிக்கத்தக்கதாக உள்ளது. இதே போல காளிதாசனும் ரகுவம்சத்தில் தோன்றிய கடைசி சில அ ரசர்கள் பற்றிப் புலம்பியுள்ளார். காஷ்மீரின் சரித்திரத்தை ராஜதரங்கிணி என்ற நூலாக எழுதிய கல்ஹணரும் இதே போல காஷ்மீரில் இந்து சாம்ராஜ்யம் எப்படி சரிந்தது என்று கவி பாடியுள்ளார். கவிஞர்கள் என்றுமே உண்மை விளம்பிகள்!

 

இந்தக் கவிஞரின் பெயர் இபுவேர் (Ipuwer) அல்லது அய்புவேர. அவருடைய கவிதை சிதைந்த நிலையிலேயே கிடைத்துள்ளது. ஆதிகால எகிப்திய இலக்கியத்தில் சிறந்த ஒரு பகுதி என்று கருதப்படுகிறது. இபுவேர் சொல்கிறார்:

 

“அரசன் கிழவன் ஆகிவிட்டான்; அரண்மனைக்குள் பாதுகாப்பாக உள்ளான். அவனுக்குத் தெரியுமா மக்கள் படும்பாடு! அவனைச் சுற்றியுள்ள அதிகாரிகள், அவனுக்கு இதுபற்றித் தெரியாமல் மறைத்துவிட்டனர். எகிப்தைப் பீடித்துள்ள நோய்கள் இரண்டு; அதிகமான வெளிநாட்டினர் தங்கு தடையின்றி உள்ளே வந்துவிட்டனர். அத்தோடு பழைய சமூக நிலை தலை  கீழாக மாறிவிட்டது

இதைப் பற்றித்தான் எல்லோரும் புகார் செய்கின்றனர். வேலைக்காரிகள், மஹாராணிகளின் இடத்தைப் பிடித்துவிடுகிறார்கள்; அதிகாரிகள் சட்டவிரோத ஆட்களின் கட்டளைகளுக்கு அடிபணிய வேண்டியுள்ளது. இளவரசர்களின் குழந்தைகளை சுவரில் மோதி கொல்கின்றனர்”.

கடவுள்- அரசன் தொடர்பு மாறியவுடன் அரசன்–மக்கள் தொடர்பும் மாறிவிட்டது நாலாவது (Fourth Dynasty) அரச வம்ச மன்னன் ஒருவன், தனக்கு வேண்டிய ஒரு அதிகாரியை தனது காலை முத்தமிட அனுமதித்தான். அதை அந்த அதிகாரி பெரிய பாக்கியமாகக் கருதினார். இவையெல்லாம் பிறகாலத்தில் நினைத்தும் பார்க்கமுடியாதவை

 

எகிப்தியர்களே இதற்கு முந்தைய ஆயிரம் ஆண்டுகளைப் பொற்காலம் (Golden Age) என்று வருணித்தனர். ரே (Re) என்னும் கடவுளே அக்காலத்தில் ஆண்டதாகக் கருதினர். ஆனால் இபுவேர் என்ற கவிஞர் சொல்கிறார்:

 

“ரே- வுக்கு வயதாகிவிட்டது! அவருடைய எலும்புகள் வெள்ளி ஆகிவிட்டன; சதை தங்கம் ஆகிவிட்டது; அவருடைய தாடி நீலநிறக் கற்களாகிவிட்டன.”

 

கஷ்டகாலத்திலும் கூட கவிஞரின் கற்பனைக்கு யாரும் தடை போட முடியவில்லை. அவர் வருணித்த பொருள்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து எகிப்துக்குள் வந்தவை.

 

இபுவேர் கி.மு.2000ல் வாழ்ந்தவர் என்றும் அவர் வருணிப்பது அதற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்ந்தவை என்றும் கருதப்படுகிறது. ஆனால் அவரது கவிதையை தவிர வேறு எந்தக் குறிப்பும் கிடைக்கவில்லை.

 

காளிதாசன் புலம்பல்

உலகப் புகழ்பெற காளிதாசனும் ரகு வம்சத்தை துவக்கத்தில் புகழ்கிறான்; பிற்காலத்தில் அது க்ஷீண திசையை அடந்தபோது இகழ்கிறான். மக்களை மதிக்காத மன்னன் ஜன்னல் வழியே கால்களை நீட்டித் தெரியும்படி வைத்து மக்களை அவமானப் படுத்துகிறான்.

 

ரகுவம்சத்தில் 19-ஆவது சர்கத்தில் அக்னிவர்ணன் என்ற மன்னன் பற்றிக் காளிதாசன் கூறுவதாவது:-

 

அழகான ஸ்த்ரீக்களுடன் வசிக்கும் அக்காமுகனது வீட்டில் எப்போதும் மிருதங்க ஒலி கேட்டது. முதல் நாள் கொண்டாட்டத்தை விஞ்சும் அளவுக்கு இரண்டாம் நாள் கொண்டாட்டம் இருக்கும். அந்தப் புரத்தை விட்டு அவன் நகரவில்லை.  ஜனங்களைக் காண விரும்பவில்லை.

மந்திரிகள் கெஞ்சியதால் ஒரு முறை மக்களுக்கு தரிசனம் தந்தான். எப்படி என்றால் ஜன்னல் வழியே கால்களை மட்டும் நீட்டினான. அப்பாதத்தையே வணங்கி மக்கள் பேறுபெற்றதாக எண்ணி மகிழ்ந்தனர். மதுவிலும் மாதுவிடத்திலும் காலம் கழித்தான். அவனே மிருதங்கம் வாசித்து ஆடல் அழகிகளை ஆடச்செய்தான். வேலைக்கரிகளிடம் காதல் கொண்டான்.. இறுதியில் நோய்வாய்ப்படு இறந்தவுடன் அவன் மனைவி அரசாண்டாள்.

 

எகிப்திய கவிஞர் புலம்பல் போலவே காளிதாசனும் புலம்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

இதே போல இலங்கையில் நடந்த தீய செயல்களை மஹாவம்சமும் காஷ்மீரில் நடந்த தீய செயல்களை கல்ஹணரின் ராஜதரங்கிணியும் விளக்கமாகத் தந்துள்ளன.

 

சுபம்–

 

 

ABOUT SIN: from Tamil and Sanskrit Literature! (Post No.3653)

Picture of Hell with sinners

 

Compiled by London swaminathan

Date: 20 FEBRUARY 2017

Time uploaded in London:- 11-05 am

Post No. 3653

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

A sin committed does not, like a cow, bear fruit soon; one sees it sons and grandsons, it not in oneself; a sin necessarily bears consequences like a heavy (indigestible) meal in the belly –Mahabharata 1-75-2

naa dharmas carito raajan sadyah phalati gaur iva

putresu vaa naptrsu vaa n aced aatmani pasyati

phalaty eva dhruvam paapam gurubhuktam ivo dare

-Mbh 1-75-2

 

Tamil Veda Tirukkural on Sin

 

There may be forgiveness for any sin but not for ingratitude (Tirukkural 110)

 

For those who harmed the cows, who did abortions, who harmed Brahmins, there is atonement; but for those who have been ungrateful, there is no atonement- Alathur Kizar in Purnanauru verse 34

 

Harming Brahmins is a sin: Puram34, 43

 

 

Deeds forbidden by the wise – who dare to do them? –even if they succeed, suffer grief and troubles (Tirukkural 658)

 

Though he sees his mother starving, let him not do those actions which are condemned by the wise (Tirukkural 656)

 

Never do a wrong for which you repent afterwards. Once done repeat it not (Tirukkural 655)

 

All profits, that make others weep, depart with tears. Even if lost, blessings flow from good deeds(Tirukkural 659)

 

Even in adversity, men gifted with an unfaltering vision, never do actions that are disgraceful (Tirukkural 654)

 

Picture 2 of Hell

 

Manu on Sins

 

Five Great Sins/ Pancha mahaapaataka

 

Killing of Brahmana- Brahmahatya

Consuming liquor- suraapaanam

Stealing- Steyam

Misbehaving with teacher’s wife- Gurvanga naagamah

Having association with the above – Samsargi

 

Brahmahatyaa suraapaanamsteyam gurvanganaagamah

Mahanti paatakaanyaahustasamsargi cha panchamah

–Manu smrti 11-54

 

If one mainly practises virtue [punya] and to a lesser extent vice [påpa], one obtains bliss in a heavenly realm, clothed with those very elements. 12:20.

 

But if one primarily practices vice and less virtue, one suffers, deserted by the elements, the torments inflicted by Yama. Having endured those torments of Yama, one again enters, free from taint, those very five elements, each in due proportion. 12:21-22.

 

He who has committed an offence and has repented, is freed from that offence, but he is purified only by [the resolution of] ceasing [to sin and thinking] ‘I will do so no more.’11:231.

 

He who, having either unintentionally or intentionally committed a reprehensible deed, desires to be freed from [the blame of it, must not commit it a second time. 11:233.

 

Having thus considered in his mind what results will arise from his deeds after death, one should always be good in thoughts, speech, and actions. 11:232.

 

The penances for transgressions [made public] have been thus declared according to the law; learn next the penances for secret [transgressions]. 11:248.

 

Sixteen suppressions of the breath [Prå±åyama] accompanied by [the recitation of] the Vyåhritis and of the syllable Om, purify, if they are repeated daily, after a month even the murderer of a learned priest. 11:249.

 

Even a drinker of [the spirituous liquor called] Sura becomes pure, if he mutters the hymn [seen] by Kutsa, ‘Removing by thy splendour our guilt, O Agni,’ &c., [that seen] by Vasishtha, ‘With their hymns the Vasishthas woke the Dawn,’ &c., the Mahitra [hymn] and [the verses called] Suddhavatis. 11:250.

 

Even he who has stolen gold, instantly becomes free from guilt, if he once mutters [the hymn beginning with the words] ‘The middlemost brother of this beautiful, ancient Hotri-priest’ and the Sivasaºkalpa sûkta. 11:251.

 

But if one fasts for three days, bathing thrice a day, and reciting [while standing in water] the Aghamarshana sûkta (Rig Veda10-190), is [likewise] freed from all offences causing loss of caste. 11:260. 5

xxxx

Picture of Punyaloka/Heaven

Sin in Bhagavad Gita

 

What pleasure can be ours, O Krishna, after we have slain the sons of Dhritarashtra? Only SIN will accrue to us if we kill these malignant.

Alas, what a great SIN have resolved to commit in striving to slay our own people through our greed for the pleasures of the kingdom.1-36, 45

 

But if thou doest not this lawful battle, then thou wilt fail thy duty and glory and will incur SIN.

Treating alike pleasure and pain,gain and loss, victory and defeat, then get ready for battle. Thus thou shall not incur SIN. 2-33, 38

But by what is a man impelled to commit sin, as if by force, even against his will, O Krishna? 3-36

The All pervading Spirit does not take on the SIN or the merit of any. Wisdom is enveloped by ignorance; thereby creatures are bewildered. 5-15

But those men of virtuous deeds in whom SIN has come to an end, freed from the delusion of dulaities, worship Me steadfast in their vows. 7-28

The gateway of this hell leading to the ruin of the soul is threefold, lust, anger and greed. Therefore, these three one should abandon 16-21

 

xxx

Man is never punished FOR his sins but BY his sins. To dissipate our energies through the sense organs is the vulgar hobby of the thoughtless mortal.

–Swami Chinmayananda

Sin and mercury are hard to digest- Ramakrishna Paramahamsa

xxxx

 

xxxx

Five Karma Candaalaah

 

Five lowest category of people are:

Atheist – naastikah

Wicked -pisunah

Ungrateful- krtaghnah

Sinner- dirgha dosakah

By birth- janmatah

Naastikah pisunashchaiva krtaghno diirghadosakah

Chatwaarah karmachandaalaa janmataschaapi panchamah

 

–Subham–

 

 

கடவுள் நம்பிக்கை வளர்கிறதா, தேய்கிறதா? (Post No.3652)

 

 

 

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 20 February 2017

 

Time uploaded in London:-  5-48 am

 

 

Post No.3652

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

10-2-2017 பாக்யா இதழில் அறிவியல் துளிகள் தொடரில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

கடவுள் நம்பிக்கை வளர்கிறதா, தேய்கிறதா?

.நாகராஜன்

“கொஞ்சமாக இருக்கும் தத்துவ அறிவு நம்மை நாத்திகத்தின் பக்கம் திருப்புவது உண்மை தான்! ஆனால் ஆழ்ந்த தத்துவ அறிவு நம்மை  மதத்தின் பக்கம் திருப்பும்” சர் பிரான்ஸிஸ் பேகன்

 

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான உலகில் கடவுள் நம்பிக்கை வளர்கிறதா, தேய்கிறதா?

இது பற்றி அடிக்கடி பிரம்மாண்டமான மாநாடுகள் நடப்பது வ்ழக்க்மாகி வ்ருகிறது. உல்கெங்கிலுமிருந்து வரும் விஞ்ஞானிகளும் ஆன்மீகவாதிகளும் காரசாரமாக விவாதித்து கலைவது வழக்கம்.

மிக பிரம்மாண்டமான் ஆய்வு ஒன்றை நடத்த ஆக்ஸ்போர்ட் பல்க்லைக் கழகம் தீர்மானித்தது. இதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட தொகை பிரிட்டிஷ் பவுண்டில் 19 லட்சம். (ஒரு பவுண்டின் மதிப்பு 85 இந்திய ரூபாய்)

உலகெங்கிலுமுள்ள 20 நாடுகளில் உள்ள 53 பல்கலைக் கழகங்கள் இந்த ஆய்வில் மூன்று ஆண்டுகள் ஈடுபட்டன. தத்துவம், உளவியல், மானுடவியல் உள்ளிட்ட விஞ்ஞானத்தின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ளோர் இதில் ஈடுபட்டனர்.

தெய்வீகத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறதா, மறுபிறப்பில் நம்பிக்கை உண்டா போன்ற கேள்விகளுக்கு விடை காணுவதே ஆய்வின் நோக்கம். ஆக்ஸ்போர்ட் ஆய்வாளர்கள் ஐந்து வயதுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளிடம் கேட்ட போது அவர்களுக்கு சூப்பர் ஹ்யூமன் செயல்களை நம்புவது சுலபமாக இருப்பதைக் கண்டனர்.

சீனாவில் நடந்த ஆய்வோ பல்வேறு கலாசாரம் கொண்டவர்களும் கூட ஆன்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதையும் மனிதர்களுக்கு  மறுபிறப்பு என்பது உண்டு என்பதையும்  நம்புவதைத் தெரிவித்தது.

ஆய்வின் இணை டைரக்டரான பேராசிரியர் ரோஜர் ட்ரிக் (Roger Trigg) தங்களது ஆய்வு ஆன்மீகம் என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கோல்ஃப் விளையாடுவதற்கு பதிலாக சர்ச்சுக்கு செல்லும் சமாசாரம் இல்லை என்பதைத் தெரிவிக்கிறது என்று கூறுகிறார்.

 

வெவ்வேறு சமூகங்களிலும் கூட கடவுள் நம்பிக்கை பொதுவாக நிலவுவதை தங்கள் ஆய்வு அதிகாரபூர்வமாக அறிந்து விட்டது என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார். இதனால்  மதத்தை நசுக்குவது என்பது முடியாத காரியம் என்பது ஆய்வின்  முத்தாய்ப்பான முடிவு.

இந்த ஆய்வுத் திட்டத்தின் மானுடவியல் மற்றும் மனம் பற்றிய பிரிவின் டைரக்டரான டாக்டர் ஜஸ்டின் பாரட்,“உலகெங்குமுள்ள வெவ்வேறு சமூகங்கள் இணக்கமாக இணைய மத நம்பிக்கை உதவுகிறது” என்று கூறுகிறார்.

ஆனால் பெரும் நகரங்களில் இந்தக் கடவுள் நம்பிக்கை சற்று குறைவாகத் தான் இருக்கிறது என்கிறார் அவர்.

இன்னொரு ஆய்வு 51 சதவிகிதம் பேர் கடவுள் உண்டு என்று திடமாகக் கூறுவதையும் 17 பேர் தங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்று கூறுவதையும் 18 சதவிகிதம் பேர் நிச்ச்யம் கடவுள் இல்லை என்று கூறுவதையும் தெரிவிக்கிறது.

கடவுள் உண்டு என்பதை இந்தோனேஷிய மக்களில் 93 சதவிகிதம் பேரும் துருக்கியில் 91 சதவிகிதம் பேரும் நம்புகின்றனர்.

பல க்டவுளர் உண்டு என்பது இந்தியர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.பிரான்ஸ், ஸ்வீடன்,  பெல்ஜியம், பிரிட்டன், ஜப்பான் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளில் கடவுள் நம்பிக்கை சற்று குறைந்து வருகிறது.இந்த நாடுகளில் 33 சதவிகிதம் பேர் கடவுளை நம்ப மறுக்கின்றனர்.

 

 

பிரபல விஞ்ஞானியான ஐன்ஸ்டீன், ‘மர்மமான ஒன்றைப் பற்றி அனுபவம் பெறுவதே வாழ்க்கையின் அழகிய விஷயமாகத் திகழ்கிறது’ (The most beautiful thing we can experience is the Mysterious) என்கிறார். வாழ்ந்து வரும் விஞ்ஞானியான் ஸ்டீபன் ஹாகிங் கடவுளே இல்லை என்கிறார். டார்வினோ இது பற்றி உறுதியாகத் தன்னால் எதையும் சொல்ல  முடியவில்லை என்கிறார்.

வாழ்ந்து வரும் பிரபல விஞ்ஞானியான ஃப்ரான்ஸிஸ் காலின்ஸ் கடவுளை கதீட்ரலிலும் காண்லாம்; லாபரட்டரியிலும் காணலாம் என்று  முத்தாய்ப்பாகச் சொல்கிறார்.

இது ஒருபுறமிருக்க விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள் அதிகமாக அதிகமாக விஞ்ஞானிகளே பல விஷயங்களையும் பற்றி ஆச்சரியபப்ட ஆரம்பிக்கின்றனர்.

உடலைப் பற்றிய ஆய்வு முக்கியமான ஒன்று. மனித உடலானது வலிமை வாய்ந்த அதிர்வுடன் கூடிய ஒரு டிரில்லியன் (டிரில்லியன் என்பது ஒன்றுக்கு பின்னால் 12 பூஜ்யங்கள் கொண்ட மிகப் பெரிய எண்ணிக்கை) அணுக்களால் ஆகியுள்ளது.

இந்தத் தொகை அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட இந்தியா போன்ற ஒரு லட்சம் நாடுகளின் ஜனத்தொகை ஆகும்! அல்லது உலக ஜனத்தொகை முழுவதும் எடுத்துக் கொண்டால் அது போல 15000 மடங்கு அதாவது பதினைந்தாயிரம் உலகங்களின் ஜனத்தொகையாகும்.

அதாவது ஒரு மனித உடலில் மட்டும் உள்ள அணுக்களைப் பற்றியே நாம் சொல்கிறோம். உலகிலுள்ள 700 கோடி மக்களின் அணுக்களைப் பற்றிச் சிறிது எண்ணிப் பார்த்தால் தலையைச் சுற்ற வைக்கும் பிரம்மாண்டமான எண் வருகிறது!

உடலில் தான் எத்தனை பிரிவுகள், எத்தனை இயக்கங்கள்! இன்னும் மூளை, மனம், பிரக்ஞை அல்லது உணர்வு போன்றவை பற்றியெல்லாம் நாம் அறிவது மிக மிகக் கொஞ்சமே! இவற்றைப் பற்றி முழுதும் தெரிந்து கொள்ள இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகுமோ! விஞ்ஞானிகள் பிரமிக்கின்றன்ர்!

கடைசியில் ஒரு ஜோக்கைப் பார்க்க்லாம்:

கடவுள் இனி தேவை இல்லை என்று தீர்மானித்த விஞ்ஞானிகளின் குழு கடவுளை வரவழைத்துத் தங்கள்  முடிவைத் தீர்க்கமாக்த் தெரிவித்தனர்.

“கடவுளே! இனி நாங்களே எல்லாவற்றையும் படைத்து விடுவோம். நீங்கள் தேவையில்லை” என்றனர் அவர்கள்.

கடவுள் ஆச்சரியத்துடன், “அப்படியா”! என்றார்.

“ஆமாம், இதோ இந்த மண்ணை எடுத்துக் கொண்டு எங்கள் படைப்பைப் படைத்துக் காண்பிக்கிறோம் பாருங்கள்” என்ற விஞ்ஞானிகள் ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்தனர்.

“ஒரு நிமிடம்” என்ற கடவுள், “இந்த மண் வேண்டாம்! நீங்கள் படைத்த மண்ணை எடுத்துக் கொண்டு உங்கள் வேலையைத் தொடங்குங்கள்” என்றார். ஆக ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது போல நமக்குத் தெரியாத ஒரு மர்மத்தில் அழகிய அனுபவம் மிளிர்வது உண்மையே!

 

அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் .. ..

 

எட்வர்ட் ஃப்ராங்க்லேண்ட் (Edward Frankland தோற்றம் 18-1-1925 ம்றைவு  9-8-1899) பிரிட்டனைச் சேர்ந்த இரசாயன இயல் விஞ்ஞானி. மருத்துவராக விரும்பியவர் ஆறு ஆண்டுகள் படிப்பை முடித்த போது ஒரு நண்பர் இரசாயன இயலைப் படிக்கத் தூண்டினார்.  28ஆம் வயதில் பெரிய விற்பன்னராக ஆனார். காலராவினால் மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இங்கிலாந்தில் இறந்த போது மிகத் தீவிரமான் ஆராய்ச்சியால் தண்ணீர் தான் இந்த் வியாதிக்குக் காரணம் என்பதைக் கூறினார். லண்டனில் மட்டும் 20000 பேர் மரணம்டைந்தனர். கழிவுநீரும் சுத்த நீரும் கலப்பதால் வியாதிகள் உருவாவதால் சுத்தமான நீரை விநியோகிக்க வேண்டும் என்றார் அவர். முதன் முதலாக சுத்த நீர் வேண்டும் என்பதைச் சொல்லியதோடு அது ஏன் வேண்டும் என்பதையும் அவர் நிரூபித்தார்.

ஏழைகளின் வியாதி என்று பெயரிடப்பட்ட காலராவை ஒழிக்க அவரது ஆய்வு பெரிதும் உதவியது. விக்டோரியா மஹாராணியார் அவரது அறிவுரையை ஏற்று முதலில் லண்டனில் பருகும் நீரை விநியோகிக்க உத்தரவிட்டார். உலகில் இப்போது குழாய் வழியே நல்ல நீர் கிடைக்கிறது என்றால் அதற்குக் காரணம் ப்ராங்க்லேண்டே தான்!

****

 

எகிப்தில் சூர்ய வம்சம்: எகிப்திய அதிசயங்கள்-பகுதி 4 (Post No.3651)

Written by London swaminathan

Date: 19 FEBRUARY 2017

Time uploaded in London:- 20–49

Post No. 3651

Pictures are taken from various sources; thanks.

contact; swami_48@yahoo.com

 

ஆர்ய தரங்கிணி என்னும் ஆங்கில நூலில் ஏ.கல்யாணராமன் (Aryatarangini by A.Kalyanaraman) எழுதிய விஷயங்களின் சுருக்கத்தை மூன்றாம் பகுதியில் கொடுத்தேன். அவர் சொல்லும் வேறு சில விஷயங்கள்:–

எகிப்திய பாரோக்கள் (மன்னர்கள் ) தங்களை சூரியனின் புதல்வர்கள் என்று கூறிக்கொண்டனர். கி.மு.2500ம் ஆண்டில் இப்படி அழைத்துக்கொண்ட முதல் மன்னன் ஆண்ட நாகரின் பெயரும் சூரியபுரி! இதை இந்தியாவிலுள்ள சூரியவம்சத்துடன் ஒப்பிடலாம். இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில் திலீபன், ரகு, ராமன் ஆகியோர் தோன்றினர். இவர்கள் அனைவரும் சூரியகுலத்தில் உதித்த அரசர்கள். (தமிழ் மன்னர்களில் சோழர்களும் சூரிய குலத் தோன்றல்களே). இவர்கள் அனைவரும் 14 ஆவது மனுவான வைவஸ்வத மனுவின் வழியில் வந்தவர்கள். அவருடைய காலம் கி.மு.3000 ஆக இருக்கலாம்.

 

 

இந்திய மன்னர்கள் சூரிய தெய்வங்களான ஆதித்யர்கள் (அதிதியின் மகன்கள்= ஆதித்யர்கள்) வழி வந்தவர்கள் ஆவர். எகிப்தில் மன்னர்களின் மூச்சு, நைல் நதிக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்ததாகச் சொல்லுவர். இந்தியாவில் நீர்க் கடவுளான வருணனை மன்னர்களுடன் ஒப்பிடுவர்.

 

இந்த ஒற்றுமைகளை எல்லாம் கண்ட சில ஆராய்ச்சியளர்கள், எகிப்திலிருந்தே, இந்திய கலாசாரம் வந்ததாகச் சொன்னார்கள். இதை நியாயப்படுத்துவதற்காக எகிப்திய மன்னர்களின் காலத்தை முன்போட்டனர். எகிப்தியர்களுக்கு மிகவும் முந்தையது சப்தசிந்து நாகரீகம் என்று நான் காட்டுவேன்.

எகிப்தில் நாகரீகம் தோன்றியது கி.மு.3200 -எனலாம்.. ரிக்வேதத்தில் காணப்படும் கலாசாரம் இதைவிட குறைந்தது 1000 ஆண்டுகளாவது பழமையானது. எகிப்தியர்கள்தான்,  இந்தியாவிலிருந்து கடன் வாங்கி இருக்க வேண்டும். இதற்கு ஆதாரங்கள் உள.

 

 

எகிப்துக்குள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குதிரைகள், சக்கரம் பூட்டிய ரதங்கள், குயவர் சக்கரம், இரும்பு உபகரணங்கள், ஆயுதங்களூம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை துருக்கி, லெபனான் ஆகிய பகுதிகளை ஆண்ட மிட்டனி (Mitanni) அரசர்களிடமிருந்து கிடைத்திருக்கலாம்.

 

வில்- அம்பு

ரிக் வேதத்தில் வில்- அம்பு பிரயோகம் பற்றி அடிக்கடி பேசப்படுகிறது. பயுவின் பிராரத்தனை (6-75) ஒரு எடுத்துக் காட்டு. இந்த வில்- எதனால் ஆனது என்பதை வேதம் சொல்லாவிடினும், உலோகம், கொம்பு, மரத்தால் வில்கள் செய்யப்படதாக அக்னி புராணம் சொல்லும். கி.மு. எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாணிணி அம்புகளை கார்முக என்று குறிப்பிடுகிறார். பாணினி, கௌடில்யர் முதலியோர் பனைமரத்தால் ஆன வில்லைக் குறிப்பிடுகிறார்கள். மஹேச்வாச என்ற விசேஷ வில்லைப் பாணினி குறிப்பிடுகிறார். இது ஏழரை அடி நீளமானது. சாதாரண வில் ஆறு அடி நீளம் உடையது. எகிப்தியர்களும் இதே அளவுடைய வில் பயன்படுத்தினர். சம்ஸ்கிருதத்தில் வில்- அம்புக்கு உள்ள பெயர்களே அவஸ்தன், கிரேக்க, லதீன் மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

 

எகிப்து மீது படையெடுத்த ஹிக்ஸோஸ் (Hyksos) குதிரை பூட்டிய ரதங்களைப் பயன்படுத்தியது, எகிப்தில் புதிய தாக்கத்தை உண்டாக்கியது. அதற்குப் பின்னர், எகிப்திய ராணுவத்தில் குதிரைப் படை வந்தது. ஆசிய நாட்டு மரங்களை தேருக்குப் பயன்படுத்துவது கொஞ்சம் காலம் நீடித்தது. இந்தப் படையெடுப்புக்குப் பின்னர் இந்தியாவிலிருந்து திமில் இருக்கும் பிராம்மணி காளைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. போர் என்னும் கலையை ஹிக்ஸோஸ் படை எடுப்பு முழு அளவுக்கு மாற்றிவிட்டது என்று சர் எச். கார்டன் (Sir H.Gordon) கூறுகிறார்.

 

–subham–

TREE METAPHORS in Tamil and Sanskrit Literature (Post No.3650)

Research Article Written by London swaminathan

 

Date: 19 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 18–45

 

Post No. 3650

 

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

Trees are used as similes and metaphors in Tamil and Sanskrit literature from very ancient times. The upside down Peepal Tree (Ficus  religiosa) is the most famous metaphor in the Bhagavad Gita (15-1)

 

Uurdhvamuulam adhahsaakham………………… (15-1)

 

“They speak of the imperishable asvattam (peepal tree) as having its root above and branches below. Its leaves are the Vedas and he who knows this is a knower of the Vedas (Bhagavad Gita 15-1)

 

The origin of this metaphor is in the Rig Veda (RV 1-24-7 and 1-164-20). Since Rig Veda is the oldest book in the world dated between 6000 BCE and 1500 BCE), Hindus are the first to use trees in literature. This is a highly philosophical verse. Later Katha Upanishad (With roots above and branches below, this world tree is eternal 2-3-1) and Bhagavad Gita repeated it.

 

It is SAMSAARA VRKSA, the cosmic tree. Mahabharata compares the cosmic process of a tree which can be cut off by the mighty sword of knowledge (Asvamedhaparva 47-12,15). Vedas (leaves) mean knowledge. Incidentally a section of Veda is called Saakhaa (branch).

 

I am the originator of world tree, says Tattriya Upanishad (1-10)

 

The Petelia Orphic tablet suggests that our body comes from the earth and our soul from heaven “ I am a child of the Earth and of Starry Heaven; but my race is of Heaven alone”. (Quoted by S Radhakrisnan in his Gita commentary)

Swami Chinmayananda says in his commentary on Gita:

“Ashwattha is botanically known as Ficus religiosa, popularly called the peepal tree, which according to some gathers its name because horses (Asva) used to stand under its shade (Ashwattha). According to Adi Shankara, this tree has been chosen to represent the entire cosmos because of its derivative meaning: ‘Shwa’ means tomorrow; ‘Stha’ means that which remains; therefore, ‘ashwattha’ means that which will NOT remain in the same till tomorrow. In short, the word indicates the ephemeral, the ever changing, world of the phenomena.

 

According to Anandagiri, samsara is represented as a tree (Vriksha) because of the etymological meaning of the Sanskrit term Vriksha, that which can be cut down. The tree of multiplicity that has seemingly sprung forth from the Infinite Consciousness Divine, can be cut down by shifting our attention from the tree to Divine.

Luckily, we who are educated in modern universities, have a similar use of the term ‘tree’ in our text books. The ‘Family Tree’ of kings and dynasties are, without any exception, shown as branching down from their ancestral source. Similarly, the tree of Samsara, has its roots UP in the Divine Consciousness. A tree holds itself up and gets nourished by its roots; similarly, the experience of change, and the experiencer of them, are all established in the infinite and draw their sustenance from it alone”.

 

The universe is described as an upside down tree 6-37-1

These metaphors suggest hugeness and extensiveness as the probable general imagery.

 

As Emeaneau has shown, the picture in the asvattha metaphor is based on an epiphyte stage of the tree. It is rooted above, on another tree, and hence lets root down to the ground. Its branches grow on all directions from its place on the host tree, both up and down.

 

It is in Kathopanishad 6-1 and Taittriya Aranyaka 1-11-5

 

 

Another tree imagery that is popular is the uprooted tree by the floods. This is used in negative contexts. We find it in Tamil and Sanskrit.

 

Kaliadsa and Tamil poets used the same similes which shows that the culture is one and the same from land’s one end to the other. This explodes the myth of Aryan-Dravidian races.

 

 

Kalidasa’s references:

Perish the sinful thought

Why are you out to sully your family’s honour

and to make me fall; you are like a river

that crumbles its banks to muddy its crystal stream

and uproots the tree growing by its edge

Sakuntalam 5-22 (King Dushyanta to Sakuntala)

xxx

 

Understand that the bow of Shiva which you have broken had been divested of its strength by the power of Vishnu; understand further that even a light wind lays low a tree situated on the bank of a river which is already uprooted by the gush of the river. [11-76]

 

In this way when his subjects are being filled with compassion day after day for him, he though recently enthroned was undisturbed like a firm-rooted tree. [17-44]

Raghuvamsam 11-76, 17-44

 

xxx

Sangam Tamil Literature References:

 

Our lives, however dear

follow their own course

like the rafts drifting

in the rapids of a great river –Puram 192,Kaniyan Punkundran

 

xxx

Horse did not come, Horse did not come

All other horses came back!

My husband’s horse didn’t come

He was caught like a tree in between

two great rivers meeting point

torn and fell!

Puram 273 (Erumai Veliyanar)

xxx

 

I am shaking like the leaves of a mango tree

that fell down, when its roots were washed by the floods

in a wild stream ( a woman who is separated from her lover)

Natrinai 381 (Avvaiyaar)

 

xxx

we shook like the plantain tree that was washed by the floods

with foam (Kurinjippaattu lines 178/9 by Kapilar)

 

Poetess Nachellaiyar compared a  creeper that was struggling in the water uprooted by the floods to the lotus stalks in the river.

Pathitrupathu 52-21,

Palai padiya Perum Katungo compares the dried and withered trees to the people of a country where tyrants rule (Kalitokai 10)

 

In the Mahabharata

 

 

The significance of trees in similes, however, is different in different contexts.

Thus a tree broken by a thunderbolt or wind etc is a symbol of death. Bismarck sighing on the ground like a tree broken by the wind.6-14-13

 

The hunter, coveting Damayanti fell down on the ground like a tree burnt by fire.

Jayadrathas soldier,with his chest broken , vomiitting blood from his mouth, fell down in front of Arjuna like a tree severed from its root:

Sa bhinnahrdayo viiro vaktraac chonitam udvaman

Papaataa bhimukhah paartham chinnamuula Iva drumah 3-255-14, 3-17-20 etc
A tree fallen from the bank into the river current is a figure of dependence and subordination. Thus a man is at his own command, even for a while, like a tree fallen from the bank approaching the middle of the stream.

 

naa tmaadhiino manusyo yam kaalam bhavati kam cana

srotaso madhyam aapannah kuulaad vrksa iva eyutah

–Mahabharata 3-31-26

 

Duryodhana is described as a great tree of anger

Duryodhano manyumayo mahadrumah 1-1-65

Source Books

Bhagavad Gita commentary by Swami Chinmayananda

Bhagavad Gita commentary by Dr S Radhakrishnan (President of India)

Sangam Tamil Literature

Kalidasa’s Works

Elements of Poetry in the  Mahabharata

 

–Subham–

 

 

ஜப்பானில் கற்கலாம், வா! (Post No.3649)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 19 February 2017

 

Time uploaded in London:-  5-56 am

 

 

Post No.3649

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

3-2-2017 பாக்யா இதழில் அறிவியல் துளிகள் தொடரில் வெளியாகியுள்ள கட்டுரை

 

ஜப்பானில் கற்கலாம், வா!

ச.நாகராஜன்

 

 

“சிறிது வளைவதை நான் பொருடபடுத்த மாட்டேன். ஜப்பானில்அனைவரும் வளைகின்றனர். அதை நான் விரும்புகிறேன்”. – அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப்

 

உயிர் காக்கும் சாதனமான பாராசூட்களைத் தயாரிக்கும் ஜப்பானிய கம்பெனிக்கு சிக்கலான பிரச்சினை ஒன்று உருவானது. அந்த நிறுவனத்தின் தர நிர்ணயக் கட்டுப்பாடு அதிகாரி மிகத் தீவிரமான சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார். அங்கு தயாரிக்கப்படும் நூறு பாராசூட்களில் ஆறு பாராசூட்கள் சரியாக விரிபடாமல் அதை மாட்டியவர்களைத் த்ரையில் மோத வைப்பதைத் தரக் கட்டுப்பாடு சோதனையாளர்களர் சோதனைகளில் கண்டு பிடித்தனர். என்ன செய்வது? இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்த அதிகாரி சோதனைப் பிரிவில் வேலை பார்ப்பவர்களையும் பாராசூட்டைக் கடைசியாக மடித்து வைக்கும் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களையும அழைத்தார். தீர்க்கமான குரலில் அவர், “இன்றிலிருந்து இந்த இரு பிரிவுகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறது. யார் மடித்து வைத்தார்களோ அவர்களே சோதனையின் போது அதை மாட்டிக்கொண்டு குதிக்க வேண்டும். அதுவும் நூறு பாராசூட்களில் ஏதேனும் சில மட்டுமே சோதனைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்” என்றார். விளைவு?

அதற்குப் பின்னர் அந்த நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட நூறு பாராசூட்களும் நூறு சதவிகிதம் தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சோதனையில் தேறியதோடு நிறுவனம் அடுத்த கட்ட முன்னேற்றத்திற்குச் சென்றது.

 

 

 

ஜப்பானில் புதிய புதிய உத்திகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர்த்து எழுபதுகளிலும் எண்பதுகளிலும் தோன்றி உலகை அசத்தின. டோடல் க்வாலிடி கண்ட்ரோல் எனப்படும் டி.க்யூசி(Total Quality Control), ஃப்ளெக்ஸிபிள் மானுபாக்சரிங் சிஸ்டம் (Flexible Manufacturing System), ஜஸ்ட் இன் டைம் (Just in Time) போன்ற ஏராளமான புதுப் புது உத்திகள் வியக்கத்தக்க மாறுதலை ஜப்பானில் ஏற்படுத்தவே உலகெங்கும் உள்ள பெரும் நிறுவனங்கள் ஜப்பானை அதிசயத்துடன் பார்த்தன. எல்லா நிறுவனங்களும் தங்கள் தொழில் நுட்பப் பிரிவினரை, “ஜப்பானில் கற்கலாம், வா: என்று அழைத்தனர்.

 

 

 

இந்த மேம்பாட்டிற்கான காரணம் ஜப்பானிய மொழியில் உள்ள ஒரு வார்த்தை தான். ‘வா’ (Wa) என்ற வார்த்தை தான் அது! வா என்ற வார்த்தையை இதர  மொழிகளில் எளிதில்  மொழிபெயர்க்க முடியாது. ஏனெனில் அது ஆழ்ந்த பொருளைக் கொண்டது. சாதாரணமாக லயம் என்று அதைச் சொல்லலாம். ஆனால் வா என்பது லயம் மட்டுமல்ல. அது சமாதானம். ஆழ்ந்த உள்ளார்ந்த அமைதி,சமச்சீர்த்தன்மை ஆகிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சொல்.

ஜப்பானில் பல நூறு ஆண்டுகளாக இந்த வா வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்த ஒரு ஊழியர் அந்த நிறுவனத்துடன் எழுத்து பூர்வமான ஒரு உடன்பாட்டைச் செய்வதில்லை. வாழ்நாள்  முழுவதும் அந்த நிறுவனத்தில் அவர் வேலை பார்ப்பார். அவரை அந்த நிறுவனம் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதுகாக்கும். இதன் அடிப்படை ‘வா’ தான். ஒருவரை ஒருவர் பரஸ்பரம் மதித்து மரியாதையுடன் பண்பாக, அன்பாக, நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவு தான்.

வாடிக்கையாளர் ஒருவர் கிடைத்தார், அவர் தலையில் எதையாவது கட்டி விடுவோம், விற்பனைக்குப் பின் சேவை என்று வந்தால் அலைய விடுவோம் என்பதை அங்கு நினைத்துக் கூடப் பார்க்க முடியாது.

 

 

அறிவியல் பூர்வமாக ஜப்பான் இன்று ரொபாட் இயலில் உலகில்  முன்னணி இடத்தைப் பிடித்திருந்தாலும் இந்த வா என்ற வார்த்தை தான் ஜப்பானை உண்மையில் முதலிடத்தில் நிறுத்தி நிலைக்கச் செய்கிறது.

 

 

குரு- சிஷ்யர், பெரியோர்- சிறியோர், பெற்றோர்- மகன், மகள் ஆகியோரிடையே பேச்சில் உரிய மரியாதை தரப்பட வேண்டும். அத்துடன் பாடி லாங்வேஜ் எனப்படும் உடல் பேசும் மொழியும் சரியாக இருக்க வேண்டும். வளைந்து வணக்கம் செலுத்துவதில் கூட எப்படி எந்த அளவு வளைய வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு உண்டு. இதை யாரும் மீற மாட்டார்கள்.

 

 

இந்த ‘வா’ என்ற அடிப்படையான அறப் பண்பை விளக்கும் ஏராளமான கதைகள் ஜப்பானில் உண்டு. இவற்றைப் பள்ளிகளிலும் பெரும் நிறுவனங்களிலும் பாடமாக நடத்துவர்.

இந்தக் கதைகளுக்கு நீதிபதி ஊகா கதைகள் என்று பெயர்.

ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் இங்கு காணலாம்.

 

 

பாய் முடையும் சபுரோபி என்ற ஒருவர் ஈடோ நகரில் வாழ்ந்து வந்தார். ஆண்டு முடிய இருக்கும் நேரத்தில் புதிய வருட வியாபாரத்திற்காக மூன்று தங்க நாணயங்களை  ஒரு லேவாதேவிக்காரரிடமிருந்து அவர் கடன் வாங்கினார். வீட்டுக்கு வரும் வழியில் அந்த தங்க நாணயங்கள் வைத்திருந்த பை எங்கேயோ கீழே விழுந்து தொலைந்து விட்டது.

 

 

இதற்கிடையைல் சோஜுரா என்ற ஒரு தச்சர் யானைஹரா நதிக் க்ரையோரமாக நடந்து வந்த போது ஒரு பை கிடப்பதைக் கண்டு அதை எடுத்துப் பார்த்தார். அதில் மூன்று தங்க நாணய்ங்களும் பாய் முடையும் சபுரோபி என்ற வார்த்தைகள் உள்ள ஒரு பேப்பரும் இருந்தது. எப்படியாவது சபுரோபியைக் கண்டுபிடித்து அதைக் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த ‘நாணயஸ்தர்’ நகரெங்கும் பகுதி பகுதியாக அலைந்தார். நான்கு நாட்கள் ஓடி விட்டன. ஆனாலும் சோஜுரா தன் முயற்சியைக் கை விடவில்லை.

 

 

நான்காவது நாள் பாய் முடையும் ஏராளமான பேர்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குச் சென்ற அவர் ஒருவழியாக சபுரோபியைக் கண்டுபிடித்து சந்தோஷமாக அவரது பையைக் கொடுத்தார். ஆனால் சபுரோபியோ அதை வாங்க மறுத்து விட்டார்.

 

 

தொலைந்து போனது தொலைந்து போனது தான் என்றும் அதைத் தான் வாங்க மாட்டேன் என்றும் அவர் கூறினார்

சோஜுராவோ,;இது என்னுடையதில்லை. உங்களுடையதே, இதற்காகவா நான் நான்கு நாட்கள் அலைந்தேன். இதை வாங்கித் தான் ஆக வேண்டும்:” என்று வற்புறுத்தினார். பெரிய சண்டை ஆரம்பித்தது. கூட்டம் கூடியது. அனைவரும் கடைசியில் நியாயஸ்தலம் சென்றனர்.

 

நீதிபதி ஊகா நடந்ததை அனைத்தையும் நிதானமாக கவனத்துடன் கேட்டார். பின்னர், :நீங்கள் இருவர் சொல்வதும் சரியானதே. ஆகவே இதை அரசின் கஜானாவில் சேர்க்க உத்தரவிடுகிறேன்” என்று தனது தீர்ப்பைக் கூறினார். அனைவரும் தீர்ப்பைக் கேட்டு மகிழ்ந்தனர்.

 

 

நீதிபதி ஊகா இத்துடன் நிறுத்தவில்லை. இப்படி மிகவும் நியாயமாக நடந்து கொண்ட உங்களைப் பாராட்டி அரசாங்கம் வெகுமதி தரவும் உத்தரவிடுகிறேன். உங்கள் இருவருக்கும் மூன்று தங்க நாணயங்களை அரசு வழங்க உத்தரவிடுகிறேன் என்றார். வெகுமதி இருவருக்கும் வ்ந்தது. தங்கள் த்ங்கள் பையைத் திற்ந்து பார்த்த சபுரோபி மற்றும் சோஜுரா திகைத்தனர், ஏனெனில் ஒவ்வொரு பையிலும் இரு தங்க நாணயங்கள் இருந்தன. நீதிபதி ஊகாவோ மூன்று தங்க நாணயங்களை அரசு வழங்குமாறு உத்தரவிட்டிருந்தார். இப்போது நான்காவது தங்க நாணயத்தை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மீண்டும் அவர்கள் ஊகாவிடம் வந்தனர்.

 

 

அவர்கள் கூறியதைக் கேட்ட ஊகா அரசு சரியாகவே பரிசு வழங்கி இருக்கிறது என்பதை விளக்கினார் இப்படி:

“மூன்று நாணயங்களையே அரசு வழங்கியது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட அருமையான குடிமக்களைக் கண்டு மகிழ்ந்த நான் எனது சார்பில் ஒரு நாணயத்தைப் பரிசுத்தொகையில் சேர்த்தேன். ஆக நான்கு நாணயங்களில் ஆளுக்கு இரண்டு வீதம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எனக்கு இதில் ஒரு நாணயம் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. மூன்று நாணயங்களை இழந்த சபுரோபிக்கு இரண்டு மீண்டும் கிடைத்து விட்டதால் அவருக்கு இழப்பு ஒரு தங்க நாணயம் தான். இதைத் திருப்பிக் கொடுத்த சபுரோபிக்கு  மூன்று நாணய்ங்களில் இரண்டு திருப்பிக் கிடைத்து விட்டதால் அவருக்கும் இழப்பு ஒரு நாணயம் தான். ஆக ஊகா, சபுரோபி, சோஜுரா ஆகியோருக்கு இழப்பு சரியான விகிதத்தில் இருக்கிறது; ஊகாவினால் நீதியும் நிலை நாட்டப்பட்டிருக்கிறது” – நீதிபதி ஊகாவின் தீர்ப்பைக் கேட்ட அனைவரும் வியந்து பாராட்டி மகிழ்ந்தனர்.

 

 

இது தான் ஜப்பானில் உள்ள வா என்ற வார்த்தையின் பண்பு. இந்த வா என்ற அஸ்திவாரத்தின் மீது தான் கம்பீரமாக ஜப்பான் எழுந்து தன்னை உலக அரங்கில் நிலை நிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.

 

 

இப்போது வா என்பதன் அர்த்தம் நன்கு புரிகிறதல்லவா? ஆகவே.

ஜப்பானில் கற்கலாம், வா! 

 

அறிவியல் அறிஞர் வாழ்வில் ..

பிரபல அமெரிக்க விஞ்ஞானியான தாமஸ் ஆல்வா எடிஸன்  ஓஹையோவில் பிறந்தார். அவரைப் பள்ளியில் சேர்த்த போது அவர் நன்றாகப் படிக்கவில்லை.அவரது வகுப்பு ஆசிரியர் ‘எடிஸனுக்கு பள்ளிப் படிப்பு என்பதே ஒரு தண்டம் தான்,அதனால் காலமும் பணமும் தான் வேஸ்ட் ஆகிறது’ என்று விமரிசனம் செய்தார்.

ஆனால் எடிஸனின் தாயார் தளராத மனம் உடைய அருமையான பெண்மணி. அவர் ஆசிரியர் கூறியதை ஒரு சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு தானே எடிஸனுக்கு ஆசிரியையாக மாறினார். தைரியம், தன்னம்பிக்கை, எதையும் பகுத்து ஆராயும் பண்பு என பல நற்குணங்களை தாயார் அவருக்கு ஊட்டவே அதற்கு நல்ல பலன் இருந்தது.

 

 

அவருக்கு பன்னிரெண்டு வய்தான போது ஒரு நாள் அவர் ஒரு ட்ரெயினில் தனது சோதனையை நடத்த தீ  மூட்டியபோது அதைக் கண்டு திடுக்கிட்ட  கண்டகடர் அவரது காதை நன்கு திருகி விட்டார். அதனால் அவருக்குக் காது கேளாமல் போய்விட்டது. ஆனல் அதைப் பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை. இன்னும் அதிக கவனத்துடன் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட முடியும் என்று அவர் எண்ணினார். 12ஆம் வயதில் போர்ட் ஹ்யுரானிலிருந்து டெட்ராய்ட் வரை ட்ரெயினில் செய்தித்தாள்களை விற்று வந்தார்.

 

 

ஒரு நாள் ரயில்வே ஏஜண்டாக இருந்த மக்கென்ஸி என்பவரின் மூன்று வ்யதுக் குழந்தையான ஜிம்மி, க்ராண்ட் டிரங்க் ரெயில்ரோடில் வந்து  கொண்டிருந்த ஒரு ரெயிலின்  முன்னால் அரைபட இருந்தது. பதிநான்கே வயதான எடிஸன் துணிச்சலாக அந்தக் குழந்தையை விபத்திலிருந்து காப்பாற்றி விட்டார். இதனால் மனம் மகிழ்ந்த மக்கென்ஸி அவருக்கு டெலகிராபி தொழில்நுட்பத்தைக் கற்றுக் கொடுத்தார். அது எடிஸனின் வாழ்வில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

பின்னாட்களில் தான் சாதித்த அனைத்துமே தன் தாயாரினால் தான் என்று அவர் உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டார்,

****

 

எகிப்தில் இந்தியப் பண்பாட்டின் தாக்கம்: எகிப்திய அதிசயங்கள்- பகுதி 3 (Post No.3648)

Written by London swaminathan

 

Date: 18 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 20-59

 

Post No. 3648

 

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

எகிப்து பற்றி பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியதையும் அது குறித்து தனது கருத்தையும் ஏ.கல்யான்ணராமன் எழுதிய ஆரியதரங்கிணி என்ற நூலில் பல்வேறு பக்கங்களில் தனித்தனியே  அளித்துள்ளார். அவற்றைத் தொகுத்து (தமிழில்) தருகிறேன்:-

 

செமிட்டிக் மொழிகளில் குரங்கு, மயில், கிதார், நீலம் (ரத்தினக் கல்) முதலியவற்றின் சொற்கள் சம்ஸ்கிருத மொழியிருந்து வந்துள்ளன. இது ஹீப்ரு முதலிய மொழிகளில் இந்தியாவின் தாக்கததைக் காட்டுகிறது.

 

வேதத்திலுள்ள மனு- மீன் கதை (பிரளயம்) பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டில் (Jonah and the Whale) உள்ளது. இது இந்து கலாசாரத்தின் தாக்கத்தைக் காட்டுகிறது. கி.மு.3000 வாக்கில் இந்தியாவிலிருந்து பலர் அங்கு குடியேறினர்.

 

எகிப்தை டாலமி (Ptolemies) வம்ச அரசர்கள் ஆண்டபோது அங்கு ஆரிய புரோகிதர்கள் இருந்ததும் அங்குள்ள சம்ஸ்கிருதப் பயிற்சிப் பள்ளீகளில் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றியதும் தெரியவந்துள்ளது.

 

 

பல எகிப்திய தெய்வங்கள், வைதீக சமய தெய்வங்களைப் போல இருக்கின்றன. இது பற்றி இன்னொரு இடத்தில் விளக்கியுள்ளேன். எகிப்தியர்களின் முக்கியக் கடவுள் Ptah பிதா ( பரலோக பிதா) வேதத்திலுள்ள வானுலக பிதாவை Dyaus Pitar இது குறிக்கும் இதை கிரேக்கர்கள் ஜ்யூஸ் பேடர் Zeus Pater என்றும் ரோமானியர்கள் ஜூ+பிடர் Jupiter என்றும் வழிபட்டனர்.

 

எகிப்தியர் வழிபட்ட Hathor ஹதோர், வேத கால தெய்வமான சவிதர் (Savitur) என்பதைப் போன்றது எகிப்தியரின் ஹோரஸ் (Horus or Sorus) அல்லது சோரஸ் என்பது வேதத்திலுள்ள சூர்ய  (Surya=Sun)என்பதைப் போன்றது.

(கிரேக்க மொழியிலும் பாரசீக மொழியிலும்  S எஸ் என்பது H எச் என்று உச்சரிக்கப்படும்)

 

எகிப்தியர் மன்னர்களை பாரோ (Pharaoh) என்று அழைத்தனர். இது சம்ஸ்கிருதச் சொல்லான பர Para (உயர்ந்தது, சிறந்தது என்பதன் திரிபு ஆகும்.

மன்னர்களை எல்லோரையும் விட உயர்வாகக் கருதியதால் இவ்வாறு அழைத்தனர். அவரை வாழும் தெய்வாமாகக் கருதியதோடு, இறந்தபின்னர் ஆசிரிஸ் Osiris என்று கருதினர். ஆசிரிஸ் நைல் நதி வெள்ளத்துக்குக் காரணமானவர்; உயிர்கள் தோற்றத்திற்கான கடவுளும் ஆவார். ஆசிரிஸின் நகரம் Heliopolis ஹீலியோபோலிஸ். இது சூர்யபுரி Suryapuri என்பதன் திரிபு.

 

வேத இலக்கியமான பிராமணங்களில் அரசர் பற்றி கூறிய கொள்கைகளே எகிப்தியர் கொள்கையாகவும் இருந்தது.

பிரமிடுகளும் ராஜசூய யக்ஞமும்

 

பிரமிடுகளை ஏன் எகிப்தியர் கட்டினர்?

மன்னரின் ஆவி சுவர்க லோகத்துக்குச் செல்லும் ஏணிதான் பிரமிடு என்று எட்வர்ட் (Edward) காட்டுகிறார். இதற்கு ஆதாரமாக பபைரஸ் (Papyrus) காகிதத்திலுள்ள ஒரு பழைய வாசகத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ரே (Eye of Re) கடவுளின் கண்ணாக நான் சுவர்கத்துக்கு ஏகுவேன். ரே கடவுளின் கிரணங்களை படியாகப் பயன்படுத்துவேன் என்பது எகிப்திய வசனம்.

 

ரிக்வேதத்தில் இறுதிச் சடங்கு பற்றிய மந்திரத்தில் இறந்தவரின் கண் சூரியனிடம் செல்லுவதாக உள்ளது:-

 

சூர்யம் தே சக்ஷுஹு கச்சந்து (10-15)

 

சோழ மன்னரும் தருமபுத்திரனும் மற்றும் பலரும் செய்த ராஜசூய யக்ஞத்தில் 17 படியுள்ள கம்பத்தில் (17 sided post) மன்னர் ஏறுவார் இது அந்த மன்னரை நப (வானத்துக்கு) என்ற இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும். இதற்குப் பின்னர் மன்னர் அறிவிப்பார்:

வானத்துக்கும் அப்பாலுள்ள லோகத்துக்கு சென்று பிரஜாபதியின் மகன் ஆகிவிட்டேன்.

இது போன்ற பொருளுள்ள வசனங்கள் எகிப்திய புனித நூல்களிலும் உள.

 

இந்துக்களை போல அவர்களும் பார்லியைப் பயன்படுத்தினர். அதுதான எகி ப்தின் முக்கியப் பயிர்.

 

குப்ரு (Khufu) என்ற மன்னன் குரு வம்சத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம்.

ராம்செஸ் (Ramses) என்ற மன்னரின் பெயர் ராம ஈச என்று சில இந்தியவியலாலர் கருதுகின்றனர். அவர் மாதா மாரி அம்மனின் (Maat Meri Ammon)  மகன்.

 

வேத கால இந்துக்கள் விவசாயிகளாக இருந்ததால் நதிகளைத் தெய்வமாகக் கருதினர். இதுபோல எகிப்தியர்களும் நதியைப் புனிதமாகக் கருதினர். அவர்களும் விவசாயிகள்.

 

ஆதிகால எகிப்தியர்களுக்கு தங்கமும் தாமிரமும் மட்டுமே தெரியும். கி.மு.1600 ல் ஹிக்ஸோஸ் (Hyksos) தான் இரும்பு பற்றிச் சொல்லிக் கொடுத்தனர்.

 

மன்னர் ஏர் உழும் காட்சி எகிப்தில் சித்தரிக்கப்பட்டது. ரிக்வேதத்தில் நிறைய விவசாயக் குறிப்புகள் உள்ளன (7-6; 10-101; 10-8; 10-99; 3-45)

ஆரிய என்ற சொல்லே ஏர் என்னும் விவசாயச் சொல்லில் இருந்து உருவானதே.

பேராசிரியர் ஜே.பி.எஸ். ஹால்டேன் (J B S Haldane)  போன்றோர் ரொட்டிக்கான கோதுமை பஞ்சாபிலிருந்தே உலகம் முழுதும் பரவியது என்பர்.

அடுத்த பகுதியில் சூர்ய வம்சத்துக்கும் எகிப்துக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி ஏ.கல்யாணராமன் சொல்லும் விஷயங்களைக் காண்போம்.

source:Aryatarangini by A Kalyanaraman, 1969

 

 

பெண்கள் குரங்குகள்! மஹாபாரதம் விசித்திர தகவல்! (Post No.3647)

Written by London swaminathan

 

Date: 18 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 5-38 am

 

Post No. 3647

 

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

பெண்களே அவசரப்பட்டு, கோபப்படாதீர்கள்!

திரவுபதியின் அழகை ஒப்பிடும்போது, நீங்கள் எல்லோரும் ……………….

 

திரவுபதியின் அழகை வருணிக்க வந்த வியாசர் மற்ற எல்லாப் பெண்களையும் குரங்கு ஆக்கிவிட்டார்!

 

“அழகான திரவுபதியைப் பார்க்கும்போது மற்ற எல்லாப் பெண்களும், பெண் குரங்குகள் (மந்தி) போலத் தெரிகின்றனர்”-மஹாபாரதம் 3-251-3

 

ஏதாம் த்ருஷ்ட்வா ஸ்த்ரியோ மேந்யா யதா சாகாம்ருகஸ்த்ரியஹ

 

திரவுபதி எல்லோரையும் விடப் பேரழகி என்று சொல்லி நிறுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் வியாசர் ஒருபடி மேலே சென்றுவிட்டார். ஒருவேளை இது அந்தக் கால தமாஷாக இருந்திருக்கலாம். ஏனெனில் கம்ப ராமாயணத்திலும் இப்படி கொஞ்சம் தமாஷ் வருகிறது.

 

சூர்ப்பநகை ராமனை மயக்கப் பார்க்கிறாள். ராக்ஷசியான சீதையை ஒதுக்கிவிட்டு என்னைத் திருமணம் செய்துகொள் என்கிறாள். இராமனுக்கு ஒரே சிரிப்பு! இது என்னடா? ஈயம் பித்தளையைப் பார்த்து இளித்த கதையாக இருக்கிறதே! என்று எண்ணி, அவர் என் தம்பியிடம் போய்க் கேள் என்று சூர்ப்பநகையை அனுப்பிவிடுகிறார். லெட்சுமணனோ கோபக்காரர். ஒரே வெட்டாக மூக்கை வெட்டி விடுகிறான். அப்பொழுதும் சூர்ப்பநகை விடுவதாக இல்லை. ஏ, ராம! உன் தம்பியிடம் எனக்காக கொஞ்சம் சிபாரிசு செய்யக்கூடாதா?

“எனக்கு மூக்கு இல்லையே என்று நீ நினைக்கலாம். அட இடையே இல்லாத பெண்ணுடன் நீ வசிக்கவில்லையா! அது போல உன் தம்பியும் மூக்கே இல்லாத பெண்ணுடன் வசித்தால் என்னவாம்!”

 

 

பெருங்குலா உறு நகர்க்கே பெயரும் நாள்

வேண்டும் உருப்பிடிப்பேன் அன்றேல்

அருங்கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம்

இளையவந்தான் அரிந்த நாசி

ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ

என்பானேல் இறைவ ஒன்றும்

மருங்கு இலாதவளோடும் அன்றோ நீ

நெடுங்காலம் வாழ்ந்தது என்பாய்

–ஆரண்ய காண்டம், சூர்ப்பநகைப் படலம்

 

பொருள்:

பெரிய கொண்டாட்டம் மிக்க அயோத்தி நகருக்கு நீங்கள் திரும்பிச் செல்லும்போது, நீ ங்கள் விரும்பும் உருவத்தை நான் எடுத்துக்கொள்வேன். இப்போது உன் தம்பி தணிக்க முடியாத கோபம் கொண்டவனாக இருந்தாலும், அறுக்கப்பட்ட மூக்கு உடைய இவளோடு நான் வாழ்வேனா என்று கூறலாம். அப்படிச் சொன்னால், தலைவனே (ராமா) நீ இடையே இல்லாத பெண்ணொடு  நீண்டகாலம் வாழ்ந்து வருகிறாய்; அதை அவனுக்கு எடுத்துச் சொல்லி அமைதி அடையச் செய்!”

 

மெல்லிடையாள் என்று பெண்களைப் புகழ்வதை இந்திய இலக்கியத்தில் மட்டுமே காணலாம். தமிழிலும் சம்ஸ்கிருதத்திலும்– இமயம் முதல் குமரி வரை, பெண்கள் வருணனை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஏனேனில் இது ஒரே பண்பாடு.

 

உன் மனைவிக்கு இடையே இல்லை என்பதை புகழ்ச்சியாகவே கொள்வர். எந்தப் பெண்ணையாவது பார்த்து நீ குண்டாக — பருமனாக — இருக்கிறாய் என்று சொன்னால் அவருக்குக் கோபம் வருவதோடு நம் மீது வெறுப்பும் வந்துவிடும். ஆனால் இங்கே இடையில்லாத சீதையுடன் மூக்கறுந்த சூர்ப்பநகை தன்னை ஒப்பிடுவது அந்தக் கால ஜோக் (தமாஷ்)

வால்மீகி நகைச்சுவை

கம்ப ராமாயணத்திலும் வால்மீகி ராமாயணத்திலும் சூர்ப்பநகை படலம் முழுதும் நகைச்சுவை அதிகம் இருக்கும். இதோ வால்மீகியிலிருந்து ஒரு பகுதி மட்டும்:-

 

ராமன் சூர்பநகையை நிராகரிக்கும்போது நான் ஏற்கனவே கல்யாணமானவன். உன்னையும் கட்டிக்கொண்டால் சக்களத்தி சண்டையை என்னால் தாங்க முடியாது! என் தம்பிதான், உனக்குச் சரியான ஆள். இன்னும் திருமண சுகம் அனுபவிக்காதவன்! என்று தமாஷ் செய்கிறான். லெட்சுமணன் சொல்லுகிறான்: நானோ என் அண்ணனைச் சார்ந்து வாழும் “அடிமை”. என்னிடத்தில் என்ன சுகம் காணப்போகிறாய். கொள்ளை அழகு பிடித்தவளே என் அண்ணன் இராமனிடமே செல் என்று தள்ளிவிடுகிறான்.

 

இவ்வாறு சூர்ப்பநகைப் படலத்தை கிண்டலும் கேலியும் நிறைந்ததாக, உலகின் இரு பெரும் புலவர்கள் வருணித்துள்ளனர். அந்தப் பகுதிகளை நகைச்சுவை உணர்வுடன் படிக்க வேண்டும்!

 

–சுபம்–

Agni Purana explains Correct Gem for Wealth and Health (Post No.3646)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 18 February 2017

 

Time uploaded in London:-  5-16 am

 

 

Post No.3646

 

 

Pictures are taken from different sources; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

Agni Purana Explains and Helps You to Select the Correct Gem for Wealth, Health and Prosperity

 

S.Nagarajan

The Hindu Puranas are of encyclopaedic character. The Puranas prescribe remedies for all types of human problems. There are eighteen major puranas. All are very interesting and informative in nature.

Puranas contain all types of topics. But human nature is to select the best topic for obtaining wealth, health, and an all-round success.

For this we may read Agni Purana which deals with Gems. Chapter 246 of Agni Purana gives you the characteristics of gems.

In ancient days kings are advised by the court priest to wear gems which are auspicious. Thus a king may wear diamond, emerald, ruby, pearls, sapphire, lapis lazuli, moon stone, sun-stone, crystal, topaz etc.

Gems set in gold would confer prosperity and success.

But one has to choose the correct gem suitable for him. For this one has to study his horoscope and choose the gem according to the planetary positions.

Also one has to test the gems before wearing the same.

Inward lustre, free from impurities and good formation are essential for a good gem.

Such gems could be worn.

The gems which are impure, cracked and containing pebbles inside should not at all be selected and worn.

It is commendable to wear diamond. But there is an exception also. Those who are not having child should not wear diamonds. This implies that wearing diamond will delay the pregnancy. So one has to be careful and not hastily wear anything studying the general rules.

Which diamonds are good and how to select them? For this Agni Purana gives perfect answer.

The diamond that could be carried away by water, that is unbreakable, without impurity, of hexagonal shape, has the lustre of rainbow, light and brilliant like the sun is very auspicious to wear.

The emerald possessing the hues of the plume, of a parrot, glossy, radiant, without impurity and containing minute particles resembling powdered gold is auspicious.

The rubies which are got from crystal mines may be used. The best ruby will be extremely red and spotless.

The pearls got from oysters are generally free from impurities. Pearls got from conch-shells are much superior. Rotundity, whiteness, transparency and heaviness are the good characteristics of a good pearl.

A good sapphire can be declared invaluable which shines in the milk, spreads more lustre and tinge of its own color.

The lapes lazuli of red-blue type is excellent and could be used in necklace.

One may verify these characteristics with the help of an expert gemmologist after consulting an astrologer.

It is a customary practice to clean any gem by dipping it in the cow’s milk to remove any impurity before wearing.

The gemmology is a science in itself and one has to take care to study the whole ‘Ratna Sastra’ meaning the science of gems.

Good luck to you all.

 

 

குழந்தையும் குட்டி நாயும் குணத்தால் ஒன்று! அறிவியல் தகவல்!! (Post No.3645)

Written by London swaminathan

 

Date: 17 FEBRUARY 2017

 

Time uploaded in London:- 8-47 am

 

Post No. 3645

 

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

contact; swami_48@yahoo.com

 

 

 

குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று

குற்றங்களை மறந்துவிடும் மனத்தால் ஒன்று –

என்பது கவிஞர் கண்னதாசனின் பழைய திரைப் படப் பாடல்.

 

 

குழந்தையும் குட்டி நாயும் குணத்தால் ஒன்று

குற்றங்களை மறந்துவிடா மனத்தால் என்றும்

என்பது லண்டன் சுவாமிநாதனின் புதிய பாடல். ஏன்?

 

புதிய விஞ்ஞானக் கட்டுரை நேற்று லண்டன் பத்திரிக்கைகளில் வெளியானதால் உதயமானது புதிய பாடல்!

 

ஒரு வயதான குழந்தைகளை வைத்து முன்னர் ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. யார் மற்றவர்களுக்கு உதவவில்லையோ அத்தகைய கெட்டவர்களை குழந்தைகள் புறக்கணிப்பது அதில் உறுதியானது. அதாவது ஒரு வயதாகும் போது, பெற்றோர்கள் சொல்லித் தராமலேயே, குழந்தைகள் நல்லதையும் கெட்டதையும் அறிந்து தார்மீக முடிவு எடுப்பது தெரியவந்தது.

 

பிராணிகளுக்கும் இததகைய அறிவு உண்டா என்று ஆராய க்யோடோ பல்கலைக் கழக டேவிட் ஆண்டர்சன்  ( Comparative Psychologist David Anderson of Kyoto University) ஒரு ஆய்வு நடத்தினார். அதன் முடிவுகளை நியூ சைன்டிஸ்ட் (New Scientist) பத்திரிக்கை வெளியிட்டது. அதன் சுருக்கம் வருமாறு:–

 

ஒரு பெட்டியில் ஒரு பொம்மையை வைத்தனர். அந்தப் பெட்டியை இருவர் தனித்தனியே திறப்பதை கபுசின் வகைக் குரங்குகள் (capuchin monkeys) பார்த்தன. இருவரும் குரங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்த போது வேறுபாடின்றி இருவர் கையிலிருந்தும் சாப்பிட்டன.

 

மற்றொரு சோதனையில் ஒருவர் பெட்டியில் இருக்கும் பொம்மையை எடுக்கக் கஷ்டப்படுவது போல நடித்தார். அவருக்கு மற்றொருவர் உதவவில்லை; இன்னொரு சோதனையில் அவருக்கு பக்கத்திருந்தவர் உதவுகிறார். இருவரும் குரங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்தபோது, யார் உதவவில்லையோ அவர் கையிலிருந்து உணவு சாப்பிட குரங்குகள் மறுத்துவிட்டன. அதாவது மற்றவருக்கு உதவாத கெட்டவர்களை அவை அடையாளம் கண்டுகொண்டதோடு வெறுத்தன!

 

இதே போல பந்துகளை வைத்து நாய்களைச் சோதித்தனர். மூன்று பேர் பந்து விளையாடுகையில் யார் பந்துகளை ஒழுங்காகப் போட்டனரோ அவர்களிடம் உணவு சாப்பிட்டடன. யார் ஒருவர் பந்தைப் போடாமல் ஏமாற்றினாரோ அவர் கையிலிருந்து உணவு சாப்பிட வரவில்லை. அவைகளுக்கும் உதவுபவர், உதவாதவர் யார் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டு நல்லவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சக்தி இருப்பது தெரியவந்தது.

 

 

காடுகளிலும் கூட எந்த குரங்கு உதவுகிறதோ அவைகளையே மற்ற மிருகங்கள் பின்பற்றுகின்றன. அற உணர்வின் தோற்றம் (Origin of Morality) பற்றி ஆராஅய்ந்த (Frans de Waal of Emory University, Georgia) அறிஞர் இதை முன்னரே தெரிவித்தார். மனிதர்களைப் பார்த்து அவைகள் கற்றுக் கொள்கின்றன என்று.

 

ஒப்புநோக்கு உள்ளவியல் நிபுணரான ஆண்டர்சன் சொல்கிறார்:-

சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோரைக் கண்டால் அவைகள் முகம் சுழிப்பது இதிருந்து புரிகிறது”

 

ஆகையால் தோழர்களே!

நீங்கள் நாய்கள் வளர்க்கிறீர்களோ, குரங்குகள் வளர்க்கிறீர்களோ  , அல்லது குழந்தைகளைத்தான் வளர்க்கிறீர்களோ அவைகளுக்கு முன்னால் எதையும் அசிங்கமாகச் செய்துவிடாதீர்கள்!

 

நான் லண்டனில் கூட ரயில்களில் பல குழந்தைகளைப் பார்த்திருக்கிறேன். அவைகள் பேசும் பேச்சு எனக்கு வியப்பூட்டும். வீட்டில் அப்பா, அம்மா என்ன பேசுகிறார்களோ அதை அப்படியே அவை திருப்பிச் சொல்லுகின்றன!

Journal reference: Neuroscience & Biobehavioral ReviewsDOI: 10.1016/j.neubiorev.2017.01.003